Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Tweede onderzoek berichtgeving Israel door NOS Journaal

IMO Blog, 2010

Onlangs brachten de Stichting WAAR en Israel Facts een tweede rapport uit over de berichtgeving van het NOS Journaal over het Israelisch-Palestijns conflict. Na een eerste rapport tijdens de Gaza Oorlog van vorig jaar, is nu een rustige periode onderzocht, zonder grote zaken en heftige strijd. In de periode van 23 oktober tot het einde van het jaar telden zij 11 berichten over Israel en het conflict, waarvan 9 reportages met een verslag van correspondent Sander van Hoorn. Al deze reportages bleken gekleurd te zijn, geen context te geven, eenzijdige of misleidende informatie te geven en soms zelfs ronduit onjuiste informatie.


Ook kwamen vooral Palestijnen aan het woord en stond hun perspectief centraal, en in geen enkele reportage werd IsraŽls kant getoond. In ťťn reportage kwamen een paar kolonisten kort aan het woord, maar dit betrof slechts enkele leuzen, terwijl het commentaar daarbij duidelijk negatief van toon was. Hieronder geef ik een paar fragmenten uit het onderzoek. Over een enkele reportage heb ik zelf al eerder geblogd, zoals over het zogenaamde Al Quds Underground Festival in Jeruzalem, een Arabisch festival dat Jeruzalem als Arabische hoofdstad op de kaart moest zetten en daarom door Israel verboden was. Volgens het NOS Journaal had dit festival echter niks met politiek te maken, maar draaide het om verdraagzaamheid en een dialoog tussen culturen. Bovendien werd verzwegen dat Joodse bezoekers van het festival werden geweerd, iets dat op gespannen voet staat met de in de NOS reportage beleden culturele verdraagzaamheid van de organisatoren ervan.

Het onderzoek concludeert:

Van de elf uitzendingen over IsraŽl en de Palestijnse gebieden konden er slechts twee de kwalificatie neutraal dan wel objectief krijgen. De overige negen waren onder de maat en voldeden met name door het commentaar absoluut niet aan de eigen journalistieke code van de NOS. Die negen reportages waren volledig eenzijdig doordat enerzijds voornamelijk Palestijnen aan het woord kwamen en dus alleen de Palestijnse visie werd vermeld en anderzijds de IsraŽlische kant zo goed als altijd ontbrak. Objectieve IsraŽlische gegevens zoals de cijfers uit het recente IsraŽlische water-rapport werden niet genoemd. Gegevens uit IMFA-net voor informatie voor buitenlandse reporters werd nooit betrokken.
De reportages waren daarnaast gekleurd en suggestief door woordgebruik, beeld en montage en te vaak voorzien van onjuiste of onvolledige informatie. Er werd nauwelijks context gegeven of deze werd alleen van Palestijnse zijde gegeven. Doordat de context ontbrak bleef de werkelijke situatie voor de kijker onduidelijk, ook al omdat er geen scheiding was van feiten en meningen en hiermee de vorming van een eigen mening ondoenlijk was. Bovendien werd er al een mening opgedrongen, namelijk door de suggestieve woordkeus of zelfs door de uitgesproken mening van Van Hoorn.

Voorbeelden hiervan:
27/10 reportage over waterverdeling: onvolledige en verkeerde informatie, eenzijdig en gekleurd door alleen de Palestijnse kant te belichten, suggestief in de beelden, ontbreken context over oorsprong van de akkoorden over waterverdeling in de Oslo-Akkoorden.
30/10 reportage over Al Quds Underground: naast onvolledige informatie ook onjuiste informatie, suggestieve informatie, verbloemen van de werkelijke toedracht en van duidelijke discriminatie. Ook hier geen context van bijvoorbeeld de Oslo-Akkoorden.
5/11 reportage over aankondiging aftreden Abbas. Voornamelijk suggestief.
13/11 reportage over slachtoffers Gazaoffensief volgens Goldstone rapport. Volledig eenzijdig door alleen Palestijnen aan het woord te laten, suggestief door alle Palestijnse beweringen klakkeloos te accepteren, suggestief door uitspraken waarin de uitkomst al besloten lag (een leger dat een leger onderzoekt), suggestief over de tijdsduur van de verhoren, suggestief over de reden van de verhoren, onjuiste informatie over standpunt van Verhagen, ontbreken context van het Goldstone rapport. Volledig ontbreken IsraŽlische visie, behalve de opmerking: IsraŽl is het er niet mee eens.
Opvallend was verder dat er vier uitzendingen over eenzelfde onderwerp gingen: de bouwstop:
18/11 reportage over doorbouwen in Gilo. Suggestief taalgebruik. Ontbreken context over status.
25/11 reportage over doorbouwen. Ook hier weer geen onderscheid status Jerusalem en West Bank, geen context door uitleg over moeilijke positie Netanyahue in het kabinet, dat er nooit eerder een dergelijke bouwstop is afgekondigd. Eenzijdig: geen vermelding dat Abbas niets aangrijpt om ook een gebaar te maken, maar voortdurend alles te weinig vindt en geen onderhandelingen zal aangaan.
Eenzijdig: Van Hoorn: Vastlopen onderhandelingen is eenzijdig aan IsraŽl te wijten.
26/11 reportage over bouwstop. Voornamelijk een reportage die duidelijk maakt wat Van Hoorn ervan vindt. Overal een mening, geen context, geen opmerking over de starre houding van Abbas. Veel suggestief taalgebruik als nederzetting, kolonist. Suggestief over doel van de bouwstop: alleen maar voor gunstig beeld naar Amerika bedoeld en Amerika moet naar IsraŽl luisteren..
2/12 reportage over doorgaande bouw: suggestief door geheimzinnig over de locatie te doen. Suggestief door niet de bestemming van de vloer, de synagoge, te noemen. Manipulatief interview Naomi Baroechi.
28/12 reportage over Gaza, jaar na de oorlog: herhaling van onjuiste feiten uit reportage van januari, aandikking van de onjuiste feiten.

Alleen twee uitzendingen van het journaal waren redelijk neutraal. Dit betrof het journaal van 11/11 dat over het bezoek van Lieberman ging en het journaal van 21/11 dat over het opstootje door orthodoxie in verband met overtreding werkverbod op sjabbat ging.

Voor een uitgebreidere uitleg van een en ander kun je het gehele onderzoek hier lezen: Rapport over berichtgeving van de NOS over gebeurtenissen in IsraŽl in de periode 23 oktober tot 31 december 2009.

In de onderzochte periode lag veel nadruk op de door Israel aangekondigde bouwstop en het verzet daartegen. Liefst vier reportages gingen hierover. Je zou verwachten dat deze als een IsraŽlische concessie werd neergezet, als een gebaar van goede wil, een tegemoetkoming. Weliswaar onvolledig en door de Palestijnen afgewezen als onvoldoende, maar toch. Sander van Hoorn moest echter niets van deze 'halfbakken' maatregel hebben, en zei letterlijk dat deze 'halve bouwstop' het vredesproces niet dichterbij zou brengen. Dat is een ongehoorde politieke uitspraak in een journaal dat geacht wordt feiten te geven en neutraal te zijn. Er lag in de reportages veel nadruk op het feit dat Israel in Oost Jeruzalem bleef doorbouwen (waarbij het journaal nauwelijks inging op de aparte status van Jeruzalem ten opzichte van de Westoever), op verzet van de kolonisten, en op kritiek van de Palestijnen op de bouwstop:

25/11 late journaal over de door IsraŽl afgekondigde bouwstop op de Westelijke Jordaanoever. Van Hoorn benadrukt dat het om een gedeeltelijke bouwstop gaat. Dat een dergelijke bouwstop nog niet eerder is afgekondigd verzwijgt hij. IsraŽls motief wordt alleen verklaard uit: Amerika behagen, en dat Netanyahu hier zijn kabinet tot het uiterste heeft laten gaan, ontgaat Van Hoorn. Ook het feit dat de Palestijnen niet bereid zijn ook maar een tegen-gebaar te maken, en nog steeds weigeren te onderhandelen, wordt niet vermeld.
26/11 de aparte status van Jeruzalem wordt kort genoemd, maar nog steeds niet toegelicht. Van Hoorn noemt Gilo een nederzetting, en daarmee neemt hij stelling over de status van Oost-Jeruzalem. Volgens IsraŽl is Gilo een onderdeel van Jeruzalem, en dat had ook vermeld moeten worden bij de bouwstop die is afgekondigd. Bovendien is de grond waarop Gilo is gebouwd al voor de stichting van Israel door het Joods Nationaal Fonds aangekocht.
Van Hoorn zegt dat IsraŽl voornamelijk goede wil toont aan Amerika en daarom kondigde Netanyahu de bouwstop ook in het Engels aan. Verder zegt hij dat IsraŽl hoopt dat de VS dan zal optreden tegen vermeende kernwapen in Iran. Op 2/12 om 22 uur doet hij dezelfde uitspraak.
Deze uitspraak geeft een politieke mening over Israel weer van de correspondent en laat de Palestijnse rol buiten beschouwing.

De NOS heeft op het onderzoek van WAAR en IF gereageerd, en onder andere gesteld dat zij wat betreft bijvoorbeeld het item over het waterrapport van Amnesty International, wel IsraŽls reactie had gegeven:

In het onderwerp over een Amnesty-rapport waarin IsraŽl van waterdiefstal wordt beschuldigd zou de NOS geen weerwoord hebben geboden aan IsraŽl.
In alle dagjournaals tussen 7.00 uur en 18.00 uur, alsmede het Zes Uur journaal zelf, en ook op een artikel op onze website hebben wij gemeld: "IsraŽl noemt de beschuldigingen complete onzin. Volgens een woordvoerder heeft het land recht op de bron omdat zij die ontdekt en ontgonnen heeft."

Daarop stelde WAAR terecht dat
Bij de uitgebreide uitzending van de rellen bij Hoek van Holland was het optreden van de politie te zien. Niet altijd verheffend. Als dit als algemeen optreden van de Nederlandse politie vermeld zou worden in een reportage over de politie in Nederland en dan met de toevoeging: maar de Nederlandse regering zegt dat dat niet klopt, dan zou u daar niet mee wegkomen.
Toch is op die manier over de waterverdeling gerapporteerd.

De NOS schreef ook:
Uit bovenstaande informatie van onze kant blijkt dat veel klachten terug te voeren zijn op de bereidheid zaken ook vanuit een ander perspectief te zien. Zo valt op dat u verhalen waar alleen Palestijnen aan het woord komen eenzijdig noemt, en verhalen waarin alleen Israeli's voorkomen buiten beschouwing laat.

Daarop reageerde WAAR met:
Alleen Israeliers aan het woord: in welke reportage was dat aan de orde?
Wij hebben geen enkele reportage in de bewuste periode met enkel Israeliers gezien. Uw claim dat wij dat wel goed vinden is op niets gebaseerd. Daarnaast waren er wel talloze uitgebreide reportages waar enkel de Palestijnse visie klonk of werd weergegeven of enkel Palestijnen aan het woord kwamen zonder enige kritische vraag van uw verslaggever.
In het beste geval kon er een enkel zinnetje bij: Israel zegt dat het niet waar is. Zonder verdere argumentatie.

Dit is zeer herkenbaar. Als er al wederhoor wordt toegepast bij allerhande claims tegen Israel dan is het een korte algemene en nietszeggende reactie die door niemand geloofd zal worden. Dat viel me bij de berichtgeving in NRC Handelsblad op en in het algemeen bij de berichtgeving over het conflict.

Wat bij het WAAR onderzoek misschien iets minder sterk is, is dat er weinig is gekwantificeerd. Het zou wellicht sterker zijn overgekomen als de tijd dat IsraŽli's en Palestijnen aan het woord waren gekomen, of het aantal IsraŽli's en Palestijnen en derden dat aan het woord kwam waren geturfd. Hoeveel tijd ging het over IsraŽlische misstanden en hoeveel tijd stonden Palestijnse misstanden centraal? Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan, en sommige zaken zijn lastig te kwantificeren. Zo zijn IsraŽli's die aan het woord komen bijna altijd erg kritisch tegenover de regering, en het commentaar van Van Hoorn is vaak erg suggestief.

Het onderzoek stelt dat op twee na alle reportages eenzijdig zijn en Israel als boosdoener en/of de Palestijnen als slachtoffer worden neergezet. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Er was geen enkele reportage waarin IsraŽls perspectief domineerde, waarin IsraŽl niet als dader werd neergezet en niet iets negatiefs dat zij deed, van bouwen in de nederzettingen tot stelen van water tot verbieden van een fraai vreedzaam multicultureel festival of het beschieten van Palestijnse kinderen met fosfor, centraal stond. Geen enkele reportage ging over Palestijns extremisme en antisemitisme, het vernoemen van allerlei zaken naar martelaren en hoe Hamas jonge kinderen al voorbereidt op de strijd, en opoffering voor Allah als grootste goed neerzet, of de starre houding van president Abbas die maar bleef weigeren te onderhandelen, de corruptie in de Palestijnse Autoriteit (de laatste weken in Israel hot nieuws maar de NOS heeft er nog geen aandacht aan geschonken) etc. etc. Vorige week was er wel een uitgebreide reportage over de wekelijkse protesten tegen de afscheidingsbarriŤre bij Bili'in, die nu hun vijfjarig jubileum vieren. Verschillende actievoerders kwamen aan het woord en een Palestijnse machthebber, maar helemaal niemand van IsraŽls kant. Een en ander werd ten onrechte als vreedzaam verzet geportretteerd, dat door Israel vaak met grof geweld uit elkaar wordt geslagen. In werkelijkheid vind van beide kanten geweld plaats, Palestijnen gooien stenen of molotov cocktails en brengen vernielingen aan in de muur, en IsraŽl reageert met traangas en geweerschoten. IsraŽls reactie is niet altijd even fraai, maar vreedzaam kun je de Palestijnse protesten echt niet noemen.

Over sommige kritiekpunten van WAAR kun je twisten. Hoe diep moet en kan een TV journaal op allerlei achtergronden ingaan? Moeten bij vermelding van zo'n festival in Jeruzalem de Oslo Akkoorden erbij gehaald? Hoeveel leg je uit over de status van Jeruzalem? Hoeveel geschiedenis haal je erbij? De ruimte daarvoor is beperkt. De keuze de beperkte ruimte vooral te gebruiken voor verhalen van gewone mensen en niet voor het geven van zoveel mogelijk achtergrondinformatie is een keuze die het journaal ook wat betreft andere onderwerpen maakt. Ik ben daar niet gelukkig mee, maar dat is op zichzelf nog niet anti-IsraŽl. Dat dat toevallig bijna altijd Palestijnen zijn, en hun leed en hun problemen steeds centraal worden gesteld, getuigt van een vooringenomenheid die ik bij andere onderwerpen echter niet in die mate ben tegengekomen. Zij druist ook regelrecht in tegen de eigen journalistieke codes. Het gebrek aan context werkt, los van de intenties, overigens in de praktijk wel meer ten nadele van Israel. Israel is nou eenmaal de sterkere partij, en als je zonder enige uitleg twee mensen ziet vechten, sympathiseer je doorgaans met de zwakkere. Kennis van hoe een en ander zo is gekomen, dat Israel niet alleen met de Palestijnen te maken heeft, de lange geschiedenis van Palestijns en Arabisch geweld tegen Israel en Joden in Palestina en het virulente antisemitisme zijn noodzakelijk voor een goed begrip van het conflict en IsraŽls gedrag.

De NOS maakt zich er in zijn reactie makkelijk vanaf en weigert kritisch naar zichzelf te kijken. Zij gebruikt daarbij de jij-bak dat WAAR vooringenomen is en alles wat Israel doet wel goed vindt. Dat is echter nergens op gebaseerd. WAAR komt wederom met serieuze en onderbouwde kritiek en verwacht daar van de NOS een antwoord op. De NOS is, meer nog dan NRC Handelsblad of andere particuliere media, als nieuwsvoorziener van de publieke omroep verantwoording schuldig aan politiek en samenleving. Zij mag bovendien geen politieke kleur hebben. De NOS is er, zoals Sacha de Boer het in een promotiefilmpje van de NOS zei, voor iedereen, en iedereen moet zich er in kunnen herkennen. Het wordt tijd dat de NOS onder druk wordt gezet om deze kritiek serieus te nemen.

Ter herinnering: WAAR en IF deden eerder onderzoek naar de berichtgeving van de NOS tijdens de Gaza Oorlog. Daaruit kwam naar voren dat bijna alle reportages gekleurd waren ten nadele van Israel, dat Palestijns leed centraal stond en Palestijnse claims vaak klakkeloos werden overgenomen. IsraŽlische woordvoerders kwamen nauwelijks aan het woord, wederhoor werd niet toegepast of zeer summier en algemeen. Hoewel de omvang van de oorlog en de schrijnende beelden een iets grotere nadruk op Palestijns leed wellicht rechtvaardigden, was het ongehoord dat slechts ťťn enkele reportage in meer dan drie weken dagelijkse uitgebreide berichtgeving, over de Palestijnse raketten en de impact op IsraŽli's ging. Bovendien was er totaal geen aandacht voor IsraŽlische claims, dat op zijn minst een deel van het leed werd veroorzaakt door Hamas zelf, dat zich bewust tussen burgers verschool en civiele gebouwen gebruikte voor wapenopslag. Lees het rapport over de NOS berichtgeving over de Gaza oorlog hier: Onderzoek NOS journaal op verslaggeving over oorlog Hamas vs. IsraŽl.

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery