Share |


Reacties: 10 Opmerkingen

op Saturday, 10 January 09, schreef

Beste Ratna Pelle,

Met veel interesse heb ik kennis genomen van je artikel via Loor's weblog.
Ik ben geen deskundige in de mo. problematiek en achtergrondsinformatie over de problematiek is beperkt of gekleurd door rancune, boosheid, haat, verdriet, beperktheid noem het maar op, ik ben geÔnteresseerd in de materie/mechanismes en lees veel om me een beeld te kunnen vormen, hoe het toch zo ver heeft kunnen komen dat dit conflict al zo lang sleept en er zulke extreme terroristische mensonterende acties worden ondernomen.

De gevestigde media (tv kranten radio) zijn mass-marketing machines geworden, weinig genuanceerdheid en achtergrond. En wie de media handen heeft, heeft de macht. Gelukkig bestaat er zoiets als internet, hoewel ook daar zie je een zorgwekkende ontwikkeling een soort van gedachtenpolitie in de gestalte van het MDI die de VVM in gevaar brengt.

Ik kreeg op Loor's blog een link van een van de Bloggers aldaar, naar het onderstaande artikel van de hand van professor Avi Shlaim uit de Guardian. Ik ben erg benieuwd naar je zienswijze/reactie op dit artikel.
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/07/gaza-israel-palestine

op Saturday, 10 January 09, schreef C. Veenstra

Ratna, je schrijft: 'De IsraŽlische beschieting van de school mag dan disproportioneel zijn, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij Hamas.'

Ik denk dat dit zinnetje de kern bevat van wat ik niet anders kan kenschetsen als je vťťl te vergoelijkende benadering van het IsraŽlische geweld.

De redenering is onzinnig. Als een vrouw in een ruzie een bord naar het hoofd van haar partner gooit, en die partner reageert daarop door de vrouw in elkaar te slaan, ligt de verantwoordelijkheid niet bij de vrouw, maar bij de partner. En zo zijn er nog honderd andere analogieŽn te verzinnen.

Ik betwijfel verder sterk of zelfs volgens het oorlogsrecht geldt wat jij stelt: 'Toch is in een oorlog in principe ieder doel waar de vijand militair voordeel mee kan behalen legitiem'.
Kan je dit onderbouwen met een of meer passages uit het oorlogsrecht.

Hoe dit laatste ook zij: het type denken dat ik hierboven de kern van je benadering noem, voert tot het uitsluitend overal de schuld van geven aan de andere partij en niet of volstrekt onvoldoende je eigen verantwoordelijkheid wensen te nemen bij voorkomen van burgerslachtoffers. Zo denken, grenst eerlijk gezegd aan het immorele.

Een vraag: vind jij het gerechtvaardigd, dat IsraŽl niet al dagen geleden is ingegaan op verzoeken van hulpverleners voor een langdurig staakt het vuren, om althans de ergste noden te kunnen lenigen? En op het initiatief van Abbas, Mubarak en Sarkozy, om nieuwe afspraken voor een wťl duurzaam en controleerbaar bestand te maken, inclusief afsnijden van wapensmokkel naar Hamas? Waarom heeft IsraŽl deze zaken nog niet eens een _kans_ gegeven en gekozen voor het maken van eerst nog honderden meer burgerslachtoffers?

Nog een vraag: heeft IsraŽl volgens jou het 'goede oorlogsrecht' om desnoods nog duizenden burgerslachtoffers te maken, zolang Hamas niet stopt met raketbeschietingen? En zo nee: waar trek jij een grens?

Geen misverstand over: ook ik vind natuurlijk dat IsraŽl het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas. Dat is hier het punt niet.

op Saturday, 10 January 09, schreef

Beste Ratna, ik ben blij dat je de berichtgeving op tv hier eens op een rijtje zet. Want het is een deprimerende vertoning.
Ik las net twee artikelen in de Volkskrant, van Nausicaa Marbe en van Paul Brill. Ik wou dat alle artikelen in de Volkskrant deze toon hadden in hun berichtgeving over Israel. Ik zag in de discussies eronder oa ook bijdragen van jou en Wouter Brassť. Klassewerk. Ik ga ze uitprinten. Hartelijk bedankt.

op Sunday, 11 January 09, schreef Ratna Pelle

Beste C. Veenstra,
Dat mijn benadering grenst aan het immorele vind ik nogal een aantijging, en niet passend in een beschaafde discussie. Ik hoop dat je dat terug wilt nemen.
Je eindigt je aanklacht tegen mij (en Israel) met: "ook ik vind natuurlijk dat IsraŽl het recht heeft zich te verdedigen tegen Hamas. Dat is hier het punt niet."
Dat is het punt dus wel. Iedereen zegt: 'natuurlijk heeft Israel het recht zich te verdedigen tegen de Hamas raketten, maar niet zo.' Op de vraag hoe dan wel hebben mensen vaak geen antwoord.
Ik vind dat Israel die school niet had mogen beschieten, ook als zich daar Hamas strijders bevonden. Tegelijkertijd vind ik het logisch dat het leger terugschiet als het wordt beschoten. Het is oorlog, dan heb je niet altijd tijd om uitgebreid na te gaan wat de precieze gevolgen zijn. Hamas heeft de aanval waarschijnlijk bewust geprovoceerd, en meer Palestijnse burgerdoden zijn in haar belang en passen ook perfect binnen haar ideologie van het martelarenschap. Daarom hou ik Hamas verantwoordelijk. Je kunt geen oorlog voeren zonder vuile handen te maken, en daarom heeft Israel ook zo lang gewacht met deze operatie. Als Israel zichzelf alleen mag verdedigen zolang dat geen burgerslachtoffers kost, is het een holle frase, zeker als je de taktieken van Hamas in ogenschouw neemt die bewust vanuit achtertuinen van huizen en de nabijheid van scholen en moskeen schieten of raketten afvuren.

Om ook met een simpele vergelijking te komen: als ik mijn buurman van twee meter aanval kan ik klappen terug verwachten. Hamas is meermaals gewaarschuwd voor de Israelische operatie, door Israel, door Egypte en door Abbas. Ik begrijp wel dat Israel nu niet zonder resultaten de operatie wil beeindigen. Op dit moment liggen er geen staakt het vuren voorstellen die een einde aan de wapensmokkel regelen, daar wordt namelijk nog over onderhandeld in Egypte. Een vage belofte dat dat later zal worden geregeld vind Israel terecht niet voldoende. Egypte zou zich wat dit betreft soepeler kunnen opstellen en de EU kan de druk op Egypte daartoe verhogen. Probleem is dan nog dat Hamas waarschijnlijk niet akkoord zal gaan met een staakt het vuren dat haar herbewapening onmogelijk maakt, en zal in hoge nood moeten zitten om toch een voor haar ongunstig staakt het vuren te accepteren.

Ik vind dat een aantal incidenten grondig onderzocht moeten worden, maar bedenk wel dat het lang niet zeker is dat Israelisch vuur altijd de boosdoener was. Israel ontkent ambulances te hebben beschoten, en de VN heeft erkend dat ze eigenlijk niet zeker wisten of ze door Israel waren beschoten
http://israel-palestijnen.blogspot.com/2009/01/idf-ontkent-op-chauffeur-vn-vrachtwagen.html
In de media wordt echter vaak alleen de versie van de UNRWA, geen neutrale organisatie met voornamelijk Palestijnen in dienst, gegeven.
Dat gebouw van de VN is volgens onderzoek van het leger door een verdwaalde granaat getroffen, die werd afgevuurd op Hamasstrijders die vanuit de tuin van het huis ernaast raketten op Israel afvuurden. Zie:
http://israel-palestijnen.blogspot.com/2009/01/afgedwaalde-israelische-mortiergranaat.html
Achteraf is het makkelijk oordelen dat Israel de Hamasstrijders niet met granaten had mogen beschieten, die immers niet zo precies zijn. Had Israel de raketbeschietingen dan maar moeten laten gebeuren? Daar hadden ook doden bij kunnen vallen. Overigens wilde het leger volgens voornoemd artikel een precisie raket op de strijders afvuren, maar dat kon niet vanwege een technisch mankement. Dit zijn tragische incidenten, en het leger moet natuurlijk proberen die te voorkomen, maar vergeet niet dat de NAVO in Afghanistan en ServiŽ ook veel burgerslachtoffers heeft gemaakt.

Het is niet aan mij te bepalen waar voor Israel de grens ligt, maar een staakt het vuren dat goede garanties biedt tegen de wapensmokkel zou ze in mijn ogen moeten aanvaarden. Anders krijg je een terugkeer naar de situatie van hiervoor en waarschijnlijk een herhaling van zetten. Als Hamas, maar ook Egypte en de EU willen dat het Israelische geweld onmiddelijk stopt, kan men dat realiseren door in Hamas' geval met de raketbeschietingen te stoppen, Egypte kan een troepenmacht en/of EU waarnemers accepteren tegen de wapensmokkel (die men jarenlang bijna ongestoord toestond ondanks herhaalde Israelische klachten) en de EU kan de druk op Egypte daartoe opvoeren.
Ik vind het opvallend dat de internationale gemeenschap vaak pas in beweging komt als Israel aanvalt en er veel Palestijnse slachtoffers vallen. De vele klachten van Israel over de raketten (10.000 in acht jaar tijd, en meer dan 6.000 sinds de Israelische terugtrekking in 2005) en de wapensmokkel werden simpelweg genegeerd.

Ik zal dat van legitieme militaire doelen nog opzoeken in het oorlogsrecht.

op Monday, 12 January 09, schreef C Veenstra

Ratna, voor de goede orde: ik heb niet willen suggereren dat jij regelmatig zo denkt. En al helemaal niet dat ik jou immoreel vind. Wel vind ik 'zo denken', waarmee ik dus niet meer en niet minder bedoelde dan de stelling: 'De IsraŽlische beschieting van de school mag dan disproportioneel zijn, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij Hamas', grenst aan het immorele. Dat neem ik niet terug, want dat acht ik een essentieel oordeel. Het beginsel van proportionaliteit is belangrijk in de rechtsspraak. Hoe dat in het oorlogsrecht zit, weet ik niet precies, maar het zou me verbazen als het daarin geen rol zou spelen.

Nogmaals: het is immoreel om voor een buitensporige, voorspelbaar veel bloedvergieten veroorzakende reactie op een gesignaleerde dreiging, de vijand verantwoordelijk te houden. Het is ook een logisch onhoudbare stelling, want iemand _anders_ (c.q. Hamas) kan onmogelijk verantwoordelijk zijn voor de mate waarin _jij_ (c.q. IDF) teveel (disproportioneel) geweld gebruikt. Welbeschouwd is je stelling dus een logische onmogelijkheid met een immorele strekking.

Ik acht dat oordeel essentieel, omdat het precies dit type denken is, dat beide partijen in het conflict in een eindeloze cylclus van bloedvergieten gevangen houdt. Dus precies het type denken, dat moet worden omgebogen, door iedere betrokken, om vrede dichterbij te brengen. Ook jij kan daar een rol in spelen.

Over de toedracht van die beschieting zou meer opheldering nodig zijn. Grote kans dat die er niet komt, onderzoek is moeilijk. Wel heeft, voor zover ik het heb kunnen beoordelen, IsraŽl geprobeerd het met een filmpje, van een andere beschieting ooit ergens, zo voor te stellen dat er vanuit de school werd gevochten. Wat later pure propaganda is gebleken te zijn. Dat schept bepaald geen vertrouwen in de IsraŽlische geloofwaardigheid, en in oorlogssituaties moet je sowieso elke uitspraak van de strijdende partijen diep wantrouwen (het adagium: waarschijnlijk een hele of halve leugen, tenzij het tegendeel wordt bewezen, is op zín plaats).

op Tuesday, 13 January 09, schreef Jaap Hamburger

Ha die Ratna!

Het Zionistische meetlatje even aan de wilgen gehangen, en op pad gegaan met het mediaweegschaaltje?

Er zit wel vordering in je inspanningen: voorheen recht praten wat krom is, nu krom praten wat recht is. Dat is toch makkelijker.

Sneu, dat het IsraŽlisch opperbevel het je een beetje lastig maakt, met zijn manier van oorlogvoeren. Ergerlijk, dat daarover zoveel leugens de ronde doen. Wat nou, fosfor? Dat is gewoon waspoeder voor de witte Palestijnse was, om de bloedvlekken weg te werken. Bevoorrading uit de lucht, door IsraŽl. Service!

Wat nou, hogedrukbommen die ledematen afrukken? Gewoon het gevolg van Katoesjaís, die voortijdig ontploft zijn. Eigen schuld. En maar met die doden sjouwen langs de cameraís, in plaats van ze een nette begrafenis te geven. Mensonterend is het, dat gezeul.

Hoezo, Ďveel dode kinderení? Geen wonder, daar zijn er ook zoveel van, dat is dus hartstikke proportioneel. Gewoon rekenkunde.

Ik heb er alle vertrouwen in, dat jij dit mediavarkentje gaat wassen. Mocht je vastlopen, websites genoeg, met de enig ware versie van het IsraŽlische uitstapje over de grens. Gewoon plug en play voor jou. Majoor Leibowitz. Ook handig. Te beluisteren op het zwaar bevooroordeelde Al Jazeera Engels.

Succes meid! Yes, you can!

op Tuesday, 13 January 09, schreef

Als de bovenstaande smalende reactie van Jaap Hamburger typerend is voor de manier waarop hij voortaan het debat wil gaan voeren zie ik de zin van het plaatsen van zo'n bijdrage niet helemaal in.

Als de reactie al van JH zelf is, ik heb hem nog nooit op zo'n kinderlijke manier zien reageren - het kan ook gewoon iemand anders zijn die onder zijn naam berichten plaatst. Dit verwacht je niet echt van een EAJG boegbeel of heb ik het nu mis?

op Tuesday, 13 January 09, schreef C. Veenstra

Wel knap dat althans deze Jaap op zo'n afstand dwars door alle propaganda en censuur kan heenkijken. Verder getuigt de reactie van een zekere hyper-associativiteit - want wat Obama's slogan er nu mee te maken heeft...

Of zou Jaap zo empathisch zijn geworden, dat hij elk leed aan Palestijnen toegebracht, aan zijn eigen lichaam ondergaat en voelt, zoals zekere katholieke heiligen 'spontaan' bloedende handen en voeten vertoonden, lijdende aan de stigmata van Christus?

Het is voor zijn eigen veiligheid dan niet te hopen, dat hij - de boel voor de goede zaak een beetje flessend, zoals de beroemde Padre Pio - thuis met witte fosfor en andere chemicaliŽn in de weer is gegaan, dezer dagen...

Jaap, pas op hoor, we kunnen je andere geluid niet missen, en denk om de buren, dus laat die zelfgemaakte hogedrukbom nou maar niet ontploffen in de badkamer...

op Tuesday, 13 January 09, schreef Wouter Brassť

Laat die comment van Jaap maar lekker staan, dan ziet iedereen wat het niveau is van de voorzitter van "Een Ander Joods Geluid" - voorwaar, hťťl anders dan de doorsnee Joodse geluiden.
Misschien wil 'Dolle Dries' hem wel weer op zijn site plaatsen als gastcollumn?

op Wednesday, 14 January 09, schreef Stella van Sijs.

De radio lijkt genuanceerder.
In ieder geval hoorde ik gisteren de Nederlandse rechter van het Joegoslavie-tribunaal in Den Haag,
Orie, opmerkelijke uitspraken doen:
-Na 5 jaar onderzoek werd het hem pas duidelijk wat er in Joegoslavie echt is gebeurd, dus het conflict in het M-O was nu nog niet te beoordelen op echte gang van zaken.
-De VN en het Rode Kruis hebben een eigen agenda en zeggen vaak wat ze het beste uitkomt.
Dit hoeft helemaal niet de waarheid te zijn!
-Als onderzoeker is de VN op juridisch gebied wel betrouwbaar, maar politiek zeker niet.
Een politiek onderzoek naar het gebeurde in Gaza ( de VN-school etc) geeft geen garantie dat de echte gebeurtenissen vermeld worden.
Het aardige was dat dit alles gezegd werd tegen Van Bommel die zijn optreden nog eens kwam uitleggen.
Hier te beluisteren:
www.eo.nl/programma/ditisdedag/page/-/podcast.esp?feed=9739333

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De Gaza Oorlog op de Nederlandse TV

IMO Blog, 2009

De afgelopen dagen konden IsraŽl bashers hun lol op voor de vaderlandse TV.

Het NOS journaal was gisteren iets minder erg dan 6 januari, toen de beschieting van een UNRWA school door het IsraŽlische leger werd getoond zonder een woord over de Hamas strijders die vanuit de school schoten op het leger (het leger heeft de namen van twee strijders bekend gemaakt), en het feit dat er meerdere explosies waren, wat duidde op de aanwezigheid van explosieven in het gebouw. Niks over het gebruik van burgers als menselijk schild door Hamas, zoals duidelijk is te zien in deze en deze video's, niks over het feit dat Hamas zeer veel heeft te winnen bij een dergelijk incident dat de publieke opinie tegen IsraŽl doet keren en de druk op haar om snel een staakt-het-vuren te accepteren vergroot. Hoe kan IsraŽl zoiets wreeds doen? Bleef je je maar afvragen. Nu werd de indruk gegeven dat IsraŽl op alles schiet wat los en vast zit en geen onderscheid maakt tussen burgers en strijders, maar er slechts op uit is om dood en verderf te zaaien. Ik wil niet zeggen dat ik de aanval op de school goedkeur, of dat IsraŽls versie automatisch de enige juiste is, maar men had deze wel moeten vermelden.


De woorden van Co Colijn, die als deskundige werd opgevoerd om uitleg te geven over de IsraŽlische operatie, bevestigden dat beeld nog eens. IsraŽl zou met een 'dirty business' bezig zijn, de raketten zijn het enige wat Hamas heeft en worden afgeschoten in reactie op de blokkade en als verzet tegen de bezetting, en de Gazastrook zou een openluchtgevangenis zijn. Wat een suggestief verhaal! Men had net zo goed gelijk van Agt uitnodigen om zijn visie op de zaak te geven? Dan is tenminste duidelijk dat het een eenzijdig verhaal is.

Hamas vuurt al 8 jaar raketten af op IsraŽl, dat staat los van de blokkade die er toen nog niet was en die nooit volledig is geweest met uitzondering van een paar keer een paar dagen. IsraŽl heeft altijd humanitaire hulp doorgelaten en stroom geleverd (1,5% minder gedurende een paar maanden) en diesel voor generatoren. De Gazastrook wordt sinds de zomer van 2005 niet meer door IsraŽl bezet. De blokkade is juist een reactie op de raketaanvallen door Hamas, en ook bedoeld om te voorkomen dat Hamas allerlei materialen en grondstoffen voor de fabricage van raketten en ander wapentuig kan gebruiken. Hamas staat nog steeds officieel de vernietiging van IsraŽl voor, en zegt dit geregeld op haar TV station Al Aqsa TV en in andere media. Dit bijvoorbeeld zei de Hamas leider Nizar Rayyan, die IsraŽl een paar dagen geleden heeft gedood:

"The only reason to have a hudna is to prepare yourself for the final battle. We don't need 50 years to prepare ourselves for the final battle with IsraŽl." There is no chance, he said, that true Islam would ever allow a Jewish state to survive in the Muslim Middle East. "IsraŽl is an impossibility. It is an offense against God."

"Allah changed disobedient Jews into apes and pigs, it is true, but he specifically said these apes and pigs did not have the ability to reproduce. So it is not literally true that Jews today are descended from pigs and apes, but it is true that some of the ancestors of Jews were transformed into pigs and apes, and it is true that Allah continually makes the Jews pay for their crimes in many different ways. They are a cursed people."

"You are murderers of the prophets and you have closed your ears to the Messenger of Allah," he said. "Jews tried to kill the Prophet, peace be unto him. All throughout history, you have stood in opposition to the word of God."


Onlangs vertelde een Egyptische moslimgeestelijke een soortgelijk verhaal op Hamas Al Aqsa TV, en in het kinderprogramma 'Pioniers van Morgen' worden de kleintjes klaargestoomd voor de strijd tegen de zionistische vijand waarbij het martelarenschap het hoogst haalbare is. Aan dergelijke zaken bieden het NOS journaal, Netwerk, Een Vandaag of NOVA nooit aandacht, evenmin als aan berichten uit IsraŽl dat Hamas humanitaire hulp van de VN confisceert en verkoopt aan de bevolking. Het past allemaal blijkbaar niet in het plaatje van Hamas als redelijke, gematigd geworden beweging waar IsraŽl mee zou moeten onderhandelen in plaats van ertegen te vechten.

Gisteren (8 januari) deed de NOS in het late journaal het nog eens dunnetjes over door te melden dat IsraŽl zomaar op VN voertuigen had geschoten en een Palestijnse hulpmedewerker gedood, ondanks het feit dat de VN de route met het leger had gecoŲrdineerd, en daarom heeft UNRWA alle hulp opgeschort. "Eerder al heeft IsraŽl twee scholen van de VN beschoten", aldus de nieuwslezer, zonder uiteraard de Hamas strijders te vermelden. Niks over de toedracht van het voorval, alleen een boze medewerker van de VN. In het Achtuurjournaal mocht het Rode Kruis zijn beklag doen; het heeft IsraŽl ervan beschuldigd de internationale rechtsregels niet te respecteren en men kwam met voorvallen waar men zijn werk niet kon doen en door IsraŽl werd weggestuurd. Ook hier weer geen enkele wederhoor van IsraŽl. Zelfs Conny Mus van RTL nieuws deed het nog beter, en dat is zeker geen vriend van IsraŽl. Hij vertelde dat ook Hamas het de hulpverleners moeilijk maakt, hun werk bemoeilijkt en hulpgoederen in beslag had genomen.

In de Jerusalem Post werd uitgelegd dat volgens een medewerker van de IsraŽlische Rode Davidster en soldaten in het veld de kogels van Hamas kwamen, en zei juist de gewonde Palestijnen wilde helpen. Deze zijn naar een ziekenhuis in Ashkelon gebracht, waar een van hen direct dood werd verklaard en de anderen worden behandeld, juist ja, onder vuur van Hamas raketten. Ook wijst IsraŽl er op dat in een strijd waarbij de vijand zich steeds bewust achter burgers verschuilt en probeert je in de val te lokken, je niet zo kunt opereren als je het liefste zou willen. De situatie ziet er voor het leger, dat constant op zijn hoede moet zijn want de Hamasstrijders zitten overal en nergens en alles is geboobytrapt, logischerwijs heel anders uit dan voor de hulpverlener die tussen alle ellende de gewonden zo snel mogelijk wil helpen.

Een Vandaag spande misschien wel de kroon met twee zeer suggestieve en eenzijdige reportages uit de Gazastrook en Westoever, waarin een Palestijnse journalist van Ramattan TV bijvoorbeeld beweerde dat IsraŽl op alles en iedereen schiet behalve op Hamas strijders, en bewust vrouwen, kinderen, bejaarden, ambulances en huizen van burgers beschiet. Iemand van een Palestijnse mensenrechtenorganisatie kwam de dag erna met een gelijksoortig verhaal, en Hanan Ashrawi mocht komen uitleggen hoe schandalig en disproportioneel IsraŽls militaire operatie is. De IsraŽlische kant werd geheel overgeslagen, niet interessant, wat moeten we met die zionistische propaganda?

Gisteren in Pauw en Witteman een zogenaamd 'debat' tussen een Palestijnse vrouw en iemand van het CDA. De toon werd gelijk gezet met beelden van de beschieting van de UNRWA school, uiteraard weer zonder de IsraŽlische kant van het verhaal, want die doet er niet toe.
Dat had nooit mogen gebeuren, aldus Maarten Haverkamp, buitenlandwoordvoerder van het CDA, en IsraŽl zelf veroordeelt dit ook, er was een debat gaande en het leger was ter verantwoording geroepen. Hamas ondertussen juicht alleen maar als burgers worden getroffen. De Nederlandse regering had dit incident ook veroordeeld, aldus Haverkamp op een vraag van Pauw of Witteman, en IsraŽl moet ook de grenzen openstellen voor hulp aan de Palestijnen.

Laila Nawali, van Palestijnse komaf, stond met haar bek vol tanden, zo verklaarde ze, vanwege deze nuancering van het CDA. 'Waar hebben we het over?', vroeg ze. 'Wat hebben de Palestijnen aan een intern IsraŽlisch debat?', en je mag een enkele raketbeschieting in een open veld natuurlijk noooit vergelijken met het beschieten van een openluchtgevangenis waarbij je weet dat je vele burgers zult treffen, het is bovendien niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar de Westerse media brengen die berichten vaak niet en daarom trappen we in de IsraŽlische propaganda.
Dat laatste zei ze nog net niet, maar haar opmerking over de media werd prompt bevestigd door Jeroen Pauw, waarna een fragment van Al Jazeera werd getoond waarin een Palestijnse arts wordt beschoten wanneer hij een dodelijk getroffen slachtoffer wil weghalen. Tijdens de IsraŽlische operatie zijn 20 Palestijnse artsen of ander medisch personeel door IsraŽl gedood, aldus het commentaar. Pauw en Witteman, ervaren journalisten, twijfelen geen seconde aan dit bericht, vragen zich niet af hoe objectief Al Jazeera en de Palestijnse journalisten waar ze op vertrouwen zijn, en iedereen barst in hoongelach uit wanneer Haverkamp zegt dat voor hem niet duidelijk is wie er in dit geval heeft geschoten. Dat was op de beelden inderdaad niet te zien, maar IsraŽl is toch altijd de boosdoener?

Een debatje over wie het staakt-het-vuren had geschonden en was begonnen met schieten werd nadat de Palestijnse haar visie had gegeven afgesloten, waarna men over ging op de vraag of IsraŽl niet disproportioneel handelde, een vraag waarvan het antwoord wat betreft Pauw en Witteman wel duidelijk was. Haverkamp werd wel 5 keer gevraagd waarom hij de IsraŽlische operatie toch maar niet disproportioneel wilde noemen, zoals Van den Broek eerder wel had gedaan. 'Waarom kun je dat nou niet gewoon zeggen, dat is toch je taak als politicus?', en op zijn antwoord dat hij geen doden tegen elkaar gaat wegstrepen, en dat Nederland wel wat aan de humanitaire ramp wil doen, volgde de vraag: 'maakt 600 of 6 doden dan niet uit?' 'Ja natuurlijk', aldus Haverkamp, waarop Witteman: 'dan is het toch disproportioneel'. 'Maar die 6 is ook erg' aldus Haverkamp. Witteman: 'maar 600 is toch erger'.

Wat een simplisme! Ja, we kunnen tellen, en natuurlijk zijn meer doden altijd erger, maar het is totaal onzinnig proportionaliteit te definiŽren als dat er evenveel doden moeten vallen aan beide kanten, of dat er maximaal 2 keer zoveel mogen vallen aan de kant van de partij die begon.
Belangrijker dan de aantallen doden is nou juist wel wie is begonnen en wat dus de casus belli is. Om je tegen een vijand te verdedigen die jouw grondgebied binnenvalt of luchtruim schendt, hoeft een land zich niet te beperken tot de middelen die zijn vijand ter beschikking staan, maar het is daarentegen totaal ongerechtvaardigd om een ander land zomaar aan te vallen, ook als daar geen doden bij vallen. Proportionaliteit heeft betrekking op het militaire doel dat je wilt treffen, het verwachte militaire voordeel daarvan en het verwachte aantal burgerslachtoffers. Toch is in een oorlog in principe ieder doel waar de vijand militair voordeel mee kan behalen legitiem, en het is daarentegen een schending van het oorlogsrecht om burgers als menselijk schild te gebruiken of strijders en wapens in burgerdoelen te verstoppen. De IsraŽlische beschieting van de school mag dan disproportioneel zijn, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij Hamas.

Na het gedram over proportionaliteit mocht Nawali nog even uitleggen dat de grondoorzaak van het conflict de bezetting is, en dat er pas rust kan komen als die wordt weggenomen. Voor het geval u dat nog niet wist, en dacht dat het conflict al langer bezig was dan sinds 1967...

Wat een dieptepunt! Eergisteren mocht Hans van den Broek uitleggen hoe disproportioneel IsraŽl handelt en hoe schandalig het allemaal is, en nou mocht Nawali, een goed uitziende en welbespraakte vrouw, een kleurloze CDA'er die liever bij zijn gezin had gezeten dan voor zo'n uitzending te moeten opdraven, verslaan in een debat dat ze al bij voorbaat had gewonnen, omdat iedereen op haar hand was, ook de overige gasten, rapper Salah Edin en een schaatser die - heel toevallig - in Gaza verschillende reportages had gemaakt en er zijn vrouw had leren kennen.

Nee, dan NOVA. Daar had men voor de verandering wel gezorgd voor een overtuigend iemand om IsraŽls kant te vertolken, en dat maakte het debat tussen JoŽl Voordewind van de CU en Mariko Peters van GroenLinks boeiend om naar te kijken, ondanks het feit dat de argumenten natuurlijk wel bekend waren. Clairy Polak hield nog enigszins de schijn op van onafhankelijkheid, en ze hielden elkaar verder wel goed in evenwicht. Peters pleitte hartstochtelijk voor het betrekken van Hamas bij de vredesbesprekingen; ze waren een machtsfactor en dus moesten ze gehoord en serieus genomen worden. Dat met een dergelijke extremistische groep niet over vrede valt te praten, ontkende ze, en het lag natuurlijk aan IsraŽl dat het staakt-het-vuren was verbroken. Voordewind gaf verschillende voorbeelden van hoe Hamas de eigen burgers gebruikt als menselijk schild, en zelf per definitie alleen maar op burgerdoelen schiet.

Het programma eindigde met de vraag wat Nederland moet doen en of men Nederlandse deelname aan een waarnemersmissie bij de grens van de Gazastrook met Egypte zou steunen. Ja, maar we moeten vooral niet IsraŽls politiek gaan uitvoeren, aldus Peters, en zorgen dat de grenzen ook echt opengaan. Daarom zouden er ook waarnemers in IsraŽl moeten komen, om daarop toe te zien. Ja, als het een stevig mandaat is staan wij er volledig achter, aldus Voordewind, en als de raketten stoppen en de wapensmokkel wordt tegengegaan, gaan ook de grenzen weer open. Conclusie: met deze regering zie ik ook wel wat in waarnemers aan de grens met Egypte maar met GroenLinks in de regering zou ik faliekant tegen zijn, want zoals Peters het voorstelt zullen zij ook in IsraŽl gestationeerd worden en IsraŽl in haar soevereiniteit aantasten en weinig oog hebben voor haar wensen. IsraŽl kan de grenzen prima zelf controleren en heeft daar geen waarnemers bij nodig, zeker geen waarnemers die partijdig zijn.

Gisteren tot slot in NOVA, na weer een kwade Palestijn die mocht uitleggen hoe verschrikkelijk het allemaal is, een interview met de IsraŽlische ambassadeur, Harry Kney-Tal. De schijn van onpartijdigheid bij Clairy was nu geheel verdwenen, en ze was op momenten ronduit vijandig. Natuurlijk vertelt Kney-Tal een eenzijdig verhaal, daar is hij ambassadeur voor, maar toen Van Agt een paar dagen eerder in de uitzending zat werd hij heel anders bejegend, en kon hij vrij van onderbrekingen en kritische vragen zijn bekende verhaal doen.

Het is ongelofelijk dat er nog mensen zijn die menen dat de media vooringenomen zijn voor IsraŽl, zoals Joris Luyendijk in zijn bestseller 'Het zijn net mensen' beweerde, maar daarvoor zijn er ook behoorlijk wat mensen die in UFO's geloven, of in graancirkels, of in intelligent (of stupid) design. Met feiten heeft het weinig te maken, maar dat doet aan de kracht van bepaalde ideeŽn niks af. Net als de mythe van de oppermachtige IsraŽllobby is het een soort geloof, dat bepaalde doelen dient en de wereld wat overzichtelijker maakt.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ September 2009 Ľ De Gaza Oorlog op de Nederlandse TV

[Vorig artikel: "Israel en de Palestijnen hebben echte vrienden nodig"] [Volgend artikel: "De Gaza Oorlog en de balans van NOVA"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery