Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Friday, 6 July 07, schreef

Beste Ratna, wat een hopeloze 'toestand'. Hoe nu verder? Heel deprimerend.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Was Jezus Jood of Palestijn?

IMO Blog, 2007

Wat als het ANC eerder met IsraŽl dan met de Palestijnen is te vergelijken?, vraagt hoofdrabbijn Warren Goldstein van Zuid-Afrika zich af: Wat als de echte Apartheid in het Midden-Oosten door Arabische staten wordt gepraktiseerd, waar Joden immers in grote getale zijn verdreven, en in een aantal landen niet welkom zijn, laat staan deel zouden kunnen nemen aan het politieke en maatschappelijke leven? Wat als blijkt dat de racisten niet in IsraŽl in de regering zitten maar in SyriŽ en Iran, en nu in Gaza de macht hebben? Waarom zien zo weinig mensen het hier zo, waarom leven we - in de woorden van de rabbijn - in het voor-Copernicaanse tijdperk, waarin je niet werd geloofd als je betoogde dat de aarde rond was?


Het lijkt voor velen zo voor de hand liggend om IsraŽl als dader te zien, als een kolonialistische staat die de Palestijnen van hun land heeft verdreven en het vervolgens heeft gekoloniseerd met een grotendeels uit Europa en de VS geŽmigreerde bevolking. De vergelijking met het Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid wordt - met name in linkse kringen - veelvuldig gemaakt, en de oplossing lijkt duidelijk: IsraŽl moet in eenzelfde isolement worden geplaatst als het Apartheidsregime indertijd.

Het Palestijnse slachtofferschap gaat nog verder: Jezus zou een Palestijn zijn, Anne Frank zou een Palestijnse zijn, Marwan Barghouti, een belangrijke leider tijdens de Intifadah die in IsraŽl drie keer levenslang uitzit vanwege het beramen van verschillende aanslagen, zou de Palestijnse Nelson Mandela zijn. Het ontbreekt de Palestijnen niet aan pretenties. Met de realiteit heeft het allemaal weinig van doen. Net zomin als mythes dat de Joden nooit in Jeruzalem en het oude IsraŽl zouden hebben gewoond, of dat de Tempel in Jeruzalem in feite door Palestijnse voorouders, niet door IsraŽlieten, is gebouwd.

Voor de meeste mensen in het Westen doet het er niet zoveel toe wie er vroeger in het land leefde en wie wat heeft gebouwd; zij zien een Palestijnse underdog en een wrede IsraŽlische bezetter. Zij zien rijke kolonisten tegenover arme Palestijnen, en daarom zijn ze zo ontvankelijk voor de Palestijnse propaganda. Daarom ook ondersteunt een toenemend aantal organisaties boycot campagnes tegen IsraŽl, tegen alles wat het land produceert, of alleen tegen de academici of tegen bedrijven die op ťťn of andere manier bij de bezetting betrokken zijn (waarbij de oude stad van Jeruzalem ook als bezet gebied wordt gezien).

Dit laatste klinkt redelijk, maar het komt erop neer dat IsraŽl niks in de bezette gebieden mag doen, geen enkele Palestijn oppakken die zich in IsraŽl wil opblazen, en niet met een ambulance naar een nederzetting rijden om iemand naar het ziekenhuis te vervoeren. De nederzettingen mogen er Łberhaupt niet zijn, de wegen ernaar toe niet onderhouden en bussen mogen er niet heen rijden en de huizen niet opgeknapt. Dat alles zou immers onder de boycot van bedrijven die zich met de bezetting inlaten vallen.

In feite eist men dat IsraŽl zich, zonder enige tegen garantie, naar de pre-1967 grenzen moet terugtrekken en gaat men er vanuit dat de Palestijnen dan vanzelf stoppen met aanslagen en raketaanvallen. Er wordt door de boycot activisten namelijk nooit ook maar ťťn serieuze tegeneis aan de Palestijnen gesteld, en IsraŽl mag geen enkele voorwaarde stellen aan de stichting van een Palestijnse staat. En daar, voor de duidelijkheid, zit mijn grootste probleem met deze mensen, niet in de visie dat de nederzettingen zullen moeten verdwijnen en obstakels voor vrede zijn.

Wereldraad van Kerken

Ook de Wereldraad van Kerken maakt de vergelijking met Apartheid Zuid-Afrika en roept (opnieuw) op tot een boycot, die men omschrijft als "het aanwenden van economische drukmiddelen om vrede te bevorderen". De oecumenische werkgroep Keerpunt sluit zich hier van harte bij aan. En om zich maar vooral goed in te dekken tegen die vermaledijde Zionisten die altijd direct het A-woord klaar hebben, was Hajo Meyer van Een Ander Joods Geluid op een bijeenkomst uitgenodigd om te vertellen dat het onder druk zetten van IsraŽl net zozeer een morele daad is als indertijd het in onderduik nemen van Joden, waaraan hij zijn leven te danken heeft. Over misbruik van de Holocaust gesproken...

In Groot-BrittanniŽ zijn verschillende vormen van boycot tegen IsraŽl inmiddels overgenomen door onder andere vakbonden van journalisten en academici. Waarom zijn boycots zo populair? Het heeft de charme van de eenvoud: IsraŽl is het sterkst, dus als we haar dwingen op te houden met vechten, zijn we al een stuk op de goede weg. Bovendien is het actiegericht: het geeft je het prettige gevoel dat je iets doet, in plaats van alleen maar te roepen dat de bezetting fout is. Een boycot geeft je het valse gevoel schone handen te hebben: 'ik werk aan dat onrecht niet mee, niet in mijn naam'.

Boycots van IsraŽl zijn allesbehalve nieuw. Nog vůůr de staat werd gesticht, kondigde de Arabische Liga officieel een boycot af van de Joodse gemeenschap in Palestina, later aangevuld met een tweede en derde graads boycot, namelijk van bedrijven die wel met IsraŽl in zee gingen en van bedrijven die met zulke bedrijven handelden. Deze boycot is tot op de dag van vandaag grotendeels intact. Zelfs JordaniŽ en Egypte drijven, ondanks de afspraken in de vredesverdragen over samenwerking, maar mondjesmaat handel met IsraŽl, en 'ontmoedigen' hun bevolking het land te bezoeken. Het doel van de Arabische boycot was niet om een einde te maken aan de bezetting en een twee-staten oplossing dichterbij te brengen, maar om IsraŽl economisch te isoleren en zo haar overleven te bemoeilijken. Veel initiatiefnemers van boycots door pro-Palestijnse NGO's, kerkelijke of ontwikkelingsorganisaties zijn eveneens tegen het bestaansrecht van IsraŽl, zoals PACBI. Als er al een 'IsraŽl' mag blijven bestaan, moet het van zijn Joodse identiteit zijn ontdaan en zal het door het toelaten van alle vluchtelingen spoedig een Arabische meerderheid hebben. Het zal niet langer de plaats zijn waar Joden hun recht op zelfbeschikking uitoefenen en hun lot in eigen hand nemen. Dit is namelijk om een of andere reden racistisch, in tegenstelling tot een Palestijns-Arabische staat naast de 21 al bestaande Arabische staten.

Boycots helpen vrede en een twee-statenoplossing niet dichterbij. Het versterkt rechtse elementen in IsraŽl, zoals de "Zionisme=racisme" resolutie van de VN indertijd de nederzettingenbeweging de wind in de zeilen gaf. Boycots voelen als verraad voor de vele IsraŽli's die zich tegen de bezetting uitspreken en inzetten voor een twee-statenoplossing. Men ervaart het uitblijven van iedere veroordeling van Palestijns geweld en erkenning van Palestijns/Arabische medeplichtigheid aan het conflict als onrechtvaardig en soms ook antisemitisch.

Europese boycots hebben wat dit betreft een bijzonder nare bijsmaak. Het mag vaak niet zo bedoeld zijn, maar we dragen nou eenmaal een geschiedenis met ons mee, en wat 2000 jaar een onderdeel van ons denken en cultuur was is niet opeens geheel verdwenen. Bovendien spreekt een soort moreel superioriteitsgevoel uit de eindeloze stroom veroordelingen van IsraŽl. Zouden wij het in hun positie echt zoveel beter doen? Zouden wij met minder burgerdoden onze steden kunnen beveiligen? Hoeveel aanslagen zouden wij tolereren voordat we de aanval op de terroristische organisaties openden? Zouden wij zonder voorwaarden bezet gebied ontruimen als dat het risico op aanslagen aanzienlijk zou verhogen?

Boycots zijn een frontale aanval op IsraŽl. Het is niet zo gek dat veel Joden dit ook als tegen hun volk gericht ervaren. De Wereldraad van Kerken zou er beter aan doen te zoeken naar overleg met de Joodse gemeenschap, en zich wat bescheidener op te stellen.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2007 Ľ Was Jezus Jood of Palestijn?

[Vorig artikel: "Terreur in de naam van God"] [Volgend artikel: "Meulenbelt en Van Bommel in de Volkskrant"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery