Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 4 October 07, schreef

Helemaal mee eens. Dit soort praktijken moeten wereldwijd bekend worden. Iedereen moet door de Joodse lobby heen kijken, het is ook eigenlijk zo doorzichtig. Jammer dat het vrijwel onmogelijk is om dit ter attentie te brengen. Dit komt vooral omdat de massamedia in joodse handen is. Internet bied hier een oplossing voor, typ de juiste zoektermen in bij Google en verlicht jezelf.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Complot ontmaskerd: de Israel Lobby

IMO Blog, 2007

Afgelopen maandag had VPRO's Tegenlicht een special over de machtige Joodse lobby in de VS. De teneur was, behalve dat de Joodse lobby in de VS (te) machtig is, dat het erg moeilijk is hier kritiek op te leveren. De documentaire makers werden gelijk door een van de geÔnterviewden gewaarschuwd dat het moeilijk zou zijn om hier mensen over aan het praten te krijgen.

"Men praat er niet graag over", werd door meerdere mensen gezegd. "Het is een verboden onderwerp, vragen stellen over de IsraŽl lobby is lastig, net als vragen stellen over de Midden-Oosten politiek van de VS." Het leek haast of de documentaire makers zich in Myanmar of Noord-Korea bevonden en met gevaar voor eigen leven toch verder op onderzoek gingen. Dit deden ze, en ze vonden warempel een congreslid, Earl F. Hilliard, die niet herkozen werd kort na Nine Eleven omdat hij voor diplomatieke banden met LibiŽ had gepleit, en tegen sancties voor Irak en SyriŽ. Zijn tegenkandidaat kreeg 300.000 dollar (van de IsraŽl lobby, werd gesuggereerd), en bracht hem met al dat geld op slinkse wijze in verband met terrorisme.


"Voor de Amerikanen was het toen allemaal hetzelfde: LibiŽ, Irak, Saoedi-ArabiŽ, het was allemaal niet pluis. Ze hebben het heel slim gespeeld". Daar moet je inderdaad voor hebben doorgeleerd, om op dat moment een kandidaat die voor sterkere banden met Muammar Ghadaffi en Saddam Hussein pleitte met terrorisme in verband te brengen. En alleen een duistere club als de AIPAC is uiteraard bereid een tegenkandidaat tegen zo iemand te steunen.

Een ander staaltje van Joodse almacht was het feit dat Lawrence Wilkerson, die direct onder Colin Powell diende, binnen 48 uur nadat hij een lezing had gegeven een mailtje van de pro-IsraŽlische Alan Dershowitz kreeg. In zijn lezing had hij de 'studie' van Mearsheimer en Walt over de machtige Joodse lobby instemmend aangehaald, en Dershowitz wees hem op de vele feitelijke onjuistheden hierin en riep hem op zich ook van de andere kant te informeren. Dershowitz, zo legde Wilkinson uit, is een vechthond die onmiddellijk is actie komt wanneer de Joodse lobby wordt aangevallen. "Ze hebben een uitgebreid netwerk. Zodra iemand iets negatiefs over IsraŽl of de Lobby zegt, wordt diegene aangevallen". Mearsheimer, die prominent aanwezig was in de documentaire, beklaagde zich over de harde aanvallen die hij van de Lobby te verduren had gekregen, en de weinige steun die hij had ondervonden. Hij was zelfs voor antisemiet uitgemaakt. Dit alles mede ter afschrikking van anderen, want het doel van de IsraŽl lobby is om critici van IsraŽl de mond te snoeren. Dit laatste is blijkbaar niet gelukt, want ik ben vele instemmende reacties op hun studie tegengekomen in Amerikaanse kranten, en Mearsheimer en Walt hebben hun studie veelvuldig in de media toegelicht. Het is inderdaad ongehoord dat wanneer je de Joodse lobby keihard aanvalt, beschuldigt van disloyaliteit aan Amerika en het aanzetten tot de desastreuze oorlog in Irak, je uit die hoek ook krachtig weerwoord krijgt.

Tony Judt, die IsraŽls bestaansrecht meermaals ter discussie heeft gesteld en ook prominent in de documentaire figureerde, zou een lezing geven voor het Poolse consulaat, maar werd kort tevoren afgezegd vanwege druk van AIPAC en de Anti Defamation League, zo zei hij, omdat hij omstreden zou zijn. Dit laatste lijkt me juist; iemand die het bestaansrecht van een belangrijke bondgenoot ontkent is niet representatief voor hoe er in de VS wordt gedacht. Het is misschien niet zo netjes, maar wel legitiem dat voorstanders van IsraŽl ertegen protesteren wanneer bij officiŽle gelegenheden alleen anti-Zionisten prominent aanwezig zijn. Omgekeerd gebeurt dit overigens ook: meerdere keren zijn lezingen van Dershowitz of andere sympathisanten van IsraŽl afgelast vanwege protesten uit de moslim hoek.

Judt vertelde verder over een senator die zich off the record behoorlijk kritisch over IsraŽl uitliet, maar dit in de senaat niet deed. Op zijn vraag waarom niet legde de beste man uit dat dit niet met de 'Joodse stem' of geld van de Joodse lobby te maken had, maar met het simpele feit dat hij sowieso geen meerderheid voor zijn standpunt had kunnen krijgen, en door een dergelijke radikale stellingname andere senatoren van zich zou doen vervreemden. Judt vond dit om de een of andere reden een duidelijk teken van de macht van de Lobby. Het is natuurlijk een vreemde gedachte dat niet alleen een meerderheid van de kiezers, maar ook van de senatoren het simpelweg niet eens is met een radikale verandering van de Amerikaanse politiek ten aanzien van IsraŽl. Richard Perle, een voorstander van IsraŽl, beweerde dat iemand die de banden met IsraŽl wil verbreken niet wordt herkozen. Shocking. Iemand die de belasting wil verhogen ook niet, en iemand die soft drugs wil toestaan of een hogere accijns op benzine wil invoeren evenmin. Daar hoeft geen lobby aan te pas komen.

De hele documentaire ademde een sfeer van geheimzinnigheid, van verborgen zaken die men op het spoor is en onthult, zaken die het daglicht eigenlijk niet verdragen en een schok teweeg zullen brengen. De feiten die de theorie over de Joodse lobby moesten ondersteunen waren niet overtuigend; en waar men geen feiten had werden suggesties gewekt. Zo werd uitgebreid stilgestaan bij de presentatie van Colin Powell in de Veiligheidsraad in februari 2003 over de vermeende massavernietigingswapens van Irak. Powell was overtuigend, vertelde Wilkerson, ondanks het feit dat er weinig bewijs van massavernietigingswapens was. Hij had spijt van zijn aandeel in deze presentatie.

De commentaarstem vertelde vervolgens dat AIPAC veel invloed had op vicepremier Cheney en Paul Wolfowitz, en dat IsraŽl de VS meermaals van inlichtingen wat betreft Irak's massavernietigingswapens had voorzien. Het was moeilijk om toen te betogen dat Irak geen bedreiging was, vertelde iemand. En Judt beweerde, zonder hiervoor feiten aan te dragen, dat de IsraŽl lobby niet de enige factor was in de beslissing om Irak aan te vallen, maar hier wel een belangrijke rol in speelde. Vervolgens werd gesuggereerd, zonder enige feitelijke basis, dat als de VS Iran zou aanvallen, dat vanwege IsraŽl zou zijn.

De belangrijkste oorzaken voor de Amerikaanse steun aan IsraŽl zijn volgens de documentaire naast de IsraŽl lobby de macht van de conservatieve Christenen en IsraŽls succesvolle rol als slachtoffer. Judt: "De Holocaust gaf IsraŽl slachtofferstatus, IsraŽl gebruikte de Holocaust in haar voordeel, en verdedigers van IsraŽl gebruiken de Holocaust als excuus voor IsraŽls daden". Dit is een bekend refrein van IsraŽls critici. In feite is er op weinig landen zoveel kritiek als op IsraŽl. Geen enkel land wordt zo veelvuldig veroordeeld in de VN, over geen ander land heeft een oud president een boek geschreven waarin het van Apartheid praktijken wordt beschuldigd, van geen ander land wordt het bestaansrecht zo veelvuldig ontkend. Geen ander land ook wordt zo veelvuldig met de Nazi's vergeleken. De meeste landen zijn niet happig op kritiek. China en Rusland zijn not amused als Westerse diplomaten de mensenrechten ter discussie stellen (die dat daarom ook slechts met mate en in bedekte termen doen) en weten VN veroordelingen tegen te houden, Turkije wil niet weten van de Armeense Genocide, en Japan meent nog steeds dat het China, Korea en IndonesiŽ een dienst bewees in de Tweede Wereldoorlog door ze van 'imperialistische invloeden te vrijwaren'. Maar Joden die soms wat al te fel reageren op de aanhoudende stroom aan kritiek op IsraŽl, die meten zich onterecht een slachtofferstatus aan met cynische gebruikmaking van de Holocaust.

Tot slot had Judt een belangrijke waarschuwing voor IsraŽl: "toen de Romeinen genoeg kregen van het dwarse IsraŽl stuurde men er een legertje heen en vernietigde de tempel, samen met een half miljoen Joden. Als de VS genoeg krijgt van IsraŽl en het laat vallen dan heeft het niemand anders om op terug te vallen en wacht het eenzelfde lot."

Dit laatste was zo ongeveer het enige in de hele documentaire waar ik het mee eens was: inderdaad, zonder de VS heeft IsraŽl geen echte vrienden en zal het niet overleven, dus het moet zuinig zijn op zijn bondgenootschap met de VS. En de VS moet misschien wel een beetje compenseren voor de in de rest van de wereld vaak wel erg harde en eenzijdige kritiek op IsraŽl. Niet vanwege de macht van de Joodse lobby, maar omdat ook IsraŽl, met al zijn fouten, bestaansrecht heeft. En het een moreel prima te verdedigen standpunt is dat IsraŽl en de VS sterke bondgenoten moeten blijven.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2007 Ľ Complot ontmaskerd: de Israel Lobby

[Vorig artikel: "Geen blad voor de mond"] [Volgend artikel: "Arabisch vredesplan geen handreiking maar dictaat"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery