Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Monday, 31 May 10, schreef Lucas

Dat je het op deze manier voor Israel opneemt, ga eens kijken op de site van de Aipac, dan leer je misschien nog eens iets, lid worden kan je maar beter niet worden denk, daar ben je veel te links voor. Je spreekt jezelf tegen. Je ontkent dingen die de joden juist voor elkaar krijgen in de VS, op bijna alle universiteiten, tot harvard aan toe is de Aipac zeer machtig, Het getuigt niet van steun aan het Israelische beleid, zoals je dit brengt. Als je het israelische beleid zou steunen, zou je met trots vertellen dat de Aipac zo goed vertegenwoordigd wordt op de universiteiten in de VS, dus niet alleen maar zeggen dat pro-Israelische sprekers geweerd worden. Een beetje vreemd de manier zoals je het voor Israel opneemt. Bezoek de site van de Aipac maar eens.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De macht van de Israel lobby in NOVA

IMO Blog, 2007

"Wat IsraŽl ook doet, in de ogen van de VS is het altijd wŤl gedaan. Vragen hierover stellen is not done." De toon voor de NOVA reportage over het boek van Mearsheimer en Walt over de macht van de IsraŽl lobby, is gezet. Mearsheimer en Walt vertellen in de luttele tien minuten die aan dit item worden besteed, minstens drie keer dat ze van antisemitisme worden beschuldigd, en dat kritiek op het pro-IsraŽl beleid van de VS je niet in dank wordt afgenomen. Arme Mearsheimer en Walt, en arme Carter. Arme Chomsky, Finkelstein, Cole, Judt, Mohamed Mosad en Nadia El Haj, en al die anderen die zich meer dan kritisch over IsraŽl uitlaten, en die de meest wilde beweringen doen, vaak in het kader van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek. Wat vreemd, dat we zo vaak artikelen van deze mensen tegenkomen in de krant, dat zij zo vaak op universiteiten en in TV programma's optreden, dat hun boeken zo goed lopen. Toch beklagen Mearsheimer en Walt zich over een gebrek aan steun.


Het wordt welhaast hilarisch wanneer Mearsheimer en Walt zich erover beklagen dat ze voor anti-IsraŽl worden uitgemaakt. Volgens hun bepaalt de IsraŽl lobby het Midden-Oosten beleid van de VS, en is IsraŽl een blok aan het been geworden van de VS. De IsraŽl lobby zou Bush in 2002 publiekelijk hebben vernederd, omdat men hem dwong om Sharon een 'vredelievend mens' te noemen. Condoleezza Rice zou in 2002 na de IsraŽlische herbezetting van Palestijnse steden op de Westoever, onmiddellijke terugtrekking van het IsraŽlische leger hebben geŽist, waarna de Lobby in actie zou zijn gekomen. Deze herbezetting, ter herinnering, volgde op een recordaantal zelfmoordaanslagen in maart met 120 burgerdoden. Bovendien had IsraŽl kort tevoren de Karine A, een schip uit Iran met illegale wapens bestemd voor de Palestijnen, onderschept. De aanslagen op de Twin Towers lagen nog zeer vers in het geheugen en de VS was bezig een adequaat antwoord te vinden in de 'global war on terror'. Dit leidde logischerwijze tot meer begrip voor IsraŽlische maatregelen tegen terrorisme.

Mearsheimer en Walt leggen ook het falende Irak beleid van de VS op het bordje van de IsraŽl lobby. De lobby zou een belangrijke rol op de achtergrond hebben gespeeld in de aanloop naar de Irak oorlog, en voor de invasie hebben 'gepusht'. En nu zit men achter de campagne tegen Iran, en wil dat de VS Iran 'onschadelijk' maakt. Zonder hun rol is het onwaarschijnlijk dat de VS Iran zullen aanvallen, aldus Mearsheimer en Walt. Met andere woorden, de VS zet zijn eigen belangen en veiligheid op het spel vanwege dat @#$ landje dat nooit wil luisteren en de Palestijnen het leven zuur maakt.

Van al die critici die het welhaast onmogelijk zouden maken om IsraŽl te bekritiseren, krijgen we in NOVA alleen de hysterische dominee Hagee te horen. Hij wordt graag getoond in programmaís over de macht van de IsraŽl lobby. Zo was hij ook prominent in beeld in de aflevering van Tegenlicht over dit zelfde onderwerp dit voorjaar. Zijn er zo weinig geschikte voorbeelden te vinden? In feite is er van allerlei mensen en vanuit verschillende politieke achtergronden kritiek geuit op Mearsheimer en Walts onderzoek. Zo zijn zij er op aangesproken dat ze de macht en werkwijze van andere lobbies geheel buiten beschouwing lieten, van talloze feitelijke onjuistheden in hun onderzoek, alsook van slecht wetenschappelijk onderzoek waarin de conclusies van tevoren vaststonden en alles wat daar niet in paste werd genegeerd. Deze kritiek kwam niet alleen van overtuigde Zionisten.

De manier waarop het antisemitisme argument werd weggezet als een manier om iedere kritiek op het beleid van de VS ten aanzien van IsraŽl de kop in te drukken is goedkoop. De notie dat de Joden onevenredig veel macht hebben en achter de schermen aan de touwtjes trekken is een klassiek kernmerk van antisemitisme. De Joden zijn er veelvuldig van beschuldigd om andere landen tegen elkaar op te zetten en oorlogen te hebben geÔnstigeerd in hun belang. Waarom zou men daar in een vrij debat, en vrije uitwisseling van ideeŽn en visies niet op mogen wijzen? De hele notie dat de Lobby achter de oorlog in Irak zou zitten is niet alleen onjuist, maar heeft zeker een vieze bijsmaak. IsraŽl waarschuwde Bush om Irak niet binnen te vallen. De invasie in Irak had te maken met oliebelangen, en met foutieve informatie van de CIA over massavernietigingswapens, en met het feit dat Saddam Hoessein een van de wreedste dictators was. (Maar wacht, de CIA wordt natuurlijk door de Lobby gecontroleerd, evenals de belangrijkste media en financiŽle instellingen...)

De focus op de IsraŽl lobby laat buiten beschouwing dat de VS tal van invloedrijke lobbygroepen kennen, waaronder een machtige olielobby. Arabische staten krijgen van de VS eveneens vele miljarden steun in geld en wapens, en de regering - en familie - Bush onderhoudt nauwe banden met het Saoedische koningshuis.

In tegenstelling tot wat Mearsheimer en Walt en vele anderen beweren en de media grif overnemen, staat de VS niet altijd kritiekloos achter IsraŽl. Men weerhield IsraŽl aanvankelijk van een harde militaire reactie op de tweede intifada, en bleef ook na 9/11 - ondanks het veranderde klimaat - manen tot terughoudendheid. Men heeft begin jaren '90 hulp opgeschort vanwege de bouw van nederzettingen, men heeft de PLO erkend vůůr haar erkenning van IsraŽl in 1993 en er bij IsraŽl op aangedrongen dit ook te doen. Pas in 1991 is de "Zionisme=racisme" resolutie onder Amerikaanse druk herroepen (in ruil voor IsraŽls deelname aan de vredesconferentie in Madrid dat jaar), en ondanks meerdere resoluties van het congres staat de ambassade van de VS nog steeds in Tel Aviv, en niet Jeruzalem, IsraŽls hoofdstad. De Palestijnen krijgen veel financiŽle steun, deels via de UNRWA, ondanks hun anti-IsraŽl beleid. Waarom eist de VS geen permanente herhuisvesting van de vluchtelingen in ruil voor deze steun? Waarom heeft men niet geprotesteerd toen de UNRWA pogingen van IsraŽl vetode om de vluchtelingen permanente huisvesting te bieden? De onderhandelingen in Camp David waren gericht op het bereiken van een twee-statenoplossing, en een onafhankelijke Palestijnse staat. Vanaf de Zesdaagse Oorlog is het beleid van de VS gericht op teruggave van bezette gebieden in ruil voor erkenning van IsraŽl.

De verbondenheid van de VS met IsraŽl, waar Mearsheimer en Walt zo over vallen, heeft te maken met een aantal gemeenschappelijke kernmerken, waarden zo je wilt, met sympathie voor een klein land en een vervolgd volk, en de christelijke wortels in dit land en volk. Overigens geloven lang niet alle christelijke Zionisten dat de Joden de bezette gebieden moeten houden omdat God het hun gegeven had, en dat het Bijbelse IsraŽl in handen van de Joden moet zijn voordat Jezus terugkeert op aarde.

Het debat over IsraŽl en de Palestijnse kwestie wordt in de VS, net als in Nederland, fel gevoerd. Critici van IsraŽl worden voor antisemieten uitgemaakt, en voorstanders van IsraŽl worden weggezet als fanatieke (christen) Zionisten en kolonisten vriendjes, of als fascistische oorlogzuchtige islamofoben. Pro-IsraŽl sprekers zijn veelvuldig geweerd van universiteiten, zoals onlangs professor Alan Dershowitz, en een aantal denktanks en Midden-Oosten departementen van universiteiten worden hoofdzakelijk bevolkt door mensen met Arabische sympathieŽn, en soms zelfs door Saoedi-ArabiŽ gefinancierd.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2007 Ľ De macht van de Israel lobby in NOVA

[Vorig artikel: "AbvaKabo FNV solidair met de Palestijnen"] [Volgend artikel: "Israel als Joodse staat"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery