Share |


Reacties: 14 Opmerkingen

op Saturday, 3 April 10, schreef

Wanneer mensen roepen om "redelijk" en "zakelijk" dan bedoelen zij:"zeg wat ik wil horen".
Aangezien deze meneer Snel voortdurend zegt wat ik NIET wil horen lijkt mij zijn eis overdreven. Ik kan echter een poging doen redelijk en zakelijk te stellen wat ik wil stellen. Het Land Israels behoort toe aan het volk Israel/Het Joodse volk en aan dat volk ALLEEN. Het is een inschikkelijk volk dat gaarne andersdenkenden onder haar inwoners telt zolang deze zich houden aan de wetten van het land en een vreedzaam bestaan leiden. Jeruzalem is de hoofdstad van volk en land van Israel en van dat volk en land alleen. Christendom heeft Rome, Islam Mekka. Joden hebben Jeruzalem, het is hun stad en hun stad alleen wat niet wegneemt dat er wel degelijk de "tempels" van andere Godsdiensten te vinden zijn. Jeruzalem is de heilige stad van het Joodse volk en dat volk alleen. Christendom heeft andere heilige oorden hoewel ook Jeruzalem heilig is omdat aldaar hun messias, een Jood leefde en stierf. De heiligheid voor Christendom is dus onverbrekelijk verbonden met Jodendom. Aangaande Islam zit er geen waarheid in de uitspraak van de "derde heiligste plaats". Joden eisen niets op in Mekka noch Rome en zouden mogen verwachten dat dit vice versa gold. De aanspraken op de heilige Stad der Joden is zuiver antisemietisme, nog een poging de Joden te verdringen uit hun vaderland.

op Friday, 23 April 10, schreef Jan Dirk Snel

Mevrouw Pelle, het lijkt me dat u wel erg veel fantasie heeft. U weet kennelijk beter dan ik zelf wat ik allemaal "eis". Ik wens u veel plezier met dit fantastische vermogen.

op Saturday, 24 April 10, schreef Ratna Pelle

Meneer Snel,
Jammer dat u nergens inhoudelijk op ingaat. Of ben ik ook al niet zakelijk genoeg? Het is in ieder geval opvallend dat de vele zeer onzakelijke reacties en kritiek van anti-Israel zijde u niet opvallen. Vanwaar die eenzijdigheid/blindheid? U stelt blijkbaar alleen eisen aan hen die het voor Israel opnemen.

op Saturday, 24 April 10, schreef Jan Dirk Snel

Mevrouw Pelle,
U heeft het goed geraden: u ben inderdaad niet zakelijk genoeg. Over ťťn concreet geval heb ik een onderbouwd artikel - de oorspronkelijke versie hier: http://www.pkn.nl/kerkenisrael/news.aspx?page=5832 - geschreven. Hoe u daaruit kunt concluderen dat andere dingen mij niet opvallen, is onhelder. Kennelijk beheerst u niet de minimale beginselen van de argumentatieleer. Misschien kunt u eerst wat bijscholing volgen voor u zich weer in het publieke debat mengt?

op Saturday, 24 April 10, schreef Ratna Pelle

Beste heer Snel,
Ik geloof dat u dat advies aan al uw tegenstanders geeft. Erg zakelijk. U gaat ondertussen nog steeds nergens op in, geeft geen voorbeelden uit mijn reactie en u geeft ook niet aan wat u van de vele reacties van anti-Israel zijde vindt. Uit het feit dat ik op uw blog nergens kritiek op hun vaak zeer emotionele en onzakelijke reacties vind, maak ik op dat die u blijkbaar zijn ontgaan. Ofwel: als ik op vele plaatsen nog nooit een paarse koe heb gezien, ga ik ervan uit dat ze niet bestaan. Wie weet kom ik er nog eens een tegen, maar de kans lijkt me klein, net als de kans dat u dezelfde maatstaven gaat hanteren wat betreft reacties van pro-en anti-Israel zijde, en zakelijk ingaat op uw critici.

op Saturday, 24 April 10, schreef Jan Dirk Snel

Mevrouw Pelle,
U schijnt de wereld nogal snel in u zelf en tegenstanders op te delen. Dat lijkt me een weinig vruchtbare levenshouding, maar als u daar lol in heeft Ö Ik zou u echter willen aanraden om dan liever imaginaire figuren als ďtegenstanderĒ te kiezen en niet mensen van vlees en bloed die geen idee hebben waarom u ze zo wilt zien.
Dat u de elementaire beginselen van het redeneren niet machtig bent, laat u ook nu weer niet zien. Het verschil tussen iets nooit waargenomen te hebben en ergens nergens over geschreven te hebben is nogal groot. Alleen vandaag al heb ik vanuit de trein tussen Utrecht en Amsterdam allerlei objecten waargenomen, waar ik nog nooit een woord over geschreven heb. Maar dat lijkt me geen reden om aan te nemen dat ze niet bestaan. Ik zal het u nog sterker vertellen: vanachter mijn positie hier achter mijn computer neem ik in mijn woonkamer allerlei boeken en andere objecten waar, waar ik nog nooit van mijn leven op mijn weblog over geschreven heb. Toch denk ik dat die boeken en andere voorwerpen wel degelijk bestaan. Als u werkelijk niet in staat bent om zindelijk te redeneren, heeft het geen enkele zin om met u in debat te gaan.
En overigens, paarse koeien bestaan wel degelijk: http://www.milka.de/milka2/page?siteid=milka2-prd&locale=dede1&PagecRef=614

op Saturday, 24 April 10, schreef Wouter Brassť

Ik heb dat vredelievende document even opgezocht. Wat opvalt is vooral een hoop bombast en geweeklaag en continue vingerwijzing naar Israel als de bezetter en onderdrukker. Welke bezetting bedoeld wordt is niet helder. Al suggereert de eerste vermelding (militaire bezetting) dat het om de Palestijnse gebieden van voor 1967 gaat, dit is verre van vanzelfsprekend bij Arabieren, en er wordt ook nergens verwezen naar een tweestatenoplossing, wel naar ruim 60 jaar onderdrukking enz. Ik mis tevens - zoals gebruikelijk - elk spoor van zelfkritiek. De moslims worden opgeroepen extremisme af te wijzen, en de Palestijnen om zich in het belang van het volk te verenigen, en daar houdt het zo ongeveer mee op. De Gaza Oorlog was een vreselijke Israelische misdaad zonder enige aanleiding, waarvoor de internationale gemeenschap medeverantwoordelijk was, want ze hadden natuurlijk de verkiezingsoverwinning van terreurgroep Hamas gewoon moeten aanvaarden.

"In this spirit the document requests the international community to stand by the Palestinian people who have faced oppression, displacement, suffering and clear apartheid for more than six decades. The suffering continues while the international community silently looks on at the occupying State, Israel."

Pullease, zeg! Dit is niet meer eens zielig, maar ronduit pathetisch!

Op zoek naar het document kwam ik overigens een reactie van rabbijn Evers tegen
http://www.nd.nl/artikelen/2009/december/22/kairos-document-is-een-slag-in-het-gezicht-van-het , waar ik het grotendeels ook niet mee eens was, maar hij maakt melding van Palestijnse christenen die Israel wel willen erkennen, en "nadat ze in Nederland hun mening hadden geuit, bij thuiskomst werden vermoord (...) achter een auto door de straten van Bethlehem gesleurd". Dat stemt weinig hoopvol...

Bedelaars kunnen niet kieskeurig zijn, maar om in dit Kairos document een boodschap van vrede en verzoening te lezen, vergt inderdaad wel veel fantasie.

op Saturday, 24 April 10, schreef Ratna Pelle

Meneer Snel, een lap tekst en geen enkele inhoudelijke reactie op mijn kritiek op u, en de vraag of u ook de onzakelijke en zeer emotionele reacties van de andere kant opvallen. In plaats van uitgebreid in te gaan op de vraag of er dingen bestaan waar u niet over schrijft, zou het u sieren inhoudelijk en zakelijk op kritiek in te gaan. Ik reageer slechts op uw, in mijn ogen niet erg inhoudelijke en zeker niet terechte, kritiek op mensen die het voor Israel opnemen. Dat is de reden dat ik over uw stuk heb geblogd. U als persoon interesseert mij daarbij verder uberhaupt niet. Als u een stuk in NRC Handeslblad plaatst met felle kritiek aan een bepaalde groep mensen, dan hoeft u natuurlijk niet verbaasd te zijn dat u daar weerwoord op krijgt. Het zou u sieren als u op zijn minst zou erkennen dat ook critici van Israel helaas niet altijd zakelijk zijn, maar in plaats daarvan raadt u uw critici aan om cursussen argumententieleer te volgen of een andere hobby te nemen en speelt u dus op de man (vrouw). Jammer.
PS het programma staat niet toe om kort na elkaar een comment te posten.

op Tuesday, 27 April 10, schreef Jan Dirk Snel

Mevrouw Pelle,
(Vooraf: in mijn vorige antwoord had moeten staan: Ö laat u ook nu weer zien. Ö)
Over weerwoord ben ik uiteraard geenszins verbaasd, maar uw schrijfsels voldoen helaas niet aan de minimale normen van kwaliteit. U beheerst de elementaire regels van de argumentatiekunst niet en dan heeft het weinig zin om in te gaan op wat u voor "inhoud" aanziet.
Ik mag overigens hopen dat u beseft dat de brief van het PKN-moderamen uitging van een positie die de staat IsraŽl zeer gunstig gezind is. Persoonlijk bewaar ik ook warme herinneringen aan mijn dagen in die staat. Ik houd van IsraŽl.
Ik krijg de indruk dat dat bij u wat anders ligt en dat "IsraŽl" voor u niet meer dan een aanleiding voor redeloos geraaskal (zoals hierboven) is. Die gekte gun ik u graag, maar ik raad u aan een daarvoor een ander object te kiezen. In zo'n staat wonen namelijk mensen van vlees en bloed en het is wat cynisch om die zo te misbruiken.

op Wednesday, 28 April 10, schreef Ratna Pelle

Meneer Snel,
Iedereen die het niet met u eens is moet een cursus argumentatieleer volgen of voldoet niet aan uw zogenaamde kwaliteitsnormen. Dat is natuurlijk onzin. Mijn blogs gaan inhoudelijker dan de meeste andere schrijfsels op internet op zaken in. U hoeft het er natuurlijk niet mee eens te zijn, maar deze aantijging is ronduit absurd en dat weet u zelf neem ik aan ook wel. Een zwaktebod dus, van u.
De brief van de PKN was eenzijdig kritisch naar Israel en negeerde volledig de andere kant. Ik ben daar overigens uitgebreid en zeer inhoudelijk op ingegaan in dit artikel:
https://zionism-israel.com/blog/archives/00000440.html
maar dat zal ongetwijfeld niet aan uw zogenaamde (kuch) 'kwaliteitseisen' voldoen.
Wat raar dat bij u zo weinig van die warme herinneringen aan Israel te merken valt. Op grond waarvan u denkt dat dat bij mij anders is maakt u niet duidelijk, en u vervalt vervolgens in nogal kinderachtig gescheld en ad hominem aanvallen. Dat doen mensen vaker wanneer de argumenten op zijn, dus dat is veelzeggend. Ik ben overigens zeer wantrouwend naar mensen die beweren zo van Israel te houden maar er wel allerlei eisen aan stellen en het van van alles beschuldigen. 'Ik heb niks tegen buitenlanders, sommige van mijn beste vrienden zijn buitenlanders, maar....'. Ik gun Israel echte vrienden.
Jammer dat u niet het fatsoen kunt opbrengen op ook maar ťťn zaak inhoudelijk in te gaan maar wel meent allerlei denigrerende opmerkingen te moeten maken. Nogmaals, veelzeggend. Ik acht de 'discussie' hiermee gesloten, behalve wanneer u alsnog besluit zakelijk op mijn kritiek in te gaan.

op Thursday, 29 April 10, schreef Jan Dirk Snel

Mevrouw Pelle,
Is het nou werkelijk nog steeds niet bij u opgekomen dat uw stuk hierboven beledigend voor mij is? Ik dacht dat ik nogal vriendelijk en laconiek gereageerd had door u veel plezier te wensen met uw vermogen tot fantasie. Daarna heb ik ook nog eens heel vriendelijk aangetoond dat u niet fatsoenlijk kunt (of wilt) redeneren. Denkt u nu werkelijk dat u straffeloos mensen kunt beledigen en dat u daarna dan nog steeds een ďinhoudelijkeĒ reactie kunt verwachten?

op Thursday, 29 April 10, schreef Ratna Pelle

Meneer Snel,
Dat vriendelijke is niet helemaal overgekomen. Als u bepaalde passages beledigend vindt, is het misschien beter dat gewoon te schrijven in plaats van met een hoop denigrerende opmerkingen aan te komen zetten. Ik kan dan uitleggen wat ik heb bedoeld. Ik heb uw aantijging wat betreft het niet-zakelijk redeneren doorgetrokken omdat ik hem zo onjuist en onfair vond. Ik vond uw artikel in de NRC overigens bepaald onvriendelijk en onfair tegenover al die sympathisanten van Israel die wel met inhoudelijke en zakelijke argumenten komen, en uw reactie op Naftaniel en Vis op uw blog ging nog een stap verder wat dat betreft. Hun reactie was wel degelijk ter zake, maar in een brief van een paar honderd woorden konden zij niet op al uw punten ingaan. NRC plaatst nou eenmaal zelden tot nooit gelijkwaardige reacties op anti-Israel stukken, en de 'andere kant' mag blij zijn als men in een kort briefje een of twee dingen recht kan zetten.
Gezien uw eigen aanvallende houding tegenover mensen met wie u het oneens bent verbaas ik mij over uw gevoeligheid. Maar, voor de duidelijkheid, beledigen was niet mijn doel en is dat nog steeds niet. Tegenwicht bieden aan de eenzijdige berichtgeving en anti-Israel popaganda waarmee we heden ten dage worden overspoeld is dat wel.

op Thursday, 29 April 10, schreef Wouter Brassť

Tsja, Snels stuk in NRC was eenzijdig en aanvallend, en wat ik verder van hem zag (op zijn blog en hier) stemmen daarmee overeen en ontberen pijnlijk de door hem bepleite zakelijkheid. En dan nu de vermoorde onschuld spelen? Niet erg overtuigend. Als iemand vindt dat zijn positie verkeerd wordt weergegeven, verwacht je toch een - ja hoor - zakelijke reactie om die te verduidelijken en misverstanden uit de weg te ruimen. Maar dat schijnt niet zijn stijl te zijn.

op Wednesday, 5 May 10, schreef Jan Dir

Meneer Brassť,
U slaat de spijker op zijn kop: dat is inderdaad mijn stijl niet. Als mevrouw Pelle haar fantasie niet weet te beteugelen, voel ik me inderdaad niet geroepen om haar verzinsels te gaan rechtzetten.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Houd kritiek op Israel eens redelijk en zakelijk

IMO Blog, 2010

In NRC Handelsblad stond - ik wees er in mijn vorige blog al even op - weer eens een lang artikel dat een pro-Palestijns standpunt inneemt. De invalshoek is dit keer dat sympathisanten van IsraŽl niet zakelijk op kritiek zouden ingaan. Ze zouden te snel grote woorden gebruiken en de andere kant verdacht maken, of 'opzichtig' om de zaak heen draaien. De aanleiding is de brief van de PKN aan de IsraŽlische ambassadeur en de vele kritiek daarop van de ambassadeur zelf, Christenen voor IsraŽl, het Centraal Joods Overleg en het Simon Wiesenthal Centrum.


Wat ze ook zeggen, het voldoet niet aan de hoge normen van journalist/historicus Jan Dirk Snel. Wanneer bijvoorbeeld betoogd wordt dat het afscheidingshek IsraŽl beschermt tegen zelfmoordaanslagen, ontwijkt men het punt dat de barriŤre naar IsraŽls eigen grondgebied verplaatst moet worden. Wordt vervolgens uitgelegd "dat verplaatsing van de barriŤre een grote groep Joodse inwoners in de bezette gebieden 'onbeschermd' zou laten, dan blijft onbesproken wat die lui daar dan doen". Tja meneer Snel, volgens die mensen is dat land waar Joden het recht hebben om te wonen om religieuze, historische of ook veiligheidsredenen. Snel accepteert niet dat men het Kairos document en de oproep tot boycot erin als aanval op IsraŽls bestaansrecht en veiligheid beschouwt, en dat de steun voor 'verzet tegen de bezetting' en zinsneden als 'Dit land is ons land en het is onze plicht het te verdedigen en het voor ons op te eisení en ĎWe hebben groot respect voor hen die hun leven gaven voor onze natieí door sympathisanten van IsraŽl niet als vredelievend worden beschouwd maar als het goedkeuren van terrorisme. Dat moet allemaal 'zakelijker' en 'redelijker' uitgelegd.

Zo'n brief of reactie zou, om aan Snels eisen te voldoen, eerst uitgebreid moeten uitleggen waarom Joden Łberhaupt recht hebben op een staat, waarom die staat in IsraŽl/Palestina moet liggen met Jeruzalem als hoofdstad, dat de groene lijn een wapenstilstandslijn is en geen grens, en er gebieden over de groene lijn liggen die voor veel Joden een heel grote betekenis hebben, dat bovendien de groene lijn als grens aanzienlijke veiligheidsproblemen met zich mee zou brengen, in ieder geval zolang de Arabische wereld niet principieel verandert in haar houding tegenover IsraŽl, dat als je de barriŤre precies op de groene lijn bouwt niet alleen grote groepen Joden onbeschermd zouden zijn, maar je ook al het land aan de andere kant in feite al weggeeft nog voordat er over onderhandeld is en zonder er iets voor in ruil te krijgen zoals veiligheidsgaranties, de erkenning van IsraŽl als Joodse staat en opgeven van het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de Palestijnse vluchtelingen.

Ook het gehele Kairos document zou in de brief uitgebreid dienen te worden besproken, en uitgelegd waarom een aantal uitspraken (indirect) wel degelijk IsraŽls bestaansrecht op losse schroeven zetten. Vervolgens gaan we uitgebreid in op waarom een boycot van IsraŽlische producten, ook als het alleen producten van over de groene lijn betreft, onrechtvaardig en contra productief is.

De brief zal een apart hoofdstuk over Jeruzalem en de Joodse aanspraken daarop bevatten, die niet slechts door religieus fanatisme zijn ingegeven. Een ander, minstens zo uitgebreid hoofdstuk gaat over het internationale recht, hoe dat op verschillende manieren geÔnterpreteerd kan worden en hoe dat momenteel op een eenzijdige manier tegen IsraŽl wordt gebruikt, door nota bene staten die zelf de mensenrechten op de meest grove wijze schenden. Uitgelegd moet worden hoe IsraŽl in de VN op verschillende manieren wordt gediscrimineerd, en dat de Mensenrechtenraad, die het Internationaal Gerechtshof opdroeg zich uit te spreken over de barriŤre, en andere gremia om politieke redenen onevenredig veel aandacht besteden aan IsraŽl, soms zelfs bijna uitsluitend aandacht besteden aan IsraŽl, en dit in feite een voortzetting is van de strijd tegen dit land en haar bestaansrecht.

Kortom, de reactie die aan Snels eisen zou voldoen en die inhoudelijk en zakelijk genoeg op alle verwijten die IsraŽl worden gemaakt zou ingaan, zou een compleet boekwerk worden. Daarnaast vindt Snel dat IsraŽl en haar sympathisanten verplicht zijn om uitgebreid op alle aantijgingen in te gaan, en zij mogen daarbij geen eigen onderwerpen aandragen zoals de behandeling van christenen in de Palestijnse gebieden en de Arabische wereld, of zo'n brief en Kairos document in een breder kader van steeds overspannener wordende kritiek op IsraŽl plaatsen. Dan ontwijken zij immers 'opzichtig' de kritiek, doen aan 'verdachtmakingen' en 'afleidingsmanoeuvres'.

Dat is natuurlijk absurd, en geen enkele organisatie, politicus of diplomaat houdt zich aan een dergelijke regel. Dries van Agt praat over zijn stokpaardjes, niet over datgene waarover IsraŽl sympathisanten willen dat hij praat; Anja Meulenbelt, Gretta Duisenberg, Martijn van Dam, Thomas von der Dunk, en al die andere IsraŽl bashers praten over datgene wat hun uitkomt en in hun straatje past, en gaan nooit bevredigend in op de kritiek die ze krijgen. Geen van hen geeft toe dat er heel wat antisemieten onder de antizionisten zitten, of dat er inderdaad al Arabisch geweld was tegen de Joden in Palestina lang voordat IsraŽl gesticht werd; dat de moefti een zeer belangrijk Palestijns leider was en hij Hitlers ideeŽn omarmde en hielp uitvoeren; dat onder Arabische druk Groot-BrittanniŽ de poorten van Palestina sloot voor Joodse immigratie - nota bene in 1939 - (daarvoor was zij al drastisch ingeperkt), waardoor honderdduizenden Joden extra de dood in werden gejaagd, en dat, vanwege diezelfde druk tijdens en zelfs na de oorlog de grenzen dicht bleven voor Joodse vluchtelingen; dat er, zowel in Palestina als in andere Arabische staten, aanzienlijke steun was voor de nazi's en men hun antisemitisme gretig overnam; dat dit antisemitisme nog steeds alomtegenwoordig is in de Arabische wereld en verdacht veel gelijkenissen vertoont met dat van de nazi's; dat er net zoveel Joodse vluchtelingen uit de Arabische wereld zijn vertrokken als Arabische uit Palestina, maar in tegenstelling tot de Arabische zijn zij door IsraŽl (en de VS) opgevangen en kregen de kans een bestaan op te bouwen. Al deze en nog veel meer zaken worden door de IsraŽl critici ontkend, gebagatelliseerd of genegeerd. Want het komt ze niet uit. Zoiets als de verering door de Palestijnse Autoriteit van (zelfmoord)terroristen, die als voorbeeld voor en trots van het volk worden neergezet, zul je niet op de website van Van Agt of de blog van Meulenbelt tegenkomen.

Snels idee is misschien nog niet eens zo gek, indien door beide partijen nageleefd. De regel zou dan zijn dat je eerst uitgebreid inhoudelijk op het punt van je tegenstander moet ingaan, voordat je zelf een punt naar voren mag brengen. Het zou debatten tussen voor- en tegenstanders van IsraŽl er zeker op doen vooruitgaan, al zou men evengoed al snel verzanden in welles-nietes discussies over wie er het eerst was en de meeste aanspraken op het land heeft. Ook voor politici zou het een goede regel zijn. Een nog mooiere regel zou zijn dat waarheidsvinding, en niet punten scoren, het doel is van beide partijen. Als de ander een punt heeft dient dat te worden meegenomen (en toegevoegd) aan de eigen analyse van de zaak. Daarmee ontzenuw je gelijk het misbruik van allerlei zaken, hoe waar ze op zichzelf ook zijn. Het bestaan en het belang van de moefti betekent niet dat de Palestijnen geen recht hebben op een staat, of alles dat hen is overkomen dus gerechtvaardigd en hun eigen schuld is. En extreme kolonisten die de Palestijnen proberen weg te pesten bewijzen niet dat IsraŽl op heel de Westoever niets te zoeken heeft, en daar geen Joden mogen wonen. Zo'n dialoog werkt natuurlijk alleen als beide kanten ophouden de ander als vijand te zien die per definitie ongelijk heeft en zelfs op de vernietiging van hun kant uit is, en als men een gemeenschappelijk doel heeft, namelijk een einde aan dit slepende conflict middels een aanvaardbaar compromis. En dat is alleen mogelijk als beiden elkaars basisrechten erkennen, als er overeenstemming is over een paar basale zaken, en als er een minimum aan vertrouwen is. Dit alles ontbreekt echter, zowel hier als daar.

Terug naar Jan Dirk Snel en zijn kritiek op de IsraŽl sympathisanten. Niet alleen stelt hij deze eis van een uitvoerige inhoudelijke weerlegging van alles wat de ander beweert alleen aan de pro-IsraŽl zijde, hij blijft in zijn bespreking van een en ander zelf ook niet erg zakelijk. Zo beticht hij het Wiesenthal Centrum van 'grove leugens' omdat het beweert dat het Kairos document een 'frontale aanval is op de legitimiteit, levensvatbaarheid en het bestaan van IsraŽl'. Hij maakt zich er vervolgens wel heel makkelijk vanaf door te zeggen dat het Kairos document IsraŽl als 'werkelijkheid aanvaart'. Mijnheer Snel, waarom gaat u niet zakelijk op die kritiek in? Iets op dit moment als werkelijkheid aanvaarden wil niet zeggen dat je de legitimiteit ervan niet op losse schroeven kunt zetten, of ernaar kunt streven dat die werkelijkheid in de toekomst anders wordt. De betiteling van 'grove leugens' is, gezien de magere onderbouwing, laten we zeggen, niet erg zakelijk.

Nog een voorbeeld: "Het CJO bestrijdt dat het advies van het Internationale Hof van Justitie dat de muur illegaal acht, bindend zou zijn, maar dat is een sofisme", aldus Snel. "Als iets illegaal is, is het dat ook al zonder rechterlijke uitspraak. Wie iets steelt, is ook al crimineel bezig voor de rechter dat vastgesteld heeft." Dat is, met permissie, een drogreden, om precies te zijn een cirkelredenering. Het punt is dat niet eenduidig is komen vast te staan dat de afscheidingsbarriŤre illegaal is volgens het internationaal recht. Daarvoor is immers (in dit geval van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof) nodig dat beide partijen instemmen met het feit dat het Gerechtshof zich erover buigt. De uitspraak en de procedure rammelden overigens aan nogal wat kanten en ik betwijfel of ze de toetssteen van het Nederlandse recht had doorstaan. Het heeft een reden dat deze regel (van instemming door beide partijen) bestaat, en het is sowieso de vraag of het Hof zich over een dergelijke politieke zaak had mogen uitlaten. Feit is dat zij dat nooit tevoren had gedaan. Als een dief niet schuldig wordt bevonden komt dat doorgaans omdat hij dat niet is of omdat er een gebrek aan bewijs is of een andere legitieme reden. Justitie maakt fouten, en internationaal ligt alles nog veel moeilijker dan op nationaal niveau, maar te stellen dat het er niet toe doet of de uitspraak van het Hof bindend is, is wel erg kort door de bocht. Grote stappen, snel thuis. Met een gedegen inhoudelijke reactie heeft het niet veel te maken.

Het was wellicht beter geweest als het CJO een uitgebreide uitleg had gegeven waarom het internationale recht zoals dat tegenover IsraŽl wordt uitgelegd en toegepast, niet in alle opzichten fair is, en men op alternatieve interpretaties had gewezen. Men had kunnen vermelden dat nog geen 50 jaar geleden zaken internationaal recht waren waarvan wij nu walgen, en dat internationaal recht niet de enige maatstaf is van wat waar en rechtvaardig is. Een deel van het internationale recht stamt van vlak na WO II en reflecteert de politieke en geografische realiteit van dat moment. Het is aan vervanging toe, maar het is moeilijk daarover internationaal overeenstemming te bereiken. Internationaal recht komt bovendien tot stand in een internationale politieke arena met koehandel, machtsspelletjes, machtsblokken, politieke en vooral economische belangen etc. etc. Dat daaruit een product voortkomt dat in sommige opzichten minder dan perfect is, zou niet hoeven te verbazen. Maar het CJO wilde geen brief van 10 kantjes schrijven.

Snel is niet alleen erg selectief in zijn kritiek, hij ziet niet de balk in zijn eigen ogen. Het mag zo zijn dat de reacties op de brief van de PKN wat defensief waren (ik ben daar, even voor de duidelijkheid, uitgebreid op ingegaan in een aparte blog), vergeleken bij wat de pro-IsraŽl scene over zich heen krijgt is het nog alleszins beschaafd. Misschien heeft meneer Snel even op de 'expertdiscussie' op de website van de NRC gekeken, en dan is hij zich hopelijk (maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet) een hoedje geschrokken. 'Wat een onredelijke en inhoudsloze kritiek op IsraŽl! Zij bevat een stortvloed aan verdachtmakingen. IsraŽls bestaansrecht wordt ontkend, en haar beleid vergeleken met wat de nazi's de Joden aandeden. Hoe onredelijk en onzakelijk! Laat ik er snel een opiniestuk over schrijven.'

Als hij weleens vaker op internet surft, zou hij weten dat het tegenwoordig bon-ton is om zo over IsraŽl te schrijven. Als hij weleens de krant leest, zou hij weten dat op demonstraties openlijk antisemitische leuzen worden gescandeerd en dat het aantal antisemitische incidenten is toegenomen, al moet je dit soort dingen wel een beetje tussen de regels door lezen, zeker bij de NRC. Hij zou kunnen bedenken dat, als een land en een groep zo continu wordt aangevallen en in de beklaagdenbank wordt gezet, als het wordt beticht van zo ongeveer alle ellende die er maar is in de wereld, als het met de grootste schurken wordt vergeleken, dat men dan weleens wat defensief wil worden. En hij zou natuurlijk moeten weten dat de relatie tussen de kerk en IsraŽl precair is, en het er dus extra op aan komt wat de kerk zegt. Voor een ingezonden stuk van een opiniemaker was de brief van de PKN inderdaad zeer gematigd geweest, maar als de PKN zo'n brief officieel en publiekelijk aan de ambassadeur overhandigt is dat een andere zaak. Van de PKN verwacht men bovendien neutraliteit, en ook uitdrukking aan de verbondenheid van de kerk met IsraŽl.

Snel verwacht blijkbaar dat de Joodse gemeenschap in Nederland zich alles laat welgevallen en alles even vriendelijk en gelaten over zich heen laat komen. Als zij af en toe haar eigen mening laat horen, in haar eigen woorden en op haar eigen manier, en laat merken dat zij iets niet zomaar accepteert, dan wordt zij daar wederom hard op aangevallen. 'Koest, ga terug naar je hok, en wees eens rťdelijk, anders praten we niet meer met je.'

Het is u wellicht opgevallen: ik heb weleens de neiging om uit te wijden en de zaken vooral goed en grondig te willen uitleggen. Als ik een brief naar de krant stuur of notulen maak van een vergadering, moet ik vaak flink inkorten. Mocht het CJO, Christenen voor IsraŽl of iemand anders graag een uitgebreide inhoudelijke brief of reactie schrijven, waarin op alle tegenargumenten grondig in wordt gegaan, dan kan men contact met mij opnemen. Ik stel een tarief per woord voor, maar daar kunnen we uitgebreid over onderhandelen ;-).

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Houd kritiek op Israel eens redelijk en zakelijk

[Vorig artikel: "Waarom is Israel-kritiek zo vaak onredelijk?"] [Volgend artikel: "Hasbara voor Nederland?"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery