Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 12 February 07, schreef Wesley van de Berg

Geachte Ratna Pelle,

Ik ben zeer geinteresseerd in de rol van imam Al Husseini rond de dagen van de aanname van het VN-verdelingsplan, zowel direct evoor als erna. Wat heeft hij bijvoorbeeld allemaal gezegd en geschreven in die periode, dat een deel van de verklaring zou kunnen zijn voor de acties van de Arabische Palestijnen. Hebt u literatuurverwijzingen?

Bijgevoegd mijn niet geplaatste artikel in Trouw ten tijde van de Libanees-Israelische oorlog vorig jaar. Graag uw reactie.

---
IsraŽls veiligheids behoeft islamitische erkenning

Het militaire conflict tussen Israel en Hezbollah mag dan over lijken, de vijandbeelden zijn versterkt. Het vijandbeeld van Israel over Arabische moslims kent een reele basis en dat biedt de mogelijkheid tot nieuw vertrouwen. Het vijandbeeld van Arabische moslims zit daarentegen onpeilbaar diep omdat het in de eerste plaats religieus gemotiveerd en religieus gelegitimeerd is, al eeuwenlang, ver voordat er uberhaupt een
Israelisch-Arabisch conflict was. Het zit daardoor potdicht.
Het vijandbeeld van Arabische moslims kent zijn motivering en legitimering in de soennitische en sjiietische islam. Die islam is al tien eeuwen overdominant in de Arabische wereld en kent leerstukken over het onderwerpen van niet-moslims met name joden: de vreedzame en gewelddadige expansiestrijd (de jihadleer) en het tweederangs staatsburgerschap (de dhimmi-leer). Je hoeft geen psycholoog of socioloog te zijn om in te zien dat wanneer deze ideologie generatie op generatie en nog steeds wordt overgedragen door imams in moskeeen, koranscholen en wetscholen en in (islamitisch) onderwijs dat zich in het collectieve bewijstzijn van een gemeenschap een zeer hardnekkige anti-democratische, anti-rechtsstatelijke en anti-joodse gezindheid nestelt. Zo zei Hezbollahs leidende Sjiietische geestelijke Nasrallah: "In de wereld is er geen laffere, verachtelijkere,
zwakkere en krachtelozere in geest, ideologie en religie dan de jood. Als de joden allemaal in Israel zijn, dan hoeven wij niet de hele wereld over om ze achterna te zitten".
Die gezindheid kan telkens heel gemakkelijk gemobiliiseerd worden. De opkomst van verzetsbewegingen als Hezbollah en Hamas getuigt daarvan, want waarom kent seculier of liberaal verzet geen serieuze aanhang onder Arabische moslims? Het meest dramatische moment waarop het zichtbaar werd met betrekking tot het Israelisch-Arabisch conflict was in 1947 en 1948. Op 29 november 1947 brachten de VN resolutie 181, het verdelingsplan voor Palestina, in stemming waaraan de Arabische landen en Iran meededen:
democratisch rechtsstatelijk gezien legitimeren ze daarmee de stemming. Het plan werd aangenomen met een ruime meerderheid. De joden aanvaardden, met tegenzin het plan, daarbij dus het Palestijnse recht op zelfbeschikking erkennend. Maar vertegenwoordigers van de Arabische landen liepen protesterend weg na de stemming. Daags erna worden joden in en buiten Palestina vermoord. Vervolgens verklaarden de Arabische landen in Cairo het verdelingsplan illegaal en besloten tot een militaire oplossing. Als Israel
dan op 14 mei 1948 conform het Verdelingsplan de onafhankelijkheid uitroept, verklaren de Arabische landen de oorlog. Een religieus gemotiveerde oorlog, want Al-Husseini, voorziter van de Liga van Arabische landen riep: "Ik
verklaar een heilige oorlog, mijn moslimbroeders! Vermoordt alle Joden! Vermoordt hen allen!" Merkwaardig toch: men doet mee aan een stemming maar als de uitslag niet bevalt, verklaart men een oorlog.
De religieuze motivatie en legitimatie strekt zich inmiddels ook uit tot formele politieke handvesten. In het Hamas-handvest staat: "Heel Palestina is Islamitisch land, heilig toegewijd aan toekomstige moslimgeneraties". En ook Hezbollah - Nasrallah werd leider op voorspraak van de hoge Iraanse moslimgeestelijke ayatollah Ali Khamenei - streeft de vernietiging van de staat IsraŽl na om er een islamitische staatsinrichting te bewerkstelligen. Dat kan dan nog wat worden, gezien de ontwikkelingen in Irak: soennieten (Hamas) en sjiieten (Hezbollah) die beiden de macht willen!
Ook de "stijl" van onderhandelen van een van de belangrijkste moslimleiders was religieus gemotiveerd en gelegitimeerd. Een paar weken na
de Oslo-akkoorden zei Yasser Arafat in een moskee in Johannesburg: "Denken jullie dat ik iets met de Joden ondertekende dat in tegenspraak is met de
wetten van de Islam? Deze overeenkomst is niets anders dan de overeenkomst tussen onze profeet Mohammed en Quraihs". Daarmee refereerde hij aan de gebroken overeenkomst van het grote voorbeeld van moslims. In 626 tekende Mohammed het "Hudaibiya verdrag" met de Quraish leider van Mekka. Hij verbrak de overeenkomst twee jaar later toen zijn leger sterk genoeg was om Quraish te verslaan en te vermoorden.
In al deze reele feiten ligt de basis voor het vijandbeeld, leidend tot een aanhoudend wantrouwen, van Israel. Israel kan met dit soort feiten toch niet veel anders dan alleen vertrouwen op de eigen (afschrikkende) militaire kracht. Daarbij zijn alle keiharde maatregelen van Israel gericht op het indammen van de kracht van (her)bewapende verzetsbewegingen in moslimbuurlanden en op de veiligheid binnenlands. In die zin heeft Israel het conflict in Libanon wel gewonnen: de slagkracht van Hezbollah mag niet
weg zijn, het is ontegenzeggelijk verminderd.
De conclusie moet zijn dat Arabische moslims met een krachtige meerderheid hun religieus gemotiveerde en gelegitimeerde vijandbeeld van Israel moeten opgeven wil er vrede kunnen komen. Vrede behoeft vertrouwen, en vertrouwen is alleen mogelijk zonder vijandbeelden. Arabische moslims moeten daartoe de anti-democratische, antirechtstatelijke, anti-joodse leerstukken van de soennitische en sjiietische islam afwijzen als verouderd en behorend tot de tijd van de openbaring, en imams moeten een democratie- en rechtsstaatloyale islam uitdragen in (westerse) moskeeen, wetscholen,
koranscholen en in het islamitisch onderwijs. Zolang dat niet gebeurt, is Israel niet veilig. IsraŽls veiligheidsbehoefte behoeft islamitische
erkenning.
---

op Wednesday, 25 May 11, schreef Norman Finkelstein

The Truth Is A Bitter Pill To Swallow!!!!!!!!

Palestina!!!!

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Geschiedenis volgens Ilan Pappe

IMO Blog, 2007

Het onderstaande stuk is een reactie van mij op een artikel van Eildert Mulder over Ilan Pappe in dagblad Trouw, getiteld "Palestijnen / Etnische zuivering die nooit is gestopt".

Mijn reactie stond gisteren eveneens in Trouw, in iets andere vorm.


In De Verdieping van 2 februari vertelt Ilan Pappe dat hij weigert de verdrijving van de Palestijnen te zien als een gevolg van een oorlog, omdat de "dorpenvernietiging al vijf maanden aan de gang was voordat de reguliere Arabische legers Palestina in mei 1948 binnenvielen". Het is tekenend voor zijn wijze van geschiedschrijving. Aan die inval ging immers een burgeroorlog van bijna zes maanden vooraf, begonnen door de Arabische gemeenschap in Palestina als reactie op het door de VN voorgestelde delingsplan in 1947. Met name konvooien die de verspreid liggende Joodse gemeenschappen bevoorraadden moesten het ontgelden. De circa 100.000 in Jeruzalem levende Joden raakten volkomen geÔsoleerd en een hongersnood dreigde. Aanvankelijk stelde de Joodse gemeenschap zich defensief op, maar toen de situatie nijpend werd ging men tot de aanval over.

In tegenstelling tot wat Pappe beweert, is nooit officieel besloten tot het etnisch zuiveren van Palestina, wel tot het innemen en verwoesten van strategisch gelegen dorpen van waaruit aanvallen werden uitgevoerd. Beide kanten maakten zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Hoewel een deel van de Zionistische leiders blij waren met de vlucht van de Arabieren, was er ook scherpe kritiek en werden de Arabieren soms actief in bescherming genomen. Palestijnse en Arabische leiders van hun kant verklaarden openlijk hun doel om de Joden uit Palestina te verdrijven. De belangrijkste Palestijnse leider, Haj Amin Al Husseini, was een overtuigde Nazi die tijdens WO II in JoegoslaviŽ moslims rekruteerde voor de SS en na de oorlog door het Neurenberg tribunaal werd gezocht wegens oorlogsmisdaden. Hij verklaarde tegenover de Britten dat hij dezelfde oplossing voor het 'Joodse probleem' in Palestina voorzag als de Nazi's in Europa hadden toegepast - vernietiging. Niet alle Palestijnse leiders waren zo extreem, maar de Husseini clan had eind jaren '30 in de grote Arabische opstand de meeste gematigdere leiders uitgeschakeld.

Ilan Pappe laat alle feiten weg die hem niet uitkomen, en verdraait vele andere. Hij heeft zijn vooringenomenheid en zijn minachting voor de feiten meer dan eens toegegeven. Zo kwam hij er in zijn vorige boek (uit 2004) rond voor uit dat zijn benadering subjectief is en hij partij kiest voor de onderdrukten (lees: de Palestijnen). Reconstructie van de feiten en achterhalen van de 'waarheid' achtte hij 'ijdel en aanmatigend'. In de film Is Jerusalem burning? repte hij over 'pedante en empiristische historici', die 'veel inkt verspillen aan het achterhalen van aantallen'. Zijn creatieve omgang met de geschiedenis is hem door vakgenoten als Benny Morris zwaar aangerekend. Het verbaast dan ook niet dat Pappe zegt dat de geschiedenis zwart-wit is en de Palestijnen gewoon gelijk hebben. Op deze manier 'weerlegt' hij ook de 'mythe' dat de vluchtelingen door de Arabische leiders waren opgeroepen te vertrekken. Hij en andere nieuwe historici hebben gelijk dat dit niet de enige reden is waarom zij vertrokken, maar er is overvloedig bewijs van dergelijke oproepen, en van vluchtelingen die dit als reden voor hun vertrek erkennen, vaak met een bittere ondertoon. Twee voorbeelden van vele:

Nimr el Hawari, leider van de Palestijns-Arabische Jeugd Organisatie, citeerde in zijn boek Sir Am Nakbah de Iraakse premier Nuri Said: "We zullen het land met onze kanonnen verpletteren en alle plaatsen waar de Joden dekking zoeken vernietigen. De Arabieren moeten hun vrouwen en kinderen naar veilige gebieden brengen tot de strijd geluwd is."

Benny Morris schreef in Righteous Victims: "In sommige gebieden gaven Arabische commandanten het bevel aan de dorpelingen om te evacueren om de grond vrij te maken voor militaire doelen of om overgave te voorkomen. Meer dan een half dozijn dorpen ... werden ontruimd ten gevolge hiervan. Elders, in Oost-Jeruzalem en in veel dorpen in het land, bevalen de commandanten om vrouwen, ouderen en kinderen weg te sturen ..."

Het feit dat de Palestijnen om verschillende redenen vluchtten, zowel vanwege deze oproepen als door actieve verdrijving, alsook vanwege het oorlogsgeweld, allerhande geruchten en de vlucht van hun eigen lokale leiders, is uiteraard te ingewikkeld en 'pedant' voor Pappe.

Pappe's claim dat de vermeende etnische zuivering van weleer nooit is gestopt is absurd. De bevolking in de bezette gebieden is sinds 1967 gestaag gegroeid, de kindersterfte gedaald, en de levensverwachting en het welvaartsniveau gestegen. De nederzettingen zijn verkeerd, de muur en checkpoints maken het leven van de Palestijnen soms onnodig moeilijk, en IsraŽlische soldaten zijn soms wreed; dit alles staat echter los van het begrip 'etnische zuivering'.

In het interview beweert Pappe dat hij vreest voor het voortbestaan van IsraŽl. Dit is vreemd, aangezien hij elders zegt een binationale staat voor te staan, en hij eveneens beweert dat het zionisme een koloniale beweging is. Pappe heeft in een ander boek geschreven dat "zijn liefde voor het land Palestina zijn afkeer van de staat IsraŽl overtreft" en dat hij tegenwoordig liever Arabisch dan Hebreeuws spreekt. Laat het duidelijk zijn: Pappe ontkent het recht van de Joden op zelfbeschikking en een eigen staat, en verafschuwt alles wat met die staat te maken heeft. Dit is zijn goed recht, maar we moeten zijn kritiek op IsraŽl niet zien in het licht van betrokkenheid bij het land en haar bewoners, maar als propaganda voor de Palestijnen: de Palestijnen zijn de zondebokken, de Palestijnen treft geen enkele blaam, en de Palestijnen behoort het land - al het land - toe.

Ratna Pelle


PS: Kort geleden schreef ik op deze blog ook al over hem in Ilan Pappe en de 'invention of history'.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2007 Ľ Geschiedenis volgens Ilan Pappe

[Vorig artikel: "Jimmy Carter over Israel"] [Volgend artikel: "Moeders van martelaren en soldaten"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery