Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 18 August 08, schreef Betty Stavast

Ratna, wat denk je dat het antwoord op je laatste vraag is?

Volgens mij is die heel simpel: meeliften met antizionistische Joden is zo'n fijne en veilige dekmantel voor niet-joodse antisemieten om niet voor hun werkelijke bedoelingen uit te hoeven komen.

Het is mode om te zeggen "de Joodse staat is de grootste vergissing in de wereldgeschiedenis, maar begrijp wel, ik ben niet tegen Joden hoor!".

Volgens mij zijn die twee niet los verkrijgbaar. Accepteer je de Joodse staat niet, dan haal je een belangrijke pijler onder het Jodendom vandaan.

op Saturday, 6 September 08, schreef AJ

Goed stuk, Ratna! Je zet het allemaal mooi even op een rij!

En met Betty's antwoord op jouw vraag ben ik het ook eens!

De Joodse anti-Zionisten, Joodse antisemieten en Joodse zg. pro-Palestijnen vormen een zeer bruikbaar vijgenblaadje voor al die niet-Joodse anti-Zionisten, niet-Joodse antisemieten en niet-Joodse zg. pro-Palestijnen (die geen moer geven om dode, gewonde en/of ongelukkige Palestijnen zolang ze daar Israel de schuld niet van kunnen geven!).

Dat lui als die EAJG-leden en aanhangers dat nou nog altijd niet door hebben! Of zou ze dat gewoon een lekker gevoel van (m.i. valse) acceptatie geven?

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Joods antizionisme het effectiefste wapen tegen Israel

IMO Blog, 2008

Joodse critici van IsraŽl zijn een dankbaar wapen van de antizionisten tegen IsraŽl en tegen hun opponenten. Aan hun mening wordt ten onrechte veel meer waarde toegekend dan aan niet Joodse zionisten of Joodse zionisten of ook niet-Joodse antizionisten. Het zou ook bescherming bieden tegen die zo vervelende antisemitisme beschuldiging die je in zo'n forum altijd wel een keer naar je kop krijgt (vaak, maar niet altijd, terecht. De sterk ingeburgerde idee dat iedereen die kritiek uit op IsraŽl voor antisemiet wordt uitgemaakt zie ik zelden bevestigd; meestal heeft zo iemand dan ook echt wel bedenkelijke dingen gezegd die weinig meer te maken hebben met kritiek op de bezetting, IsraŽlische mensenrechtenschendingen of wangedrag van soldaten bij checkpoints). Ik zal daar in een volgende blog een lijstje van geven.


Joods antizionisme is ouder dan het zionisme, en komt uit verschillende motieven en tradities voort. In de eerste plaats waren er religieuze argumenten tegen het zionisme, dat het heft in eigen hand nam en niet vond dat de diaspora Gods straf was en pas de Messias hen kon terugleiden naar het land IsraŽl. Daarnaast tastte het zionisme de machtspositie van het Joodse leiderschap aan, dat meer belang had bij de status quo, en bang was de gunst van de niet-Joden te verliezen als men zo de eigen (nationale) identiteit benadrukte. Men wilde lang blijven geloven dat assimilatie en aanpassing een voldoende remedie tegen het antisemitisme waren. Een andere vorm van Joods antizionisme kwam voort uit het socialisme en communisme, en de gelijkheidsgedachte die zij predikten. Veel Joden, vooral in Rusland, sloten zich hier bij aan en hoopten het beter te krijgen in een nieuwe klasseloze (en natieloze) maatschappij, maar dat pakte anders uit. Een andere bron van Joods antizionisme is de centrale rol van zelfkritiek en rechtvaardigheid in de Joodse religie, waardoor Joden eerder geneigd zullen zijn zich in hun vijanden te verplaatsen en in hun kritiek mee te gaan. Met de woorden van Carlos:

The Jews have paid a heavy price for this self-honesty. Both Christian and Muslim anti-Semites have not hesitated to exploit the Jews' willingness to bare their sins to the world as "proof" that Jews are disobedient and evil (see my article Jewish Self-Criticism and Anti-Semitism elsewhere on this site). The use of Jewish self-criticism as a club to beat Jews with goes back to the New Testament and the Qur'an, and it is still very much alive today.
Also very much alive is Jewish self-criticism itself. This self-criticism, this willingness to castigate oneself or one's people publicly for the sake of justice, goes back to prophetic tradition. The prophets expressed a deep concern for social justice, calling upon Israel to be "a light unto the nations." The Prophet Isaiah is certainly one of the great inspirations of the Jewish social conscience and the desire to become this light

Dit is een van de verklaringen voor het feit dat altijd veel Joden betrokken waren bij sociale bewegingen, zoals de Amerikaanse burgerrechten beweging en de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika. Tot slot kan ook angst een bron zijn van overdreven Joodse zelfkritiek en de behoefte zich van IsraŽl te distantiŽren. Angst voor antisemitisme en voor een 'tweede Holocaust' zit - terecht - diep, en kan zowel tot een militant soort nationalisme leiden als tot de neiging om zich juist af te keren van datgene wat zoveel haat oproept - IsraŽl, maar ook van het zogenaamde Joodse particularisme of arrogantie waar antisemieten de Joden van beschuldigen, of het hebben van een Joodse identiteit Łberhaupt. IsraŽl wordt door sommige Joden als de oorzaak van veel antisemitisme gezien, en met name dit wordt dankbaar en gretig door niet-Joodse antizionisten gebruikt. Zie voor meer informatie o.a. On Jewish Israel-Haters en Jewish anti-Zionism

Ondanks al deze oorzaken van en motivaties voor Joods antizionisme en zelfs antisemitisme, is de groep Joodse antizionisten nog maar klein. De meeste Joden steunen IsraŽl en identificeren zich er in meerdere of mindere mate mee, en een groeiend aantal vooral jongeren staat er onverschillig tegenover maar niet vijandig. Vergelijk in Nederland de aanhang van Een Ander Joods Geluid met die van alle andere Joodse organisaties tezamen. De grote waarde die aan Joods antizionisme wordt gehecht, als zouden antizionistische noties, mits door Joden geuit, meer waarheid en autoriteit bevatten, is dan ook geheel onterecht. De manier waarop hun motieven, hun overdreven rechtvaardigheidsgevoel of hun angsten door niet-Joden worden gebruikt om andere (namelijk zionistische) Joden aan te vallen heeft bovendien een nare bijsmaak. Val het zionisme gewoon aan omdat je vindt dat Joden minder rechten hebben en een 22ste Arabische staat belangrijker is dan een Joods thuis, in plaats van je achter Joodse antizionisten en critici van IsraŽl te verschuilen. Antizionisten leggen ons graag uit dat IsraŽl en de Joden twee hťťťťl verschillende zaken zijn, en IsraŽl onterecht voor de Joden spreekt. Anja Meulenbelt maakt er zelfs een speciale serie over. Ja, ik hou echt wel van Joden hoor, lijkt ze uit te willen schreeuwen, en ik weet zelfs beter wat goed voor ze is dan de meerderheid die achter IsraŽl staat, met dank aan mijn Joodse antizionistische vriendjes.

Joden en IsraŽl hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, en het is hypocriet en misselijkmakend om een kleine minderheid uit een volk zo te misbruiken voor je eigen politieke doeleinden. Zo stoken zij de 'Jewish wars' (interne Joodse strijd) nog eens lekker op. 'IsraŽl vergroot juist het antisemitisme en de onveiligheid van de Joden' is misschien wel de populairste en ook meest vileine kreet van mensen als Meulenbelt. Het Joods-zijn op zichzelf vergroot de onveiligheid van Joden, dus kunnen ze zich maar beter allemaal bekeren of weg assimileren.

Dat Joods zijn meer is dan een religie, en ook een nationale identiteit inhoudt, dat wil er bij veel mensen niet in. Soms wordt juist de mix van religie en etniciteit weer tegen de Joden gebruikt, want het zou een bewijs zijn voor het Joodse 'exclusivisme'. Immers, je kunt niet zo makkelijk Jood worden door je simpelweg te bekeren, en voor sommigen blijft er altijd een verschil tussen Joden bij geboorte en bekeerde Joden.

De moraal van dit verhaal: trap er niet in en laat je niet intimideren wanneer felle IsraŽl critici of antizionisten zich op allerlei Joodse medestanders beroepen. Ja, Joods antizionisme (en ook antisemitisme) bestaat en Joden kunnen er ook naast zitten. Vraag je hardop af waar toch die behoefte vandaan komt om IsraŽl continu de maat te nemen, voor de Joden te bepalen wat goed voor ze is en wat goed is voor IsraŽl? Waar komt die obsessie met IsraŽl toch vandaan? En waarom worden mensen als Uri Avnery en Ilan Pappť als afgoden aanbeden door antizionisten?

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ Joods antizionisme het effectiefste wapen tegen Israel

[Vorig artikel: "Haat tegen Israel op de Volkskrant online"] [Volgend artikel: "Antisemitisme op de Volkskrant online (vervolg)"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery