Share |


Reacties: 19 Opmerkingen

op Thursday, 13 November 08, schreef keesjemaduraatje

als je dan een vergelijking met het heden wilt maken, dan kan je verwijzen naar dictaturen, zoals SyriŽ en Iran, waar plotseling grote massademonstraties worden gehouden, waarbij vlaggen worden verbrand en opgeroepen wordt tot de Jihad. Dan is er opeens sprake van "volkswoede" die niet meer in de hand te houden is.
In 1938 gebeurde dat precies hetzelfde. Duitsland was al lang geen democratie meer en de zogenaamde spontane volkswoede was geregiseerd.

op Thursday, 13 November 08, schreef

Jammer dat iemand als Ratna Pelle die zegt lid te zijn van Groenlinks klakkeloos de onzin van extreem rechtse figuren als Carel Brendel en Keejsmaratje overneemt. Zou het niet zuiverder zijn om wat betrouwebaarder bronnen te gebruiken voordat je een respectable club als Nederland Bekent Kleur in de antisemitische hoek zet?!

op Thursday, 13 November 08, schreef

Op het weblog van Keesjemaduraatje staat tot mijn blijdschap een dikke 6 minuten durende redevoering van Hilary Clinton. over de bevindingen'on the Palestinian media watch report'. Carel Brendel's 'Het Verraad van Links' is als boek en weblog een aanrader.
@ Henk: Ik denk dat Ratna Pelle vooral ook zelf denkt.
@ Henk:

op Thursday, 13 November 08, schreef Wouter Brassť

Jammer dat anonieme Henk meent Carel Brendel en Keesjemaduraatje als extreemrechts weg te moeten zetten. Zowel Ratna als Keesje hebben een goed doordacht stuk geschreven met onderbouwde kritiek op waarom het met de Kristallnachtherdenking en NBK de verkeerde kant opgaat. Carel ken ik verder niet, en lijkt me wat 'korter door de bocht', maar het gelinkte stukje van hem bevat grotendeels dezelfde terechte kritiek. Nederland Bekent Kleur begon in de jaren '90 als een brede coalitie, maar lijkt tegenwoordig gekaapt door extremisten als de IS, wat hun respectabele reputatie behoorlijk schaadt.
De Kristallnachtherdenking is in de eerste plaats een herdenking van de Jodenvervolging, of zou dat moeten zijn, en kan wel ook als waarschuwing tegen huidige intolerantie jegens andere groepen aangegrepen worden, maar het heeft geen pas er een politieke manifestatie tegen deze of gene van te maken. Als mensen met Hamas-sjaaltjes zich er thuis voelen, is er blijkbaar iets erg mis met de uitgedragen boodschap, en dit is helaas niet de eerste keer.

Wouter, GroenLinks lid en voorheen ook SP-stemmer

op Thursday, 13 November 08, schreef keesjemaduraatje

@Henk: deze discussie gaat dwars door alle politieke geledingen heen. Zowel bij extreem-links als extreem-rechts zijn tegenwoordig duidelijke antisemitische tendensen waar te nemen.
Nu gaat het echter ook nog om het politiek voordeel uit een massamoord willen halen.
Ik heb in mijn artikel , in navolging van Nathan Sharansky, geprobeerd een argumentatie op te bouwen over de redenen waarom ik de IS en NBK afwijs als organisatoren.Dat betekent niet dat ik nooit met die organisatoren zou willen praten.

op Friday, 14 November 08, schreef

Hier volgt een cabarettekst van Friedrich HollŠnder, Berlijn 1931, uitgevoerd in zijn'Tingeltangel'.
'An allem sind die Juden schuld!
Die Juden sind am allen schuld!
Wieso, warum sind sie dran schuld?
Kind, dass verstehst du nicht, sie sind dran schuld!
Und sie mir auch! Sie sind dran schuld!
Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld!
Und glaubst du's nicht, sind sie dran schuld,
an allem, sind die Juden schuld.
Ach so!
Op de Habanera van Bizet's Carmen, een zigeunerin, een bewuste verwijzing naar ook een niet zo geliefd soort mens.
Katja Ebstein op Youtube.

op Friday, 14 November 08, schreef

Toch even voor de duidelijkheid, bovenstaande tekst is geen verheerlijking van het antisemitisme maar een bespotting. De joodse HollŠnder was een zeer bekende figuur in de Berlijnse kleinkunst wereld. Is op tijd geemigreerd.

op Saturday, 15 November 08, schreef Nederland Bekent Kleur

Beste mensen,

De informatie op dit soort weblogs gaat nogal eens een eigen leven leiden (dat blijkt ook uit de vele verwijzingen van Ratna naar andere
weblogs met foutieve informatie). Daarom wil ik hier graag expliciet een aantal feitelijke onjuistheden rechtzetten in het bovenstaande.
Niet bedoeld om hier aan een discussie deel te nemen, maar anderen in ieder geval de gelegenheid te geven op de juiste feiten te reageren.
Hier komen de fouten in het stuk van Pelle:

Ratna Pelle schrijft: "Deze organisatie (NBK) is sterk anti-IsraŽl".
Dat is onzin. Voor zover bekend heeft Nederland Bekent Kleur nog nooit een standpunt ingenomen over Israel. Het woord komt bijvoorbeeld niet eens voor op onze website.

Verder schrijft Ratna Pelle: "(NBK) vergelijkt de Kristallnacht onterecht met islamofobie of de huidige behandeling van migranten".
Ook dat is feitelijk onjuist. Die vergelijking wordt juist niet gemaakt. Zie onze website voor alle teksten en de complete toespraken. Daarin staat juist het omgekeerde. Een vergelijking is
niet mogelijk. Maar een waarschuwing tegen hedendaags racisme is wel op zijn plaats.

Ratna Pelle schreef ook: "En ging het bij Janmaat en de Centrum Partij om pure racisten, bij Wilders gaat het om zijn haat tegen een
geloof, een ideologie en haar aanhangers."
Mensen die haat verspreiden tegen aanhangers van een bepaald geloof zijn strafbaar volgens artikel 137c van het wetboek van strafrecht en heten volgens de gangbare wetenschappelijke defenities racisten als ze hun eigen cultuur superieur vinden, zoals Wilders dat doet.

Er klopt meer niet in bovenstaand artikel. Maar dat gaat niet over de organisatie Nederland Bekent Kleur, dus daar ga ik maar niet op in.

op Saturday, 15 November 08, schreef keesjemaduraatje

jammer dat de Nederland Bekent Kleur reaguurder zijn naam er niet bij zet. Een waarschuwing tegen hedendaags racisme is inderdaad op zijn plaats. en een waarschuwing tegen hedendaags antisemitisme zelfs nog meer, tijdens een Kristallnachtherdenking. De kritiek gaat juist om de eenzijdigheid. Volgens mij is dat een bewuste keuze van Nederland Bekent Kleur.

op Saturday, 15 November 08, schreef

Lees hierover op de website van Carel Brendel een uitgebreid artikel met de titel: Het bewijs: Nederland Bekent Kleur is een trotskistische club + update. Dit artikel vind ik een aanrader.
Citaat: 'De argeloze bezoeker van de Nederland Bekent Kleur website zal niet vermoeden dat de antiracistische acties tegen Geert Wilders worden geregisseerd door de Internationale Socialisten, die solidair zijn met Hamas en Hezbollah'

op Sunday, 16 November 08, schreef Ratna pelle

@Nederland Bekent Kleur
Ik heb een paar dingen aangepast. Er staat inderdaad niks over Israel op de website van NBK (er staat ueberhaupt niet veel op), en ik neem aan dat jullie daar geen officieel standpunt over hebben. Wat wel opvalt is de samenwerking met radikaal linkse en ook antizionistische mensen en organisaties zoals de IS en Samen Tegen Racisme (Miriyam Aouragh), en de antizionistische ideeen van medeoprichter Menebhi. Wat ook opvalt is het politieke karakter van de Kristallnachtherdenking, die wel erg in het teken stond van protest tegen Wilders. Ik stel in mijn blog de vraag hoever je mag gaan wat betreft de vergelijking tussen heden en verleden en wanneer je een grens over gaat. Het ging mij in de eerste plaats om die vraag en niet om het bekritiseren van organisaties, maar het valt me wel steeds weer op dat er onder radikaal links ook onfrisse ideeen heersen, bijvoorbeeld over Israel (steun aan Hezbollah en Hamas) en ook over Joden (bijvoorbeeld komplottheorien over Joodse almacht oftewel de oppermachtige Joodse lobby in de VS). Rene Danen is bijvoorbeeld ook een van de initatiefnemers van het Nederlands Sociaal Forum, waar meestal meerdere radikale anti-Israel workshops worden gegeven en films vertoond, en waar ook alle ruimte is voor dubieuze complottheorieŽn. Ik vind dat diep triest, juist omdat ik zelf van links kom en in een aantal opzichten nog steeds links ben. Wat is er in hemelsnaam progressief aan dergelijke theorieŽn en aan organisaties die gewelddadig en racistisch zijn? Ik heb wat dit betreft erg veel waardering voor de artikelen van Eric Krebbers in de Fabel van de Illegaal.

NBK schrijft:
"Mensen die haat verspreiden tegen aanhangers van een bepaald geloof zijn strafbaar volgens artikel 137c van het wetboek van strafrecht en heten volgens de gangbare wetenschappelijke defenities racisten als ze hun eigen cultuur superieur vinden, zoals Wilders dat doet."

Daar denkt de rechter anders over, want alle aanklachten tegen Wilders zijn afgewezen. Nogmaals, ik ben het met jullie eens dat hij veel te ver gaat, maar dat gaan veel andere mensen op andere gebieden ook. Kijk maar eens wat er allemaal wat betreft antisemitisme weer kan, ook op de internetfora van gerenommeerde kranten en organisaties. Vrijheid van meningsuiting is in de praktijk (helaas) vaak ook de vrijheid om te beledigen, tot het randje te gaan en liefst nog even eroverheen. Ik betwijfel overigens of je een racist bent als je je eigen cultuur superieur vindt. Een racist is iemand die een bepaald ras boven andere stelt. Jullie organiseren allerlei activiteiten tegen Wilders; ik vind het vreemd en niet passend dat ook op de Kristallnachtherdenking Wilders weer centraal staat en niet de Joden en het antisemitisme. Zie verder mijn commentaar op de toespraken die ik in de blog heb toegevoegd.

op Monday, 17 November 08, schreef

Zonet een nieuw artikel gelezen over de herdenking van de Kristallnacht met de titel 'Ed van Thijn trekpop voor terroristische prop'. Zeer duidelijk. Op het weblog van Carel Brendel.

op Monday, 17 November 08, schreef

Projecten en lessen met gepreek en gejammer over 'discriminatie' en 'haat tegen bevolkingsgroepen' hebben totaal geen zin, en zijn ook nergens voor nodig. Het is nutteloze, louter gratuite wederzijdse uitwisseling van clichť's - vooral bedoeld om een deugdzame inborst te etaleren en misschien als intentieverklaring voor mogelijk volgende slachtoffers. Het is zolangzamerhand vervelende gaapverwekkende vrome praat geworden waar geen mens van boven de twaalf nog naar luistert.

Het is toch te hopen dat iedereen zich realiseert dat het totaal irrelevant is wat mensen voor je voelen of over je denken - het gaat er alleen maar om wat er in de wet staat en waartoe de overheid zich verplicht; de rest moet iedereen vooral voor zichzelf weten. Let liever op wat er in de wet staat; spits je oren als daar iets aan veranderd wordt - aan mooie praatjes heb je niets, en aan vrome praat nog veel minder.

Zoals oorlogen niet ontstaan vanwege de immer-beweende agressiviteit, maar vanwege macht of over bronnen, zijn de joden niet vernietigd door 'gevoelens': de opheffing en pervertering van de rechtstaat heeft hun lot bezegeld. DŠar moet je op letten.
Wat mensen denken en voelen moeten ze vooral zelf weten - daar kun je ze op aanspreken, ze bekritiseren of bespotten; de wet heeft zich daar niet mee te bemoeien

Als er iets is dat op dit moment de vrijheid bedreigt zijn het de rare nieuwe wetten die een correcte overheid bedenkt om gedachten en gevoelens de kop in te drukken - zelfs die er helemaal niet zijn. Het is inmiddels al zo ver gekomen dat iemand die van 'discriminatie' of 'racisme' beschuldigd wordt zijn Únschuld zal moeten bewijzen! Ook hoeft niemand meer te overwegen of hij zijn tijd, emoties en geld wil spenderen om een ander voor de rechter te slepen om iets dat er gezegd of geschreven is, want met belastingpenningen gefinancierde 'burootjes' gaan straks het internet en de media afstropen om denk- en spreekvergrijpen op te sporen en discriminals aan te klagen.

Die zullen hun verdediging overigens zŤlf moeten betalen, en zelfs als ze erin slagen te bewijzen dat ze 'onschuldig' zijn (stel je zoiets eens voor als je kunt; hoe doe je dat in godsnaam??) en ze worden vrijgesproken kost zo'n zaak hen het hartebloed en hun peace of mind, hun reputatie en vermoedelijk hun baan; na een paar van die griezelgevallen zullen ooit vrije Europeanen zich wel wachten om nog ooit het achterste van hun tong te laten zien.

Daarbij komt dat we voortaan rekening zullen moeten houden met de gekwetste (rechts-) gevoelens van de hele wereld - ook als je in je eigen land bent..Waar je vroeger in eigen land niet veroordeeld kon worden voor iets dat daar niet strafbaar is kun je binnenkort zomaar worden uitgeleverd aan n'importe welk buitenland dan ook...

En aangezien Frankrijk ons een Sarkozy'tje heeft geflikt en voorop liep om de 'middellandse-zeelanden' zijdelings de EU binnen te loodsen kun je wel raden wat ons dŗn boven het hoofd hangt...

op Monday, 17 November 08, schreef Carel

Hoofdredacteur Paul Damen van het Nieuw IsraŽlietisch Weekblad heeft geen goed woord over voor de herdenking van de Kristallnacht. Zijn artikel staat helaas niet online. Belangrijke passages staan in mijn jongste weblog.

http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Kristallnacht2.htm

Op het Allochtonenweblog staat een artikel van Miriyam Aouragh. Daar staat dat zij is aangesloten bij Internationale Socialisten en Nederland Bekent Kleur.

http://allochtonen.web-log.nl/allochtonen/2008/10/aboutaleb-en-de.html

op Tuesday, 18 November 08, schreef Nederland Bekent Kleur

@ Ratna.
Dank voor het aanpassen van je stuk. Je schrifjt dat Rene Danen ook een van de initatiefnemers van het Nederlands Sociaal Forum is. Dat klopt, samen met mensen uit ondermeer FNV en Novib. Maar je schrijft dat op het NSF "meestal meerdere radikale anti-Israel workshops gegeven worden". Ik denk dat het goed is om ook hier zorgvuldig te zijn in het woordgebruik. De workshops op het NSF waren niet "anti-Israel". Ze waren wel kritisch op het beleid van de Israelische regering. Dat is tocht een essentieel verschil.

op Thursday, 20 November 08, schreef Ratna Pelle

Beste medewerker van Nederland Bekent Kleur,

Je beweert dat de workshops op het Nederlands Sociaal Forum niet anti-Israel waren maar slechts het beleid van de Israelische regering bekritiseerden. Dat is toch echt onjuist. Hieronder een lijst van de workshops betreffende Israel en het Midden-Oosten tijdens het Sociaal Forum in 2006 in Nijmegen. Het Palestina Komite en de Internationale Socialisten organiseerden meerdere workshops. Bekend is dat deze beide organisaties Israels bestaansrecht ontkennen, en de IS sympathiseren openlijk met Hamas en Hezbollah. Wat betreft het Palestina komite verwijs ik graag naar een interview met Wim Lankamp in het Reformatorisch Dagblad, waarin hij zei te werken aan het einde van Israel en aanslagen, ook in Israel zelf, goed te keuren. Zie:
http://www.refdag.nl/artikel/1373699/Voorzitter+Palestina+Komitee+
IJveren+voor+einde+van+Israel.html.

Ook de ISM is openlijk antizionistisch en keurt al het Palestijnse geweld goed. Peyman Jafari van het 'Platform tegen een nieuwe oorlog' zit overigens ook bij de IS. En voer alsjeblieft niet Een Ander Joods Geluid aan als voorbeeld van 'dat we ook met Joden samenwerken en hun kant ook aan bod komt'. EAJG is eveneens anti-Israel, vergelijkt Israel bijvoorbeeld geregeld met de nazi's, en zet het land neer als de grootste schurkenstaat die er is. Zie onder andere:
https://zionism-israel.com/blog/archives/00000292.html
en https://zionism-israel.com/blog/archives/00000261.html

Het lijkt me bovendien duidelijk dat de onderwerpen niet alleen een bepaald beleid van de regering betreffen, maar aan het wezen van Israel zelf raken, het feit dat het een staat is waar de Joden zelfbeschikking hebben en in de meerderheid zijn, waar Joden van overal altijd naartoe kunnen wanneer zij dat willen, waar aandacht is voor de Joodse religie en tradities. Al deze zaken worden door mensen uit de genoemde orgnanisaties en andere criticasters van Israel dikwijls gehekeld als zijnde racistisch, en ik vermoed dat dat tijdens deze workshops niet anders was. De onderwerpen en de sprekers in de workshops zijn volkomen eenzijdig: alleen Palestijnen of anti-bezettings vredesactivisten komen aan het woord. En een term als 'Apartheidsmuur' is natuurlijk net zo gekleurd en propagandistisch als 'anti-terrorismehek'. Waarom is er geen aandacht voor het notoire Arabische antisemitisme? Dat zou juist uitstekend passen binnen de doelstellingen van het NSF. Waarom wordt de verheerlijking van terrorisme en geweld in de Palestijnse maatschappij en ook bij kinderen, niet aan de orde gesteld? Jullie zijn toch zo antimilitaristisch? Waarom geen aandacht voor de racistische ideologie van Hamas, de onderdrukking van christenen, homo's en dissidenten? Waarom is de verontwaardiging wat betreft haat, geweld en onderdrukking in het Midden-Oosten zo verschrikkelijk selectief?

De workshops over 'de waarheid achter 9/11' en 'het bewust creŽren van een vijandsbeeld als onderdeel van de oorlogsstrategie' gaan allebei uit van een kwaadaardig komplot om de moslims zwart te maken en geweld tegen hen te legitimeren. De media zouden dat spel natuurlijk gretig meespelen, behalve dan een paar helden zoals Seymour Hersch, Robert Fisk en Noam Chomsky. Met deze complottheorien wordt wel heel makkelijk alle schuld van de problemen in het Midden-Oosten bij het Westen gelegd, soms ook bij de 'zionisten' in het bijzonder want die zijn zo bedreven in het bespelen van de media, terwijl de Arabieren slechts machteloze slachtoffers zijn. Als je al op zulke complottheorieen ingaat, zou je op zijn minst ook aandacht moeten besteden aan de kritiek daarop, anders stel je je net zo kritiekloos op als waarvan je de media beschuldigt.

Door dergelijk extremisme voel ik mij niet meer thuis op het NSF, hoewel ik het op zichzelf een mooi initiatief vind.

Over het NSF heb ik overigens in 2006 al geblogd:
https://zionism-israel.com/blog/archives/00000016.html

- - - - - -
De workshops op Sociaal Forum:

News-Peak or New-Speak? The Middle East in the Western Media
seminar Workshop in English. Robert Fisk (journalist The Independent): 'journalistieke neutraliteit is niet langer relevant in het Midden Oosten, journalisten moeten compassie tonen met de slachtoffers.' Robert Fisk is de meest gedecoreerde buitenlandjournalist ter wereld. Nederlands Instituut Israel Palestina, Dick Scherpenzeel Stichting

Premiere van Documentaire van PARC (Palestinian Agricultural Relief Committees) over de Israelische nederzettingen en muur. Met veel archiefbeelden en interviews. De Palestijnse projectleider Mohammed Alatar en de Israelische journalist Akiva Eldar lichten de film toe.
United Civilians for Peace (UCP), Nederlands Palestina Komitee (NPK) en Een Ander Joods Geluid

Al Nakba Archive (45 min)
filmprogramma Het Al Nakba Archief legt de verhalen vast van de inwoners van Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon.

De actuele situatie in Palestina
seminar Hoe is het dagelijks leven voor Palestijnen in de bijna 40 jaar lang bezette gebieden? Wat zijn actuele ontwikkelingen? Hoe de vooruitzichten op een rechtvaardige vrede met een volledig einde van de bezetting conform het VN-besluit over de 'apartheidsmuur'?
Nederlands Palestina Komitee (NPK), SAP/Grenzeloos; IS, PGN, UCP

Onbeantwoorde vragen. Op zoek naar de waarheid achter 9/11
workshop Een overzicht van de uitgebreide kritiek op de officiŽle versie van 9/11. We zullen veel dvd-fragmenten vertonen. Vervolgens willen we bekijken wat de actieperspectieven zijn voor een 9/11 Truth Movement in Nederland.
Elf september onderzoeksgroep

Het bewust creŽren van een vijandsbeeld als onderdeel van de oorlogsstrategie
seminar De achterliggende agenda van de hetze tegen Arabieren/Moslims. Wat zei het Project for a New American Century over een vijandsbeeld? Welke rol spelen de media? Wat is het praktische gevolg voor mensen in het Midden-Oosten en migranten in Nederland? Vier sprekers uit Arabische wereld en discussie.
Vrijwillige Internationale Aktie, Nederlands Palestina Komite, Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland, TNI

Het Palestijnse verzet ondersteunen: geweldloos actievoeren in Palestina
workshop De ISM is een door Palestijnen geleide beweging van internationale vrijwilligers. Met geweldloze acties ondersteunen wij het verzet tegen de IsraŽlische bezetting. Sprekers Sylvia Seebregts en Christine Grefer.
ISM Nederland, Nijmeegs Palestina Komitee

Iran: de volgende oorlog?
workshop Het overgrote deel van de media suggereert dat Iran een kernwapenprogramma heeft. Dat is onjuist. Desalniettemin is al een jaar lang een proces gaande dat kan escaleren tot een nieuwe oorlog. Peyman Jafari (Campagne Geen Oorlog Tegen Iran), Karel Koster (Project on European Nuclear Non-proliferation)
VD AMOK, Campagne Geen Oorlog Tegen Iran, Platform tegen de nieuwe oorlog

'Tell the Stories'. Niet vertelde verhalen uit Palestijnse en Israelische gebieden. De rol van vrouwen als vredestichters en nieuwsmakers Aandacht voor de vredesprocessen tussen de IsraŽlische en Palestijnse bevolking en voor draagvlakversterking in Nederland. Sprekers Nayla Khalil (Palestijnse); Saskia Adriaens (journalist) en Margriet Callenbach (begeleider van het vredeskleed).
COS Utrecht, CORDAID en COS Nederland

Palestina/Israel: Geen Vrede zonder Gerechtigheid
seminar Israel's bezetting van Palestijns grondgebied gaan onverminderd door. De discriminatie van Palestijnen in Israel ook. Israel negeert VN-besluiten. Hoe bereiken we dat de Palestijnen eindelijk hun rechten verkrijgen? Sprekers Mustafa Barghouthi, Michel Warschawski, e.a. Nederlands Palestina Komitee (NPK), SAP/Grenzeloos, IS, PGN

(Informatie afkomstig van:
http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/upload/programma.pdf )

op Thursday, 20 November 08, schreef Wouter Brassť

LOL: D*i*c*k Scherpenzeel Stichting komt niet door de vieze-woorden-censuur.
Volgens mij zijn de NBK reakties van Rene Danen zelf.
Het NSF is (was?) een bonte verzameling van respectabele organisaties zoals de FNV en onfrisse obscure clubs als de IS en "9/11-waarheid" complotdenkers.
Helaas lijden veel linkse clubs die altijd mijn sympatie hebben gehad tegenwoordig aan anti-IsraŽlitis, zoals GroenLinks, Novib (via UCP) en vrijwel de hele vredes-mikmak.

Als je begint over 'apartheidsmuur', 'etnische zuiveringen' en boycot van Israel ( http://www.sociaalforum.nl/spz/pub/website/main.php?obj_id=959862065 - workshop "Veertig jaar Israelische bezetting, Hoe vanuit Nederland de Israelische bezetting boycotten?" - 'Top van Onderop', 20 mei 2007) ben je nmbm goed faut bezig. De Nazi's boycotten de Joden vanaf dag 1 dat ze macht grepen, de Arabische Liga nam gelijk bij haar oprichting (Hitler was nog niet koud) het estafettestokje over met een boycot van de 'Zionistische entiteit' en via de zogenaamde solidariteit met de arme onderdrukte Palestijnen wordt die boycot door PACBI en co weer naar het Westen geimporteerd. Laat de Arabische Liga eerst eens IsraŽl erkennen (als Joodse staat zoals zijzelf Arabische staten zijn), laten we vervolgens eens 10 jaar een moratorium afkondigen op het boycotten van Joden, zodat die zich ook eens als normale mensen kunnen voelen, en laten we dan eens zien of er geen vrede te maken valt.

Clubs als PACBI zijn tegen verzoening. Op Electronic Intifada stond een opiniestuk van PACBI-oprichter Omar Barghouti dat er niets tegen een boycot van Israel spreekt. Je hoeft niet bang te zijn de Israelische vredesbeweging daarmee te ondermijnen, want die bestaat helemaal niet, het zijn uiteindelijk toch allemaal vieze zionisten die Israel steunen en als Joodse staat willen behouden, aldus Barghouti op IE. SIVMO kan zichzelf dus opheffen, evenals alle Avnery-adepten van UCP tot EAJG. Ironisch, toch? Wie zijn hier eigenlijk de vredesaktivisten? Moeten die clubs zichzelf niet eens gaan boycotten?

(Voor meer info over IsraŽl boycots: klik op mijn naam!)

op Monday, 24 November 08, schreef Carel

Zojuist lees ik op het weblog van Keesje Maduraatje dat Nederland Bekent Kleur wel degelijk in het verleden een standpunt over IsraŽl heeft ingenomen. Zie bijgaande link, met onder anderen een persverklaring uit 2001 van Nederland Bekent Kleur.

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/keesjemaduraatje/2008/11/durban-conferen.html#more

op Sunday, 30 November 08, schreef

Ratna: "Ik vond Fitna stigmatiserend, omdat het suggereerde dat alle moslims er dezelfde extreme ideeŽn op na houden, ons willen overheersen en Joden willen vermoorden"

Wat is dit nou voor onzin Ratna? Waarom zeg je dit nou?
Is dat om je te dissociŽren van mensen waar je ongetwijfeld vaak genoeg mee vereenzelvigd wordt, de 'Wilderianen' en ander maatschappelijk stgmatiserende 'Unfug'?

Ik kan me niet voorstellen dat jij echt niet begrijpt dat Fitna gemaakt is om hardnekkige believers in de gelijkwaardigheid van alle religie's en ook de moslims die hun profeet en zijn boek verdedigen zonder eigenlijk precies te weten wat hij gezegd en gedaan heeft er op te wijzen dat de maatchappelijke ellende met hun geloofsgenoten rechtstreeks aan de koran ontsproten is, en dat dus de 'rootcauses' van het 'conflict' niet de armoe, de ongelijke kansen, de discriminatie en al die andere sneuÔgheden zijn waar zich misdragende moslims en hun verdedigers altijd ter verklaring mee komen aandragen, maar doodgewoon de geboden uit de koran?

Als je dat niet ziet, dan denk je zeker ook dat de vervolging en bedreiging van Israel voortkomt uit rouw en verdriet over 'de bezette gebieden'??

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Kristallnachtherdenking: Nederland bekent kleur?

IMO Blog, 2008

Verschillende mensen hebben zich kwaad gemaakt over de Kristallnachtherdenking afgelopen zondag door Nederland Bekent Kleur. Deze organisatie is de laatste jaren steeds radikaler geworden, en werkt samen met radikaal anti-zionistische organisaties als Samen Tegen Racisme en de Internationale Socialisten. Tijdens de toespraken van o.a. Mohammed Rabbae en Ed van Thijn werden Wilders, Fitna en extreemrechts in Nederland veelvuldig gehekeld en de Kristallnacht onterecht met islamofobie of de huidige behandeling van migranten vergeleken. Noem het beestje gewoon bij de naam en noem het een anti-Wilders manifestatie, aldus Carel Brendel. Keesjemaduraatje stelt dat de herdenking hierdoor helaas niet meer voor iedereen toegankelijk is.


Mohammed Rabbae, die zich in het verleden meermaals anti-IsraŽl heeft uitgelaten, indertijd Rushdies boek hekelde en begrip had voor de fatwa die tegen hem was uitgesproken, zei onder andere:

Onze Joodse broeders en zusters herkennen het joodse leed in de manier waarop de racisten in Nederland de moslims behandelen:
"Wilders betoogt dat de moslims moeten worden aangepakt en dat de Koran een fascistisch boek is. Zo is ooit de vervolging van joden begonnen, door het veralgemeniseren van zaken" constateert Harry de Winter. De racisten, die tegenwoordig in de Tweede Kamer -het hart van de Nederlandse democratie- zijn genesteld, hanteren nu dezelfde strategie tegen de moslims en de allochtonen als de naziís tegen de Joden toen: ze bestempelen de moslims als onbetrouwbaar, niet-loyaal aan Nederland, ze vormen een vijfde kolom, hun cultuur en godsdienst zijn inferieur, de Koran is barbaars, ze passen niet in onze superieure cultuur, de politie moet op hen kunnen schieten, het leger moet tegen hen ingezet worden, ze moeten het land uitgezet worden, etc!

"Als Wilders hetzelfde over Joden ( en het oude testament) gezegd zou hebben als wat hij nu over de moslims (en de Koran) uitkraamt, dan was hij allang afgeserveerd en veroordeeld wegens antisemitismeĒ gaat Harry de Winter verder. Wilders wil artikel 1 van de grondwet afschaffen om te kunnen discrimineren. De ervaring met deze racist laat zien dat afschaffing van dat artikel niet eens nodig is. Hij discrimineert zoals hij ademt!! Discriminatie is zijn zuurstof!


Het is een slimme zet om je als Marokkaan op Harry de Winter te beroepen, want anders klinkt het toch wat minder prettig om een vergelijking tussen 'het Joodse leed' van toen en de behandeling van moslims in Nederland te maken. Harry de Winter heeft wel meer rare en zeer controversiŽle zaken gezegd, en op zijn hier geciteerde uitspraak 'als Wilders hetzelfde over Joden...' is veel kritiek gekomen. Ook de vergelijking van de nazi's met 'de racisten van nu' is onjuist en zelfs kwetsend. Ik stoor mij zelf behoorlijk aan sommige uitspraken van Wilders, en het is zonder meer waar dat hij polariseert en stigmatiseert, maar daarmee ben je nog geen nazi. Deze 'hedendaagse racisten' hanteren helemaal niet dezelfde strategie als de nazi's tegen de Joden: men is niet voor uitsluiting van moslims uit allerlei facetten van de maatschappij, men roept niet op tot het plegen van geweld tegen moslims door individuen of de staat (behalve de jongeren die bijvoorbeeld ambulancepersoneel aanvallen of buurtgenoten lastig vallen), men roept niet op tot moord op moslims en stelt ze niet als van een inferieur ras voor, dat geen recht heeft om te leven en letterlijk als ongedierte werd beschouwd dat verdelgd moest worden.

Ed van Thijn zei onder andere:

Fitna is dan wel, volgens het Openbaar Ministerie, niet vergelijkbaar met Mein Kampf, maar stigmatiserend en haatzaaiend is het wel.
Met een beroep op de vrijheid van meningsuiting wordt veel Unfug door de vingers gezien. De politiek weet niet goed raad met deze vormen van neo-racisme, uitzonderingen als Pechtold en Halsema daargelaten. We hebben het over het grote goed van de vrijheid van meningsuiting, en daar ben ik het hartgrondig mee eens, maar gaan voorbij aan de nieuwe taboes: Je mag de rechtsradicalen in dit land niet ďdemoniserenĒ ook al doen ze het zelf. Je mag het begrip racisme eigenlijk niet gebruiken, want het haatzaaien tegen Moslims is iets heel anders. Het is ook geen vreemdelingenhaat of xenofobie. Het is zoals velen denken en dus mag het ook worden uitgesproken. Maar de walging die het bij vele anderen oproept mag niet worden uitgesproken.


Fitna met Mein Kampf vergelijken, wat Van Tijn natuurlijk in feite wel doet al zegt hij van niet, is minstens zo ongepast als het vergelijken van de Holocaust (of zelfs alleen de jaren daaraan voorafgaand) met de hedendaagse discriminatie tegen moslims. Ik vond Fitna stigmatiserend, omdat het suggereerde dat alle moslims er dezelfde extreme ideeŽn op na houden, ons willen overheersen en Joden willen vermoorden. Tegelijkertijd vind ik ook dat gematigde moslims zich duidelijker tegen de moslimextremisten moeten uitspreken, niet alleen tegen Al Qaeda maar ook tegen Hamas en Hezbollah. NBK werkt echter juist samen met organisaties die moslims in deze standpunten bevestigen en een herdenking voor bijvoorbeeld Achmed Yassin organiseren of een pro-Palestina demonstratie waar het antisemitisme niet van de lucht was (daarover later meer).

Dat idee van nieuwe taboes is een fabel, waarmee deze mensen zichzelf als de helden van het vrije woord neerzetten die het taboe doorbreken, net als de antizionisten steeds doen, ondanks het feit dat hun visie allang tot de mainstream media is doorgedrongen. Je mag van alles over Wilders en andere islamofoben zeggen, zonder dat je in de gevangenis belandt, en in de media komt deze visie ruimschoots aan bod. Wilders mag echter ook vertellen wat hij van de islam vindt, en hoe hij de 'islamisering in Nederland' tegen wil gaan, en krijgt ook daar in de media alle ruimte voor. Een open debat dus, maar aan beide kanten stelt men het graag zo voor alsof men de mond wordt gesnoerd door de ander en alsof wat men zegt eigenlijk taboe is.

Wil dit alles zeggen dat je helemaal geen uitspraken over het heden mag doen, over racistische uitlatingen of incidenten of over intolerantie en onverdraagzaamheid? Natuurlijk niet, maar op deze manier verwordt de Kristallnachtherdenking tot een politieke manifestatie, en dat is ongepast.

Het is een oude discussie: herdenkingen van de Kristallnacht en de Holocaust worden vaak aangegrepen om modern racisme en intolerantie aan de kaak te stellen, en begeven zich daarmee al gauw op het terrein van de politiek. Ik heb daar zelf ook jarenlang aan meegedaan, tijdens de jaarlijkse Kristallnachtherdenking in Sittard waar diverse linkse actieclubs aan meededen. Er speelde een klesmerband, soms vertelde een overlevende nog iets, Janmaat en de zijnen werden gehekeld en we wierven leden voor acties tegen racisme op scholen. In de ogen van Keesjemaduraatje maakten wij ons daarmee schuldig aan een soort banalisering van de Holocaust en aan de zogenaamde vervangingstheorie. "Het lijden van het Joodse volk wordt geleidelijk, maar consequent vervangen door het lijden van andere volkeren." Iemand anders noemde dit op zijn blog de 'ontjoodsing van de Shoah'. Het ging ons er echter niet om iets te minimaliseren. De Kristallnacht, en wat er toen met de Joden gebeurde, was voor ons een waarschuwing, het liet zien waar het toe kan leiden als je mensen om hun huidskleur, geloof of etniciteit gaat discrimineren en uitsluiten. Ik vind het nog steeds goed en ook belangrijk om te waarschuwen voor onrecht, voor haat en onverdraagzaamheid, en een extreem voorbeeld kan daarbij zeer instructief zijn.

Anderzijds doet dit wel degelijk af aan het herdenken zelf: eigenlijk stonden de Joden niet zozeer centraal, maar onze zorgen om racisme en vreemdelingenhaat. Onvergelijkbaar veel kleiner leed en onrecht werd gehekeld in het kader van de herdenking van de opmaat naar de grootste volkerenmoord in de geschiedenis. Onze angst was dat wat er toen kon gebeuren, in het beschaafde Duitsland, zo vlak naast onze deur, ook hier kan gebeuren. Tegenwoordig denk ik dat het in feite ook in Nederland gebeurde, want er waren toch maar weinig Nederlanders die in opstand kwamen en velen werkten in meer of mindere mate met de Nazi's mee. Destijds waren we ons ook bewust van deze collaboratie, en dat de Holocaust niet het werk was van een paar extremisten. Er was echter te weinig aandacht voor de specifieke kenmerken van antisemitisme, en het feit dat de Holocaust het resultaat was van meer dan duizend jaar antisemitisme van de kerk, heersers en zelfs verlichtingsdenkers.

Deze herdenkingen, ook al deden ze niet helemaal recht aan hetgeen we herdachten, zetten mij in ieder geval wel aan het denken, en ik vermoed dat dat ook voor anderen gold. Bij de Nederland Bekent Kleur herdenking van zondag speelt echter nog iets anders mee: men is zelf eigenlijk hoogst intolerant. De ideeŽn en aanhang van Wilders worden net zozeer gedemoniseerd als hoe zij de moslims demoniseren. En ging het bij Janmaat en de Centrum Partij om pure racisten, bij Wilders gaat het om zijn haat tegen een geloof, een ideologie en haar aanhangers. Dit vind ik zeker verwerpelijk, maar toch net iets anders dan Janmaat. Bovendien vind ik het trotskisme niet noodzakelijk beter dan de radikale islam of de islamofobie van Wilders. Sprekers waren onder andere Mohammed Rabbae, die indertijd Rushdies boek hekelde en begrip had voor de fatwa die tegen hem was uitgesproken, en bovendien fel anti-IsraŽl is, en Rene Boer, eveneens een voorvechter voor Palestijnse rechten.

Door meer in het algemeen op te roepen voor verdraagzaamheid, en tegen iedere vorm van demonisering en extremisme, voorkom je dat zo'n herdenking wel erg gaat lijken op een politieke manifestatie. Ook zou er bijzondere aandacht moeten zijn voor het antisemitisme, dat niet alleen onder extreem-rechts, maar ook onder extreem links in zwang is. Dit zou je kunnen bereiken door meerdere organisaties zo'n herdenking te laten organiseren, en samen te werken met Joodse organisaties. Die waren nu niet vertegenwoordigd, en hielden in een zaaltje in het stadhuis een eigen bijeenkomst.

Het meest kwalijke vind ik dan ook dat NBK zo in de radikale anti-IsraŽl hoek zit door hun associatie met extreme figuren en organisaties. Een van de oprichters, Daboe Menebhi, nam ook deel aan een herdenking voor Hamas oprichter Achmed Yassin in 2004 en begon op een Kristallnachtherdenking in 2000 over de 'mensenrechtenschendingen' door IsraŽl. De Internationale Socialisten steunen Hezbollah en Hamas openlijk, en namen ook deel aan de herdenking van Yassin en aan een grote pro-Palestina demonstratie in 2002, waar Mohammed Rabbae ook sprak. Met name deze demonstratie ontaardde in een walgelijk vertoon van antisemitisme. Volgens Jan Tas en Eric Krebbers van het zeer linkse De Fabel van de Illegaal:

Toen de demonstratie aankwam op de Dam, schreeuwden betogers plotseling: "Een jood, daar is een jood". Massaal rende men naar een man met een keppeltje, die toevallig voorbij kwam. Hij werd op de grond gesmeten. "Ik verborg mijn hoofd in mijn armen en kon niets meer", vertelde hij later. "Ze bleven maar slaan tegen mijn zij, mijn rug, mijn buik, en schopten van alle kanten tegen mijn benen. En maar schreeuwen. Hysterisch. Ze slaan me dood, dacht ik. Horden omstanders moeten het hebben gezien. Niemand deed wat. Ook de ME niet." Hij werd ontzet door twee joodse jongens die hem in een regen van stenen, flessen en zelfs fietsen hotel Krasnapolsky in sleurden. Daarna probeerden demonstranten massaal het hotel te bestormen en vlogen er stenen door de ruiten.

Er waren enkele honderden antisemitische uitingen, door de hele demonstratie heen. Antisemitische leuzen werden door duizenden kelen enthousiast mee geschreeuwd. "Sieg Heil" werd er bijvoorbeeld gescandeerd, en "Hitler, Hitler". Ook andere antisemitische helden werden bejubeld, zoals Bin Laden en Saddam Hoessein. Sommige demonstranten liepen in Bin Laden t-shirts. Antisemitische organisaties waren ook populair. "Hamas, Hezbollah, Jihad", werd er veelvuldig geroepen, en "Hamas, Hamas, alle joden aan het gas". Er was ook een bord met "Hitler is er een vergeten: Sharon". En geheel volgens de antisemitische traditie maakte men Sharon veelvuldig uit voor kinder- en babymoordenaar.

Ontelbaar waren de vergelijkingen van IsraŽl met nazi-Duitsland. Enkele voorbeelden waren Hitler die Sharon een schouderklopje geeft, Sharon met Hitlersnor, "Hitler heeft een zoon: SSharon", "Stop Adolf Sharon", "Boycot ISSraŽl, boycot SSharon", en "IsraŽl nazi-staat". Alle mogelijke combinaties van hakenkruizen en davidsterren waren aanwezig, met "=" of zelfs ">" ertussen. In totaal werden er meer dan 75 hakenkruizen geteld. "Joden zijn nazi's", werd er ook geroepen. Voortdurend werd IsraŽl een nieuwe shoah in de schoenen geschoven: "Stop de Palestijnse Holocaust", "Jenin 2002 = Warschau 1943", "Auschwitz, Srebrenica, Gaza" en "Anne Frank woont nu in Gaza".


Ik citeer dit zo uitgebreid omdat ik het zelf maar moeilijk kan geloven. Ik was toen nog niet zo actief met IsraŽl bezig, maar kan me hier niks van herinneren. Geen verhitte discussies in actualiteitenprogramma's of in kranten of in mijn eigen partij GroenLinks, niemand had het erover. Ik kan een enkele discussie hebben gemist, maar als het echt een hot issue was geweest, een nationale schande, als velen hier kwaad en verontwaardigd over waren, dan had ik dat toch wel meegekregen lijkt me. Ook herinner ik me hier in latere jaren nooit verwijzingen naar. Er is binnen links meermaals kritiek geuit op de Internationale Socialisten, bijvoorbeeld door Koen Vink van Milieudefensie. Rene Danen, een van de oprichters van NBK en nog altijd actief, heeft het altijd hartstochtelijk voor hen opgenomen. Je mag hopen dat ook leden van NBK zich kritisch hebben uitgelaten over het antisemitisme van de Internationale Socialisten, en zich heeft afgevraagd of men zich niet eerst van zo'n organisatie moet distantiŽren alvorens weer een Kristallnachtherdenking te organiseren. Zou er intern veel over zijn gediscussieerd, zou een enkeling wellicht hebben gezegd: "Dit is waar we op de volgende Kristallnachtherdenking voor moeten waarschuwen, tegen het beest in onszelf en in onze eigen achterban. Dit is dus precies wat we zeggen te willen voorkomen door middel van die herdenkingen, en kijk, het gebeurt uitgerekend bij ons. Misschien past het ons toch niet helemaal om met opgeheven vinger tegen het (vermeende) racisme van anderen te ageren na deze beschamende vertoning."? Lang hebben ze er in ieder geval niet over hoeven nadenken of ze het daaropvolgende najaar weer een herdenking zouden organiseren, want sinds de moord op Pim Fortuyn heeft NBK de Kristallnachtherdenking niet meer georganiseerd, omdat zij, aldus Carel Brendel, in diskrediet was geraakt vanwege haar rol in de hetze tegen Fortuyn.

De vraag blijft waar de grens ligt wat betreft het duiden, interpreteren en gebruiken van het verleden in het licht van het heden. NBK overschrijdt die heel duidelijk, in de eerste plaats vanwege haar eigen intolerantie, het organiseren van antisemitische activiteiten door sommige leden en steun voor antisemitische groeperingen als Hamas en Hezbollah.

Als je niks meer over het heden mag zeggen verliezen dergelijke herdenkingen echter wel iets van hun zeggingskracht, en het zijn vaak de overlevenden zelf die graag de lijn naar het heden trekken, die willen waarschuwen en zich inzetten voor meer tolerantie. Daarbij zou wat mij betreft de nadruk wel wat meer op het unieke karakter van het antisemitisme mogen liggen. Op de antiracismedag, de herdenking van de afschaffing van de slavernij en allerlei andere herdenkingen staat racisme ook centraal, en het is, zoals bovenbeschreven demonstratie illustreert, broodnodig ook alert te blijven op antisemitisme als specifiek fenomeen met een eigen geschiedenis en oorzaken, die vaak verschillen van andere vormen van racisme.

Tot slot nog iets over de verwijten die zionisten en antizionisten elkaar maken wat betreft misbruik van de Holocaust. Het ligt erg voor de hand dat een groep wie iets verschrikkelijks is overkomen erover nadenkt hoe dat in de toekomst te voorkomen. Het is mooi, belangrijk en noodzakelijk dat de daders en degenen die langs de kant stonden daarover nadenken, maar juist de Holocaust heeft laten zien dat de Joden niet op ons kunnen vertrouwen. De beste manier om zoiets te voorkomen is te zorgen dat men zich beter kan verweren, dat men ergens veilig is, dat er een plekje is waar de antisemieten niet kunnen komen of in ieder geval niet zo machtig kunnen worden. Dit lijkt mij een van de meest voor de hand liggende en elementaire lessen die Joden uit dit verleden kunnen trekken, en die velen daar ook uit trokken. Het feit dat dit tegenwoordig in zo'n kwaad daglicht wordt gesteld is zeer bedenkelijk. Natuurlijk is de Holocaust geen vrijbrief om zelf maar allerlei misdaden te plegen, maar dat beweren zionisten ook helemaal niet. Velen hebben zelf ook de nodige kritiek op IsraŽl, maar dat laat onverlet dat de Joden recht hebben op zelfbeschikking. En dat, hoewel dit verlangen al gedurende de gehele diaspora bestond, en er bovendien al hard aan een eigen staat werd gewerkt in de decennia voor de oorlog, juist de Holocaust de juistheid en noodzaak hiervan op indringende wijze duidelijk maakte. Als er een politieke boodschap is die zonder meer geuit mag worden op herdenkingen van de Kristallnacht, is het deze wel.


Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ Kristallnachtherdenking: Nederland bekent kleur?

[Vorig artikel: "De SP stelt kamervragen over Israel"] [Volgend artikel: "De Palestijnse president Abbas over vrede en verzoening"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery