Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Ophef om de Tempelberg

IMO Blog, 2007

Met enige regelmaat beschuldigen Palestijnen IsraŽl ervan de Al Aqsa Moskee te willen vernietigen om daar de oude Joodse Tempel te herbouwen. De recente werkzaamheden om de Mugrabi brug te renoveren en daarmee gepaard gaande archeologische werkzaamheden hebben de emoties - en het geweld - weer hoog doen oplaaien. Hoewel de werkzaamheden plaatsvinden buiten de Tempelberg (Haram Al Sharif) waarop de Al Aqsa Moskee is gesitueerd, en hoewel het evident lijkt dat een brug die eerder is ingestort gerenoveerd moet worden (zie hieronder voor een grafische weergave van het geheel), had IsraŽl deze overgevoeligheid wellicht moeten voorzien en de expliciete goedkeuring van de Waqf, de islamitische religieuze autoriteit, moeten zoeken alvorens de werkzaamheden te starten. Je bent nou eenmaal niet het centaal station in Amsterdam aan het verbouwen.


Dat gezegd hebbende, heb ik mij eigenlijk vooral verbaasd - evenals vorig jaar tijdens de zogenaamde cartoon affaire - over de extreme woede die zich naar aanleiding van iets relatief onbeduidends van veel moslims meester maakt. Hamas leiders en islamitische leiders in Jeruzalem riepen op tot massale demonstraties om de Al Aqsa Moskee te beschermen, Al Jazeera sprak van etnische zuiveringen en Abbas beweerde dat IsraŽl islamitische heiligdommen wil vernietigen. Een Egyptisch parlementslid stelde voor dat Egypte de vredesverdragen met IsraŽl opzegt, en meent dat alleen kernwapens het kunnen stoppen:

"That cursed Israel is trying to destroy al-Aqsa mosque," Mohammed el-Katatny of President Hosni Mubarak's National Democratic Party (NDP) told a heated parliament session held to discuss the Israeli digging.
"Nothing will work with Israel except for a nuclear bomb that wipes it out of existence," he said.

Van je vrienden moet je het hebben...

Een leider van de islamitische beweging in IsraŽl riep op tot een derde intifada om de Al Aqsa Moskee te beschermen. Hij zei verder:

"Israeli history is drenched in blood," Israel Radio quoted Salah as saying. "They want to build their Temple while our blood is on their clothing, on their doorposts, in their food and in their water."

Net als bij de cartoonaffaire wordt met twee maten gemeten: toen de oude stad van Jeruzalem onder Jordaans bestuur viel (tussen 1948 en 1967), heeft het 57 van de 58 synagoges vernietigd. Toen Jozefs graf onder de Palestijnse Autoriteit kwam is het vernield, en de synagoges in de Gazastrook zijn door de Palestijnen in brand gestoken. Voor dat laatste kun je dan weer begrip opbrengen omdat de inwoners van de Gazastrook zo zwaar te lijden hadden onder de kolonisten en het IDF, en het hier niet om oude heiligdommen ging, voor de andere voorbeelden gaat dat niet op. Begrip van de andere kant is sowieso ver te zoeken, en van tweerichtingsverkeer lijkt geen sprake. Terwijl men van de Joden eindeloos respect en begrip voor islamitische heiligdommen en gevoeligheden verwacht, is de Palestijnse officiŽle lezing dat de oude Joodse heiligdommen in Jeruzalem fabeltjes zijn, door de Zionisten om politieke redenen verzonnen, dat de klaagmuur de moslims toebehoort omdat Mohammed hier zijn half-paard had vastgeknoopt voordat het hem naar de hemel bracht, en dat de Joden van de Kazaren afstammen en de Palestijnen van de oorspronkelijke bewoners van het land.

Zoals gezegd, zijn ook beschuldigingen voor wat betreft de vernietiging van de Al Aqsa Moskee niet nieuw: in de jaren '20 van de vorige eeuw gebruikte Groot-moefti Al Husseini die al met succes om de Arabieren tegen de Joden op te zetten, in 1996 leidden ze tot de zogenaamde 'Tunnelrellen' en in september 2000 werd Sharons bezoek aan de Tempelberg met deze fabel verbonden als aanleiding om de tweede intifada te starten.

Overigens heeft de Waqf in de jaren '90 - nadat zij onder PA controle kwam - ook graafwerkzaamheden uitgevoerd waarbij waardevolle (Joodse) overblijfselen werden vernietigd. Er zijn sterke aanwijzingen dat men daarbij niet slechts slordig omging met Joodse artefacten en overblijfselen van de vroegere Joodse tempels, maar bewust probeerde om historisch bewijs van de Joodse geschiedenis in Jeruzalem te vernietigen:

According to a Waqf worker who participated in the construction in 1996, stones with decorations and inscriptions were recut so that markings were destroyed. He said he saw writing on the stones in ancient Hebrew. He also saw 5-pointed star symbols on the stones, which we know was a Hasmonean symbol commonly found on handle seals from the second century BCE.
In the recent [2001] digging on the Temple Mount, hundreds of trucks were seen removing earth. The trucks were traced to Jerusalem's municipal garbage dump, where the material was mixed with the local garbage, making it impossible for any archeological examination. When the manager of the dump was informed that the trucks contained earth with archeological value, he directed them to a clean area, but after redirecting four trucks, they stopped coming to the dump. The very next evening, around midnight, they dumped tons of truckloads of excavated material into the Kidron Valley.
The following day, archeologists arrived at the new dumpsite and took samples of pottery. Dr. Dan Bahat dated at least half of it to the Second Temple Era. Material collected from the garbage dump was also examined by archeologists Dr. Gabi Barkai and Dr. Aren Maeir.
[Bron: Jerusalem Center for Public Affairs]

Het is dan ook niet zo gek dat sommigen menen dat de pogingen de werkzaamheden van IsraŽl te stoppen hetzelfde doel dienen: iedere connectie van IsraŽl met de geschiedenis van de Tempelberg moet worden uitgewist, het mag geen opgravingen doen die deze connectie zouden bevestigen. En als het voetpad naar de Mugrabi Poort straks opnieuw instort, is dat uiteraard de schuld van de Zionisten.

Ratna Pelle


Met dank aan Simply Jews.

Meer informatie en links op Holy Hypocrisy (door Carlos).
IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2007 Ľ Ophef om de Tempelberg

[Vorig artikel: "Overeenkomst Palestijnse facties in Mekka"] [Volgend artikel: "Israel-Palestina: wat er meestal niet wordt bij verteld"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery