Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Tuesday, 29 July 08, schreef

Het wordt lanzamerhand een komische show daar op het weblog van Anja. De vaste performers (Trees etc.), de vaste hokjes (pardigma 1 t/m 99) waar eenieder onmiddelijk ingestopt wordt en de vermakelijke manier waarop ieder geluid dat ook maar neigt naar compromis of het van twee zijden belichten van het probleem onmiddelijk wordt afgestraft met verbanning uit de bevrijde gebieden van Anja's weblog.

Tja, op feitelijke juistheden zal je Anja niet kunnen betrappen. Kennis van zaken blijft beperkt tot alleen die bronnen die haar welgevallig zijn.

De andere optie is het verdraaien van bronnen om ze alsnog overeen te laten komen met Anja's werkelijkheid.

Ach, je kan wel met/om haar lachen soms. Ik ga er van uit dat je haar niet helemaal aux serieux kan nemen.

Mike

op Sunday, 3 October 10, schreef Likoed Nederland

@Mike Bing

"Op feitelijke onjuistheden zal je Anja niet kunnen betrappen."

Dat lukt best hoor:
http://www.likud.nl/schild.html
http://www.likud.nl/artik35.html

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Anja Meulenbelts 1000 en 1 Nacht

IMO Blog, 2006

Anja Meulenbelt nam vorige maand de moeite om in haar blog een reactie te schrijven op mijn opiniestuk in Trouw en op de website IsraŽl-Palestina Info. Het is een eer dat ik het beklaagdenbankje deel met de respectabele en terzake deskundige journalist Leonard Ornstein.

(http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2006/07/19/eenzijdig-opleggen-van-vrede/)

Om te beginnen haalt ze er weer eens de zogenaamde 'IsraŽlische propagandamachine' bij, waar Ornstein en ik beide onderdeel van zouden zijn. Dit is altijd een makkelijk 'argument' om je tegenstanders zwart te maken, dat op een lijn staat met de anti-Semitisme beschuldiging, waar criticasters van IsraŽl zich altijd zo over beklagen (nee Anja, ik geloof niet dat je een anti-Semiet bent, slechts dat je populistisch en simplistisch te werk gaat, en elementaire feitenkennis ontbeert).

Ze nam zoals gebruikelijk grote stappen en was dan ook weer snel thuis bij haar zelfgenoegzame gelijk, waar ze zich in de bewondering van haar fans kon laven. ("Ik bewonder je geweldige kennis over de kwestie IsraŽl versus Palestina, Anja. Geweldig. Kan ik goed gebruiken in discussies.")


Die kennis valt dus nogal tegen: zo blijkt ze van het Oslo proces niets af te weten, behalve dat het niet deugde natuurlijk. Maar dat racistische partijen uitgesloten zouden zijn van de Palestijnse verkiezingen, dat Oslo gťťn bevriezing van de nederzettingen eiste, en dat er zelfs niet expliciet sprake in is van een Palestijnse staat, is haar allemaal onbekend.
Anja vraagt zich retorisch af aan welke afspraken IsraŽl zich gehouden heeft, en concludeert zonder verdere omhaal: geen enkele. Dat is niet moeilijk concluderen inderdaad, als je geen flauw idee hebt van wat er daadwerkelijk in 'Oslo' is afgesproken.
Oslo 1
Oslo 2
Verkiezingsregels
Voor de duidelijkheid: IsraŽl heeft conform Oslo, alle stedelijk gebied overgedragen aan de onder Oslo gevormde Palestijnse Autoriteit, die was gecreŽerd met het doel om vrede met IsraŽl te sluiten in final status onderhandelingen, zoals die in 2000/2001 zijn gevoerd. Vandaar de expliciete bepalingen over het uitsluiten van racistische partijen en het gebruik van onwettige middelen om hun doelen te bereiken. De nederzettingen, Jeruzalem, de vluchtelingen en de precieze status en grenzen van de bezette gebieden zouden allemaal in deze onderhandelingen worden besproken.

Ze vervolgt in dezelfde trant:

Meer van zulke verhullende eufemismen: Ďde IsraŽlische concessiesí, welke dan? Leuk altijd hoe elk klein beetje land teruggeven aan de Palestijnen, land dat al van hen was, als Ďconcessieí wordt omschreven. ĎDe Arabische afwijzing van vredeí. O ja? Ik meende me toch te herinneren dat het laatste serieuze vredesaanbod van Arabische kant geheel is genegeerd door IsraŽl. Het is een prachtige poging om onder het mom van Ďkijk ons toch evenwichtig zijní de oude mythes weer eens uit de kast te halen en een nieuw verfje te geven.

Dat geschiedenis niet Anja's sterke kant is, is inmiddels duidelijk. Het land is nooit in de geschiedenis van de Palestijnen geweest. Toen het onder Egypte en JordaniŽ viel, hebben de Palestijnen nooit naar onafhankelijkheid in deze gebieden gestreefd. De Arabieren hebben van minstens begin jaren '20 tot eind jaren '70 (vrede met Egypte) vrede met en erkenning van een Joodse staat afgewezen. Het laatste Arabische vredesaanbod waarop zij doelt, het Saoedische (Beiroet) vredesplan uit 2002 hield terugkeer van op zijn minst een substantieel deel van de vluchtelingen en het opgeven van heel oud-Jeruzalem in, wat voor IsraŽl natuurlijk onbespreekbaar was.

Anja vervolgt haar kritiek op mijn artikel met een opsomming van enkele hoofdpunten:

-IsraŽl heeft de Gazastrook ontruimd, en de bezetting is dus afgelopen. (Dat was die dus geen moment)
-De Palestijnen zijn begonnen met de vijandigheden, door raketten af te schieten en een soldaat te ontvoeren. (Daaraan voorafgaand ontvoerde het IDF een aantal Palestijnen en is nooit opgehouden met het uit de lucht Ďliquiderení van Palestijnse leiders - en burgers)
-aangevuld met het aloude Ďer is aan de andere kant niemand om mee te pratení. (Dat wordt ook niet geprobeerd, zoals de onderhandelingen ook stelselmatig werden ontweken bij de vorige regeringen van Palestina) en
-IsraŽl moet zichzelf toch verdedigen. (De Palestijnen kennelijk niet, want dat is uiteraard Ďterrorismeí)

De Hamas claimde met de IsraŽlische ontruiming de Gazastrook 'bevrijd' te hebben, maar volgens Abbas en vele andere critici was Gaza nog steeds een 'openlucht gevangenis'. Vanwege de voortdurende Qassam beschietingen, wapensmokkel en andere terroristische dreigingen moest IsraŽl inderdaad controle houden over de grenzen van de Gazastrook, en werd met Egypte en de PA een moeizaam akkoord gesloten over grenscontroles. Dat de Gazastrook niet geheel geopend kon worden was een GEVOLG van Palestijns geweld, maar Meulenbelt gebruikt het als 'rechtvaardiging' ervan...
Ook het arresteren en liquideren van Palestijnse 'militanten' was een GEVOLG van de geweldsdreiging en beschietingen. Als de Palestijnen zich mogen 'verdedigen' (door Qassams op IsraŽlische steden af te vuren!?) dan kan Meulenbelt het IsraŽl toch moeilijk kwalijk nemen dat het met gerichte aanslagen op de uitvoerders hiervan zichzelf ook verdedigt?
Anja beweert tenslotte (wijselijk?) niet dat er aan Palestijnse kant een onderhandelingspartner te vinden is, maar stelt alleen dat IsraŽl nooit geprobeerd heeft met ze te onderhandelen. Oslo is intussen blijkbaar helemaal aan haar geheugen ontglipt. Meer recent was er begin 2005 een top tussen Sharon en president Abbas, waarna IsraŽl 2 steden aan de Palestijnen heeft overgedragen en 400 gevangenen vrijgelaten. Vanuit ťťn van die steden werd vervolgens een zelfmoordaanslag gepleegd. Vlak voor de kidnapping van een IsraŽlische soldaat door de Hamas in juni 2006 stond er een ontmoeting gepland tussen premier Olmert en Abbas. Zoals zo vaak in dit conflict, proberen extremisten onderhandelingen en compromissen gericht te verhinderen door het plegen van geweld. Overigens had de regering Sharon wel meer kunnen doen om Abbas te versterken, en was het duidelijk dat men niet uit was op vergaande concessies en overeenkomsten met de Palestijnen vanwege een gebrek aan vertrouwen in hun vermogen het terrorisme aan te pakken.

Over IsraŽl-Palestina Info zegt Meulenbelt: "weer de gewone, maar wat slimmer verpakte, pro-IsraŽlische propaganda." Daar gaan we weer. Ze merkt echter nog veel te weinig van wat wij op de site noemen het Ďoverwegende anti-IsraŽl geluidí in de hedendaagse media. Het is uiteraard niet verwonderlijk dat het voor haar nog lang niet anti-IsraŽl genoeg is.
Ze stelt ook dat IsraŽl-Palestina Info geen Palestijnen aan het woord laat op de site omdat die zo eenzijdig zijn. Hier zit wel wat in. Het is inderdaad moeilijk om genuanceerde artikelen van Palestijnen te vinden, die niet IsraŽl van alles de schuld geven maar ook hun eigen aandeel in het conflict zien, en naar een compromis streven waarin de legitieme claims van beide partijen een plekje krijgen.
Meulenbelt staat echter een dergelijk compromis niet voor, wijst een twee staten oplossing af (ze keurt het Geneefse Akkoord af omdat het zogenaamde recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar IsraŽl hierin niet wordt toegekend) en ontkent het recht van de Joden op zelfbeschikking (ze meent dat het Joodse karakter van IsraŽl automatisch een tweederangs status inhoudt voor de IsraŽlische Arabieren; ik vraag mij af waarom ze er blijkbaar geen probleem in ziet dat de Joden dan maar weer als een minderheid in een Arabische staat leven? Als minderheden per definitie een tweederangs status hebben zou ze om die reden alle natie-staten moeten afwijzen. (Oeps, ik vergeet dat ze waarschijnlijk meent dat IsraŽl een religieuze staat is, het jodendom een religie en geen volk is, en daarom andere religies er per definitie een tweederangs status hebben. Tegen zoveel onwetendheid valt niet op te boksen.)

De kern van Meulenbelts visie op het conflict is dat IsraŽl ten koste van de Palestijnen is gesticht en dit niet had mogen gebeuren. Al hun 'verzet' tegen IsraŽl en Joodse aanwezigheid in Palestina is daarom gerechtvaardigd of op zijn minst begrijpelijk, en al IsraŽls geweld agressief en ingegeven door expansionisme. Een oplossing van het conflict moet volgens haar dan ook niet alleen de situatie van na 1967 ongedaan maken, maar teruggaan naar het 'onrecht' de Palestijnen aangedaan in 1948. Uiteraard is er in haar visie geen ruimte voor het feit dat de Palestijnen ieder compromis afwezen en voor de rol van de groot moefti Husseini, een nazi collaborateur die Hitlers oplossing van het Jodenprobleem ook in Palestina wilde toepassen. Ze haalt het bloedbad in Deir Yassin misplaatst aan als 'bewijs' van Ben Goerions zg. intentie om het gebied etnisch te zuiveren voor de uitroeping van IsraŽl. Haar is ontgaan dat aan Deir Yassin al zo'n 5 maanden burgeroorlog (met verschillende slachtingen onder Joodse burgers) voorafgingen.

Het geweld barstte verder niet pas uit na het aannemen van de resolutie en het stichten van de staat Israel. Gewoon even feiten nagaan: het beruchte bloedbad in Deir Yasseen, zelfs door Israel niet ontkend, vond plaats in, jawel, april. De stichting van de staat vond plaats in mei.

Knap hoor Anja, dat je weet wanneer IsraŽl is gesticht. Het is je daarom vergeven dat je meent dat Deir Yassin voor de VN resolutie over deling van Palestina plaatsvond (inderdaad, het vond plaats NA de delingsresolutie en VOOR de stichting van IsraŽl).

Net als de Palestijnen negeert ze alles wat hun slachtofferstatus in twijfel trekt, en is er sprake van een simpele goed-fout, dader-slachtoffer tegenstelling. Met haar simplistische visie op het conflict en haar abominabele feitenkennis draagt zij bij aan het probleem en niet aan de oplossing ervan.

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ September 2006 Ľ Anja Meulenbelts 1000 en 1 Nacht

[Vorig artikel: "Hezbollahs propaganda oorlog"] [Volgend artikel: "Links, de media, de VN, en de Israelische propaganda"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery