Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Saturday, 13 March 10, schreef

De problematische verhouding tussen 'IsraŽl' en de PKN is in dit artikel niet alleen opvallend correct weergegeven, ook heel goed verwoord!
In het artikel wordt de wens geuit om niet in theologische discussies te willen mengen.
Desondanks meen ik er in dit geval goed aan te doen wel het theologisch aspect aan te halen.
Dit is m.i . nodig met het oog op het volgende.

De PKN vertegenwoordigt heel veel Protestantse kerken in ons land. Politiek gezien treffen we onder de kerkleden daarvan het politieke spectrum,
van uiterst links tot uiterst rechts.
Dit houdt in, dat de politieke verhoudingen tussen de kerkleden binnen de genoemde Protestantse kerken als het ware identiek zijn aan die buiten deze kerken.

Het zijn vooral de links politieke kerkleden die bereid zijn om steun te geven aan de Palestijnse Christenen, en daaruit voortvloeiend de gehele Palestijnse bevolking.

Hier kan m.i. maar een ding tegenover worden gesteld.
De PKN is zich bewust -geworden - van het feit dat de zogeheten 'vervangingstheologie' niet meer kan na alles wat er gebeurd is.

Deze vervangingstheologie is , wellicht onbedoeld maar toch, een heel belangrijke oorzaak geweest van het antisemitisme.
Het is te wensen dat de PKN zich nÚg meer bewust gaat worden van wŗt die vervangingstheologie de facto inhield.
Kort samengevat komt het erop neer, dat op vermeende Bijbels gegronde argumenten de Kerk in de plaats was gekomen van IsraŽl.
Dit betekende een toeŽigening door de kerk van het heil wat voor IsraŽl bedoeld was.
Wij, als leden van ŗlle kerken, hebben op eigen -theologisch inzicht- het in de Bijbel verwoordde heil van God afgenomen van IsraŽl. Dit is een theologische blunder geweest en dat is de PKN zich bewust. Maar helaas, in plaats van een verticale uitleg, totaan de gevolgen van de Shoa duidelijk werden, komt daar meer en meer een horizontale uitleg voor terug.

Het heeft m.i. geen zin om de PKN, als vertegenwoordigend orgaan voor heel veel Protestantse kerken in ons land, te wijzen op politieke en sociale aspecten.
Het beste argument om de PKN te blijven houden aan hun onopgeefbare band met IsraŽl is, hen steeds weer te wijzen op de rampzalige gevolgen die de vroegere vervangingstheologie heeft gehad. Dit mag nooit weer gebeuren!

Ik hoop dat, voor wat deze problematische verhouding en de eenzijdige bereidheid van de PKN tot ondersteuning van de Palestijnse Christenen, nu de Rabbijnen in actie komen.
Zij hebben, zeker in deze zin, het zeggen hierover moreel aan hun kant tegenover een, nog altijd oppermachtig orgaan, wat in het verleden de Joden in de steek heeft gelaten en het nu, op een andere manier, wŤŤr dreigt te gaan doen.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Relatie Joden en Protestantse Kerk verder bekoeld

IMO Blog, 2010

Een brief van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) aan de IsraŽlische ambassadeur in februari heeft geleid tot heftige discussies en hernieuwde spanningen in de relaties met de Joodse gemeenschap. De relatie tussen de kerk en IsraŽl is al langer onderwerp van verhitte discussies, waarbij de kerk naar eigen zeggen worstelt met het vinden van een evenwicht tussen enerzijds de onopgeefbare band van de kerk met IsraŽl en het Joodse volk, zoals die uit de Bijbel voortvloeit, en anderzijds de gevoelde noodzaak het op te nemen voor de zwakkeren en ook solidair te zijn met de Palestijnen. Een oproep afgelopen december van Palestijnse christenen aan de kerken wereldwijd om IsraŽl te boycotten, heeft de relaties met de Joodse gemeenschap verder op scherp gezet. De PKN nam dit weliswaar niet geheel over, maar de brief aan de ambassadeur vloeit er wel uit voort.


Een terugkerend onderwerp wat betreft de verbondenheid van de kerk met IsraŽl is de vraag in hoeverre de Joden van nu en hun staat de opvolgers zijn van het oude volk IsraŽl, Gods volk dat hij naar het beloofde land leidde. Zonder mij in theologische discussies te mengen, is het denk ik veilig te stellen dat er een verband is tussen de Joden van nu en die van drieduizend jaar geleden, zoals dat ook geldt voor Grieken, Chinezen of Egyptenaren. Al die landen en volken hebben niet voor niets hun naam behouden, en ondanks volksverhuizingen, vermengingen en in het geval van de Joden bekeringen, is er een verbondenheid met het verleden. Joden geven hun tradities en religie van generatie op generatie door, men gebruikt (en spreekt) grotendeels dezelfde taal als toen werd gebruikt, en er hebben altijd Joden in IsraŽl/Palestina gewoond. Dat geeft hen niet automatisch het alleenrecht op het Bijbelse land IsraŽl, maar het is onjuist en ook nogal dubieus de band tussen de huidige Joden en hun staat en het oude IsraŽl door te willen snijden.
Ik ben, in verband met nieuw genetisch onderzoek, onlangs uitgebreid ingegaan op de verwantschap tussen de huidige Joden en het oude IsraŽl, en de vraag wat dat ertoe doet wat betreft IsraŽls legitimiteit en het conflict met de Palestijnen.

Overigens zegt de PKN niet zo letterlijk dat dit verband er niet is, en in de betreffende brief spreekt zij nog steeds van een 'onopgeefbare band':

Als Protestantse Kerk in Nederland weten we ons verbonden met het Joodse volk. In onze kerkorde spreken we zelfs over een 'onopgeefbare verbondenheid'. Voor ons heeft dat alles te maken met ons geloof dat God met IsraŽl een bijzondere weg is gegaan, vanaf de roeping van Abraham.

Dat klinkt mooi, dus wat is het probleem? Na nog wat zalvende woorden over de Joden, het in herinnering roepen van de verschrikkingen van de Holocaust en benadrukken hoezeer IsraŽls bestaansrecht de christenen aan het hart ging en gaat, komt men ter zake:

Juist op grond van dit alles, richten we ons tot u, om aandacht te vragen voor het lot van het Palestijnse volk. De veiligheid van de ťťn mag immers niet ten koste gaan van het recht van de ander. Wij worden hier op, als kerk, aangesproken door Palestijnse christenen. Wij verstaan hun oproep, zoals onlangs gedaan in het document ĎUur van de waarheidí niet als een negatieve oproep, die zich tegen IsraŽl keert, maar als een roep om recht en vrede.

In dit document werd opgeroepen tot een wereldwijde boycot van IsraŽl door de kerken, maar dat is blijkbaar niet anti-IsraŽl. Op nog steeds vriendelijke toon worden vervolgens een serie eisen aan IsraŽl gesteld. Het moet de route van de 'muur' herzien zodat die in overeenstemming is met uitspraken van internationale gerechtshoven en de Palestijnen compenseren voor geleden schade (NB: de uitspraak van het Internationale Gerechtshof is geen internationaal recht hoewel dat wel wordt gesuggereerd; het ging om een advies. Haar uitspraken zijn slechts bindend indien zij door beide partijen worden erkend). Het moet stoppen met het bouwen in nederzettingen, het moet een minder strikt beleid voeren in de bezette gebieden en stoppen met het afbreken van Palestijnse huizen. Men besluit de eisenlijst met dit appŤl:

U heeft voor de vrede en het welzijn van uw regio een belangrijke sleutel in handen. Daarmee heeft u ook een sleutel in handen als het gaat om de internationale verhouding tussen landen, volkeren en staten. Vrede in het Midden-Oosten is van cruciale betekenis voor vrede in de wereld.

Dat zou mooi zijn. De praktijk leert dat die sleutel niet zo goed op het slot past, of er achter de deur die je ermee open krijgt nog een aantal zwaar vergrendelde deuren zitten voordat je in de Tuin van de Vrede aanbelandt. De sleutels van die deuren zijn in handen van Hamas, SyriŽ, Iran, de kolonistenbeweging en anderen in de regio die tegen vrede op basis van een tweestatenoplossing zijn. Maar er zijn ook deuren waarvan de sleutels niet in de regio te vinden zijn. De internationale campagne die tegen IsraŽl (niet tegen de bezetting) wordt gevoerd, via de VN, via talloze 'vredes'groepen, via boycotacties etc. is ook niet erg behulpzaam. Vaak gaan antizionisme en antisemitisme daarbij hand in hand, zoals blijkt uit de vele antisemitische reacties op internetfora over IsraŽl, uit antisemitische leuzen op anti-IsraŽl demonstraties, en het feit dat de zionisten tegenwoordig van dezelfde zaken worden beticht als indertijd het 'Internationale Finanzjudentum'. Joden (sorry, zionisten) hebben teveel macht en geld, bedriegen, controleren de media en zijn uit op wereldmacht. Ze zijn meer loyaal aan hun eigen volk en staat dan aan de landen waar ze wonen, vinden zichzelf meer waard dan de goyim (ze zijn immers het uitverkoren volk) en gebruiken bloed van christelijke kinderen voor hun paasbrood (of de organen van Palestijnse kinderen voor hun eigen mensen). En ze zijn (minstens) net zo erg als de nazi's en moeten dus eens ophouden met zeuren over de Holocaust. Tot zover de meer extreme reacties op internet.

Deze campagne en de soms ronduit leugenachtige berichtgeving over IsraŽl leiden tot een zeer defensieve (en daardoor niet altijd even constructieve) reactie in IsraŽl. Men ervaart de rest van de wereld als vijandig, heeft het gevoel er alleen voor te staan, vat kritiek als aanval op. Deze campagne leidt ook tot erodering van IsraŽls legitimiteit, en draagt bepaald niet bij aan vrede en verzoening. Zij speelt bovendien rechts-nationalistische krachten in IsraŽl in de kaart.

De brief van de PKN is vriendelijk verwoord, en benadrukt IsraŽls bestaansrecht, maar is de Joodse gemeenschap toch in het verkeerde keelgat geschoten, waarschijnlijk mede vanwege de hierboven beschreven hetze tegen IsraŽl. Een andere reden hiervoor is natuurlijk het christelijke verleden en haar rol in de Jodenvervolging en antisemitisme. Daar wordt in de brief weliswaar lippendienst aan bewezen, maar zo simpel werkt het natuurlijk niet. Het grootste pijnpunt is denk ik echter de eenzijdigheid en de positieve houding tegenover het zogenaamde Kairos document. In de brief worden in het geheel geen eisen aan de Palestijnen gesteld. De 'muur' (95% is hek, ik zeg het nog maar even) is een reactie op een ongekende golf van zelfmoordaanslagen in 2002 maar over dit geweld en de verheerlijking ervan geen woord. Ook kloppen niet alle feiten, en is er geen aandacht voor de context of oorzaken, en voor concessies die IsraŽl al heeft gedaan. Zo zijn er honderden checkpoints en roadblocks opgeheven en andere restricties weggenomen of versoepeld, en groeide de economie op de Westoever vorig jaar met 7%.

In het Kairos document (ook wel 'Uur van de Waarheid' genoemd) wordt niet alleen opgeroepen tot een boycot van IsraŽl, de manier waarop de IsraŽlische overheid Palestijnse christenen bejegent werd gekwalificeerd als 'een zonde tegen God en de mensheid'. De Joodse gemeenschap had de PKN verzocht daar afstand van te nemen en zo'n boycot duidelijk te veroordelen.

De IsraŽlische ambassadeur Harry Kney-Tal reageerde als volgt:

",De eenzijdige posities in de brief zijn een raadsel voor mij'', schrijft Kney-Tal. Volgens hem draait het Midden-Oostenconflict om twee partijen. ",Door ťťn van die verhalen te omhelzen en vrijwel alle schuld voor de huidige sombere situatie in het Midden-Oosten bij IsraŽl te leggen, kan men nauwelijks een bijdage leveren aan meer begrip en verzoening.''

Kney-Tal schrijft overigens ",verbouwereerd'' te zijn door de publiciteit rond de brief. Volgens hem had de protestantse kerkleiding tegen hem gezegd "niet geÔnteresseerd te zijn'' in de openbaarmaking ervan. " Terugkijkend konden zij het waarschijnlijk niet laten zich bij het koor aan te sluiten en punten te scoren bij het pro-Palestijnse kamp.'' De Protestantse Kerk was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Een bijkomende reden voor de verontwaardiging van Joodse kant is dus de publiciteit. Het is ťťn ding als de PKN in besloten kring haar zorgen uit over de bezetting, het is wat anders als IsraŽl publiekelijk op het matje wordt geroepen en wordt verteld wat het moet doen, ook al is dat in vriendelijke bewoordingen.

Christenen voor IsraŽl vat haar kritiek als volgt samen:

Volgens Christenen voor IsraŽl vervalt het moderamen in een "eeuwenoude zonde om op arrogante wijze het Joodse volk de les te lezen." De "onopgeefbare verbondenheid met het volk IsraŽl", een zinsnede uit de kerkorde en uit de brief, verwordt volgens de stichting zo tot een "krachteloos clichť."

De kerk laat zich op allerlei manieren spannen voor het karretje van de anti-IsraŽllobby, aldus Christenen voor IsraŽl. Ze constateert dat de Protestantse Kerk zich laat misleiden door valse propaganda. Zo zou de kerk over het beleid van IsraŽl betreffende het renoveren en bouwen van woningen door Palestijnse burgers in Oost-Jeruzalem anders moeten spreken. Ook heeft de kerk volgens CvI geen inzicht in het internationale recht.
De organisatie verwijt de Protestantse Kerk ook dat ze niet inziet dat vijanden van IsraŽl de laatste bastions van steun aan IsraŽl (Amerika en Europa) willen slechten. "Kerken zijn daarbij een belangrijk doelwit."
Volgens CvI heeft de kerk de opdracht om liefde te tonen aan IsraŽl en een dam op te werpen tegen de "demonisering van IsraŽl." De kerk dient zich in haar spreken over IsraŽl niet te funderen op de democratie maar op de "eeuwige beloften van God."


Ook het Centraal Joods Overleg reageerde scherp, en zegde een gepland gesprek met de PKN af:

De kerk speelt volgens het CJO in op beschuldigingen als zou IsraŽl een apartheidsbeleid voeren, en alleen maar opkomen voor slachtoffers aan Palestijnse zijde en niet voor de terreurdoden aan IsraŽlische kant. Ook zou de PKN het bestaansrecht van IsraŽl bij de verkeerde instantie aan de orde stellen Ė daarvoor moet de kerk niet bij de ambassadeur zijn, maar bij Hamas, de Palestijnse autoriteit, SyriŽ, Libanon en Iran. Verder verwijt het CJO de PKN dat zij 'geen stopzetting van de heilloze boycot van IsraŽlische producten' vraagt.
Over twee weken zouden PKN en CJO elkaar spreken. Maar, schrijft het CJO, "alles overziend menen wij dat u met uw open brief de proporties uit het oog heeft verloren. U heeft onze uitvoerige reactie op het document 'Uur van de waarheid' genegeerd en bent met een reactie naar buiten getreden vůůr ons te ontmoeten. Tegen deze achtergrond vragen we ons af wat nog het nut kan zijn van ons bezoek op 9 maart."


Het geplande gesprek is toch doorgegaan en het conflict enigermate bijgelegd, met de constatering dat beide partijen van mening verschillen en het voornemen 'nieuwe vormen van dialoog met elkaar te zoeken waarin de onopgeefbare band van de kerk met IsraŽl concreet gestalte krijgt.' Nadien verklaart de PKN:

De Protestantse Kerk weerspreekt in haar reactie op internet de beschuldiging dat ze de schuld van het conflict in de brief bij IsraŽl zou leggen. "Het is ook het moderamen bekend dat Hamas tot nu toe geweigerd heeft om IsraŽl te erkennen en dat daarmee een ernstige blokkade voor vrede wordt opgeworpen. Maar het onrecht of de onwil van de ene partij sluit de verantwoordelijkheid voor eigen handelen van de andere partij niet uit."

Het synodebestuur schrijft te weten dat binnen en buiten de kerk "velen emotioneel bij de thematiek betrokken zijn. Wel zijn sommige reacties voor het moderamen schokkend geweest. Kritische opmerkingen in de richting van de IsraŽlische overheid maken het moderamen in sommige ogen tot een partij die IsraŽl het bestaansrecht ontzegt of regelrecht uitlevert aan antisemitisme. Verwijten die we dan ook nadrukkelijk verwerpen", aldus de Protestantse Kerk.


Het is opvallend dat de felle reacties van hen die het voor IsraŽl opnemen hier weer als het probleem worden neergezet. Zelf schrik ik altijd veel meer van de haat tegen IsraŽl die uit vele reacties, op internet en daarbuiten, blijkt. Sommige mensen uit de pro-IsraŽl hoek hebben wellicht wat erg defensief gereageerd. In de brief lees ik bijvoorbeeld geen poging om IsraŽls bestaansrecht ter discussie te stellen. Over of zij de schuld van het conflict alleen bij IsraŽl legt valt te twisten. Feit is dat de brief eenzijdig is en dat niet ook een dergelijke brief aan de Palestijnse gezant is gestuurd. Feit is ook dat de PKN zich in de brief op geen enkele wijze distantieert van het Kairos document of van de daarin voorgestelde boycot van IsraŽl. Dat had waarschijnlijk al een heel verschil uitgemaakt. En het blijft mij een raadsel waarom men de publiciteit heeft gezocht, ervan bewust zijnde dat het gevoelige materie is waarbij al snel vanuit de emotie wordt gereageerd. Laten we hopen dat de PKN binnenkort met een oprechte handreiking komt naar de Joodse gemeenschap in Nederland. Meningsverschillen zijn natuurlijk volkomen legitiem, maar het zou te prijzen zijn als men iets meer begrip kan opbrengen voor gevoeligheden van Joodse kant in plaats van zich daar publiekelijk over te ergeren.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Relatie Joden en Protestantse Kerk verder bekoeld

[Vorig artikel: "Geert Wilders: oplossing of gevaar?"] [Volgend artikel: "Waarom is Israel-kritiek zo vaak onredelijk?"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery