Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Wednesday, 17 December 08, schreef Stella van Sijs.

Veel merkwaardiger is het dat iedereen (bewust??)vergeet waarom Gaza door het "Kwartet" (Rusland, EU, VN, USA) geboycot wordt. Het Kwartet heeft Gaza drie eisen gesteld voor normaal contact:
* Afzien van terreur
* Israel erkennen
* Verdragen tussen de Palestijnen en Israel respecteren.
Geen van deze eisen wil Hamas inwilligen en juist terreur prijzen ze voortdurend aan.
Israel heeft Gaza afgesloten vanwege die terreur, die Zuid-Israel ernstig bedreigt.
Het is dus nogal eenvoudig voor Hamas de situatie van Gaza voor zijn inwoners aanzienlijk te verbeteren door aan de eisen te voldoen. Gevolg: De blokkade wordt opgeheven en normale betrekkingen met het Kwartet worden mogelijk. In feite kiest Hamas voor de ellende van zijn bevolking en etaleert die ellende groots.
Daarnaast is er in Gaza een heel economisch systeem ontstaan via de smokkeltunnels. Er zijn er honderden, van alles komt er doorheen en Hamas heft belasting over alle producten die via die tunnels binnen komen. Hamas verdient zo zeer veel miljoenen.
Als producten te duur zijn voor de bevolking komt ook dat weer door Hamas.
Het merkwaardige van de nieuwsvoorziening in Nederland is dat niemand deze zaken ooit op een rijtje zet, maar alleen meehuilt met de (inderdaad gegijzelde) arme bevolking en Israel de schuld geeft.
Voor de ellende in S`derot is helemaal geen aandacht in het nieuws, terwijl Juist Israel niets vredelievends kan doen om deze terreur te doen ophouden, want ook het bestand heeft niet geholpen.

op Wednesday, 17 December 08, schreef

Dit artikel stond 13 december op Het Vrij Volk:

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7503

Als de link het niet doet dan te vinden op:

Het Vrije Volk, Archief, 13 december, artikel van Kassander met de titel: Le Fever en het nos journaal: kwaadaardig of alleen dom?

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Israel, Gaza en de Golan in het NOS Journaal

IMO Blog, 2008

In het NOS Journaal was er de afgelopen week weer veel aandacht voor IsraŽl, of beter gezegd, vooral voor (vermeende) slachtoffers van IsraŽl. In een nogal sentimenteel aandoende en langdradige tweedelige reportage over de Golan (een voorproefje op wat ons nog voor de feestdagen te wachten staat?) vertelden Syrische dorpsbewoners hoezeer zij hun familie missen die in het door IsraŽl veroverde deel van de Golan woont. En passent gooiden zij er ook nog allerlei verwijten uit over vermeende IsraŽlische martelingen en andere wandaden tijdens de verovering van de Golan, en legden zij uit dat SyriŽ wel vrede wilde maar IsraŽl niet, en dat SyriŽ het recht heeft zich te verdedigen tegen IsraŽlische agressie. Correspondente Nicole le Fever beweerde zelf ook dat de kans op vrede vooral afhangt van de vraag of IsraŽl bereid is concessies te doen. Wellicht moet zij in SyriŽ op haar woorden letten; het is immers een strenge dictatuur waar geen vrijheid van meningsuiting geldt zoals in IsraŽl, maar met objectieve berichtgeving heeft dat weinig meer van doen.


In het eerste deel van de reportage vertelde een 'oud verzetsstrijder' (woorden van Nicole le Fever!) hoe IsraŽl SyriŽrs martelde en doodde toen het de Golan veroverde, en hij beschuldigde IsraŽl van ernstige oorlogsmisdaden. Juist SyriŽ echter heeft de IsraŽlische krijgsgevangenen in 1973 zwaar gemarteld en heeft bovendien maandenlang geweigerd om enige informatie te verschaffen over wie nog in leven waren en hun conditie. Dit om maximale druk op IsraŽl uit te oefenen voor concessies wat betreft het staakt-het-vuren. Dat heeft waarschijnlijk gewerkt, want IsraŽl heeft een klein gebied dat het in 1973 op SyriŽ had veroverd teruggegeven zonder enige concessie in ruil. (Voor een uitgebreid artikel over de Jom Kippoer Oorlog, zie op deze website: Yom Kippur War.)

IsraŽl heeft meermaals aangeboden om bijna de gehele Golan terug te geven in ruil voor vrede, waarbij men slechts een smalle strook van circa 100 meter langs het Meer van Galilea wilde houden. Rabin heeft indertijd gesteld dat 'de diepte van de terugtrekking afhangt van de diepte van de vrede', suggererend dat voor volledige vrede en normalisering IsraŽl bereid was de gehele Golan op te geven. Ook Olmert en Barak hebben gezegd dat ze 'weten wat de prijs voor vrede met SyriŽ is' en gesuggereerd die, onder de juiste omstandigheden, bereid te zijn te betalen.

SyriŽ heeft een deel van de Golan, dat onder het mandaatgebied Palestina viel, met geweld veroverd in 1948, en het is de vraag in hoeverre SyriŽ daar nu aanspraak op kan maken. De rest van de Golan heeft men min of meer per toeval in 1923 toegewezen gekregen toen de Britten en Fransen het gebied onderling verdeelden. Belangrijker dan dat is echter het feit dat in de 19 jaar dat SyriŽ de gehele Golan bezat, het bijna continu IsraŽlische dorpen en kibboetsen in het dal beschoot. Fatah voerde al voor 1967 vanuit SyriŽ aanvallen op IsraŽl uit en had trainingskampen op de Golan. Tegenwoordig steunt SyriŽ Hezbollah en Hamas, en Syrische politici en media kramen de meest walgelijke antisemitische taal uit.

IsraŽl eist in ruil voor de Golan strenge veiligheidsgaranties zoals totale demilitarisering van het gebied en wellicht ook behoud van een 'early warning station'. Daarnaast moet SyriŽ zijn banden met Iran en Hezbollah verbreken. SyriŽ heeft gezegd dat niet te zullen doen. Daarover zweeg de NOS echter, en zelfs Sander van Hoorn, die dit keer redelijk objectief was, wellicht bedoeld als tegenwicht voor Le Fevers pro-Arabische propaganda, vermeldde alleen in algemene zin dat dit een IsraŽlische eis was, niet dat SyriŽ deze had afgewezen. Ook over de vroegere aanvallen vanuit de Golan op IsraŽl zweeg hij.

Het is wellicht moeilijker voor Nicole le Fever om een reportage te maken die kritisch is ten opzichte van SyriŽ, en waarin slachtoffers van Syrische oppressie en mensenrechtenschendingen aan het woord komen, maar het zou wel een reŽler beeld van het land geven en haar ware problemen.

Een paar dagen eerder had de NOS een uitgebreide reportage over het geldtekort in Gaza, en het feit dat de Gazanen geen schapen en geiten voor het offerfeest kunnen kopen. Ook dit was een lang item waarin alleen Palestijnen aan het woord kwamen, en geen woord vuil werd gemaakt aan de bijna dagelijkse raketbeschietingen door Hamas en Islamitische Jihad. Ik weet het, de Gazanen hebben het zwaarder, en de raketten missen gelukkig meestal doel, maar ze terroriseren wel tienduizenden mensen, met de inwoners van Ashkelon meegeteld zelfs zo'n 200.000. Bovendien wordt stelselmatig voorbij gegaan aan de oorzaken van al dit leed. Het simpele feit dat de NOS (en ook anderen) steeds verdoezelen, is dat het Hamasbewind in Gaza met IsraŽl in oorlog is. Daar is de bevolking inderdaad de dupe van, net als de bevolking in Sderot, Ashkelon en andere plaatsen in IsraŽl. Wat zou Nederland doen als er dagelijks raketten op bepaalde steden zouden worden afgevuurd door een vijandige staat of entiteit? Het feit dat ze meestal doel missen zou zeker geen reden zijn het probleem niet serieus te nemen en lijdzaam toe te kijken. Hamas heeft IsraŽl de oorlog verklaard, via haar handvest waarin tot IsraŽls vernietiging middels Jihad wordt opgeroepen, en tot de dood van alle Joden voordat het einde der tijden kan aanbreken, en waarin de Joden ervan worden beschuldigd achter de Franse revolutie, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog te zitten, en continu volken tegen elkaar op te zetten.
Hamasleiders laten zich in het Arabisch geregeld oorlogszuchtig over IsraŽl uit, roepen op tot gewapende strijd, de bevrijding van geheel 'Palestina', en verheerlijken geweld tegen IsraŽlische burgers. 'Martelaren' die daarbij sterven zijn ware helden. Op het TV station Al Aqsa worden dergelijke zaken geregeld verkondigd, maar daar heeft het journaal, evenals andere media, geen aandacht voor. Ook IsraŽlische bronnen en woordvoerders, zoals de burgemeester van Sderot, grensautoriteiten, of medewerkers van de elektriciteitscentrale die dagelijks stroom levert aan de Gazastrook, zijn voor de media blijkbaar niet interessant. Dit zou echter een welkome afwisseling zijn met de huidige reportages, en de indruk wegnemen dat men zich niet neutraal opstelt in dit conflict.

Hier een nog relatief gematigd citaat van een Hamasleider in Libanon, dat onlangs op Hezbollah station Al Manar werd uitgezonden:

Osama Hamdan, Hamas representative in Lebanon: "Our goal is to liberate all of Palestine, from the river to the sea, from Rosh Hanikra to Umm Al-Rashrash [Eilat]. From Gaza, gentlemen... We do not want a state 364 square kilometers in size, nor do we want a state for which we had to beg at the negotiating table. Such a state will never come to be. What we want is a free state, which maintains its dignity, 27,000 square kilometers in size - the size of Palestine in its entirety."

Toch vreemd eigenlijk, dat in een democratisch land met een vrije pers ťťn kant van de zaak zo onderbelicht blijft. Dat de media soms moeite hebben om objectief naar het eigen verleden te kijken, is te begrijpen, hoewel niet goed te praten. Nota bene in het zo bekritiseerde IsraŽl zijn de media daar heel prima toe in staat, ondanks het feit dat men min of meer in oorlog is en veel van die zelfkritiek schaamteloos wordt misbruikt door antizionisten in het Westen en de Arabische wereld. Het is triest hoe in onze media telkens weer een eenzijdig en vertekend beeld wordt neergezet van IsraŽl, een bondgenoot, een democratie, en - toeval of niet - de enige Joodse staat.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2008 Ľ Israel, Gaza en de Golan in het NOS Journaal

[Vorig artikel: "Vanwaar die twijfel aan Israel? - Antisemitische reacties"] [Volgend artikel: "Max Pam, Geert Wilders en de Anne Frank Stichting"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery