Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De VN Veiligheidsraad Resolutie 1701 over Libanon

IMO Blog, 2006

Dit artikel zal morgen, in een iets aangepaste vorm, in dagblad De Gelderlander verschijnen.

Bedenkingen bij de VN resolutie over Libanon

Vanochtend is een staakt-het-vuren ingegaan als onderdeel van de vrijdagnacht aangenomen VN-Veiligheidsraad resolutie 1701 betreffende de Libanon oorlog. Zowel IsraŽl als Libanon (inclusief Hezbollah) hebben zich voor de resolutie en het staakt-het-vuren uitgesproken, maar Hezbollah heeft ook aangegeven 'het recht te hebben zich tegen de aanwezigheid van IsraŽlische soldaten in Libanon te verzetten', en IsraŽl op zijn beurt behoudt zich 'het recht voor om defensieve acties tegen Hezbollah' uit te voeren. Het is dan ook de vraag of dit staakt-het-vuren stand zal houden.

De VN-resolutie roept op tot een beŽindiging van de vijandigheden, een internationale troepenmacht die samen met het Libanese leger in het zuiden van Libanon zal worden gestationeerd, en een gelijktijdige IsraŽlische terugtrekking in fases. Hezbollah moet zich uit het zuiden van Libanon terugtrekken, en er moet een embargo komen op wapenleveranties aan Hezbollah. Binnen een maand moet er een resolutie komen die een definitief staakt-het-vuren regelt, alsmede andere kwesties zoals de ontvoerde soldaten, Libanese gevangenen in IsraŽl en de precieze grens tussen IsraŽl en Libanon.


Dit klinkt als een redelijk compromis en een belangrijke stap op weg naar een einde aan het geweld, maar er zijn nog wel een aantal beren op de weg. Hoewel Hezbollah zich ten noorden van de rivier de Litani moet terugtrekken, krijgt noch de internationale troepenmacht, noch het Libanese leger, de opdracht om haar te ontwapenen. De VN-troepen krijgen een uitgebreider geweldsmandaat dan de huidige UNIFIL soldaten, maar niet het verregaande mandaat onder hoofdstuk 7 zoals vooral IsraŽl had gewild. De troepenmacht moet vooral het Libanese leger assisteren, en zal zich slechts op diens verzoek in vijandelijkheden met bijvoorbeeld de Hezbollah begeven om herbewapening van Hezbollah of haar aanwezigheid in het betreffende gebied te verhinderen. Het is onwaarschijnlijk dat herbewapening van Hezbollah door SyriŽ en Iran kan worden tegengegaan met dit beperkte mandaat en zonder stationering langs de gehele Libanees-Syrische grens, alsmede controle van de havens en het vliegveld. Aangezien er binnen het Libanese leger met name onder de Shiieten, die de helft van dit leger uitmaken, brede steun is voor Hezbollah, is het zeer de vraag of men hun aanwezigheid in het gebied met geweld zal verhinderen, laat staan dat men haar zal ontwapenen, zoals in de meermaals in de resolutie aangehaalde eerdere VN resoluties 1559 en 1680 wordt geŽist. In het Libanese 7 punten plan, waarnaar de resolutie eveneens verwijst, wordt dit punt onderdeel van een nationale Libanese dialoog gemaakt, die overigens al een tijdje bezig is en tot nu toe nog niet zoveel heeft opgeleverd, onder andere omdat men niet zo vrij is als vaak wordt gesuggereerd om kritiek op Hezbollah (en daarmee samenhangend de Syrische rol in Libanon) te hebben, zoals de moord op verschillende politici en journalisten heeft laten zien.

Aan IsraŽlische kant bestaat dan ook de vrees dat ook deze internationale troepenmacht slechts zal waarnemen en rapporteren, zoals UNIFIL de afgelopen jaren heeft gedaan. IsraŽli's herinneren zich nog goed dat UNIFIL erbij stond te kijken toen in 2000 Hezbollah ook al IsraŽlische soldaten ontvoerde, en een en ander op film zette, maar weigerde enige informatie of andere medewerking aan IsraŽl te verlenen voor het opsporen van de soldaten en de ontvoerders. Aan dergelijke 'waarnemingen' heeft men dus niet veel. Hoewel meermaals naar resoluties 1559 en 1680 wordt verwezen, waarin de ontwapening van Hezbollah wordt geŽist, wordt niet aangegeven wie die ontwapening moet uitvoeren. Het is vreemd, dat juist nu blijkt hoe Hezbollah de regio in vuur en vlam kan zetten, men hier blijkbaar op terug komt. Hezbollah beschikt nog steeds over duizenden raketten, waaronder lange-afstandsraketten die ook van boven de Litani-rivier IsraŽls grondgebied kunnen bedreigen, wat IsraŽl op haar beurt zeker niet onbeantwoord zal laten.

Er wordt verder heel diplomatiek gesproken van het vrijlaten van de IsraŽlische soldaten en het oplossen van het probleem van de Libanese gevangenen in IsraŽl (te regelen in een latere resolutie), alsof zij op ťťn lijn staan. Ik kan mij voorstellen dat een staakt-het-vuren gepaard gaat met het uitwisselen van krijgsgevangenen, dus de soldaten tegen door IsraŽl recentelijk gevangen genomen Hezbollah strijders, maar de Libanese gevangenen in IsraŽl zijn een ander verhaal. Zij zijn berecht en zitten vast vanwege het plegen van meervoudige moord en spionage. Een citaat:

"It had been a peaceful Sabbath day. My husband Danny and I had picnicked with our little girls, Einat, 4, and Yael, 2, on the beach not far from our home in Naharyia, a city on the northern coast of Israel. Around midnight, we were asleep in our apartment when four terrorists from Lebanon landed in a rubber boat on the beach two blocks away.
...
"The terrorists took Danny and Einat down to the beach. There, one of them shot Danny in front of Einat so that his death would be the last sight she would ever see. Then he smashed my little girl's skull in against a rocket with his rifle butt. That terrorist was Samir Kuntar. By the time we were rescued from the crawl space hours later, Yael, too, was dead. In trying to save all our lives I had smothered her"

"I will never forget the joy and the hatred in their voices as they swaggered about hunting for us, firing their guns and throwing grenades. I knew that if Yael cried out, the terrorists would toss a grenade into the crawl space, so I kept my hand over her mouth. As I lay there, I remembered my mother telling me how she had hidden from the Nazis during the Holocaust."

Dat was het werk van Samir Kuntar, en daarvoor is hij tot 500 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Onder andere om deze 'verzetsheld' te bevrijden, heeft Hezbollah de IsraŽlische soldaten ontvoerd.

Wat eveneens vreemd is, is dat men de precieze grens tussen IsraŽl en Libanon wil vastleggen, waarbij naar het 'betwiste gebied' de Sheba Farms wordt verwezen. De VN heeft in juni 2000, na de IsraŽlische terugtrekking uit Libanon, bevestigd dat IsraŽl zich geheel uit Libanon had teruggetrokken conform VN-resoluties 425 en 426 en er dus geen grensdisputen meer tussen beide landen waren. Zowel IsraŽl als Libanon lieten de VN toen weten haar beslissing wat betreft de definitieve grens tussen beide landen te zullen respecteren. De VN oordeelde op grond van vele kaarten, zowel Libanese als Syrische, waaruit bleek dat de Sheba Farms Syrisch zijn en onderdeel van de door IsraŽl bezette Golanhoogte. Zij moeten dus in een toekomstig vredesverdrag aan SyriŽ, niet aan Libanon worden teruggegeven. De Sheba Farms vormen een klein gebiedje met weinig strategische waarde. Echter Hezbollah heeft ook al eens geclaimd dat 7 dorpen langs de grens in IsraŽl eigenlijk Libanees zijn en 'teruggegeven' moeten worden in ruil voor vrede. En zo kun je dus nog wel even doorgaan. Aangezien Libanon geen legitieme aanspraken op het gebied heeft volgens internationaal recht, en zich hier destijds bij heeft neergelegd, is er geen reden dit nu open te breken en deze beslissing te herzien.

Het probleem van deze resolutie is dat men een formulering zocht waarmee zelfs Hezbollah moest kunnen instemmen. Het nalaten van de ontwapening van Hezbollah door Libanon en de VN heeft tot deze oorlog geleid, en wordt hiermee nog steeds niet aangepakt. De bereidheid van de VN om Hezbollahs claims op de Sheba Farms en de gevangenen ter discussie te stellen, vormen een beloning van Hezbollah voor de ontvoering van de IsraŽlische soldaten en het afvuren van duizenden raketten op IsraŽl. Dit leidt tot een verhoging van Hezbollahs populariteit en zal haar greep op de Libanese samenleving versterken. Dit is geen recept voor vrede, maar voor meer geweld in de toekomst, geÔnitieerd door Hezbollah en hard beantwoord door IsraŽl.


Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2006 Ľ De VN Veiligheidsraad Resolutie 1701 over Libanon

[Vorig artikel: "Het Reuters fotoschandaal"] [Volgend artikel: "Het bestaan van Israel is het probleem volgens 33%"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery