Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Sunday, 17 February 08, schreef

Antisemitisme was aanvankelijk (tot de Verlichting) voornamelijk kerkelijk antisemitisme. Dat heeft tot vele vervolgingen en moordpartijen onder Joden geleid. Denk aan de moordpartijen tijdens de kruistochten of de vervolgingen ten gevolge van de Inquisitie, maar ook na het uitbreken van epidemieen, waarvan de Joden steevast de schuld kregen. Joden werden op grond van kerkelijk antisemitisme uitgesloten van beroepen, mochten in steden niet wonen, moesten zich onderscheiden in kleding, konden aan vele universiteiten niet studeren etc. In deze tijd proberen kerkleiders, zowel protestantse als katholieke, hun preken zodanig te veranderen dat het antisemitische karakter verdwijnt of althans vermindert. Dat is een moeizaam proces en kan zelfs leiden tot heftige ruzies zoals in de Lutherse kerk waar iemand (Rene Suss) die in een dissertatie het virulente antisemitisme van Luther beschrijft, geexcommuniceerd is. In Nederland doet men erg zijn best het kerkelijk antisemitisme aan te pakken. De tweede vorm van antisemitisme is tijdens de Verlichting ontstaan. Deze vorm is nauw verbonden met de opkomst van het nationalisme. Dat is de periode dat men Joodse wereldcomplotten ging verkondigen, het runnen van de media door de Joden, het in handen hebben van de banken, de regie over heel de wereld voeren etc. In die tijd begon men antisemitische boeken te schrijven over de slechte aard van de Joden. Dit antisemitisme dat vooral in Rusland opgang vond en waar de eerste antisemitische boeken geschreven werden werd vooral in Duitsland in de vorige eeuw vervolmaakt. En een derde vorm, die boven op de eerste twee komt, is de haat met Israel verbonden en o.a. de gedaante van antizionisme aanneemt. Al deze vormen doen zich voor: soms enkel soms met elkaar verweven. Dat dit een brandbaar megsel vormt laat zich raden. In de uitingsvormen van antisemitisme is vaak niet te zien met welke vorm je te maken hebt, maar gevaarlijk is het altijd.
Zeker vandaag de dag lijkt antisemitisme weer getolereed te worden. Steeds meer antisemitische reacties zie je bij Internet-kranten. Men herkent zelf zijn eigen antisemitisme niet meer. Deze glijdende tendens kan op ieder moment in een stroomversnelling komen, zoals in het verleden gebleken is. Die les zou geleerd moeten zijn van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw. Dat nooit weer, lijkt vergeten. Daarom moeten we alert blijven en zeker figuren als Hamburger bestrijden die heel slinks hun Jood-zijn misbruiken om mensen op het verkeerde been te zetten.

op Thursday, 20 March 08, schreef

Ik sta verstomd van de onzin die in dit artikel wordt verteld. Het is zekere niet zo dat ik pro-Palestijns ben, maar ieder goed geÔnformeedr persoon moet toegeven dat er bij de oprichting van de staat IsraŽl, en trouwens ook nu nog, zware fouten worden gemaakt. Mensen die hierop kritiek hebben worden blijkbaar meteen bestempeld als antisemieten, zelfs als ze zelfs Joods zijn. Ik wil op geen enkele manier de Holocaust, of ander antisemitisme goedpraten, maar het is een slecht teken als welk volk dan ook niet in staat is om zelfkritiek te aanvaarden, en sommigen zich steeds in de slachtofferpositie willen plaatsen.

Aanvaard kritiek, en probeer er constructief iets mee te doen, in plaats van dit te zien als een verdoken aanval op het jodendom!

op Thursday, 20 March 08, schreef Ratna

Bedankt voor je constructieve commentaar. Ik sta versteld van de onzin die je uitkraamt en de domheid die je meent te moeten etaleren.
Iedere goed geinformeerde persoon moet toegeven dat geen volk zo zelfkritisch is als de Joden, iets wat veelvuldig tegen ze wordt gebruikt (zie je wel, zelfs Israeli's zeggen dat..., zelfs de Haaretz schrijft dat....,Een Ander Joods Geluid zegt dat.... dus het moet wel waar zijn). Uiteraard betekent dat niet dat je alle kritiek van anderen hoeft te aanvaarden en er 'iets mee moet doen'. Dat maken ze zelf wel uit. Aangezien de Joden het meest vervolgde volk ter wereld zijn, en er nog steeds veel antisemitisme is, is het niet zo vreemd dat men sommige kritiek daarmee in verband brengt en als aanval beschouwt.
Ik wordt verschrikkelijk moe van de dooddoener dat alle kritiek op Israel bestempeld wordt als antisemitisme. Ik zou zeggen, doe je ogen eens open en zie hoeveel kritiek er op Israel wordt geuit. Het feit dat lang niet alle kritiek op Israel een vorm van antisemitisme is, betekent natuurlijk niet dat sommige kritiek op Israel daar wel mee te maken heeft.
Is het niet logisch om het feit dat Israel, de Joodse staat, het meest bekritiseerde en veroordeelde land ter wereld is, in verband te brengen met antisemitisme? Is het niet meer dan toevallig dat van zowel Israel als de Joden de macht stelselmatig wordt overdreven en beide ervan worden beschuldigd uit te zijn op wereldheerschappij? Is het niet meer dan toevallig dat de macht van de Israellobby sterk wordt overdreven, terwijl de Joden er door antisemieten van worden beschuldigd via machtige lobbies achter de schermen de touwtjes in handen te hebben? Dat dergelijke parallellen u niet uitkomen kan ik niet helpen. Overigens ben ik niet Joods.
Uw laatste zin is meer van toepassing op de Palestijnen. Kunt u mij een paar zelfkritische Palestijnen noemen, die hun problemen niet weer vooral aan de bezetting wijten? Ze zijn er wel, maar je moet wel goed zoeken.

op Wednesday, 31 December 08, schreef H.J.E. van der Horst

Sinds 1948 hebben stammen, groepen mensen, etnische minderheden uit verschillende landen om Israel heen zich een palestijnse status toegeeigent. Welke rechten en plichten hebben deze stammen in Israel? Let op, geen rechten zij moeten Israel dankbaar zijn dat Israel deze voormalige buren tolereert met hun rare gewoonten en gebruiken. Abrahams kinderen hebben dit land wat in het oude testament van God (Jezus Christus)
was gekregen om daar te wonen.Iedere moslim, christen en jood weet dit. Wie dit ontkent veroordeelt zichzelf en keert zich tegen God (Jezus Christus) en wie Jezus Christus verwerpt, verwerpt zichzelf. Bekeer u tot Jezus christus zodat hij u kan vergeven van al uw dwalingen en uw rebellie tegen Israel. Wanneer u tegen Israel vecht, vecht u tegen God. Heer vergeef het hun.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Joods anti-Zionisme

IMO Blog, 2008

De bittere en mij kwellende waarheid is: er zijn meer manieren dan Auschwitz, om het bestaan van een volk te vernietigen. Darfur en Palestina, hetzelfde doel, met vergelijkbare middelen. Staatsterreur jegens burgers, vernietiging van de middelen van bestaan. Daar hutten in brand steken, van Palestijnen de huizen opblazen. Binnenvallen met cavalerie: in Darfur op kamelen, in de Gazastrook met tanks.

Aldus Jaap Hamburger op het schrijversforum van UCP.

Ik vind het me soms moeilijk voor te stellen dat enigszins geÔnformeerde mensen dit echt menen. De Janjaweed, daarbij gesteund door de Soedanese regering, heeft systematisch dorpen in brand gestoken en de bewoners uitgemoord, verkracht of verdreven. Die bewoners deden niks anders dan daar wonen en zich in leven houden. In 5 jaar tijd zijn daardoor miljoenen vluchtelingen ontstaan en honderdduizenden mensen vermoord. Ter vergelijking: sinds de tweede intifada heeft IsraŽl ca. 5000 Palestijnen gedood, waarvan meer dan de helft strijders en terroristen. IsraŽl vernietigt geen Palestijnse middelen van bestaan met het doel hun het leven onmogelijk te maken, maar maakt het hun vaak knap lastig met als doel terroristen buiten de deur te houden, wat verbluffend goed gelukt is. Daarnaast zijn er kolonisten die Palestijnen aanvallen en olijfbomen vernietigen, en zij worden helaas niet hard genoeg aangepakt, maar de schaal daarvan is op geen enkele manier te vergelijken met Darfur. Zij worden zelf overigens ook geregeld aangevallen door Palestijnen.


Hamburger schrijft deze baarlijke nonsens in een boze reactie op Manfred Gerstenfeld, die - schande! - zomaar ruimte kreeg op de opiniepagina van de Volkskrant voor zijn 'IsraŽlische propaganda en historische verdraaiingen'. Wat dit laatste betreft, Gerstenfeld had de euvele moed te beweren dat de Palestijnen in 1948 hadden geprobeerd massamoord op de Joden te plegen. Nee, verbetert Hamburger, het waren de Palestijnen die in 1948 over de kling gejaagd en verdreven zijn. Blijkbaar heeft Hamburger nog nooit van het verschil gehoord tussen intentie en doelen enerzijds en de verwezenlijking anderzijds. IsraŽl heeft de oorlog in 1948 gewonnen. Dat wil zeggen, zij hebben verhinderd dat de Palestijnen hun doel (vernietiging van de Joden) konden uitvoeren, en hun eigen doel, het stichten van een onafhankelijke Joodse staat, verwezenlijkt. Het was niet mogelijk dit te bereiken zonder de Palestijnen te verslaan, en dorpen te vernietigen van waaruit zij aanvallen pleegden op Joodse doelen, en waar zij strijders van onder andere het Arabische bevrijdingsleger (ALA) onderdak verleenden. Dit leger was opgezet door de Arabische Liga, werd door de Britten toegang tot Palestina verleend en geleid door Qaukji, net als de moefti Haj Amin Al Husseini een nazi-collaborateur.

Als jood ben ik daarom oneindig meer verontrust door de historische verdraaiingen en de cynisch-simplistische zelfrechtvaardiging van deze IsraŽlische intellectueel, dan door alle antisemieten anno 2008 bij elkaar.

Het doet het altijd goed, een Jood die zoiets zegt. Dan zijn de zorgen van organisaties als het CIDI misschien toch wel allemaal gewoon verzinsels. De Joden hoeven zich geen zorgen te maken, en wij, niet-Joden, hoeven ons niet schuldig te voelen. De Holocaust, daar komt het volgens Hamburger op neer, was iets eenmaligs, en heeft niks te maken met ongevaarlijke vormen van antisemitisme als grafschennis, hakenkruizen op muren en afgerukte keppels. "Levensbedreigend is het slechts onder zeer speciale omstandigheden", aldus Hamburger. Wat vreemd, dat ik toch wel met enige regelmaat lees over Joden die fysiek worden aangevallen en afgetuigd, en daar soms ook het leven bij laten. Niet in Nederland, maar wel in bijvoorbeeld Frankrijk, Rusland, Polen, Groot-BrittanniŽ. In Duitsland is laatst een Jood aangevallen en worden synagoges bewaakt, in BelgiŽ is een groep Joden een tijdje terug aangevallen door Arabieren die met de Palestijnen sympathiseerden. Het is fijn voor Hamburger dat hij niks heeft te vrezen, en dat geldt - voor zover ik het kan beoordelen - voor veel Joden in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat er geen probleem is. Hamburger beweert dat het Gerstenfeld er alleen om te doen is de Joden, en vooral de IsraŽli's, als slachtoffer neer te zetten. En dat mag natuurlijk niet, want dat is voorbehouden aan de Palestijnen. Wrede daders zijn we, zegt Hamburger, en we moeten diep in het stof bijten, we zijn eigenlijk net zo erg als onze vroegere beulen, we doen het alleen wat langzamer, en draaien ondertussen de wereld een rad voor ogen. Het is gefundenes fressen voor antisemieten. Er zijn overigens ook Joodse antisemieten, die beweren dat de Joden inderdaad Jezus hebben vermoord, dat de diaspora en zelfs de Holocaust een straf van God is, die men op de een of andere manier aan zichzelf heeft te danken. Er zijn orthodoxe rabbi's die met de Palestijnen sympathiseren en op Achmadinejad's Holocaust-ontkenningsfestival aanwezig waren.

Het is uiteraard vele malen erger het op te nemen voor een Joodse staat, voor het Joodse recht op zelfbeschikking en zelfverdediging dan om zaken als het volgende te beweren:

Het ware gezicht van deze zionistische propaganda organisatie werd al duidelijk gemaakt in de VARA Zembla documentaire 'Zwijgen over IsraŽl'.
Naftaniel werd daarin omschreven als 'een geboren manipulant'.
Niet voor niets bestaat al lang de uitdrukking 'zionazi'.
Helaas doet deze uitdrukking onrecht aan de Nationaal Socialisten.

Het is slechts een van de vele walgelijke antisemitische commentaren die op internet circuleren, en die op sommige sites en blogs automatisch volgen op ieder negatief bericht over IsraŽl.

Met zijn aantijgingen van IsraŽlische propaganda waar de Volkskrant geen ruimte voor zou moeten reserveren, speelt Hamburger dit soort ideeŽn in de kaart. IsraŽlisch geweld rechtvaardigt antisemitisme, zegt Hamburger in feite.

Op een bijeenkomst georganiseerd door het Palestina Komitee en een Nijmeegse studentenvereniging, weigerde Dries van Agt met Ronny Naftaniel in debat te gaan. Op de vraag waarom legde hij uit dat het CIDI een IsraŽlisch propaganda-instituut is dat door IsraŽl wordt betaald. Een half jaar eerder had Jan Wijenberg, bestuurslid van Gretta Duisenbergs comitť 'Stop de Bezetting', bepleit dat Afshin Ellian wordt ontslagen als columnist bij de NRC, en vervolging van het CIDI omdat het een vijandige buitenlandse mogendheid zou dienen. In juni 2007 noemde oud VN medewerker Jan MŁhren in Nova de IsraŽlische bewering dat SyriŽ vanuit de Golan IsraŽlische dorpen beschoot met artillerievuur, en men daarom de Golan had veroverd in 1967, het grootste hoofdstuk van geschiedvervalsing van de vorige eeuw.

IsraŽl als de grootste en gevaarlijkste propagandist van de afgelopen eeuw, die ons allen een rad voor ogen heeft gedraaid en vanwege de Holocaust haar gang kon gaan en vergelijkbare oorlogsmisdaden pleegde als de nazi's, alleen wat langzamer. Hoeveel verschilt dat van het beeld van de almachtige Joodse Lobby, van de Wijzen van Zion, die samenzweren in een complot om de macht over te nemen, en daartoe aanzetten tot oorlogen, revoluties en rampen, en de belangrijkste politieke en financiŽle instellingen alsmede de media reeds in hun macht hebben?

Verschillende mensen hebben zich beziggehouden met de vraag naar de oorzaken van Joods antizionisme, dat - net als niet-Joods antizionisme - in de praktijk maar al te vaak de grens met antisemitisme overschrijdt. Het voert hier te ver om daar dieper op in te gaan, en het ligt wellicht voor de hand dat vooral Joden zich hier over uitspreken. Wat mij betreft, doet het er niet zoveel toe of een Jood, een christen, een atheÔst of een Arabier iets beweert, en moeten we ons vooral niet laten misleiden door de idee dat als een Jood dergelijke dingen zegt, het misschien toch wel waar is en antisemitisme inderdaad vooral een verzinsel van de sluwe IsraŽl lobby is.

Ratna Pelle

Lees hier meer over Joods antizionisme:
A brief history of Jewish anti-Zionism
On Jewish Israel-Haters


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ Joods anti-Zionisme

[Vorig artikel: "Twee martelaren in Libanon herdacht"] [Volgend artikel: "United Civilians for Peace en het anti-Israelisme"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery