Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Saturday, 8 November 08, schreef


- - - - - reaktie verwijderd - - - - -

Hier stond weer een zeer lang epistel van Egbert Talens vol met insinuaties en onwaarheden zoals dat Israel Joden uit de Arabische wereld zou hebben 'geronseld' om naar Israel te komen en daarbij geweld niet schuwde, en dus niet van Joodse vluchtelingen kan worden gesproken.

Ik heb duidelijk aangegeven dat de commentaar sectie van mijn blog niet is bedoeld voor dergelijke uitvoerige betogen, en ook niet om Israel en de Joden keer op keer in een kwaad daglicht te stellen, de geschiedenis te vervalsen en antizionistische mythes te promoten, maar voor kort en ter zake doend commentaar op mijn blog. Wie daar, zoals de heer Talens, niet genoeg aan heeft, begint maar een eigen blog of slijt z'n artikelen en commentaren aan een van de vele anti-Israel websites en blogs.

Zie ook mijn reaktie hier:
https://zionism-israel.com/blog/archives/00000317.html#comments

op Sunday, 9 November 08, schreef

Het was inderdaad een lang bericht, bijna een stuk, dat ik instuurde en dat door mevrouw Pelle werd verwijderd van haar site. [ Het is de tweede keer dat dit met een bericht van mijn hand gebeurt. ] Om mijn weerwoord op haar 'VN resolutie 194 en het 'recht op terugkeer' van de Palestijnen' in de naar mijn smaak juiste context te plaatsen, leidde ik dit (nu verwijderde) bericht in met een historisch overzicht. Overigens liegen de lange berichten van mevrouw Pelle zelf er ook niet om, mede door de url's die zij er soms in opneemt, maar uiteindelijk is het haar eigen site/blog en zij kan uiteraard beslissen of berichten van anderen al dan niet worden geaccepteerd. Het is niet onverdienstelijk dat zij melding maakt van het verwijderen van een bericht; een complimentje waard, dus. Berichten zonder kennisgeving van haar blog doen verdwijnen, zou namelijk ook kunnen.

Ik maak wel bezwaar tegen haar bewoordingen aan mijn adres als 'Israel en de Joden keer op keer in een kwaad daglicht stellen', 'de geschiedenis vervalsen' en 'antizionistische mythes promoten'. Zij mag dit dan als zodanig opvatten, het hoeft nog niet per se te kloppen. Ook mevrouw Pelle heeft de waarheid niet in pacht, noch is haar woord wet. Dat wij over IsraŽl en het tot-stand-brengen van deze Joodse staat van mening verschillen, is een open deur. Omdat nmbm* tť veel haken en ogen aan stichting en uitvoering van dťze staat IsraŽl kleven, kan niemand mij verbieden daarover 'mijn' mening te geven. [ Met 'mijn' bedoel ik dat zo goed als alles wat ik naar voren breng, gedocumenteerde gegevens zijn, waarvoor doorgaans Joodse bronnen (auteurs) de basis vormen. ] Het feit dat ook Joden kritiek op dŪt IsraŽl uiten, maakt dat mevrouw Pelle in haar kritiek op mij niet mag schrijven dat ik dť Joden keer op keer in een kwaad daglicht stel. Zij mag wel vŪnden dat mijn epistel vol staat met insinuaties en onwaarheden, maar niet stellen dat ze dat (weer) zŪjn. Een oordeel daarover komt enkel een onafhankelijke (juridische) instantie toe.

Wat het overbrengen van Joden uit (de) Arabische landen naar IsraŽl betreft, daarvoor bestaan de nodige bronnen. Ik zuig die materie niet uit mijn grote duim, met andere woorden. Onlangs deed Shlomo Ben-Ami dienaangaande nog het een en ander uit de doeken; niet de eerste de beste bron, zou ik zeggen.

* nmbm = naar mijn bescheiden mening

op Thursday, 13 November 08, schreef Ratna Pelle

Beste meneer Talens,
Dit is de laatste reactie die ik van u duld. Ik heb duidelijk uitgelegd dat mijn blog niet is bedoeld voor antizionistische propaganda. Ik ben er inmiddels wel achter, dat u nogal sluw te werk gaat door u hier relatief gematigd uit te laten, en te pretenderen slechts op de waarheid en op vrede uit te zijn, mij zelfs af en toe een compliment maakt, terwijl u in werkelijkheid een rabiate antizionist bent. Mike Bing had dat zeer snel in de gaten, en heeft dat direct duidelijk gemaakt.
Ik kwam zojuist een lang artikel tegen dat voor een flink deel op uw boek is gebaseerd. Dat artikel liegt er niet om. Uw boek wordt daar meermaals aangeprezen. De voetnoten in de volgende citaten verwijzen allen naar uw boek, dat u ook op deze blog meermaals hebt aanbevolen. Volgens voetnoot 11 citeert uw boek zelfs een artikel van Naturei Karta (fanatieke ultra-orthodoxe antizionisten), die u dus blijkbaar een betrouwbare bron vindt.

"Gedurende de tweede wereldoorlog waren de zionisten tegen het geven van geld om joden te redden. Een van hun leiders, Yitzak Greenbaum zei in een toespraak in Tel Aviv op 18 februari 1943: Ďťťn koe in Palestina is belangrijker dan alle Europese joden bij elkaarí.[10] Hun interesse lag niet in het redden van joden, integendeel, het verspillen van meer joods bloed zou hun eisen aan de naties, voor het creŽren van hun staat, meer kracht bijzetten. Hun motto was: Rak bíDam Ė alleen door bloed Ė zullen we het land verkrijgen.[11]

In november 1940 ligt s.s.Patria in de haven van HaÔfa voor anker, met aan boord uit Europa afkomstige joodse vluchtelingen. Zij mogen van de Britten Palestina nog niet in omdat de immigratielimiet voor 1940 al overschreden is. Zij zullen daarom eerst naar Mauritius worden overgebracht. Op 25 november wordt dit schip door de Hagana (= IsraŽlische leger in oprichting) in de haven opgeblazen. Van de 1724 opvarenden komen er 267 om. De Britse Mandaatsregering werd de schuld indirect in de schoenen geschoven als zijnde het gevolg van hun immigratiebeleid. De IsraŽlische premier Moshe Sharet verklaarde hierover later: ĎSoms moeten enkelen opgeofferd worden om velen te reddení. Deze gebeurtenis staat niet op zichzelf
Op 24 februari zonk onder onopgehelderde omstandigheden de Struma in de Zwarte Zee, 760 joodse vluchtelingen vonden daarbij de dood.[13]"
http://www.stopdebezetting.com/geschiedenis/wie-begon-het-terrorisme-in-palestina_2.html

Ik vindt het moeilijk mijn walging voor dergelijke laag bij de grondse beschuldigingen in netjes proza onder woorden te brengen. De Struma is waarschijnlijk door de Russen tot zinken gebracht. De insinuatie dat de zionisten daar iets mee te maken hadden is grotesk. Van de Patria was het niet de bedoeling dat hij tot zinken zou worden gebracht, maar het was een drastisch middel om tijd te winnen om deportatie van de Joodse vluchtelingen te voorkomen. Deze onverantwoorde aktie kreeg ook binnen de Yishuv veel kritiek.
http://en.wikipedia.org/wiki/Patria_disaster

Het hele artikel staat vol met de meest walgelijke leugens en verdraaiingen, insinuaties en verdachtmakingen, waarin alle zionisten wrede bloeddorstige monsters waren en zijn die erop uit waren en zijn om de Palestijnen, vooral vrouwen en kinderen, te vermoorden, te verkrachten, aan stukken te rijten en daarmee in parade door hun steden te lopen. Het is een schande dat dergelijke artikelen worden geschreven en op internet staan, dat mensen daardoor worden voorgelogen en volgestopt met haat tegen Israel en de Joden. U doet daar hard aan mee, al houdt u zich soms wat in om de kans te vergroten op een blog als deze er niet gelijk afgegooid te worden.
Nog een citaat uit dit artikel:

"Het begrip 'holocaust', een ernstige misdaad tegen de mensheid, was geen exclusieve joodse ramp, maar trof naast homosexuelen, geestelijk gestoorden, Jehovahís getuigen en, volgens overlevenden, in nog heviger mate de zigeuners. Voor hen gold nooit enig erbarmen, zij waren en blijven ook in onze geest ĎUngeheuerí.
(....)
Wij zullen daaraan kunnen zien dat er na de oorlog opnieuw een ernstige misdaad tegen de mensheid begaan is, namelijk een etnische zuivering, die nog niet beŽindigd is, en nu tegen Palestijnen is gericht. Het wordt door hen zelf ĎNakbaí genoemd maar er worden ook de gewelddadige uitdrijvingen van 1949, 1967 en de minder bekende van andere jaren mee bedoeld. Dit totaal aan misdrijven is even meedogenloos uitgevoerd als de misdaden die de naziís begingen. Langduriger, en nog meer wetenschappelijk en methodisch voorbereid dan de holocaust, is er voor onze ogen een menselijke catastrofe ontstaan die wij maar niet willen zien en zelfs verdedigen."

In dit licht zijn mijn beschuldigingen aan u waar u bezwaar tegen maakt, namelijk dat u Israel en de Joden keer op keer in een kwaad daglicht stelt, de geschiedenis vervalst en antizionistische mythes promoot, zeker niet overdreven. U zuigt al die dingen waarschijnlijk inderdaad niet uit uw duim, maar baseert zich op mensen en bronnen die dit allemaal beweren, en interpreteert alles wat gebeurt en gezegd wordt zo ongunstig mogelijk voor Israel als maar kan. Dus wanneer een Joodse vluchteling zegt dat hij door Israel is aangespoord om daarheen te emigreren, dan betekent dat, dat dat voor alle vluchtelingen geldt, en wanneer een Arabische regering Israel beschuldigt van het leggen van bommen bij Joodse doelen, dan zult u dat geloven en niet Israels ontkenning, en wanneer antizionisten als Chomsky, Finkelstein, Meyer of Pappe iets zeggen is het waar, wanneer Morris iets zegt is het waar wanneer het anti-Israel genoeg is en 'zionistische bronnen' liegen per definitie.

op Thursday, 13 November 08, schreef

Ratna Pelle schrijft op haar Blog dat dit de laatste keer is dat ik met een bericht toegang kreeg tot haar site. Letterlijk staat het er zo:

Beste meneer Talens,
Dit is de laatste reactie die ik van u duld. Ik heb duidelijk uitgelegd dat mijn blog niet is bedoeld voor antizionistische propaganda

Tja, wat zal ik er van zeggen? Zij is de baas over haar Blog en kan doen en laten wat haar goed dunkt. Maar ik volg haar niet in de wijze waarop zij mijn berichten, artikelen, en boek, wegzet als antizionistische propaganda. Weliswaar zijn mijn uiteenzettingen over dťze staat IsraŽl uitermate kritisch, echter zijn de argumenten die ik hanteer (voorzover mogelijk) gebaseerd op externe bronnen. Vandaar de opmerking dat mijn voorstelling van zaken niet een kwestie is van dingen uit mijn grote duim zuigen.

Mevrouw Pelle slaagt er nmbm niet in, onderscheid te maken tussen (mijn) kritische beschouwingen over IsraŽl, en dat wat men onder propaganda verstaat. 'Het zij zo!', is dan mijn verzuchting.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

VN resolutie 194 en het 'recht op terugkeer' van de Palestijnen

IMO Blog, 2008

In aansluiting op het vorige blog over IsraŽls toetreding tot de Verenigde Naties en de mythe dat daar specifieke voorwaarden aan waren verbonden, zoals het toelaten van alle vluchtelingen, ga ik in deze blog uitgebreider in op VN resolutie 194 , die door de Palestijnen en hun sympathisanten steevast wordt gebruikt om het zogenaamde 'recht op terugkeer' te claimen. In de eerste plaats is dit een resolutie van de Algemene Vergadering en daarmee geen internationaal recht. In de tweede plaats hebben de Arabische staten en de Palestijnen deze resolutie verworpen, omdat er erkenning van IsraŽl uit spreekt en juist geen 'recht op terugkeer'. Pas in 1988 heeft PLO-leider Arafat deze resolutie geaccepteerd.


De resolutie stelt dat vluchtelingen die in vrede willen leven met hun buren, moeten kunnen terugkeren:

Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible, ...

Deze tekst was afgezwakt van een eerder voorstel van de - kort tevoren door Joodse extremisten vermoorde - VN bemiddelaar Folke Bernadotte:

"the right of the Arab refugees to return to their homes in Jewish-controlled territory at the earliest possible dateÖ and their repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation, and payment of adequate compensation for the property of those choosing not to return..."
(Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine, UN Doc. A/648 (18 September, 1948)

De tekst was niet voor niets afgezwakt, het woord 'recht' verwijderd, evenals het woord 'Arabisch' voor 'vluchtelingen'. De tekst was zo opgesteld dat hij nu ook van toepassing is op de Joodse vluchtelingen uit Arabische staten, en aan de terugkeer is een voorwaarde verbonden: 'om in vrede met hun buren te willen leven'. De versie van Bernadotte was niet voor niets aangepast en afgewezen, waaruit volgt dat men het 'recht op terugkeer' afwees.

Het wordt vaak voorgesteld, ook door mensen als Talens en Hoelen (zie reakties hier), dat het doel van dit 'recht op terugkeer' puur humanitair is. De Palestijnse vluchtelingen hebben zo te lijden, en willen terugkeren naar het land waar hun grootouders vandaan zijn gevlucht en waar zij zulke zoete herinneringen aan hebben. Indertijd hebben zowel de Arabieren als Palestijnen duidelijk gemaakt welk doel hun voor ogen stond.
De na-oorlogse Egyptische minister van buitenlandse zaken, Muhammad Salah al-Din, verklaarde:

"... in demanding the return of the Palestinian refugees, the Arabs mean their return as masters, not slaves; or to put it quite clearly - the intention is the extermination of Israel."
(Al-Misri, 11 oktober 1949)

De Egyptisch president Nasser stelde:

"If the refugees return to Israel, Israel will cease to exist."
(Neue ZŁrcher Zeitung, 1 september 1960)

De website van Fatah zegt:

"To us, the refugees issue is the winning card which means the end of the Israeli state."
(http://www.fateh.net/e_public/refugees.htm)

Ook tegenwoordig kom je dergelijke verklaringen, zij het wat verdekter verwoord, nog wel tegen. Toch beroepen niet alleen de Arabische staten en de Palestijnen, maar ook veel mensenrechten- en vredesorganisaties zich op deze resolutie om het 'recht op terugkeer' te verdedigen. Dat dit momenteel zou betekenen dat IsraŽl 5 miljoen vluchtelingen binnenlaat, ongeveer driekwart van haar bevolking, is blijkbaar geen probleem. Dat het overgrote merendeel hiervan zelf indertijd niet is gevlucht maar nakomelingen zijn, soms getrouwd met of kinderen van niet-Palestijnen, wonend in JordaniŽ of Dubai of de VS, doet niet ter zake, en dat dit recht op terugkeer zou leiden tot het einde van de Joodse staat en daarom onverenigbaar is met een tweestatenoplossing, wordt vaak ontkend. Een tweestatenoplossing is natuurlijk betekenisloos als het niet om een Joodse en een Arabisch-Palestijnse staat zou gaan. Uiteraard moeten minderheden in beide staten goed worden behandeld en gelijke rechten hebben, zoals dat voor ieder ander land geldt. Vreemd genoeg vinden veel mensen het volkomen logisch dat er geen Joden in de Palestijnse staat zullen wonen (IsraŽl moet volgens hen immers alle nederzettingen ontruimen), terwijl alle Palestijnse vluchtelingen wel naar IsraŽl moeten kunnen terugkeren, ook als dat betekent dat deze binnen afzienbare tijd een Arabische meerderheid zal hebben.

Het recht op zelfbeschikking, zoals ook vastgelegd in het VN Handvest, staat boven ander recht, het is jus cogens. Het staat als volgt in het International Covenant on Civil and Political Rights.

Article I, Part I, opens the convention with the following declaration:
1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.


Het is vreemd, ironisch welhaast, dat niet alleen de Palestijnen maar ook de mensen die in het Westen het hardst voor hun nationale rechten opkomen, die van de Joden veelvuldig ontkennen. Met de slappe smoes dat een Joodse staat automatisch ten koste gaat van de Arabische minderheid in IsraŽl, wordt de Joden hun recht op zelfbeschikking ontzegd. IsraŽl moet 'een staat voor al haar burgers' worden, en mag geen wet hebben die alle Joden die naar IsraŽl emigreren onmiddellijk het staatsburgerschap geeft, terwijl andere bevolkingsgroepen een dergelijk privilege niet gegund is. Ieder land heeft wetten die bepaalde groepen vrije toegang geeft en die van anderen beperkt, zoals ik hier wel eerder heb betoogd. IsraŽl verkeert daarnaast natuurlijk in een uitzonderlijke situatie omdat zoveel Joden buiten de staat leven. Dat neemt niet weg dat zij als volk hetzelfde recht op zelfbeschikking hebben, en dus om hun eigen (immigratie)wetten te bepalen.

De situatie van sommige vluchtelingen, die al 60 jaar in kampen leven in bijvoorbeeld Gaza en Libanon, is schrijnend. Zij worden bewust in die kampen gehouden door Arabische landen of de Palestijnse Autoriteit. Met name in de jaren '70 en '80 heeft IsraŽl meerdere projecten opgezet om de vluchtelingen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever permanent te herhuisvesten, maar dit werd zowel door de PLO als de VN tegengehouden, omdat de Palestijnen het 'recht' moeten behouden om naar IsraŽl terug te keren. De Arabische Liga heeft de Arabische staten geÔnstrueerd om de Palestijnse vluchtelingen geen staatsburgerschap te geven "om het verliezen van hun identiteit te voorkomen en hun recht op terugkeer naar hun thuisland te beschermen", en met uitzondering van JordaniŽ weigeren de Arabische staten ze fatsoenlijk te huisvesten of volledige rechten te geven. Als men zich zo bekommert om het lot van de vluchtelingen, waarom horen we dan nooit verontwaardiging over dergelijke zaken? Van vluchtelingen die meer dan 5 jaar in Nederland wonen, vinden velen al dat die recht hebben op het Nederlandse staatsburgerschap en gelijke rechten.

Recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen is niet alleen geen internationaal recht, het zou ook uniek zijn in de geschiedenis. Het is niet eerder voorgekomen dat na een oorlog honderdduizenden mensen van de aanvallende partij konden terugkeren naar land dat zij had verloren. De Sudetenduitsers waren nadat de Duitsers waren verslagen verdreven uit hun land, evenals Duitsers uit Oost-Pruisen. Polen zijn verdreven uit gebied dat de Sovjet-Unie annexeerde, en nadat Pakistan was gevormd vluchtten vele Indiase moslims daarheen en hindoes uit het nieuwe Pakistan naar India. Hoe onrechtvaardig hun verdrijving ook moge zijn, deze mensen zijn allen door landen van hun etnische groep of religie opgenomen. Alleen de Palestijnse vluchtelingen leven na 60 jaar nog in vluchtelingenkampen.

Wat antizionisten altijd verzwijgen of soms zelfs goedpraten, is dat de Arabieren in 1948 een oorlog tegen IsraŽl zijn begonnen met het doel de stichting van deze staat te verhinderen c.q. ongedaan te maken en de Joden aldaar te vermoorden. Verschillende uitspraken van Palestijnse en Arabische leiders, en hun handelen op plaatsen waar men de Joden overwon, laten daarover geen twijfel bestaan. Het mag begrijpelijk zijn dat men zich niet bij de delingsresolutie wilde neerleggen, maar als je een oorlog begint is het natuurlijk ook begrijpelijk dat de ander terugvecht en zal proberen te overwinnen. De vluchtelingen zijn niet verdreven als gevolg van een voorop gezet plan van de zionisten zoals bijvoorbeeld Ilan Pappe beweert, maar als reactie op de vele aanvallen op konvooien en Joodse gemeenschappen vanuit Arabische dorpen. (Zie voor meer informatie over IsraŽls onafhankelijkheidsoorlog: War of Independence.)

Het zogenaamde recht op terugkeer en een VN resolutie die een compromis zocht tussen tegenstrijdige claims en belangen, zijn verworden tot een cynisch instrument in de handen van antizionisten om over de hoofden van miljoenen vluchtelingen en hun nakomelingen een VN lidstaat te delegitimeren en te ontmantelen. Dat zoveel (zogenaamde) vredes- en mensenrechtenorganisaties daaraan mee doen is des te triester. De vluchtelingen schieten met dit getouwtrek uiteraard niks op. IsraŽl zal geen grote aantallen vluchtelingen binnenlaten, ook niet als dat tot boycots of andere sancties zou leiden, simpelweg omdat dit haar voortbestaan en stabiliteit in gevaar brengt. Ondertussen leidt de weigering aan Arabische zijde om over andere oplossingen na te denken en daaraan te werken ertoe dat sommige vluchtelingen al 60 jaar in kampen leven, zonder enig uitzicht op een beter leven voor hun kinderen. Zowel deze misŤre, als de haat die daaruit voortkomt, worden dankbaar tegen IsraŽl gebruikt.

Ratna Pelle

Mede gebaseerd op Ami Isseroff's artikel: Right of Return of Palestinian Refugees: International Law and Humanitarian Considerations

- - - - - - - - - - - - -

NB: op zondag 23 november wordt in Amsterdam een symposium gehouden over
het IsraŽlisch-Palestijnse conflict en het internationale recht.

Als sprekers en forumleden zullen optreden:

Prof. Dr. F. Grunfeld, bijzonder hoogleraar mensenrechten schendingen Universiteit Utrecht en Hoofddocent Internationale Betrekkingen, Universiteit van Maastricht.
Onderwerp: Mensenrechtenraad en resoluties van de VN

Mr. Dr. M. de Blois, Universiteit Utrecht, docent Rechtstheorie en Rechtsfilosofie.
Onderwerp: Het vredespreces en het veiligheidshek

Drs. D.A. Leurdijk, Instituut Clingendael. (Vrede en Veiligheid)
Onderwerp: Resolutie 1704 en kan de VN volgende Libanon oorlog voorkomen

Prof. Mr. G.J. Knoops, hoogleraar Internationaal strafrecht Universiteit Utrecht.
Onderwerp: IDF en mensenrechten

Kijk hier voor meer informatie.

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ VN resolutie 194 en het 'recht op terugkeer' van de Palestijnen

[Vorig artikel: "Israels toelating tot de Verenigde Naties in 1949"] [Volgend artikel: "De SP stelt kamervragen over Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery