Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Saturday, 27 March 10, schreef

Dat er nog zoiets zou bestaan als een taboe op kritiek op IsraŽl kan ik niet meer bespeuren. Naar ik vrees eerder al andersom!
De heer von der Dunk is helaas niet de enige die zijn hoofd niet meer koel en dus helder kan houden wanneer IsraŽl ter sprake komt. En dat is niet het enige. Hoogstwaarschijnlijk spelen in dezen veel meer dingen mee!

Ik vraag mij af wat er aan de hand zou kunnen zijn? Is er iets wezenlijks mis met IsraŽl, Úf....met 'ons'?

Heel kort noem ikzelf sommige dingen.
Punt een, IsraŽl is een op het Westen georiŽnteerd land. Het tweede punt is dat de IsraŽlische samenleving veel beter ontwikkeld is dan die in de omringende landen.
Het derde punt is dat IsraŽl opgebouwd werd door Joodse mensen die veelal Zionistische idealen aanhingen Ťn in praktijk wisten te brengen. Dit met veel inzet en integriteit!
Mogelijk dat deze punten prikkelen tot jaloezie.

Antisemitisme is van alle tijden, het zal helaas nooit verdwijnen zolang er praktiserende Joodse mensen op deze planeet blijven zoals ze zijn.

Welke belangen, waar ook ter wereld spelen, daar kom je als gewoon burger niet echt achter.
Maar Jeruzalem kan niet echt oorzaak zijn van, mogelijk wel aanleiding tot.
En welke aanleiding dan?
Is dit nu de actuele stok waarmee. . . enzovoorts?

Nu dan 'ons'. Wij dus. En wie zijn wij? Wij zijn niet Joodse mensen.
Vormen wij, als niet Joodse mensen voor alle duidelijkheid, dan misschien het poldermodel van planeet de Aarde die moeilijk om kunnen gaan met mensen die hun eigen identiteit als volk weten te handhaven en voort te zetten?
Ik ben bang van wel!

IsraŽl moet ontzŤttend voorzichtig doen met alles.
Want oh wee je gebeente. De heer von der Dunk is echt niet de enige deskundige, die zijn deskundigheid niet meer kan vasthouden wanneer het om Israťl gaat! En dat kan fatale gevolgen hebben voor IsraŽl. Zoiets zou dan volkomen misplaatst zijn.

Ik ben van mening dat IsraŽl absoluut geen schurkenstaat is, laat staan dat de IsraŽlis zich bewust zouden gaan verlagen tot het hanteren van Nazi-methodes!!!

Mensen die veel kritiek hebben op IsraŽl betichten dat zelfde land ervan met buitenproportionele reacties aan te komen zetten op raketaanvallen vanuit voor hen vijandelijk gebied.
Ik ben van mening dat mensen die IsraŽl als mondiaal probleem zien, zŤlf buitenproportioneel in hun kritiek op IsraŽl zijn.
De heer von der Dunk, is m.i. hiervan een typerend schoolvoorbeeld.

op Sunday, 28 March 10, schreef ben

Het taboe Ė ofwel als ongepast beschouwen van - uiten van kritiek op Israel is inderdaad wel verdwenen. Ik denk dat je dat bedoelt. Israel kent vele mede Ė en tegenstanders; en zijn zeker niet alleen te vinden in Israel zelf, of in de landen van het MO, Europa, Nederland of de VS. Discussies daarover zijn vaak emotioneel. Regelmatig kom je stemmen tegen met een racistische ondertoon of strekking. Ik vind dat verwerpelijk. Maar het mag niet zo zijn dat kritiek op bijvoorbeeld het huidige beleid van Israel snel wordt gepareerd met beschuldigingen van antisemitisme, of zelfs van persoonlijke aard; het op de man spelen in plaats van op inhoud maakt dit soort discussies gauw ranzig. Ingaand op je opmerkingen: Of er iets wezenlijk mis is met Israel of met Ďonsí, is aan de beoordelaar zelf; mijn eigen kritiek is, dat veel te snel het woord antisemitisme er bij gehaald wordt.
Aan Ratna de vraag: Is er een link naar het artikel van Von der Dunk? Zodat ik het zelf kan lezen en beoordelen?

op Sunday, 4 April 10, schreef Wouter Brassť

Ik ben niet Ratna, maar voor wie de techniek van het Googlen beheerst is het niet zo moeilijk:

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5395/Israel_wordt_blok_aan_het_been

op Monday, 12 April 10, schreef

Van de inhoud waar deze bovenstaande link naar verwijst wordt je op z'n zachst uitgedruk niet echt vrolijk van.

De manier waarop Von der Dunk het doen en laten van IsraŽl eerst beoordeelt en daarna benadert is naar mijn mening vergelijkbaar met een ethische patstelling waarbij hij elke actie en reactie van IsraŽl plaatst in een als dan schuldverhouding.
Als IsraŽl maar niet, of wel of wat dan ook, dŗn zal het allemaal wel gaan.

Het artikel van de heer Von der Dunk heeft naar mijn mening een wel zo'n eenzijdige toonzetting dat elke open en eerlijke manier van discussiťren met elkaar al bij voorbaat kansloos is inzake de problematiek ook vanuit IsraŽlisch standpunt te zien.
De vooringenomenheid van de heer Von der Dunk is naar mijn mening een blok aan het been van al die mensen die zaken vanuit een ander perspectief durven te benaderen!

op Monday, 12 April 10, schreef Ratna Pelle

Ben, er wordt soms te snel van antisemitisme gesproken, maar soms is het ook gewoon terecht. Juist van anti-Israelische kant wordt vaak ontzettend emotioneel en fel gereageerd, en gaat men ver over de schreef. Nee, niet alle kritiek op Israel is antisemitisch. Nee, niet alle kritiek op Israel is antisemitisch. Nee, niet alle kritiek op Israel is antisemitisch. Maar soms laden de critici die verdenking wel op zich. En nog vaker maken zij mensen die het voor Israel opnemen uit voor racist of voor een lid van de notoire duistere oppermachtige louche zionistische lobby, betaald door de ambassade en vast een geheime spion voor de Mossad. Hou nou eens op met altijd weer de beschuldigende vinger naar de pro-Israel kant te wijzen. Turf de reacties eens op een gemiddeld artikel over Israel bij Nujij.nl of de Telegraaf, of de Volkskrant of de (kuch) 'expertdiscussies' van NRC Handelsblad, en hoeveel van welke kant er op de man spelen, de oorlog erbij halen of racistisch/antisemitisch van aard zijn.
Het betreffende artikel is te vinden onder opinie op de website van de Volkskrant, klikken op Thomas von der Dunk, of door te googelen op von der Dunk Israel blok aan zijn been oid. Ik had er overigens een flink deel uit geciteerd zodat mensen zelf kunnen zien hoe erg hij is.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Thomas von der Dunk en het antisemitische blok aan zijn been

IMO Blog, 2010

Ik heb het hier vaker gehad over Thomas von der Dunk, die met enige regelmaat dezelfde column schrijft over 'schurkenstaat IsraŽl' en al haar 'misdaden'. Hier en daar past hij een zinnetje aan om op de actualiteit aan te sluiten, en klaar is kees. De teneur is altijd dezelfde: 'IsraŽl is de grootste schurkenstaat op deze planeet en brengt de veiligheid van brave Europeanen in gevaar, maar terwijl andere landen voor dergelijk gedrag worden afgestraft gaat IsraŽl als enige altijd weer vrijuit vanwege haar misbruik van de Holocaust.'
Het is opvallend: Von der Dunk is geen domkop, hij is zelfs een redelijk vooraanstaand historicus al heeft hij misschien niet de positie die hij graag had gehad, en over veel onderwerpen schrijft hij weliswaar hier en daar wat kort door de bocht, maar heeft hij ook iets zinnigs en nieuws te zeggen. Wanneer hij het woord 'IsraŽl' hoort krijgt hij echter een soort waas voor ogen, raakt overmand door woede en begint te raaskallen. Misschien zou een vriend of collega hem eens vriendelijk op dit euvel moeten wijzen, om hem te behoeden voor al te genante vertoningen. Misschien zou de redactie hem eens moeten verzoeken om zich te beperken tot onderwerpen die hij emotioneel aankan.


Als je zulke baarlijke nonsens schrijft over een ander land of een andere kwestie zou dat naar ik aanneem al lang zijn gebeurd, en zou Von der Dunk zich ofwel die kritiek hebben aangetrokken of hij was roemloos in de vergetelheid geraakt als extremist die niet langer serieus te nemen is. Over IsraŽl is het echter zo normaal dit soort nonsens uit te kramen dat je daar prima mee wegkomt; het voegt zelfs iets toe aan je imago. Je bent bijzonder moedig omdat je dit 'taboe' durft te doorbreken en je niks aantrekt van de oppermachtige zionistische lobby die je op de nek zit, van gevoelens van schaamte over wat er tijdens de oorlog gebeurde en andere ballast.

Bovengenoemde waarschuwing is dus onnodig, in ieder geval wat Von der Dunks reputatie betreft, en aan mensen die vinden dat je niet mag liegen over IsraŽl heeft hij sowieso geen boodschap. Alles mag om dit land zwart te maken en te schaden.
Een fragment uit de nieuwste variant van zijn anti-IsraŽl column:

Dat deze zionistische lobby oppermachtig is, verbergt zij ook niet langer zelf. Congresleden worden openlijk onder druk gezet, waarbij de steun aan Obama's zorgplan als ruilmiddel dient: als hij nogmaals 'harde' kritiek op IsraŽl durft te uiten, kan hij dit plan vergeten. Als hij binnenlands een essentieel succes wil boeken, is er geen hoop op een essentieel buitenlands - en omgekeerd. Met andere woorden: de gezondheid van miljoenen Amerikanen en de mensenrechten van miljoenen Palestijnen worden door de IsraŽllobby aan haar doeleinden ondergeschikt gemaakt.

Nu is dat eerste hoofdzakelijk een Amerikaans probleem, maar het tweede is dat niet. De staat IsraŽl wordt mondiaal steeds meer een blok aan ons been. Haar annexionistische ramkoers heeft zich inmiddels tot het gif in onze betrekkingen met de islamitische wereld ontwikkeld. Ons belang bij redelijke betrekkingen daarmee gaat ver uit boven de obsessies van IsraŽl, omdat zij onze eigen veiligheid raakt en het getolereerde wangedrag van IsraŽl juist verder voedsel geeft aan de antiwesterse haat in het Midden-Oosten die zich van Madrid tot Londen in terroristische aanslagen vertaalt.

En niet alleen daar: zij brengt ook westerse burgers en soldaten elders in gevaar. De Amerikaanse generaal Petraeus heeft al gewaarschuwd dat de blinde Amerikaanse steun voor IsraŽl Amerika steeds kanslozer maakt in Afghanistan en Irak. Elke illegale joodse woning in Oost-Jeruzalem levert zo weer een extra kogel op voor een Nederlandse militair in Uruzgan.


De mythe van de oppermachtige zionistische lobby is gevaarlijk, en doet direct denken aan antisemitische beweringen over de te grote macht van de Joden en hun duistere lobby, hun disloyaliteit aan de landen waar zij wonen en hun schaamteloze methoden om de 'goyim' hun wil op te leggen. De pro-IsraŽllobby doet net als honderden andere lobbies haar werk in de VS en probeert congresleden van haar gelijk te overtuigen. Dat zij congresleden op bovengenoemde wijze onder druk zou zetten is op flinterdun 'bewijs' gebaseerd. Het wordt vermeld in een artikel in NRC Handelsblad van 17 maart, waarin wordt verwezen naar blogger en buitenlandspecialist van de New America Foundation Steve Clermons, die David Schenker, oud-medewerker van Donald Rumsfeld en nu werkzaam voor de IsraŽl-lobby aanhaalt. Schenker reageerde echter op Clermons blog en zei verkeerd te zijn geÔnterpreteerd. Zie voor meer informatie dit artikel.

Lobbyisten van allerlei lobbies komen overigens geregeld in opspraak vanwege ongeoorloofde praktijken, en op het Witte Huis lopen vele duizenden lobbyisten van allerlei pluimage rond. Uit cijfers blijkt dat de IsraŽl-lobby niet de grootste lobby is. Hoe groot haar macht is, is moeilijk te meten. Zij heeft een behoorlijke invloed op het congres, maar is lang niet de enige. Bovendien is een deel van wat zij bereikt vooral symbolisch, zoals de wet dat de VS haar ambassade weer naar Jeruzalem moet verplaatsen. Ieder half jaar stelt de president (iedere president) dat uit, omdat het op dat moment niet opportuun is en geen haan die er verder naar kraait. Veel echt belangrijke zaken beslist het State Department en dat is bepaald niet eenzijdig pro-IsraŽl, zoals afgelopen weken ook weer bleek.

Ook de aantijging dat IsraŽl Westerse burgers en soldaten in gevaar brengt is buiten alle proporties. Het is overigens opvallend: de VS zou IsraŽl zo totaal kritiekloos steunen volgens Von der Dunk, maar wanneer Amerikanen op machtsposities zich juist bijzonder kritisch uitlaten over IsraŽl wordt dat ook met beide handen aangegrepen om het eigen gelijk aan te tonen. Het feit dat iemand met zo'n functie zoiets openlijk kan zeggen zonder een gigantische rel te veroorzaken, laat zien dat IsraŽl ook in de VS niet boven kritiek verheven is en het met die macht van de 'zionistische lobby' wel meevalt.

De bewering dat aanslagen in Europese steden of aanvallen van de Taliban op 'onze jongens' door die vermaledijde Joden in IsraŽl worden veroorzaakt is een kwaadaardige, grenzend aan antisemitisme. Veel Arabieren hebben wel wat anders aan hun hoofd dan de bezetting van een gebied door IsraŽl ter grootte van de provincie Gelderland. Zij zijn boos en gefrustreerd over het wanbeleid van hun regeringen, de wijdverbreide corruptie, de armoede en de onvrijheid. Voor zover men het Westen de schuld geeft ziet men de aanwezigheid in Irak en de steun voor het Saoedische koningshuis door de VS waarschijnlijk als grotere problemen. De mensen in Afghanistan kampen met een regering die afhankelijk is van lokale krijgsheren en drugshandel, met armoede, slecht onderwijs, chaos en werkloosheid en hebben sympathie voor de Taliban omdat deze hun problemen zegt te begrijpen en op te kunnen lossen en appelleert aan hun trots en identiteit. Het is een ingewikkelde problematiek, en als we de oplossing wisten dan ging het naar ik aanneem een stuk beter in Afghanistan, maar het is ziekelijk om voor ons falen aldaar de Joden zionisten de schuld te geven.

Nog iets over deze zin van Von der Dunk: Elke illegale joodse woning in Oost-Jeruzalem levert zo weer een extra kogel op voor een Nederlandse militair in Uruzgan.

Gisteren zag ik toevallig een reportage op CNN over de wapensmokkel van Iran aan de Taliban. Zeker 50% van haar wapens zou uit Iran komen, zo bleek uit onderzoek naar serienummers op bermbommen en ander wapentuig. Alle internationale waarnemers ter plekke zouden dit beamen, de Afghaanse regering weet het maar durft Iran er niet op aan te spreken. Iran draagt daarmee in niet geringe mate bij aan het falen van de ISAF missie en er is een vrij grote kans dat de kogels en bommen die onze jongens en meisjes daar doden uit Iran komen. En nee, het gaat Iran niet om een paar woningen in Oost Jeruzalem, en zij zal hiermee niet stoppen als IsraŽl een bouwstop in haar eigen hoofdstad zou afkondigen.

Vorige week kwam het Meldpunt Discriminatie Internet met de cijfers over 2009, waaruit bleek dat met name antisemitisme op internet enorm is toegenomen. Overigens belandt maar een fractie van de vele antisemitische opmerkingen op internet als klacht bij het MDI, en in tegenstelling tot wat velen op internet beweerden hanteert zij zeer strikte criteria. Onder bijna ieder artikel over IsraŽl, ook dat van Von der Dunk, staan tientallen nazivergelijkingen, wordt IsraŽls bestaansrecht ontkend en zij als het grootste kwaad op deze aardbol voorgesteld. Sommigen laten het daar niet bij, maar spreken direct de Joodse gemeenschap aan op de 'misdaden' van IsraŽl, ontkennen de Holocaust of menen dat de Joden met hun recalcitrant gedrag deze over zichzelf hebben afgeroepen. Het IsraŽlisch-Palestijns conflict wordt kortom vaak gebruikt als uitlaatklep voor de meest vileine Jodenhaat. Thomas von der Dunk wakkert dergelijke sentimenten aan met zijn volkomen onredelijke tirades tegen IsraŽl, waarbij hij het met de waarheid niet bepaald nauw neemt.

Het is overigens tekenend dat als reactie op de cijfers van het MDI vele reaguurders beweerden dat kritiek op IsraŽl met antisemitisme werd verward, en het MDI wel een onderdeel zou zijn van de IsraŽl-lobby. Dit toont de leegheid van het 'argument' dat critici van IsraŽl onterecht voor antisemiet worden uitgemaakt treffend aan. Wanneer iemand zegt dat Joden wereldwijd teveel macht hebben, dat er een Palestijnse Holocaust plaatsvindt en dat dit wel de ware aard van de Joden laat zien, dan is dat volgens sommigen slechts legitieme kritiek op de staat IsraŽl.

Dat alles zou speciaal Den Haag aan het denken moeten zetten, dat vanwege eigen schuldgevoelens over de Holocaust inzake IsraŽl nog altijd spreekt met kilo's meel in de mond. In dat opzicht vormt Nederland een blok aan Europa's been. Het Europese parlement heeft zich recent wel achter het Goldstone-rapport geschaard, wat tot een obligate woede-uitbarsting in Jeruzalem heeft geleid. Om even te recapituleren: het gaat ook om evidente disproportionaliteit - een dozijn IsraŽlische en meer dan duizend Palestijnse doden. Dan weet U wat IsraŽlische woede moreel waard is.

IsraŽliŽrs hebben natuurlijk net zoveel recht als ieder ander land om het niet eens te zijn met een rapport dat aan alle kanten rammelt en barst van de fouten. Dat er veel meer Palestijnen omkwamen tijdens de Gaza Oorlog zegt niks over de legitimiteit van die oorlog, omdat de oorzaken daarvan buiten beschouwing worden gelaten. Ik ga een en ander hier niet herhalen, maar recent onderzoek heeft wat ik en vele anderen beweren en hebben uitgezocht onlangs bevestigd.
Nederland is heel moedig in Europa door niet mee te waaien met de antizionistische wind maar vast te houden aan enig evenwicht. Overigens staat Nederland hierin niet alleen; ook bijvoorbeeld Duitsland en ItaliŽ nemen een evenwichtig standpunt in. Dat de door de EU gefinancierde Palestijnse Autoriteit door de EU zo totaal kritiekloos bejegend wordt zou Nederland overigens nog wel eens mogen aankaarten. De Dalal Mughrabi affaire is het laatste voorbeeld van wangedrag en verkwisting van buitenlands geld door de 'gematigde' PA en president Abbas.

Maxime Verhagen maakt zich, net als werkgeversvoorzitter Wientjes, vanwege een nu in London opnieuw volledig ontspoorde Wilders terecht steeds meer zorgen om het imago van Nederland in het buitenland, speciaal in de hele islamitische gordel van Marokko tot IndonesiŽ, dat voor onze economische belangen desastreuze gevolgen hebben kan.

Ja, Nederland doet ook aan louche lobbywerk in het buitenland en probeert haar imago op te poetsen met zalvende praatjes terwijl hier Marokkanen uit disco's worden geweerd en als tweederangsburgers behandeld. Ik chargeer, maar waarom geven we nou niet gewoon toe dat we er een potje van hebben gemaakt, en dat ons tolerante imago voornamelijk op eigenbelang en niet op hoogdravende idealen en waarden was gebaseerd?

Maar Wilders is niet toevallig ook de meest rabiate IsraŽlfan in ons land. En dŠt zou speciaal Verhagen aan het denken moeten zetten, want juist zijn eigen wegkijken inzake IsraŽl is niet minder economisch schadelijk, omdat andere supermachten met een groeiende oliebehoefte gereed staan het gat te vullen dat het Westen nu door eigen falen in zijn eigen invloedssfeer in het Midden-Oosten slaat - tenzij wij van de grillen van Khadaffi allťťn afhankelijk willen blijven. Niet toevallig lonkt China al naar Iran.

Ja natuurlijk, ons beroerde imago in de Arabische wereld ligt aan IsraŽl! Wilders is immers hartstikke pro-IsraŽl dus daar ligt het aan. Was Wilders niet zo pro-IsraŽl geweest dan had men het in Marokko, JordaniŽ en IndonesiŽ allemaal nog wel kunnen begrijpen. Kopvoddentax, 90% van de Koran eruit willen scheuren en door de plee spoelen en de profeet met Hitler vergelijken is allemaal tot daar aan toe, maar ook nog eens die criminelen in IsraŽl steunen, dat doet de deur dicht. Een zeer adequate en realistische beschrijving van hoe men in de Arabische wereld over ons denkt.
Nu we van de economische crisis ook IsraŽl de schuld kunnen geven, kan het zwartepieten daarover ophouden. Dat scheelt weer een paar debatten voor de verkiezingen.

IsraŽl als zondebok voor alle wereldproblemen, het terrorisme, Afghanistan, Irak, het Iraanse kernwapen, de spanningen met moslims, ons verslechterde imago en de economische crisis. Het doet verdacht veel ergens aan denken en het is verdacht gevaarlijk, vooral omdat Thomas von der Dunk helaas niet de enige is met deze ideeŽn, maar wel een van de weinige columnisten van een gerespecteerde krant die ze zo openlijk en schaamteloos ventileert.

Dergelijk haat tirades zijn een krant als de Volkskrant onwaardig en wakkeren het antisemitisme aan.


Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Thomas von der Dunk en het antisemitische blok aan zijn been

[Vorig artikel: "Conflict met Amerika over bouwen Jeruzalem verenigt Israel"] [Volgend artikel: "Het belang van Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery