Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 10 December 08, schreef

Ik heb jarenlang in Israel en de Palestijnse gebieden gewerkt en ben ervan overtuigd dat de settlements het grote struikelblok zijn voor een aaneengesloten gebied in een palestijnse staat. Als israel er niet in slaagt tot een aparte staat te komen zal dat het einde van een Joodse staat zijn en er een multiculturele samenleving ontstaan zoals overigens tegenwoordig in vele Westerse landen het geval is.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

United Civilians for Peace en het anti-Israelisme

IMO Blog, 2008

In mijn blog komen geregeld mensen en organisaties ter sprake die anti-IsraŽl zijn, waaronder United Civilians for Peace. Over UCP heb ik een uitgebreid artikel geschreven, mede ingegeven door een rapport van het CIDI, dat het royale bedrag aan overheidssubsidie dat zij via de haar financierende ontwikkelingsorganisaties ontvangt, ter discussie stelt.

Met anti-IsraŽl, voor de duidelijkheid, bedoel ik niet kritiek op de huidige IsraŽlische regering, op het nederzettingenbeleid of op het soms harde optreden van het leger in de bezette gebieden. Een van de schrijvers van dat rapport is zelf ook een fel tegenstander van het nederzettingenbeleid en criticus van de regering.


Anti-IsraŽl zijn houdt in, het uitvergroten van alle lelijke dingen die IsraŽl doet, zonder ook maar enige context te geven, met als doel de publieke opinie en de politiek zodanig te beÔnvloeden dat die zich tegen IsraŽl zullen keren en haar als de ultieme boosdoener en agressor in het conflict zullen beschouwen. Deze mensen zeggen doorgaans een tweestatenoplossing en vrede voor beide volken te steunen, maar hun oplossingen bieden IsraŽl geen enkele bescherming tegen terrorisme en andere agressie en alleen Palestijnse rechten worden gewaarborgd en ingewilligd.

Ook de weigering om met 'de andere kant' in discussie te gaan en hun argumenten en grieven serieus te nemen is kenmerkend voor anti-IsraŽl organisaties. Van Agt weigerde met 'propaganda-instituut' CIDI te praten, Meulenbelt wist alle haar onwelgevallige comments van haar blog, en men zet een ieder die het voor IsraŽl opneemt weg als propagandist en onderdeel van de ů zo machtige IsraŽl lobby.

Ook United Civilians for Peace, een samenwerkingsverband van Oxfam-Novib, ICCO, Cordaid en IKV Pax Christi, presenteert zich als een onpartijdige vredesorganisatie die opkomt voor de mensenrechten in het IsraŽlisch-Palestijns conflict. In de praktijk heeft men alleen oog voor IsraŽlische mensenrechtenschendingen. Terwijl men zegt IsraŽls recht op veiligheid te erkennen, bekritiseert men alles wat het doet op dat gebied, en pleit men voor sancties zolang IsraŽl zich niet eenzijdig terugtrekt tot de bestandslijn van 1949 (de Groene Lijn) inclusief Oost -Jeruzalem, en er een 'rechtvaardige' oplossing is voor het vluchtelingenprobleem. Men zet zich actief in voor een boycot, en heeft zelfs onderzoek laten doen naar het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor verschillende vormen van sancties en drukmiddelen op IsraŽl. Al haar activiteiten zijn gericht op het vergroten van de druk op IsraŽl. Zo organiseert men geregeld zogenaamde oriŽntatie reizen naar IsraŽl en de bezette gebieden, waar politici, journalisten en anderen een eenzijdig beeld krijgen voorgeschoteld met alleen aandacht voor Palestijnse onderdrukking en lijden vanwege de bezetting. Het Palestijnse extremisme en de verheerlijking van geweld en het martelarenschap komen uiteraard niet aan de orde. In najaar 2006 organiseerde UCP het Rap4justice festival waar de rapgroep D.A.M. opruiende anti-IsraŽl teksten zong en opriep tot geweld tegen 'Zionisten'. Het afgelopen jaar organiseerde men verschillende activiteiten in het kader van '40 jaar bezetting', en trok met een namaak muur door het land.

Het UCP richt zich volgens de eigen website op het beÔnvloeden van publiek, media en politiek. Men meent dat die veel te veel oog hebben voor IsraŽls kant, en heeft daarom een speciale afdeling media, die hen van 'betrouwbare feiten' voorziet over het conflict, en men biedt sprekers aan voor congressen en andere activiteiten. Op haar eigen website beschrijft UCP zichzelf meermaals als een lobby organisatie.

UCP wordt geheel gefinancierd door de drie bovengenoemde ontwikkelingsorganisaties en heeft per jaar bijna een half miljoen tot haar beschikking, waar onder andere 5 ŗ 6 voltijdbanen van worden betaald. Alleen voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict hebben de ontwikkelingsorganisaties een aparte organisatie opgericht, en de felle en totaal eenzijdige kritiek op IsraŽl staat in schril contrast met de milde houding ten aanzien van andere conflicten en brandhaarden, zoals Soedan, China (Tibet), Zimbabwe, Rwanda, Tadzjikistan en Pakistan waar deze organisaties projecten hebben en de mensenrechten met voeten worden getreden. Nooit roept men op tot sancties en strafmaatregelen tegen een van deze landen. In tegenstelling tot de politieke lobby activiteiten van UCP zijn de activiteiten aldaar gericht op hulpverlening.

UCP voert met gemeenschapsgeld continu campagne tegen een VN lidstaat en bondgenoot van ons. Haar activiteiten druisen lijnrecht in tegen het beleid van de Nederlandse regering, die goede contacten met zowel IsraŽl als de regering van Abbas en Fayad onderhoudt en bij beide een zekere geloofwaardigheid geniet als objectieve bemiddelaar.

De eenzijdige agitatie en hetze die mensen als Dries van Agt en organisaties als UCP voorstaat zal vrede slechts verder weg brengen, omdat dit aan beide kanten de extremisten versterkt. Aan Palestijnse kant bevestigt men de visie dat eigenlijk het hele land de Palestijnen toebehoort, dat de Palestijnen de zielige slachtoffers zijn die geheel buiten hun schuld om door de Zionisten uit hun land werden verdreven omdat er in Europa een stelletje gekken aan de macht waren gekomen die de Joden wilden uitmoorden. Het is logisch dat de Palestijnen niet instemden met het VN delingsplan van 1947, dat de helft van 'hun' land aan de Joden wilde geven, het is logisch dat zij in Camp David Barak's vredesvoorstellen niet aanvaardden en het is logisch dat zij zich met geweld verzetten tegen vreemde overheersing. UCP cum suis belonen terrorisme bovendien door constant voor erkenning van Hamas te pleiten en haar een bepalende rol in het vredesproces te willen geven - uiteraard zonder enige tegenprestaties van Hamas te eisen.

Aan IsraŽlische kant versterken dit soort organisaties het gevoel dat van de buitenwereld geen recht kan worden verwacht, dat iedereen tegen de Joden is, dat IsraŽl er alleen voorstaat en zich van al die onredelijke kritiek niks aan moet trekken. Dit gebeurde in de jaren '70 als gevolg van de toelating van de PLO als waarnemer bij de VN in 1974 en de Zionisme is racisme resolutie in 1975. Ook in de afgelopen jaren hebben boycotinitiatieven van met name Amerikaanse en Britse kerken, bonden en andere organisaties een dergelijk effect gehad.

Om te helpen draagvlak te creŽren voor vrede onder IsraŽli's en Palestijnen is het noodzakelijk onder beiden een zeker vertrouwen te winnen en van beiden de legitieme rechten en grieven te erkennen. Om mensen tot het maken van een verregaande concessie te bewegen moet je niet eerst roepen dat je ze alles af wilt nemen en ze een stelletje oorlogszuchtige dieven zijn die daar eigenlijk helemaal niet thuishoren. Kritiek is bovendien makkelijker te verteren als de andere kant ook wordt bekritiseerd. Uiteraard zijn organisaties als UCP niet bezig met het zoeken naar draagvlak onder de IsraŽli's; hun moet gewoon een oplossing worden opgelegd, een dictaat, zoals dat vroeger met de verliezende partij in een conflict gebeurde. Dat men durft te beweren ook de veiligheid van IsraŽl belangrijk te vinden is een bad joke.

In plaats van over te gaan tot sancties en zo de deur naar IsraŽl keihard dicht te slaan, zou de EU juist wat meer oog voor haar kant van de zaak moeten tonen. Nederland vaart een redelijk evenwichtige koers, maar dat kan niet van alle EU landen gezegd worden. Vaak worden toch vooral de bezetting en de nederzettingen in sterke bewoordingen veroordeeld, waarna soms een wat rituele afkeuring van Palestijns geweld volgt. Naast dit geweld zou men de cultuur van het verheerlijken van de 'heilige strijd tegen de Zionistische vijand en het sterven als een martelaar', en het virulente antisemitisme wel eens wat duidelijker bij de naam mogen noemen. Bovendien verdient de Palestijnse eis tot een onbeperkt 'recht op terugkeer' van de vluchtelingen en hun nakomelingen een even eenduidige veroordeling als de nederzettingen, aangezien dit niet samengaat met een tweestatenoplossing.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ United Civilians for Peace en het anti-Israelisme

[Vorig artikel: "Joods anti-Zionisme"] [Volgend artikel: "NRC Handelsblad spreekbuis van Islamitische Jihad?"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery