Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Thursday, 19 March 09, schreef

Ik herinner me ooit enkele boeken van ene "Issberner Haldane" gelezen te hebben van ergens in de dertiger jaren. Daaruit herinner ik me dat het voor ariŽrs werd aanbevolen om niet met niet-arische of joodse vrouwen seksueel kontact te hebben, dit omdat dan de zuivere arische energie van zijn scheppenden geslacht, het bloed, het zuiver arische karakter en de cultuur niet vermengd en afwijkend zou worden.
Een staaltje racistisch denken met een opmerkelijk voordeel voor de potentiťle niet-arische slachtoffers.
Dergelijk denken zal makkelijk de kop opsteken in iedere cultuur waar de eigen persoonlijke identiteit vasthangt aan etniciteit, geloof en nationaliteit en die eigen cultuur/etniciteit een intrinsieke eigen taak toebedeeld wordt op het wereldtoneel. Waarom niet ook onder israeliŽrs.

op Thursday, 19 March 09, schreef Jochai Rubinstein

het onderzoek is niet methodologisch opgezet, misschien waren sommige ondervraagde soldaten homosexueel?
echte mannen verafschuwen verkrachting en andere wreedheden. bovendien, je weet maar nooit wie daar al geweest was bij die vrouwen.en misschien waren die vrouwen besmet met geslachts ziekten zoals HIV wat veel voorkomt bij geitenneukers en anderen die bestialiteit bedrijven.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Racistisch Israelisch leger verkracht te weinig Palestijnen?

IMO Blog, 2008

Door mensenrechtenorganisaties, vredesorganisaties, linkse politici en journalisten wordt het IsraŽlische leger van de meest verschrikkelijke misdaden beschuldigd, worden gevallen van wreedheid, pesten, arrogantie en nodeloos geweld gepresenteerd als normale en dagelijkse praktijken, en vaak verbonden met een zogenaamd Zionistisch ethos van superioriteit en exclusiviteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een studie die de afwezigheid van verkrachtingen door het IsraŽlische leger mede verklaart vanuit eenzelfde ethos, leidde tot enkele cynische besprekingen door rechtse commentatoren, die Tal Nitzan, schrijfster van het betreffende 'onderzoek', ervan beschuldigen het IsraŽlische leger uit te maken voor racistisch en schuldig aan oorlogsmisdaden vanwege het niet verkrachten van Palestijnse vrouwen. Palestijnse vrouwen zouden te onaantrekkelijk zijn maar vooral ook door de IsraŽlische soldaten niet als medemensen worden beschouwd. Bij mij roept dat onmiddellijk de vraag op of er een verschil is met Druze en Arabische soldaten. Zou Nitzans these kloppen, dan zouden zij immers wel vrouwen verkrachten, of zouden zij zich het Joodse superioriteitsgevoel geheel eigen hebben gemaakt?


Terecht stelt Ami Isseroff in "Help! Rape!" (op zusterblog Zionation) dat we dit onderzoek niet met een paar cynische zinnen moeten afdoen, omdat het onderwerp daarvoor te belangrijk is en dit bovendien de studie geen recht doet. Aangezien de studie in het Hebreeuws is geschreven en hij hem heeft gelezen, baseer ik me hier op zijn bevindingen. In haar inleiding beweert Nitzan inderdaad het soort dingen dat makkelijk tot de bovengenoemde absurde conclusies kan worden herleid, maar dan in het wollige jargon van het post-structuralisme:

An important claim that arises from the study is that because of the obscurity of the spatial border in the Israeli-Palestinian conflict, the ethno-national borders are internalized, in the bodies of the soldiers, and crossing of the borders is rejected physically, as a sort of auto-disciplinary mechanism that accompanies them everywhere they go.

An additional claim is that the absence of directed military rape constitutes an alternative way to achieve the same political goals. In the Israeli-Palestinian conflict it can be seen that the rarity of military rape only reinforces the ethnic borders and clarifies the inter-ethnic distinctions, in the same way as directed military rape would do.

The central claim is that while absence of directed military rape is an alternative road to achieving the same political goals, absence of symptomatic rape is not an alternative way of implementing the same personal goals, but is evidence of a clear policy that rejects it and works energetically to prevent it. That is, the declared absence of symptomatic military rape achieves the political goals that absence of directed rape achieves. Since military rape is harnessing of the behavior of the individual to the needs of the collective, therefore lack of symptomatic rape is an additional step in subordinating the individual to the needs of the society. This is actually the ability to enter the body of the individual and to inscribe in it abhorrence of actions he is likely to perform for himself, since they are not consistent with the needs of the collective.

Het bijbrengen van soldaten dat verkrachting verkeerd is wordt hier beschreven als 'subordinating the individual to the needs of the society', als een vorm van hersenspoeling om ons te gedragen naar de behoeften van het collectief. In goede post-structuralistische traditie zet zij de zaken op zijn kop, door het bijbrengen van normen en waarden, het ontwikkelen van een geweten, met als doel het voorkomen van misdaden als verkrachtingen, als een welhaast fascistoÔde praktijk neer te zetten. Nitzan plaatst zichzelf dan ook expliciet in deze traditie:

Tal Nitzans thesis comes from the never-never land of post-structuralism. She informs us on page 41, "The illusion of the objective observer who can describe the culture of the research subjects in a positivist way and bring to the world the truth as it is is 'in reality' was exploded long ago." Having done the ritual obligatory dissing of empiricism and positivism, and with generous citations of Michel Foucault, likewise obligatory in such studies, Tal Nitzan believes she is now free to do anything she wants to do.


Haar studie is, naar eigen zeggen, kwalitatief en bestaat uit open interviews met 25 soldaten. Ze maakt, aldus Ami Isseroff, geen gebruik van een standaard vragenlijst of probeert op enige andere manier de antwoorden te ordenen en te toetsen aan een meetbare (falsifieerbare) hypothese. Ze pikt eruit wat haar van pas komt en negeert wat haar niet bevalt. Zo beschrijven sommige soldaten uitgebreid de ethische code van het leger, waarin de waardigheid van elk individu centraal staat. In de woorden van Isseroff:

There was apparently no systematic interview protocol, or at least none was recorded, and there is no way to quantify or objectively evaluate the results. One can get from this river of words, whatever suits one's political or theoretical fancy, since there is no way to decide that the above quotes about ethics and defense are more typical or representative than other quotes where soldiers say that Arab Palestinian women are "Ichsa," unattractive, "penguins" (because of their traditional dress) and the like. Tal Nitzan makes much of these quotes, which are the result, according to her, of the soldiers having internalized the IDF ethic and having constructed mechanisms to enforce the discipline within themselves.
......
Not only are the quotes of the interviewees presented as a great tohu va vohu - a primordial chaos with no way to distinguish what is significant and representative from what is not, but the conclusions of the researcher are presented in the same way. In the introductory abstract she is sure that the explanation of the lack of rapes on the part of IDF soldiers lies in an enforced political racism, ignoring all the evidence to the contrary that she presents in the body of the study.

Vreemd genoeg is haar these niet alleen door haar professoren goedgekeurd, maar bekroond door de Israel Sociology Association. Het is een mode die misschien is overgewaaid uit de VS, waar dergelijke post-structuralistische, neomarxistische en andere vooral niet empirisch verifieerbare stromingen in de sociale wetenschappen erg hip zijn. Dat de grens tussen wetenschap en politiek daarbij geregeld wordt overschreden, schijnt voor sommigen eerder een pluspunt dan een probleem te zijn. Het bekendste IsraŽlische voorbeeld is ongetwijfeld Ilan Pappe, die letterlijk heeft gezegd dat feiten er voor hem niet toe doen en zijn doel is het op te nemen voor de underdog. Pappe nam het op voor een student die een vermeende massaslachting in 1948 in Tantura onderzocht en daarbij interviews met toenmalige Joodse strijders vervalste. Na oproepen om zijn eigen land en universiteit te boycotten, en acties voor een onbeperkt recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, voelde Pappe zich niet meer welkom in IsraŽl, en vertrok naar een Britse universiteit, waar hij ongetwijfeld een gewillig oor vindt voor zijn antizionistische leugens. Alleen om het feit dat ze anti-IsraŽl zijn, zijn bepaalde mensen, boeken, ideeŽn en organisaties bijzonder populair in bepaalde kringen. Ik vraag mij af of een studie over een minder politiek of gevoelig onderwerp, op dezelfde manier uitgevoerd, ook een prijs zou hebben gekregen. Of, in de woorden van Ami Isseroff:

If you claim that lead floats and helium balloons sink, you had better be prepared to back up your words with evidence. If you absurdly proclaim to the world, despite the evidence, that Israeli soldiers don't rape people because they have internalized some sinister policy of the Israeli government, you will nonetheless find a receptive audience among people who hate the occupation more than they love truth.
......
Regardless of what Tal Nitzan claimed, the only thing that is certain is that from a non-systematic study of 25 unrepresentative soldiers who say many self-contradictory things, which are then sifted in a biased way, it is not possible to conclude anything. It is impossible to achieve objectivity, but there are certainly ways of improving the chances of approaching objectivity through structured research and systematic examination of evidence.

Nitzans studie laat op welhaast hilarische wijze zien tot welke absurde hoogten het huidige antizionisme reikt. Zij stelt het leger in een kwaad daglicht voor het niet plegen van een veel voorkomende en walgelijke oorlogsmisdaad. Dit is uiteraard niet alleen te danken aan de hoge ethische normen van het leger, maar ook aan profane zaken als dat IsraŽlische soldaten geregeld weekendverlof hebben en zo minder 'nood' hebben, terwijl bijvoorbeeld Amerikaanse soldaten in Irak het een half jaar of soms langer zonder hun lief moeten stellen. Het was interessant geweest als zij andere legers in haar studie had betrokken, maar ook dat was blijkbaar teveel moeite of paste niet in haar post-structuralistische aanpak en conclusies.

Zullen Dries van Agt, Anja Meulenbelt en Een Ander Joods Geluid nu met nieuwe 'bewijzen' komen van IsraŽls racistische politiek en exclusivistische ideologie? Het zou me niet verbazen.

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ September 2008 Ľ Racistisch Israelisch leger verkracht te weinig Palestijnen?

[Vorig artikel: "Israel, Egypte en de lieve vrede"] [Volgend artikel: "Wie is niet voor vrede in het Midden-Oosten?"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery