Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Sunday, 11 May 08, schreef Bert

Wat mij opvalt is dat niemand zich afvraagt waarom een historicus die duidelijk geobsedeerd is door WOII en in de geschiedschrijving over die periode pleit voor relativisme, nuance, zo min mogelijk oordelen etc., waar het Israel betreft opeens volkomen zwart-wit denkt. Ik ben geen psycholoog, maar is het flauw en oneerlijk, en moet je cynisch of achterdochtig zijn, om hier het feit er bij te halen dat de vader van die historicus actief en prominent lid was van een van de ergste, meest schuldige en antisemitische, niet grijze maar pik- en pikzwarte nationaal-socialistische organisaties die bezet Nederland kende? Het is veelzeggend dat juist de broer van Chris van der Heijden en niet hijzelf openlijk en eerlijk schrijft over hun vader, en over de fascinatie die hijzelf ( Haye ) als kind had voor Joden.

op Thursday, 22 May 08, schreef

Ik heb het boek gelezen. Voor een academisch geschoold iemand is het magertjes. Er staat ook niets nieuws in. Ik vraag me af of Van der Heijden wel voldoende lectuur van zijn zielsverwanten heeft gelezen, want ik vind het een knap staaltje van aaneen rijgen van oude koek.

op Saturday, 1 May 10, schreef Jan

Jammer dat een historicus niet de echte feiten weergeeft. Zo kun je deze gekleurde visie schakelen aan die van andere emotionele onwetenden zoals van Agt, van de Broek, mw. Duisenberg en andere antisemieten mjet vaak een jezuietenachtergrond. Het moet toch duidelijk zijn dat palestijnen nimmer een staat hadden.Het waren de Joden die in de achttiende eeuw begonnen om het ingeslapen provinciestadje Jeruzalem weer tot bloei te brengen. Zij maken sinds 1850 de meerderheid van de bevolking uit en bouwden ook als eersten wijken buiten de muren van de oude stad (1860). Ook in het Oostelijk gedeelte vormden zij de meerderheid.
In 1948 werden de Joden door de Jordaniers uit Oost-Jeruzalem verdreven, werden de daar aanwezige 56 (!) synagogen vernield en werden de Joodse begraafplaatsen geschonden. Joden werd de toegang ontzegd tot hun heiligste plek, de Klaagmuur. Deze internationaal niet-erkende Jordaanse overheersing van 1948-1967 is trouwens de enige periode van de afgelopen vijf eeuwen dat (een gedeelte van) Jeruzalem in Arabische handen was.
Na de aanval van Jordanie op Israel in 1967 werd Oost-Jeruzalem door Israel ingenomen en konden de Joodse inwoners van Oost-Jeruzalem terugkeren naar hun wijken.
Door te spreken over 'bezet' Oost-Jeruzalem lijkt men alsnog de etnische en culturele zuiveringen van 1948 goed te keuren.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Israel en Chris van der Heijden's vergissing

IMO Blog, 2008

Bij het jubileum van welke succesvolle democratische rechtsstaat en bondgenoot van Nederland, wordt beweerd dat zij eigenlijk niet gesticht had mogen worden? Vele landen zijn bedenkelijker gesticht, met grover geweld en misdaden tegen de menselijkheid, niet door de VN maar door koningen, of werden gegeven aan een clan om die tevreden te stellen, en niet eigenhandig opgebouwd door een gedurende 2000 jaar vervolgd volk. Toch duikt alleen bij IsraŽl telkens weer de vraag naar haar bestaansrecht op.


Het jubileum logo voor IsraŽls 60ste verjaardag


Chris van der Heijden, auteur van "IsraŽl, een onherstelbare vergissing", bewijst ons echter ook een dienst met zijn bewering dat de oorzaak van het huidige conflict en alle ellende is terug te voeren op de opdeling van het land. Zijn kritiek op IsraŽl, en die van vele anderen, heeft niet in de eerste plaats te maken met de bezetting, met de checkpoints en de afscheidingsbarriŤre, maar met het bestaan van IsraŽl op zichzelf. IsraŽl had niet gesticht mogen worden, want dat ging ten koste van de Palestijnen. Het onrecht van het VN delingsplan leidde tot de Arabische afwijzing ervan, tot burgeroorlog, etnische zuiveringen door de Zionisten, en een spiraal van wederzijds geweld en haat die tot op de dag van vandaag voortduurt, aldus van der Heijden.


Van der Heijden 'onderbouwt' dit met een beschrijving van de memoires van een lid van de toenmalige UNSCOP commissie, de Guatemalteek Jorge Garcia-Granados, die het delingsplan heeft voorbereid en in Palestina met verschillende mensen heeft gesproken. Zijn stem was beÔnvloed door het feit dat de Arabieren helemaal niet met de commissie wilden praten, en daarom zou in het uiteindelijke voorstel geen rekening met de Arabische belangen zijn gehouden. Er wordt in dit verband ook vaak op gewezen dat juist toen UNSCOP in Palestina was, de Exodus werd teruggestuurd naar Duitsland. Kortom: de VN liet zich meer leiden door het lot van Holocaust overlevenden en het feit dat de Zionisten hun zaakjes beter op orde hadden, dan dat zij een evenwichtig besluit nam waarin de belangen van alle betrokkenen werden meegewogen.

Dries van Agt zegt iets soortgelijks: het is logisch dat de Arabieren het delingsplan afwezen, want het was onrechtvaardig. Deze kritiek op de VN van lieden die IsraŽl met VN resoluties om de oren plegen te slaan, komt ietwat ongeloofwaardig over. Wat bovendien vergeten wordt, is dat zowel de Exodus als de weigering van de Arabieren met UNSCOP te praten geen geÔsoleerde incidenten zijn, maar beide tekenend voor de situatie. Honderdduizenden immigranten probeerden naar Palestina te komen en werden teruggestuurd of op Cyprus gedetineerd. Tienduizenden wisten de Royal Navy te omzeilen en kwamen in Palestina aan. En de Arabieren weigerden vanaf het begin van de mandaattijd iedere samenwerking met de Britten en de Zionisten, en wezen ieder voorstel af. Onder andere daardoor werd deling de enige optie, en was Joodse onafhankelijkheid de enige manier waarop zij een basaal recht als vrije immigratie konden uitoefenen. De UNSCOP had dat goed gezien en nam de juiste beslissing. Wat Van der Heijden en andere critici van het delingsplan ook graag vergeten, is dat het Joodse recht op een 'nationaal thuis' in Palestina, inclusief vrije immigratie en het recht land te kopen, al verankerd was in het Mandaat dat de Britten in 1922 door de Volkerenbond was verleend.

Het Arabische verzet tegen het delingsplan, de burgeroorlog die zij begonnen, dat alles wordt door dergelijke critici van IsraŽl (als men al toegeeft dat de Arabieren grof geweld gebruikten en niet 'zomaar' van hun land en uit hun huizen werden verdreven) goedgepraat met een verwijzing naar de onrechtvaardigheid van het VN-plan. Net als de zelfmoordaanslagen van nu 'wanhoopsdaden' zijn, was het begrijpelijk of zelfs logisch dat de Arabieren om die reden Jeruzalem blokkeerden en Joodse gemeenschappen en konvooien aanvielen, alsmede bommen legden bij het kantoor van de Jewish Agency en in het centrum van Joods Jeruzalem. Het was uiteraard ook logisch dat de Arabieren zich vanaf het begin tegen Joodse immigratie naar Palestina hadden verzet, want zij wisten waar dat toe zou leiden, en tot welke wreedheden de Joden in staat zijn. Eigenlijk zeggen alle bekende critici van IsraŽl iets soortgelijks: IsraŽls stichting was een historisch onrecht de Palestijnen aangedaan, hun verzet daartegen was en is dus volkomen gerechtvaardigd, en wanneer zij onverhoopt onacceptabele middelen gebruiken zoals het zichzelf opblazen in restaurants, bussen en winkelcentra valt dat in het niet bij wat IsraŽl doet en deed. Deze critici vinden meestal ook dat de vluchtelingen zouden moeten kunnen terugkeren naar IsraŽl, en dat het bezwaar dat dat de Joodse meerderheid in gevaar zou brengen racistisch is; Joden mogen immers ook vrijelijk naar IsraŽl immigreren? Sowieso vinden zij het hele concept van IsraŽl als Joodse staat racistisch en gebaseerd op de superioriteit van het Joodse volk en/of de Joodse religie. Tegelijkertijd beweren deze mensen stellig voor vrede en een tweestatenoplossing te zijn. Nee, het zijn de Zionisten die beide afwijzen; de Palestijnen hebben IsraŽls bestaansrecht al eind jaren '80 geaccepteerd, en daarmee afstand gedaan van 78% van het land. En wat hebben ze ervoor teruggekregen? Nederzettingen en roadblocks. Geef de Zionisten een vinger en ze pakken je hele hand.

Chris van der Heijdens boek valt in vruchtbare aarde, en is in verschillende kranten, waaronder NRC Handelsblad en het Parool, gunstig besproken. Een boek dat het recht van de Palestijnen op zelfbeschikking in (een deel van) het land zou ontkennen, een volk dat relatief jong is (er wordt pas vanaf 1948 van een apart Palestijns volk gesproken) en nauw verwant aan JordaniŽrs en SyriŽrs, een volk wiens taal en religie in 21 staten dominant is, zou een hoop verontwaardiging oproepen en zou zeer kritisch worden besproken en waarschijnlijk simpelweg afgekraakt (zoals de NRC bijvoorbeeld deed met Hans Jansen's boek over de islam). De auteur zou in Pauw en Witteman op kritische vragen en felle discussies kunnen rekenen, als hij Łberhaupt welkom zou zijn.

Wat ik bedoel te zeggen: de vele kritiek op IsraŽl, de continue veroordelingen, negatieve reportages, onterechte aantijgingen, worden niet zozeer veroorzaakt door daadwerkelijke misstanden op de Westelijke Jordaanoever (al zijn die er zeker), maar door een sentiment dat IsraŽl moreel gezien eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Wij wisten niet wat er gebeurde, wij voelden ons schuldig over de Holocaust, IsraŽl had zoveel steun van fundamentalistische christenen, en ondertussen betaalden de arme onschuldige Palestijnen de prijs. De geschiedenis is niet meer terug te draaien, maar IsraŽl moet zich bewust zijn van het fundamentele onrecht waarmee haar stichting gepaard ging, zijn excuses maken, de bezetting opgeven en vooral niet teveel noten op zijn zang hebben.

Aldus het steeds dominanter wordende narratief. Het is een narratief dat van onwaarheden aan elkaar hangt, zoals ik hier vaker heb uitgelegd. Het is vooral ook een narratief dat het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk in hun historische thuisland ontkent. Men mag dan erkennen dat de geschiedenis niet terug te draaien is, maar het had eigenlijk zo niet mogen gebeuren. IsraŽl is born in sin. Bovendien staat men zaken voor die IsraŽls bestaansrecht in gevaar brengen, zoals het toelaten van alle vluchtelingen en hun nakomelingen, en het eenzijdig ontruimen van alle bezette gebieden (inclusief de Klaagmuur en de Olijfberg). Uiteraard moet IsraŽl ook bereid zijn tot een deal met Hamas, en voorgaande doen in ruil voor een tienjarig bestand, ook al roepen Hamas activisten bijna continu dat zij IsraŽl nooit zullen erkennen en hun lange termijndoel nog steeds de 'bevrijding' van het gehele land is.

In NRC Handelsblad, dat verklaringen van de Islamitische Jihad serieuzer neemt dan wat de IsraŽlische regering zegt, en zich in haar berichtgeving verder uitsluitend lijkt te baseren op wat organisaties als Betselem, Gush Shalom en UNRWA zeggen, beweert Ger Groot dat van der Heijden de ontstaansgeschiedenis van IsraŽl onberispelijk beschrijft, alleen "zijn vergelijking tussen het nationalistische socialisme van de Joodse staat en het Hitleriaanse nationaal-socialisme is op het randje". Het is tekenend voor de kritiekloze bejegening van IsraŽl haters, wiens narratief al grotendeels is overgenomen door de media. Het 'nationalistische socialisme' van IsraŽl bestond uit het opbouwen van de staat, uit ontginning van het land en het bouwen van steden en dorpen, uit de overtuiging dat men het land met eigen handen wilde opbouwen en afstand wilde nemen van een leven zonder fysieke arbeid. Daarin was geen plaats voor grootgrondbezitters, wel voor een machtige vakbond. Men wilde vooral niet als een soort kolonialen het zware werk door de Arabieren laten doen, zoals de eerste lichting Zionisten deed. Het bestond er voorts uit dat men vond dat men het recht had er te zijn en zich dus te verdedigen tegen hen die op hun vernietiging of verdrijving uit waren. Het bestond er voorts uit dat deze verdediging door een volksleger diende te gebeuren, dat onder controle stond van de vakbond en het nationale bestuur. Van der Heijden doet aan misleidende en valse woordspielerei. Nationalisme, weet natuurlijk ook hij, is eigen aan veel volken en landen, vooral wanneer men van buiten wordt bedreigd. Een land dat naast invoering van socialistische of sociaal-democratische systemen ook nationalistisch is, wordt daarmee uiteraard niet nationaal-socialistisch.

De komende weken zullen we nog veel van dergelijke onzin te horen en te lezen krijgen, geuit in mooie woorden door geleerde heren bij Pauw en Witteman, in NRC en de Volkskrant, in Nova en in speciale uitzendingen, en op internet kun je de volkse versie van een en ander vinden op de vele forums en pagina's met lezersreacties.

IsraŽl verwordt zo in de publieke opinie tot de grootste schurkenstaat, een land dat er niet zou mogen zijn, een ongewenste indringer en vreemdeling. De Jood onder de naties.

Hieronder een reactie naar aanleiding van Van der Heijdens boekbespreking in Het Parool. Alleen door massaal te reageren, en de media en het internet met feiten te bombarderen, kunnen we deze trend een halt toeroepen.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aan: [email protected]

In zijn bespreking van het boek "IsraŽl, een onherstelbare vergissing" van Chris van der Heijden (Parool, 30 april) maakt Ton Damen een karikatuur van de geschiedenis. Zo schrijft hij dat de VN in 1947 het merendeel van het land aan een kleine minderheid toewezen. Het ging echter om de helft van het land (waarvan het merendeel uit woestijn bestond) voor eenderde van de bevolking. Damen vervolgt dat na Arabische afwijzing van dit plan de Joden een nog groter deel pakten, en zelfs een burgeroorlog begonnen en de Arabische bevolking systematisch uitmoordden. Het waren echter de Arabieren die na afwijzing van het VN-plan een burgeroorlog begonnen met als doel de Joden uit Palestina uit te moorden. De belangrijkste Palestijnse leider, moefti Haj Amin Al Husseini, had jarenlang voor de nazi's gewerkt en onder andere in BosniŽ een SS-divisie van moslims opgezet die de Bosnische Joden uitmoordde en Servische dorpen vernietigde. Hij ontsnapte het Neurenberg Tribunaal en riep op om in Palestina dezelfde 'oplossing van het Joodse probleem' toe te passen als Hitler in Europa had gedaan. Direct na afwijzing van het delingsplan pleegden Arabische bendes aanslagen op Joodse doelen, vielen Joodse gemeenschappen aan alsook Joodse transporten. Jeruzalem werd afgesloten van de rest van het land. Deze bendes verscholen zich in Arabische dorpen en hadden veel steun onder de lokale bevolking.

Tegenwoordig wordt IsraŽl maar al te graag als schurkenstaat neergezet die niet alleen nu de Palestijnen onderdrukt, maar werd geboren in zonde. Vergeten wordt dat veel landen door grof geweld tot stand zijn gekomen, en dit bij geen enkel ander land tot het ontkenning van haar bestaansrecht leidt. Het Joodse recht op zelfbeschikking wordt al te makkelijk ondergeschikt gemaakt aan (vermeend) onrecht de Arabieren aangedaan, dat bovendien voor een groot deel door hun zelf is veroorzaakt. Het is een trieste zaak dat het Parool aan deze trend meedoet.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ Israel en Chris van der Heijden's vergissing

[Vorig artikel: "Auschwitz en de geboorte van Israel"] [Volgend artikel: "Waar ligt de grens?"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery