Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 14 March 10, schreef Stella

Wat is onredelijk?
Het CJO had de PKN geschreven zich af te vragen waarom er alleen op Israelische daden werd gewezen en niet op moslimrepressie tegenover de Palestijnse christenen. D.J.Snel vond dat geen bevredigend antwoord, maar een omtrekkende beweging van het CJO. Maar is dat wel waar?
In de hele Arabische en moslimwereld worden christenen vervolgd, geintimideerd en vermoord. In Irak zijn al meer dan 600.000 christenen op de vlucht geslagen sinds 2005. In verband met de recente verkiezingen zijn er nog eens 4400 gevlucht.
Ook in Gaza werden onlangs christenen vermoord, zoals de eigenaar van de christelijke boekwinkel.
De winkel werd vernield en de rest van de familie geintimideerd. Lijken van christenen werden opgegraven en verbrand, omdat ze volgens de moslims de grond bezoedelden. In Bethlehem worden christenen van hun grond verdreven, uit hun zaken gezet en moslims betrekken vervolgens die huizen en zaken. De christelijke omroep is onmogelijk gemaakt door intimidatie.
Het christelijke onderwijs mag alleen gegeven worden in een vorm die de moslims goedkeuren. Kerken mogen niet nieuw gebouwd worden en pas hersteld na moslim goedkeuring.
Door nu de aandacht alleen op Israel te vestigen wordt de aandacht van de werkelijke repressie afgeleid, wat overigens in de Arabische wereld een bekende truc is. Door hierin mee te gaan, en dat doet de PKN, breng je de christenen in een nog benardere situatie: de moslimrepressie wordt verdonkeremaand en daarmee getolereerd. De echte dreiging komt niet aan de orde.
Dat heeft het CJO willen aantonen, maar de PKN en meneer Snel blijven daar blind en doof voor.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Waarom is Israel-kritiek zo vaak onredelijk?

IMO Blog, 2010

"Waarom wordt er op redelijke IsraŽl-kritiek zo fel gereageerd?", vraagt NRC Handelsblad zich af, naar aanleiding van de felle reacties op de brief van de PKN aan de IsraŽlische ambassadeur. Men licht de stelling toe:

"De PKN uitte haar kritiek in navolging van een groep Palestijnse theologen die in een zogenaamd Kairos-document het lijden onder de IsraŽlische bezetting aan de kaak stelden. Die verhandeling is volgens bisschop Desmond Tutu "vervuld van genade", waar ze "vol toorn" had kunnen zijn."

Jan Dirk Snel, journalist en historicus, vraagt zich vandaag op de opiniepagina van NRC Handelsblad af waarom er niet redelijk gereageerd kan worden op de vreedzame PKN-oproep. "De combinatie van grote woorden en afwezigheid van inhoudelijke argumentatie toont pijnlijk aan hoe zwak de verdedigers van het IsraŽlische bezettingsbeleid staan."
Wat vindt u? Heeft u een idee waarom ieder debat over IsraŽl en de Palestijnen ontaardt in grove beschuldigingen? Wat is er nodig om op redelijke toon de discussie aan te gaan?


De bittere ironie wil ook dat de 'expertdiscussie' over dit onderwerp weer wordt gedomineerd door mensen die IsraŽl met de nazi's vergelijken, van genocide beschuldigen, van een schandalig misbruik van het verleden etc. etc. Terwijl de mensen die het voor IsraŽl opnemen door de NRC weer eens in een kwaad daglicht worden gesteld, zijn het juist de IsraŽl critici die (al jaren overigens) het hardst van de toren blazen en de grootste woorden gebruiken. Alle bekende clichťs passeren daarbij ook hier weer de revue, tot en met dat ook Palestijnen 'semieten' zijn en IsraŽl daarmee antisemitisch. Hieronder een kleine bloemlezing, maar eerst even een van de weinige echt goede reacties, waar geen sprake is van onredelijkheid en des te meer van 'redelijke argumentatie'.

Lastige redelijkheid
Met recht komt Jan Dirk Snel op voor een redelijke bespreking van kritiek op Israel. Daarbij stelt hij echter het Palestijns-christelijke Kairos-document wel in een al te gunstig licht (Ďvredelievende tooní, en, met Tutu, Ďvol van genadeí), waardoor de redelijkheid van de joodse en Israelische kritiek erop verduisterd wordt (Snel spreekt van Ďde meest grove leugensí). In het Kairos-document wordt het bestaansrecht van de staat Israel niet expliciet erkend. De tekst spreekt wel herhaaldelijk expliciet over Ďons landí: ĎDit land is ons land en het is onze plicht het te verdedigen en het voor ons op te eisení. Wat met Ďons landí bedoeld wordt, blijft onduidelijk. Dat een en ander van joodse en Israelische zijde ervaren wordt als ontkenning van dat bestaansrecht, mag dan de redelijke beschouwer niet verbazen. De Palestijnse christenen verplichten zichzelf nadrukkelijk tot geweldloos verzet, Ďniet met de dood, maar eerder met respect voor het levení. De tekst vervolgt dan echter: ĎWe hebben groot respect voor hen die hun leven gaven voor onze natie.í Dat is misschien geen eenduidige rechtvaardiging van zelfmoordaanslagen, het is bepaald ook geen veroordeling. Dat Joden en Israelis hier de Ďvredelievende tooní en Ďde volheid van genadeí ontgaan, is begrijpelijk. Dan is het toch niet redelijk om van Ďde meest grove leugensí te spreken? Zo lastig is redelijkheid blijkbaar. (Coen Constandse)


Redelijkheid is in het algemeen lastig wanneer je van allerlei wordt beticht dat niet waar is, wanneer je in een kwaad daglicht wordt gesteld of ergens emotioneel heel betrokken bij bent. Mensen die het voor IsraŽl opnemen hebben met alle drie te maken: ze worden continu neergezet als louche lobbyisten die in dienst van de IsraŽlische overheid de boel bij elkaar liegen, en niet bejegend als mensen die er een andere visie op na houden en enig respect verdienen. Ze worden neergezet als de verdedigers van nazipraktijken en mensen die het verleden van de Jodenvervolging schaamteloos misbruiken om het onverdedigbare beleid van IsraŽl aan de man te brengen. Dat deze mensen zelf soms hun halve familie tijdens de Holocaust zijn verloren, of tweede generatie zijn, wordt voor het gemak vergeten of zelfs als des te erger bestempeld. Als zij vanuit terechte en begrijpelijke angst waarschuwen voor de gevaren van antisemitisme en de link tussen antisemitisme en antizionisme krijgen ze de grofste verwijten van misbruik van dat woord naar hun hoofd, als zouden zij daarmee dit woord tot een geuzennaam degraderen. Het is waar dat sommige IsraŽl sympathisanten soms emotioneel worden en te snel het a-woord gebruiken, maar ik vind het gezien wat zij naar hun hoofd krijgen eerlijk gezegd vaak nog meevallen. Sowieso zijn zij in de meeste internetdiscussies ver in de minderheid. Een snelle inventarisatie van de 'expertdiscussie' (ik blijf dit woord tussen aanhalingstekens zetten want veel experts ben ik er niet tegengekomen) op de NRC leert dat er tegenover 18 pro-IsraŽlische reacties, voor het overgrote merendeel gematigd verwoord, 48 pro-Palestijnse reacties staan, voor het merendeel fel en aanvallend waarbij IsraŽls bestaansrecht wordt ontkend en sympathisanten van IsraŽl van grove leugens, duistere praktijken en bedrog worden beticht. In 8 reacties ging men duidelijk over de schreef met nazi terminologie en -vergelijkingen. Een paar voorbeelden:

Bij de Joodse onderdrukking van de Palestijnen krijg ik altijd het idee: Jong geleerd, oud gedaan. Er zijn nog net geen concentratiekampen, maar het geheel heeft wel wat trekjes van Nazi-Duitsland. Het aloude spreekwoord: ďJe geeft ze een vinger en ze nemen je hele handĒ, gaat eveneens nog op voor de Joodse onderdrukker in Israel. Ze misbruiken nog immer het collectieve schuldgevoel van de Europeaan om hun onderdrukking van de Palestijnen te rechtvaardigen. (R. Evers)

@ R. Evers.
Er zijn WEL DEGELIJK concentratie kampen in Israel waar minderjarige palestijnse kinderen onder het mom van terrorisme jaren worden vastgehouden zonder proces.
Een kritische Jood zei eens tegen mij:
ďKan iemand mij vertellen hoe het kan dat wij BLANK zijn geworden en ons zijn gaan gedragen als koloniale witte mensen die discrimineren naar alles wat niet blank is (zelfs niet blanke Joden worden het liefst niet binnen gehaald).
En dan het lef zich te beroepen op termen als nazisme en anti-semitismeÖ.Israel is fascisme van de bovenste plank. (Joep Nijenhuis)

Israel is op dit moment met ietsiepietsie andere middelen bezigeen soort Holocaust te volbrengen. Dat is in 1917 al afgesproken tussen Rothschild en de engelse regering.
Ik ontken de Holocaust ook niet Ik wil alleen maar zeggen dat de Holocaust een tv serie was van Spielberg. En dat de EndlŲsung een onderdeel was van de grote slachting die WO II heet. De zionisten doen net of er een EndlŲsung is geweest waaromheen enkele futiele gevechtjes hebben plaatsgevonden. Als je de Holocaustindustrie van Finklestein leest begrijp je dat de Holocaust gewoon handel is en een afleidingmanouvre om in Palestina de Palestijnen de behandeling te geven die de Joden zelf hebben gekregen in het Polen van 1939/45.
Daarbij komt nog dat Hamas helemaal niks verkeerd doet. Ze schieten wel eens een raketje ( na weer maanden getreiterd te zijn door Einsatzgruppenachtige militairen aan de muur ZioVopoís of dat er weer eens de stroom wordt afgesneden of er komen geen bouwmaterialen door.) En als dat niet mag dan moet de opstand in Warschau 1943 ook gezien worden als een terroristische opstand tegen het gezag. Niet met twee maten meten zulle!
(...)
Overigens is Finkelstein ook weer zoín Unterjude in de Zionistische wereld. Want die fascisten van AIPAC hebben verhinderd dat hij hoogleraar kon worden.
Stromfront is iets wat ik eerder Nethanyanu of die oorlogsmisdadiger Sharon aanraad. Hun gedachtengoed komt daar duidelijk naar voren.

Als ik iets zie in de krant met Joden SS en moord dan weet ik dat de NAZIís in Israel weer met een schurkendaad bezig zijn waarvoor een bliksemafleider wordt gecreeerd in de media. Daarbij worden de media goed in de gaten gehouden door Joodse groepen die meteen reageren als de NAZI praktijken ter sprake komen.
Elke negatieve opmerking over Israel wordt door de Zionisten gepareerd. En de gemiddelde europese burger wordt dan wel weer stil. En de ‹bersemiten kunnen weer verder gaan met het behandelen van de Palestijnen zoals zij zelf in het Polen van 1939 - 1945 door de Duitsers behandeld zijn. Jong geleerd is oud gedaan stond er vroeger op de buskaartjes. Vandaar (Jan Muters)

Nederland heeft er altijd al om bekend gestaan een Bij te zijn die achter de hongingbillen aanvliegt van zowel Amerika of Israel.
Zie een Verhagen die de FASCISTISCHE rechts extremistische minister van buitenlandse zaken uit Israel ontvangt in Nederland, terwijl iemand van de Palestijnse delegatie, door zijn toedoen, de landsgrenzen niet binnenkomt.
Het is te walgelijk voor woorden wat daar in Israel gebeurt maar dit keer kan men niet zeggen ďWIR HABEN ES NICHT GEWUST!Ē
Fascistische praktijken vinden plaats in Israel, waar nu dagelijks een stap verder wordt gezet in de genocide van het Palestijnse volk.
Ze noemen zichzelf Ďhet beloofde volkí met het alleen recht op Palestijns grondgebied.
ďHet beloofde volkĒ zou in Duitsland UBERMENSCH heten.
Slachtoffer wordt daderÖ.
(...)
De Holocaust heeft haar betekenis verloren. Het is een pressie middel geworden, een stuk gereedschap, een hele industrie (leesíholocaust industryí van de Joodse Amerikaan Norman Finkelstein) om ons monddood te maken als wij enige kritiek uiten naar Israel.
Uitgemaakt worden voor Antisemiet is tegenwoordig een compliment als u zich realiseert van wie de beschuldigingen komen.
En het aller ergste is dat Israel een volk aan het stelselmatig aan het degraderen en uitroeien is. Palestijnen zijn gedehumaniseerd die dagelijks uit hun huizen gejaagd worden als honden.
En de wereld kijkt toeÖ.Schande! (Joep Nijenhuis)

Het accuut gooien op anti-semitisme is vermoeiend en pervers. Mensen zijn het zatÖ.En hoe noemen we de houding van Israel jegens de Palestijnen dan? Palestijnen zijn ook SemietenÖ.Ook anti-semitisme? Of hebben de Joden het allenrecht op zowel Palestijns grondgebied als de term anti-semitisme?
(.....)
Maar zij die het hoogst van de toren lopen te blazen dat er sprake is van anti-semitisme, moorden systematisch een arm volk uit, noemen zich het beloofde volk en zijn in een korte tijd veranderd van donker gekleurd naar ArischÖ.
Marokkaanse Joden worden in Israel zelfs SCHWARZEN genoemdÖ.Over fascisme/nazisme gesprokenÖ. (Joep Nijenhuis)

Illegal trespassers, die bovendien Ė zo zou Jahweh (de Joodse metafysische cultleider) volgens dezelfde Thora hebben besloten Ė met geweld door de Zionistische beweging van hun (eigen) grondgebied zouden behoren te worden verdreven, teneinde de exclusieve status van de Joodse staat te realiseren.
Kortom (de mythe van) Het Uitverkoren Goddelijke Joodse volk, neemt als gevolg van haar goddelijke Uitverkiezing een uitzonderlijke plaats in binnen de Mensheid en bezit dientengevolge ook bijzondere rechten en volmachten.
Immers, het Joodse Volk zou, volgens haar eigen Heilige Geschriften tenminste, uiteindelijk Jeruzalem dienen te veroveren, om hun Metafysieke Cultleider (Jahweh) in staat te stellen, De Messias naar de Aarde te laten afdalen, teneinde de Mensheid te redden. (Robert Bleeker)

enz. enz.


Een enkeling viel de olifant in de kamer ook op:

Waarom wordt er op redelijke IsraŽl-kritiek zo fel gereageerd? Het antwoord lijkt me wel te vinden in de reacties hier. Wanneer redelijke kritiek meteen als aanleiding wordt gebruikt om vrijuit over een wereld komplot van het ĎZionismeí te fantaseren en de Holocaust als Ďpropaganda rond WO IIí af te doen, lijkt het zelfs begrijpelijk. (Jan-Willem Rohen)

ďWaarom wordt er op redelijke IsraŽl-kritiek zo fel gereageerd?Ē Mijn antwoord: de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Lees eens wat een gestreste en agressieve reacties er onder staan. In het NT (Matth. 7:5) staat een mooie gelijkenis tussen de splinter in andermans oog zien maar niet de balk in eigen oog. Niet verheffend, de goeden niet te na gesproken. (Maurits van Zuiden)


De vraagstelling was, naar goed NRC gebruik, al zeer suggestief, en stelt sympathisanten van IsraŽl in de beklaagdenbank. Men geeft de voorzet al voor al die mensen die menen dat IsraŽl sympathisanten overal de Holocaust bijslepen en met het a-woord smijten. Dat de 'bezettingspolitiek' van IsraŽl zo onverdedigbaar is dat men alleen met hard schreeuwen en tegenstander intimideren nog kan winnen. Het ligt echter veelal omgekeerd, en de nazivergelijkingen en grote woorden van de antizionisten moeten een opvallend gebrek aan kennis verbergen. Altijd weer dezelfde clichťs en dooddoeners, dezelfde grove beschuldigingen, dezelfde superlatieven.

Reacties op de volslagen doorgeslagen kritiek op IsraŽl zijn niet zozeer agressief, maar defensief. Dat is niet perse de beste manier. Men zou wellicht beter wat laconieker kunnen reageren, en fijntjes op een paar zaken van de andere kant kunnen wijzen. Als het over jouw land, jouw veiligheid en jouw toekomst gaat, is dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Ik denk dat de discussie erop vooruit zou gaan als beide kanten stoppen met het erbij halen van de oorlog, en als beide kanten ervanuit gaan niet de gehele waarheid in pacht te hebben. Ik vind echter een groot verschil zitten tussen wanneer Joden de oorlog erbij halen en wanneer anderen dat doen. Het is niet aan mij te zeggen dat 'ze' eens op moeten houden over de Holocaust te praten of zich bedreigd te voelen. Bovendien gebeuren er dingen die een gevoel van angst rechtvaardigen, en neemt het aantal antisemitische incidenten toe. De gebeurtenissen in MalmŲ hebben mensen bang gemaakt en geschokt, en roepen herinneringen op aan de jaren '30. Tijdens anti-IsraŽl demonstraties worden ook in Nederland antisemitische leuzen gescandeerd waarop door de politiek uitermate lauw wordt gereageerd. Onder het mom van kritiek op IsraŽl wordt Joden niet alleen hun nationale identiteit en rechten ontzegd, maar worden ze ook beticht van bedrog, een gebrek aan loyaliteit, het zichzelf verheven voelen boven anderen (uitverkoren volk) en het voeren van een duistere, louche en zeer effectieve wereldwijde lobby.

NRC Handelsblad zelf geeft bijna alleen ruimte aan de critici van IsraŽl. Zo werden tijdens de Gaza Oorlog een aantal stukken van radikale critici geplaatst zoals Gretta Duisenberg en Mohamed Benzakour. Daartegenover stond geen enkel stuk van IsraŽls kant. Het probleem is niet zozeer dat het IsraŽl sympathisanten aan zakelijke en inhoudelijke argumenten ontbreekt, maar dat die worden genegeerd.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery