Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Landbezit in Israel racistisch?

IMO Blog, 2009

Ik wijs hier vaker op onjuistheden in de berichtgeving over IsraŽl en het conflict met de Palestijnen en een deel van de Arabische wereld. Ik heb mij voorgenomen dit wat systematischer te gaan doen, met telkens een lijstje van de onjuistheden en een korte weerlegging.

Vorige week mocht Roel Schrijvers, een jurist in internationaal en Europees recht, in NRC Handelsblad uitleggen waarom zionisme in feite gelijk staat aan racisme en het juist goed is dat dit op de antiracisme top van de VN ("Durban II") door sommige landen ook zo werd gezien.

De opvallendste fout is dat hij beweert dat het Joods Agentschap in 1952 is opgericht. De Jewish Agency for Palestine is formeel erkend in 1922 en bestuurde de Joodse gemeenschap in Palestina tijdens het Britse mandaat. De Jewish Agency for Israel is opgericht in 1948.


IsraŽl zou, aldus Schrijvers, de slotverklaring tijdens de VN conferentie in Durban in 2001 hebben toegejuicht. Wat de verklaring over IsraŽl zegt zou feitelijk juist zijn en derhalve is er geen reden de verklaring, of de bekrachtiging tijdens de top over racisme in GenŤve vorige week, niet te tekenen.

Waar het om gaat is dat IsraŽl als enige land in een verklaring over racisme wordt genoemd en veroordeeld. Als zou worden gezegd dat alle natie-staten hun minderheden discrimineren, waarvan vele extremer dan IsraŽl, dan had IsraŽl ook kunnen worden genoemd als land waar dit gebeurt en dat inderdaad moet werken aan een betere behandeling en positie van de Arabische gemeenschap. Als de discriminatie van Arabieren in IsraŽl bovendien in verband was gebracht met het conflict met de Palestijnen en de Arabische wereld, het Arabische antisemitisme zou zijn gehekeld, en het feit dat met name het IsraŽlisch-Arabische leiderschap vaak openlijk partij kiest voor IsraŽls vijanden als mede-oorzaak voor de discriminatie zou zijn genoemd, dan was er inderdaad geen probleem.

Schrijvers zegt:

In 1950 wordt de ĎOntwikkelings Autoriteitswetí aangenomen die het Joodse Nationale Fonds eigendom geeft over 92 procent van het land. Middels een ĎLand Convenantí wordt al dat eigendom, het meeste afgenomen van de Palestijnen, het onvervreemdbare eigendom van de Joodse mensen wereldwijd. Het uiteindelijke resultaat van deze wet in combinatie met latere wetten is dat niet-Joden nooit land kunnen kopen, huren of er op mogen werken.

Deze passage bevat verschillende fouten. Het Joodse Nationale Fonds heeft een deel van het land dat volgens de Ontwikkelings Autoriteitswet aan de staat viel, gekocht van de staat, maar lang niet alles. In 1960 is al het land dat de staat bezat en dat van het JNF ondergebracht in een nieuwe organisatie, de Israel Land Administration. Op dit moment is circa 80% van het land in IsraŽl staatsland, en 13% is eigendom van het JNF. Dit land wordt gezamenlijk door de Israel Land Administration beheerd, die het land verpacht aan zowel Joden als niet-Joden. Hoewel het JNF in haar doelstellingen heeft staan dat zij land opkoopt en ontgint voor Joodse vestiging, kunnen ook niet-Joden land pachten van het JNF. Het IsraŽlische Hooggerechtshof heeft in 2000 bestaande restricties op verpachten aan niet-Joden verboden. Het JNF wordt daarvoor doorgaans gecompenseerd met eenzelfde hoeveelheid land van de staat. De reden dat het JNF een dergelijke doelstelling heeft komt voort uit de geschiedenis: zij was in 1901 opgericht om land aan te kopen voor Joodse vestiging in Palestina en zamelde daartoe geld in van Joden wereldwijd. Zij is nog steeds voor een deel afhankelijk van donaties, en valt onder de World Zionist Organisation. Zowel Joden als niet-Joden kunnen land pachten, maar niet kopen van de ILA en dus ook het JNF. Zie ook Middle East Forum: Can Arabs Buy Land in Israel?

Schrijvers zegt:

In 1952 neemt IsraŽl de Joodse Nationaliteitswet aan, die aan iedere Jood (en alleen Joden) wereldwijd het IsraŽlisch burgerschap en de Joodse nationaliteit geven op het moment dat ze voet zetten in IsraŽl. Dit onderscheid tussen burgerschap en nationaliteit is uniek in de wereld en vormt de juridische basis voor door de overheid gesanctioneerde discriminatie, waarbij veel Joden met de Joodse nationaliteit in aanmerking komen voor privileges en diensten die door de overheid geleverd worden.

Dat nationaliteit niet automatisch aan iedereen wordt verleend, maar aan bepaalde bevolkingsgroepen wel en andere niet, is niet uniek voor IsraŽl. Verschillende landen hebben voorkeurswetten voor bepaalde bevolkingsgroepen vanwege etniciteit, nationaliteit, religie of historische banden. Wat wel uniek is, is dat het Jodendom zowel een religie als een etniciteit is; je kunt immers zowel Jood zijn door bekering als door afstamming.

De enige wettelijke privileges die Joden kennen boven niet-Joden zijn zaken die te maken hebben met het feit dat Joden in het leger dienen en Arabieren dit niet hoeven (het mag wel), en het feit dat Arabieren zijn uitgesloten van sommige veiligheidsgerelateerde beroepen. Het is pertinent onjuist te beweren dat de overheid bewust op etniciteit discrimineert. Wel is er een duidelijk verschil in welvaart tussen Joden en Arabieren, en investeert de overheid minder in de Arabische sector. Voor een deel zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor zaken en halen Arabische gemeenten minder belasting op.

Schrijvers zegt:

In hetzelfde jaar komt het Joods Agentschap tot stand. Dit agentschap is belast met de taak om de ontwikkeling van het land te regelen en te stimuleren. Door de Nationaliteitswet komen duizenden IsraŽlische burgers met een niet-Joodse nationaliteit niet in aanmerking voor de voordelen gebaseerd op 'nationaliteit': ze mogen niet op 'nationaal' land werken, mogen niet deelnemen in 'nationale' huisvesting en komen niet in aanmerking voor onderwijssteun en agrarische subsidies.

Het is pertinent onjuist te beweren dat niet-Joden niet op staatsland ('nationaal land') mogen werken en niet mogen deelnemen in nationale huisvesting. Het kan in de praktijk soms voorkomen dat ambtenaren moeilijker doen en Arabieren discrimineren maar daarvoor is geen wettelijke basis, integendeel. Arabieren hebben meermaals en met succes discriminatie aangevochten bij de rechter.

Schrijvers zegt:

Op 25 december 1989 oordeelt IsraŽls hoogste gerechtshof dat een Jood die zich bekeert tot een andere religie niet langer een Jood is en daarmee niet in aanmerking komt voor de Joodse voordelen van nationaliteit en burgerschap. De uitspraak onderstreept de juridische basis voor discriminatie, door nationaliteit gelijk te stellen met religieuze overtuiging.

De Wet op de Terugkeer, die bepaalt dat iedere Jood die naar IsraŽl emigreert de IsraŽlische nationaliteit kan krijgen, omvat ook partners, ouders en kinderen en kleinkinderen van Joden, en mensen die tot het jodendom zijn bekeerd. Je hoeft maar een kwart Joods te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. De regels voor Joods-zijn volgens de Joodse religieuze wet, de halacha, zijn veel strikter: je moeder moet Joods zijn en bij bekering moet dit bij een orthodoxe rabbi zijn gebeurd en gelden heel strikte regels. Joden die volgens de halacha Joods zijn genieten bepaalde 'privileges' in het familierecht (alleen zij kunnen trouwen volgens de Joodse regels en krijgen daar erkenning voor, en alleen zij kunnen op Joodse begraafplaatsen worden begraven; met land bewerken of onderwijssteun heeft dit echter niets van doen). Overigens hebben ook de moslims in IsraŽl alle religieuze vrijheden, en mogen zij in het familierecht de sharia toepassen.
Nationaliteit wordt niet gelijk gesteld aan religie, want ook niet-gelovige Joden vallen onder de Wet op de Terugkeer. Een (discutabele) uitzondering die wel wordt gemaakt in de wet (en niet pas sinds 1989) is voor Joden die zich tot een ander geloof hebben bekeerd, en daarmee bewust afstand zouden hebben genomen van hun Joodse wortels.

Schrijvers zegt:

Zionisme komt neer op het onteigenen en marginaliseren van niet-Joden en dan met name de Palestijnse Arabieren. De IsraŽlische staat is een feit, maar zionisme en democratie zijn duidelijk niet verenigbaar als Joden de minderheid zijn. De logica van het zionisme impliceert apartheid en discriminatie en de praktijk bevestigt dit.

Wat een onzin! Zionisme is een nationale beweging en als zodanig gericht op een bepaalde nationaliteit c.q. volk. Dit geldt voor alle nationale bewegingen. Zij was en is gericht op het creŽren en behouden van een nationaal thuis voor het Joodse volk, op haar bevrijding en haar recht zichzelf te besturen en te verdedigen. IsraŽl is al 61 jaar de enige (imperfecte) democratie in het Midden-Oosten, met waarlijk vrije media en waarlijk onafhankelijke rechtsspraak. Uit vele onderzoeken naar democratische vrijheden en pluralisme komt IsraŽl als enige staat in het Midden-Oosten met een resultaat naar voren dat in de buurt komt van westerse landen.

Het feit dat veel Palestijnen het gebied zijn ontvlucht in 1948 is geen resultaat van het zionisme maar van een door henzelf begonnen oorlog, die wat hun betreft tot doel had de Joden massaal uit te moorden en te verdrijven. 'Zionisme en democratie zijn niet verenigbaar als Joden in de minderheid zijn' aldus Schrijvers. Wel, zionisme werkt alleen waar Joden in de meerderheid zijn, dat is zo ongeveer de definitie ervan. Waar Joden in de minderheid zijn worden zij als tweederangsburgers behandeld en moeten zich aanpassen aan de meerderheid, wat zij door de geschiedenis heen ook altijd hebben gedaan.

Zionisme houdt in dat er een plek is (of men die creŽert) waar zij dat niet hoeven en hun lot in eigen hand kunnen nemen. Het lijkt erop dat Schrijvers ze die ene plek misgunt en vindt dat die plek, net als de andere 99% van het Midden-Oosten, Arabisch zou moeten zijn omdat er voor de stichting van IsraŽl meer Arabieren dan Joden woonden. Het was eerlijker en interessanter geweest als Schrijvers daar direct over had geschreven, en had betoogd dat de Joden, omdat zij toevallig over de hele wereld verspreid leefden, nergens recht hadden op zelfbeschikking, behalve misschien op de Noordpool. Hij had dan moeten uitleggen dat niet alleen Joden in tegenstelling tot Arabieren en andere volken geen recht hebben op zelfbeschikking, maar ook dat zowel de eeuwen van Jodenvervolging als de sterke historische en fysieke band van de Joden met IsraŽl/Palestina minder zwaar wegen dan de wensen van de Arabische inwoners van Palestina. Overigens zijn sommige Arabieren in Palestina er ook heen gemigreerd uit bijvoorbeeld SyriŽ en Egypte tijdens het Britse mandaat vanwege de economische ontwikkeling van het gebied, en de Ottomanen hebben moslims uit KroatiŽ en andere landen 'gestimuleerd' zich in Palestina te vestigen, terwijl Joden juist werden tegengewerkt. Dergelijk beleid is op veel plaatsen gevoerd en wordt nog gevoerd door bijvoorbeeld Marokko in de West-Sahara en door China in Tibet. Door (al dan niet bewust gestimuleerde) migratie en dergelijke bevolkingspolitiek, is het van veel gebieden lastig te bepalen wie er 'oorspronkelijk' woonden en er dus de meeste rechten op hebben.

Tot slot wil ik er op wijzen dat het in JordaniŽ verboden is voor Joden om land te bezitten, iets wat voor meer Arabische en islamitische landen geldt, en dat zopas weer iemand door de Palestijnse Autoriteit is veroordeeld tot de dood door ophanging voor het verkopen van land aan Joden.

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2009 Ľ Landbezit in Israel racistisch?

[Vorig artikel: "Orwell in Geneve"] [Volgend artikel: "Israel en de jij-bak"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery