Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 3 October 09, schreef ben

Een boycot van Israel is een boycot van vrede. Een stelling waar ik grote vraagtekens bij stel . Het artikel lezend vind ik een redenering, waar Ratna Pelle probeert onderbouwing te vinden.
De woord Ďkeuzesí. Tussen aanhalingstekens, omdat ik besef dat de keuzes passen bij een vooringenomenheid. Een vervelende suggesties omdat RP behoefte heeft de waarheid en niets dan de waarheid aan het digitale papier toe te vertrouwen.
Een voorbeeld slechts. RP schrijft: ĎDe afgelopen tijd schijnen er weer IsraŽl boycot acties te zijn gehouden bij supermarkten door het Nederlands Palestina Komitee, een radikaal antizionistische organisatieí.
Dus het NPK is een organisatie die bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en in daden om te zetten!! Daden? Gewelddaden? Vertel eens RP, hoe moet ik mij dat voorstellen? Gretta met een bombelt? Of een Gretta die je bombardeert met vragen over de bezetting?
ĎDeze acties Öroepen (op) om alle producten uit Israel te boycottení. ĎDe IsraŽlische en Palestijnse economie zijn nauw met elkaar verbonden, en men gebruikt bijvoorbeeld dezelfde munteenheid. Een sterke IsraŽlische economie komt daarom ook de Palestijnen ten goedeí ĎEen boycot van IsraŽl is niet alleen slecht voor IsraŽl, maar ook voor de Palestijnení
Ben ik nu abuis, of mis ik de Ďboodschapí van RP! Zijn dat argumenten, die passen bij zijn stelling?
Natuurlijk doen de boycot acties pijn. Voor Israel, zijn bevolking en de Palestijnen in bezet gebied. Maar de achterliggende gedachte is de vrijheidsberoving, opgelegd aan de Palestijnen in Gaza, de WB en Oost Jeruzalem. Een beknotting van rechten, opgelegd door een ander volk, dat al meer dan 40 jaar voortduurt.
Nee, mensenrechten prevaleren boven economische argumenten.
Uw stelling is daarom vals

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Een boycot van Israel is een boycot van vrede

IMO Blog, 2009

De afgelopen tijd schijnen er weer IsraŽl boycot acties te zijn gehouden bij supermarkten door het Nederlands Palestina Komitee, een radikaal antizionistische organisatie. Deze acties halen weinig uit, maar passen wel in een bredere beweging van boycot acties en oproepen om niet in IsraŽl of IsraŽlische bedrijven te investeren. De wat slinksere groeperingen zoals PEACE, ICCO, UCP en dergelijke doen alsof het ze alleen om IsraŽlische producten en bedrijven in de bezette gebieden te doen is, om zo onder het mom van dat men niet zeker weet of een bepaald product niet ook op een of andere manier aan de bezetting is verbonden, eveneens kan oproepen om alle producten uit IsraŽl te boycotten. De bezette gebieden en IsraŽl zijn nou eenmaal geen twee verschillende landen en de Groene Lijn is geen grens maar een wapenstilstandslijn die in het landschap niet zichtbaar is. Een boer kan zijn zaad of een bestrijdingsmiddel hebben gekocht van een bedrijf dat (ook) over de Groene Lijn werkzaam is, hij kan werknemers in dienst hebben die in een nederzetting wonen of het materiaal waarvan zijn schuren zijn gebouwd kan (gedeeltelijk) van over de Groene Lijn komen. En dan deugt zijn bedrijf natuurlijk niet meer, en is het een onderdeel van de bezettingsmacht die erop uit is de bezette gebieden 'etnisch te zuiveren' van Arabieren.


Ik kan mij er wat bij voorstellen dat mensen liever geen fruit kopen dat op het land van een nederzetting is verbouwd, maar op dergelijke producten staat dan ook niet 'made in Israel' maar de plaats waar ze vandaan komen. Dat is de afspraak tussen IsraŽl en de EU, waarin alleen producten van binnen de Groene Lijn onder het gunstige handelstarief vallen. Voornoemde organisaties beweren echter volkomen ongefundeerd, dat IsraŽl zich niet aan deze afspraak houdt en producten uit de bezette gebieden als 'made in Israel' in onze winkels liggen. De Reclame Code Commissie heeft 'consumentenorganisatie' PEACE wat dit betreft op de vingers getikt, en het IsraŽl Producten Centrum, dat om een uitspraak had gevraagd, in het gelijk gesteld.

Overigens werken in de nederzettingen ook veel Palestijnen, en zij verdienen daar meer dan wanneer zij voor een Palestijnse baas werken. Dat is geen rechtvaardiging voor de IsraŽlische bezetting, maar wel een realiteit die veel anti-IsraŽl activisten negeren. Op lokaal niveau werken IsraŽli's en Palestijnen soms prima samen, al hebben zij tegengestelde ideeŽn over een oplossing van het conflict. Of Palestijnen wat zijn opgeschoten met de EU uitsluiting van producten uit de nederzettingen van het gunstige handelstarief, is dus zeer de vraag. Waar zij het meest mee opschieten zijn investeringen in eigen bedrijfjes, in eigen plantages en werkplaatsen. Zo verkoopt Fair Trade Palestijnse olijfolie. Dat is beter en constructiever dan een boycot van IsraŽlische producten, van binnen IsraŽl of van de nederzettingen. Dikke kans dat Palestijnen in die bedrijfjes gebruik maken van IsraŽlische landbouwmachines, zaad of bestrijdingsmiddelen, en daar is helemaal niks mis mee.

Niet zozeer de kolonisten, die buiten de gunstige handelsvoorwaarden van de EU vallen, maar de gewone IsraŽli's en Arabieren zijn het slachtoffer van een boycot. Veel kritische IsraŽli's, die tegen de bezetting zijn, voelen zich door zo'n boycot bovendien in de kou gezet. Terwijl zij samen met Palestijnen en anderen op willen komen voor een rechtvaardige vrede en vrijheid voor iedereen, worden zij als de slechteriken apart gezet. Het gevolg is dat zij ontmoedigd raken of soms ook dat zij de nationalisten gaan steunen, tegen 'de boze buitenwereld'. Sinds de tweede intifada en sinds in Europa en ook de VS steeds meer anti-IsraŽl groepen actief zijn en boycots worden bepleit, is de vredesbeweging in IsraŽl gedecimeerd.

De IsraŽlische en Palestijnse economie zijn nauw met elkaar verbonden, en men gebruikt bijvoorbeeld dezelfde munteenheid. Een sterke IsraŽlische economie komt daarom ook de Palestijnen ten goede.

Een boycot van IsraŽl is niet alleen slecht voor IsraŽl, maar ook voor de Palestijnen.

Zuid-Afrika

Het Palestina Komitee en anderen die oproepen om producten uit IsraŽl te boycotten, zijn niet tegen de bezetting maar tegen IsraŽl en daarmee tegen vrede en een tweestatenoplossing.

Het Palestina Komitee vindt dat heel IsraŽl eigenlijk van de Palestijnen is en dat de Joden het maar zonder eigen land moeten stellen. Zij ontkennen zelfs dat de Joden een volk zijn. Zij steunen de Hamas in haar streven het hele land te 'bevrijden' middels gewapende strijd, van Qassam raketten tot zelfmoordaanslagen.

Het Palestina Komitee is niet voor vrede maar voor een voortdurende strijd, totdat IsraŽl het onderspit heeft gedolven. Dat kan nog wel even duren, en al die tijd zijn zowel IsraŽli's als Palestijnen het slachtoffer van oorlog, bezetting en aanslagen.

Stop de bezetting, dat ook oproept tot boycots van IsraŽl en IsraŽlische producten, minimaliseert op haar website de Holocaust. Zij vergelijken IsraŽl, een democratische staat waar Arabieren niet alleen stemrecht hebben, maar met drie verschillende partijen zijn vertegenwoordigd in het parlement, deelnemen aan het openbaar bestuur en zitting hebben in het Hooggerechtshof, met het Zuid-Afrika onder de Apartheid. Onder het Apartheidsregime waren er rassenwetten die de vermenging van de zwarten en blanken moesten tegengaan, terwijl in IsraŽl Joden en Arabieren samen werken, studeren en recreŽren en er juist anti-racistische wetten bestaan.
Het al bijna een eeuw durende conflict tussen IsraŽl en de Palestijnen gaat niet om ras maar om land. Twee nationale bewegingen claimen hetzelfde land, en beide hebben in dat land hun wortels en zijn er thuis.

Door IsraŽl met Zuid-Afrika te vergelijken, ontkent men het recht van het Joodse volk op een staat en hun millennialange binding met het land IsraŽl. Men doet alsof de Joden kolonisten zijn zoals de blanken in Zuid-Afrika dat ook waren. Maar terwijl de blanken in Zuid-Afrika nog een ander thuisland hadden, hebben de Joden alleen IsraŽl. Zij kunnen weliswaar als minderheid in andere landen leven, maar in veel landen leeft het antisemitisme weer op. Veel Joden durven niet met een keppel over straat te gaan of open voor hun mening uit te komen. Alleen in IsraŽl kunnen Joden publiekelijk hun feesten vieren samen met miljoenen andere Joden, en hun eigen taal spreken. Terwijl immigratiewetten in andere landen veranderen en grenzen gesloten kunnen worden (zoals vlak voor de Tweede Wereldoorlog voor Joden in bijna alle landen gebeurde), kan iedere Jood altijd in IsraŽl terecht. De Joden hebben bijna 2.000 jaar als minderheid in andere landen geleefd en dat was geen overweldigend succes.

Bovenal echter hebben de Joden minstens evenzeer als de Palestijnen nationale aspiraties en rechten. Ik zeg 'minstens' omdat de Joden meer dan de Palestijnen een uniek volk zijn met een unieke cultuur en religie en taal, die zonder een eigen staat ook in toenemende mate onder druk zouden staan en waarschijnlijk op den duur verdwijnen. Bovendien gaan de nationale aspiraties van de Joden terug tot het oude IsraŽl, en na de verstrooiing zijn door de eeuwen heen groepen Joden naar het land teruggekeerd, waar zij vaak niet overleefden of (al dan niet gedwongen) werden bekeerd tot de islam. Het moderne zionisme dateert van begin 19e eeuw, al is de immigratie naar het land en de politieke organisatie ervan pas in de loop van de 19e eeuw op gang gekomen. Het Palestijnse nationalisme dateert op zijn vroegst van begin 20e eeuw, al zagen velen tot aan 1948 de Palestijnen als onderdeel van SyriŽ of JordaniŽ (de bekende 'martelaar' Ezzedin Al Qassam waar de huidige Qassam raketten naar zijn vernoemd was bijvoorbeeld een SyriŽr die in de jaren '30 voor de Fransen was gevlucht en toen besloot in Palestina tegen de Britten en de zionisten te strijden. Hij werd in 1935 door de Britten gedood. (Zie ook: The Arab Revolt).

Bezetting

Het conflict is niet veroorzaakt door de bezetting. Deze was juist het gevolg van een dan al zeker een halve eeuw durend conflict, en de acute dreiging van de Arabische staten die zwoeren IsraŽl te zullen vernietigen in 1967, en hun troepen aan de grenzen hadden verzameld nadat Egypte de VN vredesmacht in de SinaÔ naar huis had gestuurd. Dit leidde tot de Zesdaagse Oorlog. De bezetting en de daarop volgende bouw van de nederzettingen heeft het conflict wel verder gecompliceerd.
Vůůr de oorlog van 1967 pleegden Fatah en de PLO al aanslagen in IsraŽl, en vůůr de stichting van IsraŽl overvielen woedende Arabische menigten, opgehitst door de extremistische moefti Al Hoesseini, Joodse gemeenschappen en doodden honderden Joden.

In 1947 stelden de Verenigde Naties na lang beraad voor om het gebied in twee staten op te splitsen om aan de nationale aspiraties van beide volken tegemoet te komen. De Joden accepteerden dit, ondanks het kleine grondgebied dat hun was toebedeeld, maar de Palestijnen en de Arabische staten wezen dit af en dreigden met oorlog.
Ondanks de pro-forma acceptatie van de twee-statenoplossing door de PLO is die afwijzing nog steeds van kracht, en zij belemmert nog steeds een oplossing van het conflict.

Vaak wordt beweerd dat IsraŽl is gesticht vanwege de Holocaust, en de Palestijnen nu met de gevolgen opgezadeld zitten. De Joden hadden hun 'nationale thuis' in Palestina echter al vůůr de oorlog en vůůr de Holocaust opgebouwd, en de Volkerenbond, de voorloper van de VN, had daar al in 1922 haar goedkeuring aan gegeven. Als de Palestijnen niet alle voorstellen die werden gedaan om tot een compromis te komen hadden afgewezen (voor het delingsplan waren verschillende commissies met voorstellen gekomen, de meeste gunstiger voor de Arabieren dan het delingsplan uit 1947), hadden ze bovendien allang een eigen staat gehad.

IsraŽl is niet zonder fouten, maar heeft vaak haar hand uitgestoken voor vrede. In 2000 is de Palestijnen een staat in de Gazastrook en 95% van de Westoever aangeboden. Daarop volgde de Tweede Intifada met honderden zelfmoordaanslagen. In 2005 trok IsraŽl zich geheel uit de Gazastrook terug, met als gevolg dat Hamas er de macht greep en er sindsdien meer dan 5.000 raketten op IsraŽl zijn afgevuurd. Onder de regering Netanjahoe zijn al meer dan 100 roadblocks en bemande checkpoints verwijderd, en de Wereldbank voorspelt een economische groei van liefst 6% voor de Westelijke Jordaanoever in 2010.

Hieronder een brief aan de voorzitter van het Palestina Komitee. Er zijn uiteraard nog honderden andere zaken die men niet meer zou mogen gebruiken wil men consequent IsraŽl en alles waar zij bij betrokken is of aan heeft bijgedragen boycotten...

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aan: dhr Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee

Geachte heer Lankamp,

Naar aanleiding van uw actie "koop geen IsraŽlische apartheid" waarin u oproept tot een boycot van IsraŽlische producten het volgende:

Allereerst verzoek ik u zo snel mogelijk uw website offline te halen. Deze draait op een besturingssysteem dat grotendeels in IsraŽl is ontwikkeld. Bovendien worden de chips in de processoren van de servers van uw hostingprovider, provalue b.v., geproduceerd en ontwikkeld in IsraŽlische fabrieken nabij Netanya.

Hopelijk kent u niemand met multiple scleroses, want het medicijn Copaxone, dat al duizenden mensen wereldwijd heeft geholpen tegen deze verschikkelijke ziekte, is door het Weizmann Institute in IsraŽl ontwikkeld en dient dus geboycot te worden. Ook het alternatief Rebif, dient nooit gebruikt te worden daar ook dit een product van hetzelfde instituut is.

Verder hoop ik dat u niemand kent met beenmerg kanker, immers het medicijn, Velcade, dat deze kankervorm effectief bestrijd en inmiddels 100den mensen in de hele wereld weer hoop en toekomst geeft, is ontwikkeld in het Technion te Haifa, IsraŽl, en dient daarom dus geboycot te worden.

Hopelijk slaat bij u of uw dierbaren nooit de Alzheimer of dementie toe. Immers het enige effectieve medicijn tegen Alzheimer, Exelon, is ontwikkeld door wetenschappers aan de Hebrew Universiteit in Jeruzalem. Daarom dient dit medicijn geboycot te worden.

U bent er waarschijnlijk voorstander van dat miljoenen Afrikanen blind blijven of worden. De blindheid wordt verspreid door malaria muggen en zwarte vliegen. Het biologische middel dat de muggen en vliegen bestrijdt die deze verschikkelijke ziekte veroorzaakt, is ontwikkeld door een wetenschapper aan de Ben Gurion Unversiteit, te IsraŽl.

Aangezien u voor de boycot van IsraŽlische producten bent, bent u ook voorstander voor de boycot van al deze producten die miljoenen mensen hebben geholpen een menswaardiger bestaan te leiden. Hopelijk slaapt u vanacht goed, in de wetenschap dat, mocht uw droom uitkomen, al deze mensen achter het net vissen.

Slaap lekker en sjalom.

Met vriendelijke groeten,

Olaf

http://www.dutch-forum.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=3015&p=29367#p29362

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2009 Ľ Een boycot van Israel is een boycot van vrede

[Vorig artikel: "Anton van Hooff trekt foute lessen uit de geschiedenis van Israel"] [Volgend artikel: "NRC Handelsblad over het Israelisch-Palestijns conflict (1)"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery