Share |


Reacties: 17 Opmerkingen

op Tuesday, 26 January 10, schreef Remco

Ratna, je schrijft dat de koningin en Maxima "op geen enkele wijze" met de Zwarte Weduwe in verband mogen worden gebracht, maar het zou me niet verbazen als dat Maxima-citaat gewoon min of meer correct is (behoudens het kreupele Engels van het interview). Denk maar even aan de hartelijke banden die het koningshuis onderhoudt met de Jordaanse koninklijke familie, aan het feit dat J.J. Wijenberg wijlen prins Claus en de kroonprins een aantal jaren geleden heeft begeleid tijdens een reis door Afrika, en aan het feit dat Van Agt-supporter Hans van den Broek geparenteerd is aan het koningshuis. En dan heb ik het nog niet eens over de warme vriendschap tussen Claus en Huub Oosterhuis, een prominent lid van de niet bepaald IsraŽl-vriendelijke SP. Kortom: het koningshuis lijkt me eerder pro-Arabisch dan pro-IsraŽlisch.

op Tuesday, 26 January 10, schreef

Beste Ratna, ik knap zienderogen op door je artikel evenals door het antwoord van Remco.
Ik mag hopen dat er iemand opstaat en Gretta Duisenberg openlijk op haar vingers tikt voor haar 'haatzaaiende' leugens. En als Maxima dat echt heeft gezegd, dan zie ik afgronden opdoemen in Nederland. Dan kan de schoondochter van de dochter van de 'Schavuit van Oranje' haar borst wel nat maken. Hoop ik.

op Friday, 29 January 10, schreef paul lamp

Bij navraag aan Gretta persoonlijk blijkt het interview afgenomen te zijn door een Egyptische journalist die slechts Arabisch sprak. Zijn vrouw die als tolk optrad verstond nauwelijks Engels en moest vaak met gebaren uitleg gegeven worden. In hun woning was Gretta met het echtpaar alleen. Er is haar geen tekst overhandigd alvorens het te publiceren. de verantwoording van de uitspraken ligt volledig bij de journalist en het medium waar het interview in gepubliceerd is. Gretta heeft zich zeer geŽrgerd aan het onzinnige verhaal.

op Monday, 1 February 10, schreef ben

"Dit zijn antisemitische uitlatingen, gebaseerd op de laster van de Protocollen van Zion, dat de Joden de wereld domineren. Duisenberg maakt opnieuw zichzelf en haar beweging belachelijk in de ogen van de meeste Nederlanders. Zo lijkt het alsof je antisemitisch moet zijn om de Palestijnen te steunen, hetgeen natuurlijk op zich niet het geval is", is het commentaar van CIDI-directeur Ronny Naftaniel.

"Gretta Duisenberg is daarbij een antisemiet.." aldus Ratna Pelle.

Ik zou zeggen: haal je gelijk bij de rechter in Nederland, of hou op met opzettelijk beschadigen van mensen.

op Monday, 1 February 10, schreef

re PauL Lamp:waar en wanneer heeft G.Duizenberg zich dan gedistantieerd?
re Ben:Verschillende uitspraken zijn antisemitisch,
leest U dat interview er maar eens op na,
Ratna Pelle heeft het gelinkt.
Bijvoorbeeld citaat intervieuw:
"whenever you have something against the Jewish people in Holland, they call you an anti-Semite."

op Monday, 1 February 10, schreef Kafir Harby

Ach, die Gretta houdt al jaren aan met een Palestijn, die overigens getrouwd is. Haar vent zaliger wist ervan maar gebaarde van kromme haas. Je zal voor minder afgeven op Israel, of hoe liefde nog maar eens verblindt.

op Wednesday, 3 February 10, schreef Ratna Pelle

@Paul Lamp (secretaris van Stop de Bezetting):
Vreemd dat daar niks van op de website van Stop de Bezetting staat en ze zich in De Pers vorige week vergelijkbaar heeft uitgelaten. Overigens heb ik dat interview met islam online niet nodig om aan te tonen dat ze een antisemiet is, daarvoor zijn genoeg voorbeelden op SdB te vinden. Maar wat vond Gretta allemaal onzinnig aan het verhaal op islam online? Ik ben wel benieuwd.

Zie ook:
http://israel-palestijnen.blogspot.com/2010/02/woede-over-uitspraken-gretta-duisenberg.html

op Wednesday, 3 February 10, schreef Ratna Pelle

@ Ben:
Ik vind het verbluffend hoe jij blijft ontkennen dat wat Gretta zegt antisemitisch is. Als ik overigens iedereen die zich antisemitisch uitlaat bij de rechter moest gaan aanklagen dan had ik daar meer dan een dagtaak aan. Ik gebruik daar een ander middel voor: mijn blog, en laat het aanklagen over aan advocaten en anderen die daar verstand van hebben. Ik weet ook niet of alle antisemitische uitlatingen per definitie strafbaar zijn, evenmin als Holocaustontkenning of -bagatellisering.

Gretta zei onder andere: "Zionistische joden domineren, met orthodoxe christenen, de regering. Met orthodoxe christenen bedoel ik zeker de ChristenUnie en leden van het CDA.''
"Ten eerste, de Joodse lobby in Nederland is, net als in de Verenigde Staten, heel sterk en invloedrijk. Hij speelt nog steeds in op onze schuldgevoelens, ook al is de Holocaust 63 jaar geleden."
"Israel wants Palestinians to be servants for Jews. Many Israeli leaders have said that Palestinians are like cockroaches and that Israelis will crush them."

Ook heb ik al eerder gewezen op de minimalisering van de Holocaust op Stop de Bezetting. Dan heb je nog Gretta's fraaie uitspraak over de Joden van Amsterdam-Zuid die niet moeten denken de boel daar over te kunnen nemen, en haar idee dat er teveel aandacht is voor de (Joodse) Holocaust. Op Stop de Bezetting staat verder het volgende:

"Omdat in IsraŽl en daarbuiten de schijn wordt gewekt dat de joden exclusief de slachtoffers van de Holocaust waren en hun lijden het ergste ooit, dient de herinnering aan de slachtoffers bij voorkeur levend te worden gehouden bij de Holocaustgedenkplaatsen in Europa. Op kosten van IsraŽl dient er een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats in IsraŽl."
www.stopdebezetting.com/algemeen/doelstellingen-2-2.html

Ben, als dat alles niet genoeg is om iemand in jouw ogen een antisemiet te maken, dan weet ik het ook niet meer. Dan ben je, met alle respect, volgens mij toch een klein beetje blind.

op Wednesday, 3 February 10, schreef Wouter Brassť

@ Paul Lamp en Ben:
Het zijn vooral Gretta zelf en haar antisemitische club die niet alleen zichzelf maar ook de Palestijnse zaak beschadigen met hun ranzige uitlatingen en website.

Overigens vind ik anderzijds islam-bashing van het niveau Geert Wilders en 'Kafir Harby' ook niet bevorderlijk voor de Joods-Israelische zaak (eufemisme). Niet voor niets distanciŽren de meeste Joodse organisaties in Nederland zich nadrukkelijk van Wilders opvattingen:
http://israel-palestijnen.blogspot.com/2010/01/wilders-geen-bondgenoot-joodse.html

op Thursday, 4 February 10, schreef ben

Ratna. Gewaardeerd, dat je reageert.
Wat betreft het Ďgebruikí van het woord antisemitisme: Antisemitisme heeft een heel bijzondere lading Het wordt jammer genoeg te pas en te onpas gebruikt. (Zie Wouter) Daarmee erodeert de betekenis daarvan.
Wat Gretta Duisenberg betreft. Geen twijfel dat zij pro-Palestijns is. Niets mis mee. Jij bent pro-israel. Ook niets mis mee. Ik heb zeker begrip voor de zaak waarvoor zij staat. Zij heeft haar overwegingen. Ik de mijne. Haar woordkeus vind ik bij tijden Ė noem het maar Ė ongelukkig, maar niet antisemitisch. Mijn mening als leek.
Zij heeft een bepaalde publieke status in Nederland. Om die reden alleen is een aanklacht Ďeen dagtaakí waard .
Voor zover ik meen te weten is zij al regelmatig voor de rechter gedaagd (vier maal?) en alle keren heeft de rechter de aanklacht ongegrond verklaard.
Bezig je dan nůg het woord antisemiet, dan schaar je je achter de groep die bij elke uitlating tegen Israel het woord antisemiet in de mond neemt. Ik persoonlijk beschouw het dan als een scheldwoord. Je bent een antisemiet, een homo, een hoer; zoiets. Dat populistisch gedrag sluipt dan in jouw bijdragen. Mijn bescheiden mening.
Gretta mag een mening hebben. Dien haar van repliek met argumenten, maar verlaag je niet door op de Ďmaní te spelen. Als zij krenkende uitspraken doet, dan laat ik het diegene die het krenkend vinden. De afgelopen decennia zijn gedurende het proces van ontkerkelijking best woorden gevallen en beelden tentoongespreid waar menigeen zich aan geŽrgerd heeft., of zich gekwetst heeft gevoeld. Was het tegen het kerkelijk geloof an sich gericht?
Over het interview met islamonline. Het zal best dat zij een interview heeft gehad. Stom! Onhandig! Gretta had kunnen weten dat er iets gepubliceerd werd. Dan maak je afspraken over de inhoud. Zo niet, dan maak je je kwetsbaar: je opponenten zullen klaar staan voor de Ďkillí.

op Thursday, 4 February 10, schreef Stella

Ben,

Als Gretta dus zeer te verwerpen uitlatingen doet is dat "stom" in jouw ogen. In andere ogen zijn die uitlatingen antisemitisch en daarvoor zijn de stereotypen van deze uitspraken in bekende antisemitische geschriften te vinden. Het is bekend dat de tendens in het kamp van Gretta is: de ernst van de Holocaust bagatelliseren, waar mogelijk ontkennen en vooral vergelijken met andere gebeurtenissen om de uniciteit te ontkennen. Revisionistisch heet zo iets. Daarnaast worden de bekende stereotypen opgevoerd. Kennelijk heet dat bij jou stom, maar dat dekt de inhoud echt niet. Het lijkt er meer op dat je zelf problemen met haar denkbeelden en voorkeuren krijgt. Maar dat is te pijnlijk om te erkennen en noem je het maar stom. Het beestje heeft echter een andere naam: antisemitisme.

op Friday, 5 February 10, schreef ben

Stella,
De Holocaust valt niet te ontkennen. De beelden staan nog steeds op ons netvlies gebrand. De Ďernstí van de Holocaust, en het Ďbagatelliserení ervan zijn waarde oordelen en zijn voor ieder persoon (emotioneel) verschillend.
Holocaustontkenning of Holocaustrevisionisme duidt op gehele of gedeeltelijke ontkenning van de geschiedenis. Ik vind Gretta niet iemand die daaraan voldoet. Gretta is naar mijn mening niet bezig de geschiedenis rond de Holocaust te herschrijven. Als je dat wel vindt dan hoor ik graag jouw argumenten. Heb je geen argumenten dan ben je verkeerd bezig. Dan beschadig je mensen.
Een ander punt is de emotionele waarde, die jij en anderen hecht aan de Holocaust. En daarmee de zeer grote verschillen in Ďgevoelswaardeí bij ieder. Als emotie een rol speelt in een discussie staat ratio aan de kant.

op Friday, 5 February 10, schreef Stella

Ben,

Ik ga hier niet de onzin van Gretta herhalen over aantallen slachtoffers en verdere ranzige opmerkingen ten aanzien van de holocaust. Als bij jou geen aversie tegen dit soort opmerkingen bestaat dan zal ik je maar voortaan als Gretta-aanhanger beschouwen. Waarschijnlijk ben je daar nog trots op ook. Ik vind het revisionisme. Daar ga ik verder geen discussie over voeren. Zo dol ben ik niet op Gretta`s opmerkingen.

op Saturday, 6 February 10, schreef Ratna Pelle

Hallo Ben
Ik gebruik het woord antisemitisme niet te pas en te onpas en Wouter ook niet. Voor het benoemen van Gretta Duisenberg als antisemitisch zijn hier, en ook in mijn blogs, diverse voorbeelden en argumenten genoemd. Als jij daar niets van wilt aannemen dan houdt het natuurlijk op. Gretta is niet zozeer pro-Palestijns maar anti-Israel en antisemitisch. Ik denk dat ze daardoor uiteindelijk de Palestijnse zaak niet dient, zoals sommige extreemrechtse zionisten ook de Israelische zaak niet dienen.

Ben, ik ben helemaal niet bezig met of mensen aangeklaagd moeten worden en hoeveel kans dat zou maken. Je hoeft niet te worden aangeklaagd om een antisemiet te zijn. Zoals ik schreef zijn antisemitisme en revisionisme niet persť strafbaar. Verschuil je dus niet achter de wet met de suggestie dat zolang ze niet wordt aangeklaagd haar ideeŽn blijkbaar koosjer zijn, maar niet helemaal 'jouw woorden'. Ik vind het ongelofelijk hoe jij Duisenberg hier verdedigt en wat zij zegt bagatelliseert. Ze kon natuurlijk weten dat islamonline er een 'mooi' verhaal van zou maken, en ze heeft bovendien zelf niks publiekelijk teruggenomen. Op haar website is er niks over te vinden. Bovendien heeft ze die aantijging over de Joodse almacht in onze regering (niet letterlijk haar woorden) daar ook herhaald.

Nog een keer dan wat betreft de Holocaust. Gretta Duisenberg schrijft daarover op Stop de Bezetting:
"Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog voltrok zich - na de Eerste Holocaust tegen de ArmeniŽrs - de Tweede Holocaust. Al dan niet systematisch werden vermoord homoseksuelen, Esperantisten, zigeuners, 'economisch onwaardigen', Russen, etnische Polen, gehandicapten, Jehova's getuigen, Vrije Bijbelonderzoekers, vakbondsleden, vrijmetselaars, communisten, Spaanse republikeinen, Serven, Quakers, mensen die zich verzetten tegen de nazi's en joden.

Omdat in IsraŽl en daarbuiten de schijn wordt gewekt dat de joden exclusief de slachtoffers van de Holocaust waren en hun lijden het ergste ooit, dient de herinnering aan de slachtoffers bij voorkeur levend te worden gehouden bij de Holocaustgedenkplaatsen in Europa. Op kosten van IsraŽl dient er een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats in IsraŽl.'"

Ben, wat vind je van deze beweringen? Is dat geen vorm van minimalisering of bagatellisering? Is dit niet zeer beledigend? Er is maar ťťn Holocaust, en de Joden waren het enige volk dat op die schaal en zo systematisch is uitgeroeid. Als je dat op een lijn stelt met Spaanse republikeinen of Esparantisten, dan ontken je toch duidelijk omvang en ernst van de Holocaust. Over het verschil tussen de Nakba en de Holocaust heb ik het vaak gehad. Niet alleen omvang en karakter waren verschillend, de Nakba vond plaats in een oorlog die door de Arabieren in Palestina is begonnen met het doel de Joden er te vermoorden en verdrijven. Van mij zouden van bepaalde zaken zoals Deir Yassin overigens best gedenkplaatsen mogen komen, mits de Palestijnen ook hun deel in de strijd en in de wreedheden erkennen.

op Tuesday, 9 February 10, schreef ben

Ratna,
Ik ben deze maand in het buitenland. Ik ben tot mijn spijt niet in een positie op jouw reactie in te gaan.
Ik kom later graag hierop terug. Akkoord?

op Tuesday, 16 February 10, schreef AJ - Raalte

Er zijn tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog zo'n 5000 Arabieren (locale ťn militairen van de vijf Arabische invasielegers) gesneuveld en 6000 Joden/Israeli's, dus die idiote stelling van "Op kosten van IsraŽl dient er een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats in IsraŽl.'"
is m.i. een duidelijke bagatellisering van het systematisch en industriŽel uitmoorden van Europese Joden door de Nazi's en hun (vele) helpers!

op Tuesday, 2 March 10, schreef ben

Ratna,
Het gebruik van het woord holocaust is in mijn optiek een woord met uitzonderlijke en emotionele betekenis. Emotioneel voor Joden wereldwijd en voornamelijk voor diegenen die direct of indirect (gezinsleden) betrokken waren bij de wrede onmenselijke massale moord door de Naziís. Betrokkenen lijden daar nog steeds onder; het zijn hun dierbaren die weggerukt zijn uit hun midden. Een culminatie of een dieptepunt van antisemitisme in Europa. Iets waar wij als Europeanen zeker niet Ďtrotsí op zijn.
Voor mij mag het woord haar exclusiviteit behouden voor de Joodse slachting. Lezen wij de dikke van Dale, dan wordt holocaust ook beschreven vanuit de laad-latijns holocaustum, zijnde brandoffer, en gebruikt in de betekenis van volkerenmoord, massale vernietiging enzovoort. Dus jouw claim is rationeel niet juist.
Kennelijk heeft Gretta het woord willen ontdoen van exclusiviteit. Daarin schiet ze wel flink door, maar deze strategie van doorslaan is niet nieuw. De feministen bijvoorbeeld sloegen in hun strijd om gelijkberechtiging ook in hun argumentatie door.
Ook wordt de Holocaust door politiek Israel te pas en te onpas gebruikt. Dat mag ook best gezegd worden. Laat staan het belachelijke voorstel om Nakba te verbieden voor Arabisiche Israeliers.
Minimalisering, bagatellisering, belediging? Je mag het best zo duiden, maar dat maakt iemand niet antisemitisch!!
Ik meen dat Gretta vier maal is gedaagd voor de rechter om haar uitspraken te toetsen. Daarmee is een objectieve beoordeling mogelijk. Die weg staat voor ook open. Zeker een geschikt middel bij publieke figuren als Gretta.
Doe je dat niet dan blijft het een subjectief oordeel van jouw kant, en dat is in mijn ogen een zwaktebod.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Gretta Duisenberg op Islamonline

IMO Blog, 2010

Gretta Duisenberg wordt geinterviewd op "Islam Online". Dat levert weer een paar welhaast hilarische uitspraken op, waaruit blijkt hoe totaal doorgedraaid dit mens is. Het meeste is te absurd om te weerleggen, maar ik heb af en toe toch een poging gewaagd. Het moet voor haar een waar feest zijn geweest om tegenover een totaal kritiekloze sympathisant haar verhaal en aantijgingen kwijt te kunnen, zonder ook maar enigszins op haar woorden te hoeven letten. Vandaar misschien dat haar uitspraken nog wat extremer lijken dan die voor een Nederlands publiek.


Een paar voorbeelden:

IOL: Why did you left your home, family, and Christmas to join the Viva Palestina's convey heading for Gaza?

Mrs. Duisenberg: I have seen these films on YouTube showing how Palestinians put the dead bodies on donkeys, because there are no ambulances.

While the Palestinian people are using these little wagons, Israelis shoot the donkeys from their watching towers.

Therefore, Palestinians have to carry all the goods themselves. Have you heard about the human organs that Israelis are taking from the Palestinians?

It is true; I saw the pictures. The Israeli soldiers are taking away young men and five days later, they brought them back cut open.

Israel has admitted committing such a crime.


In je dromen. Wat IsraŽl toegaf is dat tot in de jaren '90 soms organen uit dode lichamen waren gehaald voor onderzoek, zonder hiervoor toestemming aan de nabestaanden te vragen, wat bij zowel Joden als ook Arabieren en anderen gebeurd is. Er werden geen Palestijnen om die reden ontvoerd en vijf dagen later dood teruggebracht. Er zijn meer van dergelijke orgaanschandalen geweest, in 1999 in Nederland en ook meerdere in Engeland en de VS. Zie ook: CIDI en IF over Israelische orgaankwestie

Palestinian families have never given Israelis the permission to do so.

(...)

(IOL): I wonder why the majority of Europeans, who usually support human rights, support Israel while it is committing serious violations of human rights?

Mrs. Duisenberg: This is because of two things; first, the Jewish lobby in Holland, like in the United States, is very strong and powerful, and it is still playing on our guilt feelings, although it is 63 years since the Holocaust.


De Joden hebben teveel macht en misbruiken de Holocaust voor eigen gewin. Het moest sowieso maar eens afgelopen zijn met het gezeur over de Holocaust, het is immers al zo lang geleden! Joden moeten zich een beetje koest houden en hun plaats kennen, niet waar mevrouw Duisenberg?

In addition, whenever you have something against the Jewish people in Holland, they call you an anti-Semite.

Is dit een Freudiaanse verspreking? Of zou ze echt menen dat het volkomen normaal is om wat tegen de Joden in Nederland te hebben, iets wat natuurlijk niks met antisemitisme te maken heeft...

The second reason is a political one; Holland's right-wing government is Christian radical, and the radical people within the Jewish people have very strong feelings toward Israel, and they dominate our government.

Extremisten herken je er onder andere aan dat ze alle partijen waar ze het niet mee eens zijn extreem links of rechts noemen, afhankelijk van hun eigen kleur. Onze regering is centrum links, of christelijk-sociaal, niet rechts of radikaal christelijk. Dat radikale Joden de regering zouden domineren is helemaal absurd.

For example, Israel has ignored UNSC resolution 242 concerning the Palestinians' right of return.

Onzin. 242 zegt over de vluchtelingen:
"The necessity for achieving a just settlement of the refugee problem"
(http://www.mideastweb.org/242.htm)

IOL: Israel says that Hamas is responsible for the siege of Gaza, how do you comment on this?

Mrs. Duisenberg: This is not true, because Hamas wanted a cease-fire before the Israeli war on Gaza in 2008.

The war was triggered last year by Israel. Hamas did not break the cease-fire, but Israel did. Israel had planned for this war three months before.


Niet waar. Hamas wilde juist het staakt het vuren niet verlengen en vuurde in de week voorafgaand aan de Gaza Oorlog tientallen raketten per dag af. IsraŽl en ook Egypte en president Abbas waarschuwden Hamas dat dit tot een escalatie van het geweld zou leiden en een harde IsraŽlische reactie. IsraŽl was al in juni begonnen met de voorbereidingen voor een eventuele invasie van Gaza voor het geval het staakt het vuren dat toen werd gesloten niet zou werken. IsraŽl moet altijd op oorlog met de landen en bewegingen waarmee het in conflict is voorbereid zijn. En uiteraard hebben Hamas en Hezbollah ook hun voorbereidingen getroffen, wapens gesmokkeld en plannen gemaakt voor een confrontatie met IsraŽl.

Livni and all of Israeli leaders and generals have to go to the ICJ; this is what we are pleading for, because all of the Zionist leaders are war criminals.

Alle zionisten zijn slecht en alle Palestijnen zijn goed. Gretta's wereldbeeld in een notendop.

My opinion is that Hamas was chosen by people, not Fatah, so Hamas should be the leader, not Abbas.

Hamas had weliswaar een absolute meerderheid aan zetels bij de verkiezingen behaald, maar in aantal stemde slechts een minderheid van de Palestijnen op Hamas. Dit heeft te maken met het kiesstelsel (een soort districtenstelsel), waarbij bovendien soms verschillende kandidaten van Fatah tegenover een kandidaat van Hamas stonden. Daarbij is president Abbas ook democratisch gekozen. Volgens alle peilingen van de laatste jaren zou Abbas van Haniyeh winnen en Fatah van Hamas.

Hamas is now being collectively punished by the whole world, more or less, and Gaza borders are closed.

Hoe kun je Hamas nou collectief straffen? Is dit een tweede Freudiaanse verspreking?

Israel call itself the only democracy in the Middle East, which is not true, because Palestinians still encounter all these checkpoints, and are not allowed to go out or enter some places.

Wat hebben checkpoints met democratie te maken? Nederland en andere NAVO troepen hebben ook checkpoints opgezet in Afghanistan. Overigens heeft IsraŽl de meeste checkpoints opgeheven, en kunnen Palestijnen binnen de Westoever nagenoeg ongehinderd reizen (met uitzondering van Oost-Jeruzalem).

The Zionist idea is to create a big Israel only for Zionists. Israelis want to annex the whole of Palestine, and all Palestinians have to go out.

Dit is misschien het standpunt van een of twee ultranationalistische partijen. Zelfs Lieberman is hier niet voor; hij wil slechts dat de Arabieren in IsraŽl een loyaliteitseed afleggen. Hij is niet tegen een tweestatenoplossing en is niet tegen de aanwezigheid van Palestijnen in de te vormen Palestijnse staat; hij wil de nederzettingenblokken ruilen voor land in IsraŽl waar voornamelijk Arabieren wonen. Het doel van het zionisme is het stichten en behouden van een Joodse staat, niet een staat voor alleen Joden en ook geen staat voor alleen zionisten. De meer dan een miljoen Arabieren in IsraŽl hebben er volledige burger- en politieke rechten, en hun positie is beter dan die van Arabieren in de meeste Arabische landen, om van minderheden in Arabische landen nog maar te zwijgen.

Israel wants Palestinians to be servants for Jews. Many Israeli leaders have said that Palestinians are like cockroaches and that Israelis will crush them.

Op anti-IsraŽl sites circuleren vele van dergelijke nepcitaten, maar IsraŽlische leiders hebben zoiets nooit gezegd. Zie bijvoorbeeld de quote busters van CAMERA.

I have all those quotes at home with the date and where they were said; I have quotes from Barak and Perez who won the Nobel Prize while he is a war criminal.

I think the only option is the one-state solution, but Israel does not want that!


Je meent het! Waarom dat vervloekte IsraŽl dat niet wil? Omdat het het einde van Joodse zelfbeschikking inhoudt, en Joden niet graag weer tweederangsburgers willen zijn in een Arabische staat, gezien de ervaringen uit het verleden.

IOL: I knew that you are a friend with Her Majesty the Queen of Netherland, so do you talk about Palestine with the Queen?

Mrs. Duisenberg: I never talk about that. Her Majesty does not want to talk about politics.

Nevertheless, once, princess Maxima was there at a reception, and I passed next to her and she called me and said: "I want to say that I really admire you". However, the Queen is not allowed to talk about politics, and she does not give her opinion.


IsraNed meent dat de RVD zich hierover zou moeten uitspreken:

Nu zijn er lezers waarvan ik weet dat zij denken; Who cares over Gretta D. Ik wil echter even aanstippen dat velen binnen de Islamitische wereld dit interview lezen, daarbij de verkeerde conclusies trekken aangaande IsraŽl en het idee krijgen dat de aanstaande koningin van Nederland Gretta steunt. Met andere woorden; Hamas een warm hart toedraagt. En dat is een politieke implicatie waarvan ik graag een ontkenning zie door de RVD.

Daar zit wat in. Gretta Duisenberg is toch wel -helaas- een redelijk bekende Nederlander, ook vanwege haar ex-man. Gretta Duisenberg is daarbij een antisemiet en minimaliseert de Holocaust. De koningin en Maxima mogen op geen enkele manier met zo iemand in verband worden gebracht, en als Maxima echt zou hebben gezegd haar zo te bewonderen, dan mag ze daar weleens uitleg over geven (een beetje dom....).

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Gretta Duisenberg op Islamonline

[Vorig artikel: "Links, rechts en Israel (2)"] [Volgend artikel: "Palestijnse PR beter dan die van Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery