Share |


Reacties: 3 Opmerkingen

op Sunday, 4 April 10, schreef Kafir Harby

Spijtig dat ik het moet zeggen, maar hier is maar ťťn enkele oplossing over: een korte maar alles beslissende oorlog. Wat de joden voor mijn part kunnen doen is een oorlog uitlokken en vervolgens de Gaza bulldozeren en alle Pali's Egypte in drijven. Dan Jerusalem en grote delen van West-Bank etnisch zuiveren (Pali's overhevelen naar JordaniŽ, waar ze thuishoren) en de grote muur verder afwerken.

op Thursday, 8 April 10, schreef

Vooraf dit: een oorlog is het alleruiterste! Kan zo'n ramp hoe dan ook via diplomatie worden voorkomen is dat het beste. Immers, wie worden er het meest dupe van een dergelijke waanzin? Dat zijn onschuldige mensen! Voorkomen dus.

Ik ben van mening dat Kafir Harby zich onvoldoende bewust is van hetgeen met zijn enkele oplossing veroorzaakt wordt.
Zoiets wakkert op z'n minst het antisemitisme erg aan.

Etnische zuivering. Waar en wanneer hebben we dat eerder in de geschiedenis meegemaakt?
Een 'Palirein' IsraŽl, is dŗt dan de bedoeling?
De Balfourverklaring van 1917 had o.m. als doel om in een nationaal tehuis voor Joden in het gebied, wat werd benoemd als Palestina, te voorzien, en de toenmalige, niet Joodse, inwoners mochten niet daarvan de dupe worden. Dat is ook beslist niet de opzet geweest van Alijah!

We mogen hopen dat het land IsraŽl andere methodes zal blijven hanteren als die Karfir Harby ziet als enkele oplossing.

Een heel juiste oplossing is, wat mij betreft, om het geografische grondgebied van, wat heet Palestina, blijvend te scheiden in een land met de naam IsraŽl, en een land met de naam... Palestina?

Als de Westerse diplomatie blijft hameren op het bestaansrecht van IsraŽl, wellicht begrip toont voor een IsraŽlish en ongedeeld Jeruzalem, zal de enkele oplossing gelukkig niet nodig zijn.

op Monday, 12 April 10, schreef Ratna Pelle

@ Kafir Harby:
Je bedoelt dat Israel al die dingen moet doen waarvan de antizionisten haar steeds beschuldigen? Nou nee. Ik denk niet dat er nog veel Joden in een staat zouden willen wonen die doet aan etnische zuiveringen en de hele Gazastrook plat bulldozert, los nog van het feit dat die staat natuurlijk geen enkele steun meer zou krijgen van de VS of andere Westerse landen. Als bij een legeroperatie een dozijn onschuldige Palestijnen omkomen, wordt de Veiligheidsraad in spoedzitting bijeengeroepen en buitelen de diverse regeringsleiders over elkaar heen in het veroordelen van dit 'buitensporig geweld'. Wanneer Israel aankondigt over een paar jaar 1600 woningen in een Joodse wijk vlakbij de groene lijn te bouwen, ontsteekt de VS in een woede aanval die weken aanhoudt. Dus wat verwacht je wanneer Israel miljoenen Palestijnen de grens overzet en er honderdduizenden vermoordt? En waarom wil je dat Israel zich tot de methoden van Soedan en Congo verlaagt? Wat heeft het daarbij te winnen?

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Palestina op de landkaart

IMO Blog, 2010

Op pro-Palestijnse websites en in brochures duiken geregeld een serie kaarten op, die de Palestijnse claim op heel het land tussen de rivier en de zee moeten rechtvaardigen. Dries van Agt gebruikt ze, het Palestina Komitee, en ik meen ook ICCO. Het verhaal is duidelijk: het hele land was van de Palestijnen, en Joden bezaten slechts een paar plukjes land. Toen kregen ze van de VN opeens ruim de helft toegewezen, logisch natuurlijk dat de Arabieren weigerden daarmee in te stemmen. Vervolgens pikten ze nog eens de helft van het aan de Arabieren toegewezen deel in, en logisch dat de Arabieren dat niet accepteerden. Uiteindelijk veroverden ze het hele land en bleven er in 2000 slechts een paar kleine plukje over voor de Palestijnen.

Palestinian Loss of Land 1946-2000


Deze landkaarten zijn niet alleen misleidend, ze bevatten ronduit verkeerde informatie. Alle grond die in 1946 niet door Joden werd bezeten is groen gekleurd, suggererend dat die dus Arabisch was. In werkelijkheid was het merendeel van deze grond onbewoond en werd door de mandaatautoriteiten beheerd. Officieel behoorde dit land dus aan Groot-BrittanniŽ toe, maar dat had het mandaat gekregen van de Volkerenbond onder de voorwaarde dat er een Joods Nationaal Thuis zou worden gesticht.
Ami Isseroff schrijft hierover:

A discussion of the difficulty of establishing land ownership in Palestine of 1946 and the origins of this "settlement map" is given in The Land Question in Palestine. The Arabs had no sovereignty over the land at any time, and they owned less than half of it. Despite Arab efforts to prevent Jewish land purchases, Jews owned about 8% (more by some estimates) of the land in the area that became Israel. Nearly 50% of the land was government land. Since the mandate was supposed to create a "national home" for the Jews, it is hard to understand why this land is colored green. Furthermore, despite big stretches of white area shown in the later maps, Arabs still own private property in those white areas - in Israel, as does the Muslim Waqf, as does the Greek Orthodox Church.

In de kaarten worden op een sluwe manier de verschillende vormen van landbezit, autonomie en politiek bestuur door elkaar gehaald. Privť land dat Joden bezaten in 1946 is wit gekleurd; privť land dat Arabieren bezitten is, samen met het land dat de overheid bezit, de kerken bezitten en god weet wie bezitten, groen. In 2000 is alleen het land waarover de Palestijnen volledige autonomie hebben groen; land dat zij privť bezitten is wit omdat het onder IsraŽlisch bestuur valt. Ook land dat de kerken bezitten (dat is in Jeruzalem heel wat) is nu wit en dus 'IsraŽlisch'.

De kaarten suggereren dat er vroeger een onafhankelijke Palestijnse staat is geweest, die al het land in bezit had (behalve de witte vlekjes in kaart 1). Toen kwamen de Joden en pakten de Palestijnen zomaar al dat land af, met hulp nog wel van de VN. Het is dezelfde suggestie als in de Frisia vergelijking wordt gemaakt: stel je voor dat de Friezen opeens heel Nederland veroveren, omdat zij er ooit hebben gewoond? Maar er was helemaal geen Palestijnse staat, terwijl Nederland al eeuwenlang bestond, en voor het Britse Mandaat verwees de naam 'Palestina' slechts naar een geografische regio, niet naar een land of gebied met een autonome status en eigen identiteit. De term 'Palestijnen' verwees voor 1948 naar Joden die in Palestina woonden; Arabieren identificeerden zich vooral met de clan waartoe zij behoorden of de stad waar zij vandaan kwamen.

De derde kaart, waar de situatie tussen 1949 en 1967 zichtbaar is, moet IsraŽls 'expansionisme' aantonen. Wat we niet zien is dat de oorlog die tot dit resultaat leidde door de Arabieren was begonnen en dat zij de Joden uit het gebied wilden verdrijven, waarschijnlijk zelfs uitmoorden (zie ook: De oprichting van IsraŽl en War of Independence). De Arabieren wezen het VN delingsplan af en dreigden met oorlog. In het delingsplan kregen de Joden de helft van een vijfde van het oorspronkelijke mandaatgebied, dat ook geheel JordaniŽ omvatte. Van het aan de Joden toebedeelde gebied bestond meer dan de helft uit woestijn (zie ook: Map of UN Partition Plan).

Bij alle verhalen over hoe onrechtvaardig het zou zijn dat zij 'zomaar' de helft van het gebied kregen toegewezen, zijn nog wel meer kanttekeningen te plaatsen: de Joden hadden na de verdrijving door de Romeinen millennia zonder staat geleefd, en dat was maar matig bevallen. In vele landen, ook in het Midden-Oosten, hebben zij hun bijdrage geleverd aan de nationale cultuur, verdediging van het land en welvaart, en kregen vaak stank voor dank. In dezelfde periode dat zij een minuscuul, onverdedigbaar stukje land toegewezen kregen door de VN, zijn ook veel Arabische staten ontstaan, vaak door pennenstreken van de koloniale machten. Bijna een miljoen Joden leefden in deze landen als minderheid, en moesten zich schikken naar de regels en grillen van de betreffende heersers. Waarom zouden ook niet een paar honderdduizend Arabieren een minderheid in een andere staat mogen zijn? Landen zijn nou eenmaal niet precies langs etnische lijnen op te delen.

Vaak wordt gezegd dat de Joden land van een ander kregen van de VN, uit schuldgevoel over de Holocaust. De Joden hadden het land echter zelf door harde arbeid en investeringen opgebouwd, en er zowel voor Joden als Arabieren een aantrekkelijker oord van gemaakt dat veel immigranten uit de omliggende landen trok. De Arabische bevolking nam begin 20ste eeuw sterk toe, zowel vanwege immigratie als een langere levensduur en betere gezondheidszorg (zie ook: Zionism and its Impact). Bij de stemming voor de VN in 1947 heeft de Holocaust zeker een rol gespeeld, maar dat betekent natuurlijk niet dat de Joden er anders geen recht op hadden. In 1947 was er al een de facto Joodse staat in Palestina, en al in 1922 had de Volkerenbond in het Britse Mandaat vastgelegd dat er een Joods Nationaal Thuis zou worden opgericht. De Holocaust bevestigde op tragische wijze de noodzaak van zo'n nationaal thuis, en nog tragischer, was men daarmee iets eerder geweest en waren de Britten tien jaar eerder vertrokken, dan waren waarschijnlijk honderdduizenden Joden gered. Onder Arabische druk kwamen er vanaf eind jaren '30, volkomen in strijd met de provisies van het mandaat, strikte quota voor Joodse immigratie en werden veel wanhopige vluchtelingen teruggestuurd naar door de nazi's bezet Europa. Na de oorlog werden Joodse vluchtelingen die naar Palestina kwamen op Cyprus geÔnterneerd, in vaak onmenselijke omstandigheden.

De vierde kaart laat waarschijnlijk de gebieden zien die als "Area A en B " in de Oslo akkoorden zijn gebrandmerkt, waar de Palestijnen autonomie kregen. Dat Arabieren op veel meer plaatsen land bezitten, ook in IsraŽl zelf, wordt even buiten beschouwing gelaten. Bovendien wordt gesuggereerd dat zij hier meer land verloren, terwijl zij in feite juist land kregen vanaf Oslo. Tot 1994 hebben de Palestijnse Arabieren nooit soevereiniteit gehad op enig gebied in het land. Het viel tussen 1948 en 1967 onder Jordaans bestuur, en JordaniŽ maakte geen aanstalten de Palestijnen onafhankelijkheid of zelfs autonomie te geven.

Deze kaart uit 2000 lijkt bedoeld om de vredesbesprekingen die toen werden gevoerd te torpederen, door het resultaat van het vredesproces zo karikaturaal voor te stellen. In werkelijkheid hebben de Palestijnen bijna de gehele Westoever en de Gazastrook aangeboden gekregen door Ehud Barak en Bill Clinton, maar Arafat wees de voorstellen af onder andere vanwege het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de Palestijnse vluchtelingen (zie ook: Intifada en Vredesproces). De Oslo Akkoorden waren van het begin af duidelijk bedoeld als overgangsmaatregel, in afwachting van de 'final status' onderhandelingen die binnen vijf jaar tot een definitieve vredesregeling hadden moeten leiden.

De kaarten vertellen een verhaal van de Palestijnen als het ultieme slachtoffer, die zonder dat ze er iets aan konden doen, steeds meer land hebben verloren. Zelf hebben ze geen enkele verantwoordelijkheid, en ook de omliggende Arabische staten hebben geen enkele verantwoordelijkheid. Ze zijn lijdzaam object. Het is het verhaal dat steeds meer de boventoon voert in het debat over het IsraŽlisch-Palestijns conflict, het verhaal dat is doorgedrongen tot de mainstream media die in allerlei varianten steeds weer dit basis verhaal vertellen: de Palestijnen zijn machteloze slachtoffers, IsraŽl de wrede dader die andermans land heeft ingepikt en een weerloos volk onderdrukt. In Ami's woorden:

The maps are used to establish an irredentist narrative. Narratives, as we know, are the matrix of political positions, which determine how all subsequent events will be viewed and judged (see Handbook of Israel Advocacy). They are part of the effort to build a narrative that erases Jewish presence in the land and establishes a mythical past when the land "belonged" in some sense to the then non-existent "Palestinian nation." The basic assumptions of the narrative are already established. People talk about "returning" East Jerusalem to Palestinian sovereignty. This cannot be correct, as there was never any Palestinian sovereignty in Jerusalem or anywhere else, but it is accepted somehow.

Een dergelijk narratief staat vrede in de weg, omdat het de rechten van de ander ontkent. In de kaarten hebben de Joden helemaal geen rechten en verleden in het land, zij zijn vreemde kolonisten die er niks te zoeken hebben. Het feit dat delen daarvan nu al algemeen geaccepteerd zijn, en steeds openlijker aan IsraŽls bestaansrecht wordt getwijfeld, zou te denken moeten geven.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Palestina op de landkaart

[Vorig artikel: "Volgens NRC Handelsblad is het altijd de schuld van Israel"] [Volgend artikel: "Daar heb je Gretta weer"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery