Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Wednesday, 16 January 08, schreef

Het is toch vreemd dat de geloofsgenoten -de christenen- van Van Agt het hele Midden-Oosten worden uitgepest. Van Saudi-Arabie tot Iran, Irak, Egypte en de Palestijnse gebieden.
De ene noodoproep na de andere verschijnt in de christelijke dagbladen. De aanwezigheid van de christenen wordt gemarginaliseerd en zal op deze manier verdwijnen. Maar Van Agt ziet alleen maar de ellende van de Palestijnen als totaal volk. Als hij al iets onderscheidt dan gaat toch het hele Palestijnse volk voor de christelijke minderheid. Waarom die minderheid wegvlucht weet hij ook: door de Israelische oppressie. Maar dat is vreemd: waar christenen verdwijnen komen moslims hun plaats innemen en terwijl de christelijke aanwezigheid dramatisch terugloopt groeit de moslimbevolking als kool. Die terugloop van de christenen is in het HELE Midden-Oosten een feit.
Daarnaast is de belangstelling van Van Agt voor de Palestijnen ook beperkt: nooit iets over Libanon, Jordanie (zwarte september), Irak, Saudi-Arabie. Nooit iets over onderlinge moordpartijen.
We zien dus twee dingen:
1) Christenen als bedreigde minderheid ziet hij niet, of hij vindt ze niet interessant genoeg om ook maar een woord aan te besteden
2) Palestijnen zijn alleen interessant als Israel is betrokken.
Welke heilige missie heeft Van Agt?

op Sunday, 10 February 08, schreef Jan Hamer

Ik heb een gedeelte van de website van Dries van Agt bekeken en kan alleen maar tot de conclusie komen dat het een rat is ( sorry ratten, ik wil jullie echt niet beledigen, maar die uitdrukking gebruiken wij nu eenmaal voor mensen waar we een diepe minachting voor hebben) Op zijn website suggereert hij (heeft denk ik niet de guts het klip en klaar te zeggen) dat sinds de stichting van de staat IsraŽl dit land er alleen maar op uit is geweest grondgebied te annexeren. Nergens vindt je dat de dag volgend op de uitroeping van de staat IsraŽl dit nieuwe land aangevallen is door een aantal omringende landen met de opzet alle IsraŽli's de zee in te drijven en het land te vernietigen, iets wat Hamas nog steeds in zijn handvest heeft staan als ik het wel heb. Ook niet dat de bewoners van het nieuwe land alleen maar in vrede met hun buren wilden leven en hun energie volledig wilden aanwenden om het land tot ontwikkeling te brengen. van Agt gebruikt volgens mij dezelfde taktiek als de Nazi's, gif moet je langzaam druppelen om het effectief te laten zijn en hij heeft daarbij ook nog een onvolprezen meeligger, genaamd Gretta Duisenberg, iemand die ook allerminst begaan is met het lot van de Joden en niets zal nalaten hen in discrediet te brengen. Beide sympathiseren zogenaamd met de Palestijnen maar volgens mij interesseert beiden hun lot totaal niet en wordt het alleen gebruikt om IsraŽl en zijn Joodse inwoners aan te vallen.

op Friday, 7 March 08, schreef

Beste Ratna,

Ik heb een groot gedeelte van jouw beschouwende
commentaren gelezen en ik moet toegeven als
het gaat over de eenzijdige berichtgevingen van
de Nederlandse media en over de tekortkomingen
van geschiedkundige kennis van veel inwonenden
der Lage Landen met betrekking tot het
Israelisch-Palestijns conflict heb je gelijk.
Als er uiteindelijk aan het einde van de tunnel
een klein lichtbundeltje is te ontwaren of als
er maar enig sprankje hoop op perspectief is
te bespeuren dan wordt het meteen de bodem
ingeslagen.
Echter de cruciale vraag aan jou is van hoe
dit op termijn opgelost kan worden??

Wat vind je bijv. van de ex-adviseur van de
huidige minister van defensie Ehoed Barak namelijk
Yossi Alpher van the Jaffe Center of Strategic
Studies die heeft voorgesteld in die zin zoals
Theodore Roosevelt dat prachtig kon zeggen in his famous words: Speak softly and carry (when its necessary) a big stick.
Vertaald naar de huidige situatie (vooropge-
steld dat de Palestijnen een status-quo voor zichzelf hebben kunnen afdwingen in het afzien van geweld) het heden step by step met alle omzichtigheid een dialoog bereid zijn aan te willen gaan
voor zover dat lukt hen een worst voor te houden
voor zover dat niet lukt dit te bestraffen
met proportionele maatregelen.

Kortom A Two Tracks Policy.

Want vind je ervan want er zal iets moeten
veranderen!!!

Met de meest vriendelijke groeten
Jos Dullaard

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De Heilige Missie van Dries van Agt

IMO Blog, 2008

Dries van Agt heeft zich nog nooit met zoveel overgave ingezet voor een zaak als nu voor de Palestijnen, zo zei hij vrijdag in NOVA. Hij noemt het een 'heilig moeten', en ziet een soulmate in Jimmy Carter, die hij de hemel in prijst. "Hij is een van de weinige asceten, heiligen", aldus Van Agt. "Hij is altruÔstisch, en wordt enkel gedreven door de nood van andere mensen en wat hij daaraan kan doen. Ik zal dat niveau nooit halen, hij is een man van zulke morele klasse, die lat ligt voor mij te hoog".


Eigenlijk was het interview met Van Agt in NOVA behoorlijk saai. Tussendoor kwamen Palestijnen in beeld die hem en Carter bedankten voor hun moed en geweldige werk, en Van Agt vertelde dat zijn website een doorslaggevend succes is. Ja, dat verbaast me niet, als je zoveel media aandacht krijgt. Hij zei duizenden reacties te krijgen van mensen die zo blij zijn dat het allemaal eindelijk eens gezegd wordt, en niet wisten dat het zo erg was, en het zelf niet durfden te zeggen 'want dat doe je niet, zulke harde kritiek uiten op IsraŽl'. Gaap. Hoe vaak is het 'taboe' op kritiek op IsraŽl inmiddels doorbroken? Honderden artikelen verschijnen er per jaar in Nederlandse kranten alleen, en tientallen documentaires, waarin IsraŽl aan de schandpaal wordt genageld, en van de verschrikkelijkste misdaden wordt beschuldigd. Honderden organisaties houden zich bezig met het conflict en hebben vaak een bijzonder eenzijdige agenda. Mensen als Ilan Pappe en Abu Sitta houden lezingen aan de UvA waarin zij IsraŽl beschuldigen van etnische zuiveringen en haar einde als Joodse staat bepleiten.

Van Agt bevindt zich in een groot en almaar groeiend gezelschap. Maar het sprookje van de dappere eenling die eindelijk zegt waar het op staat en de machtige Joodse lobby trotseert gaat er bij NOVA nog steeds in als koek, en is natuurlijk te mooi om te laten verstoren door mensen die daar een andere kijk op hebben, dus werd naar goed NOVA gebruik geen van zijn criticasters om hun mening gevraagd. Niemand die kon wijzen op de vele fouten en omissies op zijn website, het wel erg slappe verweer dat hij met zijn opmerking van 8 x 5 jaar bezetting slechts een rekensommetje maakte en het gevaar van een missie die messiaanse proporties lijkt aan te nemen. Van Agt als de bevrijder van het Palestijnse volk, en daarmee van de wereld, want het Midden-Oosten conflict is de wortel van alle kwaad in de wereld.

Extremisten en fanatici zijn gevaarlijk, en mensen die meer dan heilig overtuigd zijn van hun gelijk en van de absolute noodzaak van hun missie zijn dat evenzeer. In principe ben je natuurlijk altijd overtuigd van je gelijk, maar normaliter is er ook altijd wel een besef dat je er eens naast kunt zitten, dat je niet alle wijsheid in pacht hebt, dat je blinde vlekken hebt zoals dat immers voor iedereen geldt. Idealiter ben je constant in ontwikkeling, en zorgen nieuwe ervaringen, inzichten en kennis voor een continue uitwerking en zonodig bijstelling van je ideeŽn over zaken. In de praktijk hebben we allemaal mechanismen die verhinderen dat we voortdurend van mening veranderen en die daardoor zorgen voor continuÔteit en orde. We nemen allemaal selectief waar; alles wat binnen komt wordt gefilterd nog voordat het ons bewustzijn bereikt.

Ook onze motivaties lopen voor een groot deel onbewust, en zijn vaak minder nobel dan we zelf graag geloven. Enige zelfrelativering is dan ook altijd op zijn plaats, en zelfs zeer ervaren en erudiete wetenschappers benadrukken soms hoe weinig ze eigenlijk weten, en hoeveel ze hebben zitten knoeien, of hoe toevallig ze eigenlijk in hun discipline terecht kwamen. Mensen met zelfrelativering zijn vaak heerlijk verfrissend, omdat wat ze zeggen eigenlijk heel herkenbaar is. Maar Van Agt is ver verheven boven al dat imperfecte geneuzel en gestuntel, in tegenstelling tot gewone stervelingen vervult hij een Goddelijke missie, Hij ziet het Goddelijk Licht en de Goddelijke Waarheid en daar gelden psychologische mechanismen niet. Onbewuste en bewuste zijn ťťn, en met al de rest van de Geest verenigd in de Heilige Missie. Het is vreemd, dat al die mensen die zich indertijd tegen het moralisme en paternalisme van de kerk verzetten, die de valse profeten moe waren, die niet meer geloven in heilige missies maar slechts in imperfect je best doen en je steentje bijdragen, dat al die mensen met Van Agts Heilige Missie en sterallures totaal geen moeite schijnen te hebben. Dit hangt waarschijnlijk samen met het onderwerp. Preken tegen IsraŽl is minder uniek dan het lijkt. Van Agt staat in feite in een lange christelijke traditie, ťťn die het ook in een geseculariseerde samenleving blijkbaar nog goed doet.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ De Heilige Missie van Dries van Agt

[Vorig artikel: "De internationale gemeenschap en het Israelisch-Palestijns conflict"] [Volgend artikel: "Verslag Dries van Agt in Nijmegen op 15 januari"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery