Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Wednesday, 25 November 09, schreef Stella

Dit bericht stond deze week in de krant:
In Amerika is een schandaal aan het licht gekomen.
Iran financiert Amerikaanse anti-Israel en pro-Iraanse professoren aan de universiteiten Columbia en Rutgers.
Bovendien gaat er Iraans geld naar scholen in Amerika en naar Iraanse spionnen in Europa.

Hoe dat in Europa zit weet geen mens, maar wat in Amerika gebeurt kan natuurlijk ook makkelijk in Europa gebeuren.
De overdonderende negatieve berichtgeving (vaak met valse argumenten en feiten)over Israel en de vergoelijking van Hamas, Hezbolla en Palestijnse terreur geeft te denken.
Dat NGO`s daarin een zeer discutabele rol spelen is al bekend.
Ook Amnesty International laat zich niet onbetuigd.
Die organisatie verklaart de Oslo-Accoorden achterhaald, terwijl juist die accoorden de waterverdeling in Israel en de Palestijnse gebieden regelen.
Maar ja, als je de Palestijnen a priori gelijk wilt geven ga je zielige casuistiek in je rapport als DE feiten presenteren en verklaar je de officiele juridische afspraken als achterhaald.
Want natuurlijk kan Amnesty dat met zijn Autoriteit bepalen, denkt het.
Daarbij intrigeert mij de vraag waarom de journalistiek dit soort ongerijmdheid niet aan de kaak stelt.

op Wednesday, 25 November 09, schreef Stella

toevoeging:
Over de financiering in Amerika zie :
http://www.actforamerica.org/index.php/home/10-newsmaster/1719-new-york-city-da-office-islamic-charity-funding-anti-israel-pro-iran-at-nyc-universities-

op Wednesday, 25 November 09, schreef

Zou dit berichtje te maken kunnen hebben met de krampachtigheid van de NRC?
http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/11/25/linkse-kranten-moeten-saneren/

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Over Dries van Agt, NRC Handelsblad, expertdiscussies en subsidies

IMO Blog, 2009

Afgelopen vrijdag stond er - voor de tweede keer in twee weken tijd - een opiniestuk van Dries van Agt in NRC Handelsblad. Wat hij te vertellen had was natuurlijk allesbehalve nieuw. Hij reageerde op iemand die in een brief die per ongeluk door de strenge selectie van de krant was gekomen, de euvele moed had te beweren dat internationale vervolging van vermeende IsraŽlische oorlogsmisdadigers het vredesproces zou belemmeren, en het daarom goed was dat de Nederlandse regering tegen de VN resolutie over het Goldstone rapport had gestemd. Hij meende ook dat IsraŽl zelf in staat is strafvervolging in te stellen indien er inderdaad oorlogsmisdaden zouden zijn gepleegd. Zijn brief ging niet of nauwelijks in op de vele tekortkomingen en inhoudelijke kritiek op het rapport en beperkte zich tot vooral juridische bezwaren. Een en ander kon echter absoluut niet onbeantwoord blijven, en de weledelgeleerde heer Van Agt mocht in een flink stuk uitgebreid de heer Van Genugten, voorzitter van de adviescommissie voor de mensenrechten, van repliek dienen.


Een dergelijke 'discussie' waarin de ene partij zoveel meer ruimte krijgt dan de andere, is niet alleen onrechtvaardig maar ook niet erg interessant. Het is veelzeggend dat de NRC geen ruimte bood aan de vele inhoudelijke kritiek op het rapport, en een principiŽle discussie daarover, en over de positie van de VN inzake het IsraŽlisch-Palestijns conflict angstvallig uit de weg gaat. Wel besloot NRC naar aanleiding van Van Agts artikel een heuse 'expertdiscussie' te openen op internet, de suggestie wekkend dat men een open en onbevangen discussie voorstaat. Niet van reaguurders op Geen Stijl niveau, maar van experts met goed geÔnformeerde leken. Bovendien heb ik begrepen dat NRC de inzendingen van tevoren beoordeelt. Dat moet dus een verademing zijn vergeleken met de Volkskrant online. Met enige verbazing las ik echter het volgende:

"In Israel zijn de NAZIís ( National Zionisten) in 1947 begonnen met een ethnische zuivering op zijn Milocevics.
Er zijn toen GEEN miljoen Palestijnen vrijwillig vertrokken maar verdreven of vermoord ( dat verhaal van een oproep tot vluchten door de Jordaanse radio is 100% gelogen)
In dezelfde tijd zijn honderduizenden Joden onder dwang, misleiding afpersing en chantage etc.. gedwongen om naar Palestina te emigreren. ( men ging als overlevende KZ jood liever naar voor Joden rustige gebieden zoals Amerika Iran, marokko etc..
Maar deze mensen waren nodig om het lege land van de Palestijnen te bevolken.
En de verwijdering van Palestijnen gaat tot op dit moment door.
Gaza eind 2008 valt te vergelijken met Warschau 1943
Sraffen? Een Palestijns kind van 15 jaar krijgt 15 jaar gevangenisstraf omdat hij met een steen naar een Panzer van de ‹bersemiten gooide. Dat mag niet als Untersemit. De bestuurder een ‹bersemitische Panzer die over een invalide bejaarde Untersemit met witte vlag heenrijdt en ook nog eens achteruit zijn karwei afmaakt krijgt een taakstraf. En de schutter die een gewonde palestijn afschiet op het moment dat er een ambulancebroeder naar toegaat wordt niet eens genoemd. De Untersemitische Ambulancebroeder kreeg nog even een kogel in zijn been!"


Dit gaat zo nog een tijdje door. In een andere 'expertdiscussie' had onze nationaal socialistische deskundige, Jan Muters, ook al uitgebreid gereageerd. Je zou verwachten dat daarop mensen reageren met verontwaardiging, en dat de krant zo'n reactie verwijdert. Het bleef echter dagenlang stil, en pas maandag verscheen er een reactie waarin iemand opriep de discussie niet met dergelijke terminologie te vervuilen en zakelijk te houden, waarna hij uitgebreid betoogde dat Van Agt helemaal gelijk had. Daarna hekelden verschillende mensen Van Genugtens zakelijke en zeer gematigde commentaar op Dries van Agt, want hij had geen oog voor de oorzaken van het conflict (nee, niet het Arabische geweld vanaf het begin van de 20e eeuw maar de bezetting en de nederzettingen), en de onrechtvaardigheid dat IsraŽl zoveel sterker was, en werd Van Genugten lafheid en een gebrek aan empathie verweten.

In de andere 'expertdiscussie', over praten met Hamas, reageerden wel een paar mensen op iemand die het had gewaagd hiertegen te pleiten en op het gevaar van een nucleair Iran wees, maar werd Muters met rust gelaten. IsraŽli's voor nazi's uitmaken is blijkbaar een heel geaccepteerde zaak.

NRC redactie

Het is opvallend dat juist bij discussies op de website van NRC Handelsblad bijna niemand het voor IsraŽl schijnt op te nemen, en dat antisemitisme er wordt getolereerd. Dit is mogelijk het gevolg van jarenlange berichtgeving waarin de IsraŽlische visie niet aan bod komt en aantijgingen van extreme wreedheden aan het adres van IsraŽl door Palestijnen kritiekloos worden weergegeven.

Terwijl Palestijnse bronnen zonder enige reserve worden aangehaald, worden IsraŽlische met grote scepsis behandeld, als ze Łberhaupt worden vermeld. Avigdor Lieberman werd artikel na artikel als Mister Duivel neergezet, extreemrechts, pleitbezorger van etnische zuiveringen, vindt dat president Mubarak naar de hel kan lopen, wil Palestijnse gevangenen allemaal in de Dode Zee verdrinken en gooit het liefst morgen een atoombom op Gaza. Dit soort beschrijvingen verschillen weinig van die op websites als van Stop de Bezetting. Ondertussen worden gematigde uitspraken van Lieberman, waarin hij zei een tweestatenoplossing voor te staan, de Routekaart te steunen, voor onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit te zijn etc., genegeerd.

Met Hamas doet men precies het tegenovergestelde: ondanks het feit dat Hamas, in tegenstelling tot Lieberman, zich nooit voor een tweestatenoplossing en vrede middels onderhandelingen heeft uitgesproken, wordt zij als pragmatisch neergezet, als een beweging waarmee te praten is en die onder voorwaarden bereid zou zijn tot erkenning van IsraŽl. Deze visie wordt tot vervelends toe herhaald, in interviews, in opiniestukken, in eigen hoofdredactionele commentaren, en in suggestieve opmerkingen in nieuwsanalyses. Ondertussen roept Hamas, zoals ik hier vaker laat zien, zeer geregeld op tot het doen van allerlei niet bepaald aangename zaken met de Joden, waarbij vaak de Holocaust wordt ontkend of bekende antisemitische stereotypen over de Joodse almacht worden gebruikt, of Joden als door Allah vervloekt en dus vogelvrij worden beschreven en op hun vernietiging gezinspeeld. Het is je niet voor te stellen dat dit de NRC redactie geheel zou ontgaan, en het wordt dan ook steeds moeilijker te begrijpen dat zij in haar krant zo'n compleet vertekend beeld geeft van de situatie.

Subsidie

Ik krijg steeds sterker de indruk dat er meer aan de hand is dan dat een paar redacteuren toevallig door het Palestina Komitee zijn bewerkt of wat teveel schrijnende beelden van dode en gewonde Palestijnen hebben gezien. Er gaat in Nederland voor miljoenen Euro's per jaar, bedoeld voor ontwikkelingshulp en bewustwording op dat gebied, naar anti-IsraŽl organisaties, campagnes en lobbies. United Civilians for Peace is daarin een zeer belangrijke schakel, maar andere organisaties krijgen ook rechtstreeks geld van bijvoorbeeld Oxfam Novib of Cordaid. Zie hier een lange lijst van projecten die worden gesubsidieerd. Er zijn waarschijnlijk meer van dit soort lijsten. Daarnaast gaat er subsidie naar universiteiten, musea, theater, kunst en cultuur, en ook op dat gebied is bijna alles wat met het conflict te maken heeft eenzijdig anti-IsraŽl. Bijna alle IDFA films over IsraŽl en het conflict zijn negatief, vorig jaar had het Tropenmuseum een grote tentoonstelling over Palestijnse vluchtelingen, die veel publiciteit kreeg. Bij de toelichting bij de vele foto's werd IsraŽl veelvuldig gedelegitimeerd en neergezet als gesticht op gestolen Palestijns land. De Joden zouden door de oprichting van hun staat de Palestijnen hebben verdreven, en Jeruzalem werd gesitueerd in 'voormalig Palestina'. Diverse protesten tegen dergelijke leugens haalden niets uit. De museumdirecteur, Leo Schenk, verklaarde wel dat men 'nu ook eens de andere kant wilde laten zien'. Alsof dat niet de enige kant is die we al jaren te zien krijgen, en alsof dat het verkondigen van aperte leugens rechtvaardigt.

Een paar jaar geleden maakte Ilan Pappe een tour door o.a. Nederland om zijn nieuwe boek te promoten, en was hij te gast op diverse universiteiten. Ook hij kreeg veel publiciteit en werd kritiekloos geÔnterviewd door de grote dagbladen. Even ter herinnering: Pappe zei onder andere dat feiten er niet toe doen en het gaat om het steunen van de zwakkere. Historicus Benny Morris, zelf ook geen blinde IsraŽl mooiprater, toonde aan dat Pappe geen geschiedenis maar propaganda bedrijft en zijn boeken bol staan van de onjuistheden.
Ieder nieuw boek over IsraŽl dat wordt besproken in de dag- en weekbladen is negatief over IsraŽl en wil de 'andere kant' laten zien. De schrijvers van dergelijke boeken, zoals Van Agt en Chris van der Heijden, mogen vervolgens op de publieke omroep een en ander nog eens uitleggen en hun verontwaardiging over al het onrecht de Palestijnen aangedaan de vrije loop laten. Jawel, van ons belastinggeld. Je zou er bijna rechts van worden. Ik ben geen aanhanger van complottheorieŽn, en geloof niet dat afspraken die Europa in de jaren '70 met de Arabische staten zou hebben gemaakt (het zogenaamde Eurabia idee) hieraan ten grondslag liggen, of dat onze regering eigenlijk in handen is van Saoedische oliesjeiks. Feit is wel dat er een enorm amalgaam is van anti-IsraŽl publicaties, activiteiten en propaganda, voor een flink deel betaald, gesteund en opgezet door organisaties die door de overheid worden gesubsidieerd.

Maar dat is nog niet alles. Ook in IsraŽl en de Palestijnse gebieden wordt, zoals ik onlangs beschreef, met Nederlands geld propaganda bedreven en NGO's gesteund die campagne voeren tegen de bezetting, tegen IsraŽls regeringsbeleid, tegen de Gaza Oorlog en het IsraŽlische leger, en soms ook tegen IsraŽls bestaansrecht. Ik maak mij hier zeer ernstig zorgen over. De gevolgen zijn zichtbaar in niet alleen een steeds negatiever wordende publieke opinie tegenover IsraŽl maar ook een toename in antisemitische incidenten, een schrikbarend aantal antisemitische reacties op internet, en Joden die geen brieven durven schrijven of andere volkomen legitieme activiteiten ter verdediging van IsraŽl durven ondernemen uit angst voor antisemitisme. We moeten ons schamen, zeer diep schamen. En in actie komen.

Ratna Pelle

Update: op 16 november plaatste NRC ook eens een opiniestuk van de andere kant, nl. van Alfred Pijpers die betoogde dat Hamas geen steun verdient (door ze zonder voorwaarden als gesprekspartner te accepteren). Op 24 november is dit artikel alsnog ook op de NRC online geplaatst, maar klaarblijkelijk alleen maar om - nog geen half uur later - een tegenartikel van Thomas von der Dunk erop te kunnen zetten.


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2009 Ľ Over Dries van Agt, NRC Handelsblad, expertdiscussies en subsidies

[Vorig artikel: "Strijd tegen Israel gevochten met Nederlandse subsidie (2)"] [Volgend artikel: "Jeruzalem, Gilo en de Groene Lijn"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery