Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Strijd tegen Israel gevochten met Nederlandse subsidie (1)

IMO Blog, 2009

Ik heb al vaker gewezen op het feit dat de Nederlandse regering geld geeft aan organisaties die een eenzijdige anti-IsraŽl agenda hebben, en soms zelfs IsraŽl helemaal niet erkennen en voor boycots a la Zuid-Afrika pleiten.

Dit gebeurt binnen Nederland, waar zwaar gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties jaarlijks bijna een half miljoen Euro aan United Civilians for Peace geven, een organisatie die zegt voor vrede op te komen, maar in feite alleen voor Palestijnse claims en (vermeende) rechten opkomt, en pleit voor meer druk op IsraŽl, ook middels sancties en boycots. UCP heeft op haar beurt in het verleden geld gedoneerd aan Stop de Bezetting, dat op haar website tot voor kort had staan: "Israel en Palestina voor de Palestijnen", dat de Holocaust minimaliseert en valse foto's van de Gaza Oorlog op haar website heeft gezet.


Terwijl in de media het beeld wordt gecreŽerd van een machtige pro-IsraŽllobby, zijn juist IsraŽls critici bijzonder goed georganiseerd en zitten zij goed in de slappe was, zoals een paginagrote advertentie in NRC Handelsblad vorige week weer eens duidelijk maakte.

Nederland en veel andere EU landen steunen ook een aantal IsraŽlische en Palestijnse NGO's die actie voeren tegen de bezetting maar vaak ook tegen IsraŽl zelf en haar bestaansrecht. Nederland zegt zelf dat "promoting popular support among Palestinians for a peaceful settlement of the conflict with Israel" een belangrijke doelstelling van haar beleid is. Dit staat haaks op wat in de "Palestinian NGO Code of Conduct" staat, opgesteld door het NGO Development Center (NDC), dat weer wordt gesubsidieerd door o.a. Nederland. Deze beschrijft de "ethical and work behavioral patterns within the framework of the functioning of NGOs", en ondertekening geeft toegang tot technische en financiŽle ondersteuning. Het NDC is voor een aantal NGO's een belangrijke inkomstenbron.

Deze Code of Conduct stelt onder andere:

The signatory NGOs also undertake to be in line with the national agenda without any normalization activities with the occupier, neither at the political-security nor the cultural or developmental levels. No endeavor would be carried out if it undermines the inalienable Palestinian rights of establishing statehood and the return of the refugees to their original homes, according to the Security Council Resolution 194.

Normalisatie is nou precies waar Nederland en de EU zich voor zeggen in te zetten: een vreedzame oplossing van het conflict, wederzijdse erkenning van elkaars (nationale) rechten, en samenwerking tussen beide bevolkingsgroepen en regeringen, zowel om vooroordelen en vijandbeelden af te bouwen als om praktische problemen op te lossen. Het zogenaamde 'recht op terugkeer' dat in feite helemaal geen recht is, druist in tegen het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk, dat de VN heeft erkend in het delingsplan van 1947 en toen het IsraŽl tot de VN toeliet. Het Palestijnse vluchtelingenprobleem moet binnen een toekomstige Palestijnse staat worden opgelost, die immers het thuisland voor de Palestijnen zal zijn zoals IsraŽl dat is voor de Joden. Daarnaast zou een aantal van hen ook in de landen waar zij nu wonen, en waar de meesten ook geboren zijn, permanent gehuisvest kunnen worden.

Nederland, Zweden, Denemarken en Zwitserland hebben in 2008 zes miljoen Euro aan het NDC gegeven, dat zij verder verdeelde onder 25 (voornamelijk) Palestijnse NGO's. Volgens NGO Monitor:

Twenty-five Palestinian and Israeli NGOs were chosen under the Human Rights and Good Governance Program (HR/GG), which claims to support NGOs "which promote, support, protect, and monitor the observance of human rights and good governance in the oPt". The funds were divided in varying increments, ranging from $50,000 (SHAMS Center for Human Rights and Democracy Participation) to $500,000 (HaMoked, Al Mezan and Al Haq). The selection process was conducted by NDC and approved by a steering committee from the four donor countries.

Verschillende geselecteerde NGO's bepleiten boycots van Israel (de zogenaamde BDS campagne: Boycotts Divestment and Sanctions), en gebruiken extreme anti-IsraŽl retoriek in hun publicaties, zoals Holocaust vergelijkingen, beschuldigingen van etnische zuivering, de Apartheidsvergelijking etc. Sommige pleiten ook direct tegen het bestaan van IsraŽl als Joodse staat en voor een eenstatenoplossing. Onder andere Badil, ICAHD en Al Mezan zijn radikaal anti-IsraŽl.

Het doel van de Nederlandse regering en andere EU lidstaten is om goed bestuur en mensenrechten te bevorderen. Ook het bevorderen van een klimaat van vrede en samenwerking met IsraŽl is belangrijk om het doel van een tweestatenoplossing dichterbij te brengen. De Deense projectomschrijving legt de nadruk op vrouwenrechten:

Although Denmarkís project description claims that "priority will also be extended to local organizations working to promote gender equality and rights of women," only 6 of the 25 grantees focus on these issues. Additionally, most of these groups link their work on womenís rights with anti-Israel activism, suggesting that the political positions on the Arab-Israeli conflict, not gender equality, guided NDCís grant-making.

Uit de lijst van geselecteerde NGO's en hun doelstellingen en campagnes, blijkt dat de strijd tegen IsraŽl en de bezetting (dit is soms een ander woord voor IsraŽl) het allesoverheersende thema is. Antinormalisatie en het recht op terugkeer van de vluchtelingen zijn daarbij belangrijke onderdelen. Bovendien is dit door het NDC min of meer verplicht gesteld in haar Code of Conduct.

Het is moeilijk te begrijpen waarom Nederland en andere EU landen geen protest hebben aangetekend tegen bovenstaande Code of Conduct en de gepromote antinormalisatie en boycotcampagnes. Het is moeilijk te begrijpen dat niemand zich afvroeg of een en ander nog wel binnen de doelstellingen valt van het EU beleid, en dat het niemand opviel dat de woorden 'vrede', 'co-existentie', 'dialoog', 'samenwerking' en 'wederzijdse erkenning' wel erg opvallend afwezig zijn in de beschrijvingen van de meeste NGO's. Sterker nog, als er al NGO's zijn die dergelijke zaken voorstaan hebben zij het waarschijnlijk erg moeilijk, omdat zij als onpatriottisch worden beschouwd en de 'Palestijnse strijd voor onafhankelijkheid' niet centraal genoeg stellen, ook een voorwaarde in de Code of Conduct.

(Wordt vervolgd.)

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery