Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Tuesday, 6 April 10, schreef Remco

Lijkt me op zichzelf prima dat Duisenberg haar masker eindelijk laat vallen en zich niet meer achter smoezen ŗ la "ik ben verkeerd geciteerd dan wel verkeerd vertaald", kan verschuilen. Zij is tegen de Joodse staat op het grondgebied van het voormalige Volkenbondsmandaat Palestina, die sinds 1948 bestaat, door de hele beschaafde wereld wordt erkend en lid is van de VN. Dat was al bekend, maar nu weten we het zeker. Nu staan ook haar prominente medestanders en aanhangers - Van Agt, Van den Broek, Van Dam - voor een duidelijke keuze. Welke journalist of wetenschappelijk onderzoeker legt deze heren deze gewetensvraag eens voor? Het zal mij benieuwen wat er uitkomt.

op Tuesday, 6 April 10, schreef Roland

Eens met Remco. Foute (verwerpelijke?) opvatting, maar niet mis te verstaan. Niet gehinderd door enig historisch besef en wellicht haatzaaiend.

Maar ik vind dat ze dit gewoon moet kunnen zeggen (en niet alleen denken). Vrijheid van meningsuiting wordt niet pas vanaf een bepaald IQ beschermd, en ook domme opvattingen mogen gekoesterd worden.

op Wednesday, 7 April 10, schreef S

En Gretta vergeet voor het gemak de ruim 800,000 joodse vluchtelingen uit arabische landen. Zoals mijn familie. Uit Irak.

En verder wat betreft de arabische vluchtelingen uit het gebied dat nu Israel heet (en zonder dus Gaza en Westbank): http://news.google.com/newspapers?nid=1368&dat=19710219&id=QC4jAAAAIBAJ&sjid=PBEEAAAAIBAJ&pg=7466,3727209

op Saturday, 10 April 10, schreef

Naar verhouding dienen er meer Arabische Israeliers in het leger, dan er in Israel wonen. Haaretz had daar ca drie jaar terug een geweldige analyse over. Die besloeg 2 volle pagina's met 2 extra pagina's met commentaar en aanvullende informatie over diverse etnische groeperingen.

De strekking indertijd was dat het leger dat ook nodig heeft, omdat de reguliere jeugd (behoudens een deel van de Russen en alle EthiopiŽrs) kiest voor een alternatieve invulling (studie, etc) en er anders een tekort dreigt. Mogelijk dat het online te vinden is. Anders wat geduld hebben: ik heb het zeker in IL in mij archief zitten, dus de volgende keer dat ik er ben, zoekmik het op.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Daar heb je Gretta weer

IMO Blog, 2010

Na haar interview met Islam Online klaagde Gretta Duisenberg dat zij verkeerd was geciteerd. De interviewer zou nauwelijks Engels spreken en er was geen tolk aanwezig. IsraŽl sympathisanten maakten daar natuurlijk gretig misbruik van door haar extremer voor te stellen dan ze is, en haar van antisemitisme te beschuldigen. Onlangs hield zij een toespraak ter ere van de Palestijnse Landdag (een dag waarop zij betreuren hun land aan IsraŽl te hebben verloren), en die was niet veel anders van toon. Welk land, vraag je je wellicht af? De Westoever en Gazastrook, of geheel IsraŽl? Gretta Duisenberg is daarover heel duidelijk:


Lieve Palestijnse mensen en andere toehoorders,

Op deze Dag van het Land, in het 63ste jaar sinds jullie land je ontstolen werd, wil ik mede namens mijn Stichting Stop de Bezetting mijn volledige en onvoorwaardelijke solidariteit betuigen met de strijd van jullie volk.

Toen ik nog een heel jong meisje was, bestond er nog geen land met de naam IsraŽl. Op de landkaart van mijn school (uit 1951) werd het gebied nog steeds aangeduid als Palestina zoals het al eeuwen genoemd werd. Was dit een aanwijzing dat men de uitroeping van de staat IsraŽl als een tijdelijke zaak beschouwde? Wel, IsraŽl was ook slechts , onder voorwaarden, tot de Verenigde Naties toegelaten!


Het gaat Gretta en Stop de Bezetting dus om IsraŽl zelf, niet om de bezette gebieden. Later zegt ze dat nog eens heel duidelijk, en ook dat de Palestijnen het volste recht hebben al dat land met geweld te 'bevrijden'. Haar school liep blijkbaar een beetje achter, want IsraŽl was toen al een paar jaar volwaardig lid van de VN, en daar had een ruime meerderheid van de VN leden mee ingestemd.

De Westoever en Gaza zijn niet Palestina. Het gehele voormalige mandaatgebied Palestina is in Palestijnse en ook in mijn ogen bezet gebied. Het is met dodelijk geweld in bezit genomen door Europese indringers die van de oorspronkelijke inwoners en de herinnering daaraan, niets meer overlaten. IsraŽl heeft geen legitiem recht op wat het claimt. De zionisten hebben van de toenmalige koloniale mogendheden, waaronder Nederland, in 1947 een stuk land cadeau gekregen dat aan een ander volk, het Palestijnse, toebehoort. Toen zij vervolgens er nog een extra stuk bij veroverden, waarbij de inwoners verdreven werden met achterlating van al hun roerende en ontoerende goederen, riepen zij op 14 mei 1948, om 16.00 uur de staat IsraŽl uit.

Zoals ik in mijn blog over de Palestijnse kaarten uitlegde, is er nooit een staat genaamd 'Palestina' geweest, en was dit slechts de aanduiding van een geografisch gebied, geen politieke of staatkundige eenheid. De zionisten hebben niks kado gekregen, maar het land zelf opgekocht, ontgint, van infrastructuur en andere voorzieningen voorzien en beplant met bomen. In de VN hebben 33 staten voor het delingsplan gestemd, in meerderheid geen Westerse koloniale machten, en de koloniale macht bij uitstek, Groot-BrittanniŽ, onthield zich van stemming. Al eerder had de Volkerenbond het mandaat verleend aan de Britten onder de voorwaarde dat er een Nationaal Thuis voor de Joden zou komen. Het land behoorde niet de Palestijnen toe, maar tot 1917 de Ottomanen en daarna de Britten, met dus de belofte van een Joods Thuis. Dat extra stuk werd erbij veroverd nadat de Arabieren in en buiten Palestina een oorlog tegen de Joden waren begonnen met veelvuldige overvallen op Joodse dorpen en konvooien en ze Jeruzalem zowat uithongerden.

Evenals jullie vind ik dat jullie je niet hoeven te laten vertellen op welke wijze jullie verzet zouden moeten plegen. Dat blijf ik ook tegen anderen, die altijd met de opgeheven vinger klaar staan, verdedigen. Jullie hebben jullie trots en dat niet zonder reden. Jullie strijd is niet alleen een strijd om gelijke rechten, het is een strijd voor totale bevrijding. Dat ondersteun ik met alle kracht die in mij zit.

Okť, maar dan moet je ook niet klagen over het IsraŽlische antwoord. Ofwel je accepteert regels voor beide kanten, ofwel beide mogen doen wat ze willen. Als de Palestijnen volledig vrij zijn in hoe ze de Joden uit wat zij als hun land beschouwen willen wegkrijgen, mogen die zich daar dan niet met geweld tegen verzetten? Ook de Joden hebben hun trots en niet zonder reden. Gretta en vele Palestina sympathisanten roepen eerst heel hard en moedig op tot een heilige strijd tegen de Joden in IsraŽl, om dan vervolgens vreselijk boos te worden als die blijken terug te vechten. Dat gebeurde in 1948 en in 1967 en zo gaat het nog steeds. In plaats van verontwaardigd te zijn kunnen ze misschien beter even nadenken of het wel verstandig is de Palestijnen tot een strijd op te roepen die ze niet kunnen winnen. Een goeie advocaat vertelt het je vantevoren als je geen schijn van kans hebt, al is hij het met je eens en kan aan je verdienen. Als Gretta een goeie advocaat voor de Palestijnen zou zijn, zou ze hen adviseren om geen geweld te gebruiken maar vreedzaam voor hun zaak op te komen. Daar winnen ze internationaal veel sympathie mee. Ze worden nu al door velen als weerloos slachtoffer gezien; zonder geweld worden ze helemaal de darling van het Westen.

Ja beste mensen hier in deze zaal, wij weten het: Palestijnen in Palestina leven onder een meedogenloze militaire bezetting en worden geconfronteerd met de sluipende genocide van hun medeburgers.

Dat is vreemd, want de bevolking is nog nooit zo hard gegroeid als sinds de zionisten zich er vestigden en wegen, scholen, ziekenhuizen en universiteiten bouwden, ook in de bezette gebieden, waardoor de levensstandaard en levensduur van de Palestijnen drastisch toenam. (Zie ook: The impact of zionism.)

Het woord 'genocide' betekent volkerenmoord, niet het doden van gemiddeld 500-1000 mensen per jaar, meest gewapende strijders, in een militaire strijd. Een 'meedogenloze militaire bezetting' suggereert dat op iedere straathoek van Ramallah, Jericho, Nabloes en Oost-Jeruzalem een IsraŽlische soldaat staat die schiet op al wat beweegt, dat dagelijks mensen van de straat worden geplukt en uren gemarteld en er jaarlijks duizenden mensen verdwijnen, zoals onder Pinochet gebeurde en andere wrede dictators. In de Palestijnse steden is het leger doorgaans niet aanwezig, behalve wanneer men in een gerichte operatie een terroristische cel op het spoor is of een aanslag wil verijdelen. Tijdens de tweede intifada kwam dat geregeld voor, nu is dat een stuk minder. In een aantal Palestijnse steden zijn Palestijnse politie en veiligheidsdiensten gestationeerd en zorgen voor de handhaving van de orde.

Gretta Duisenberg spreekt zich uit tegen integratie van Palestijnen in Nederland, vooral de jeugd moet de blik op Palestina gericht houden, om daar binnenkort, na de vernietiging van IsraŽl, terug te keren:

Een extra woord van aanmoediging wil ik nu richten tot de Palestijnse jeugd alhier. Of juister de Palestijnen van de tweede en derde generatie. Jullie hebben een Nederlands paspoort. Maar blijf in gedachten houden dat alles wat je hier door studie verworven hebt, dienstbaar moet worden aan Palestina. Toekomstige Palestijnse leiders zullen waarschijnlijk uit die Palestijnen voort komen die in de diaspora wonen. Bereid je daarop voor. IsraŽl is een tijdelijk verschijnsel, geloof mij. Daarom noemen ook de autochtone Palestijnen in IsraŽl zichzelf: Palestina 1948, tijdelijk IsraŽl genaamd.

Gretta Duisenberg is een tijdelijk verschijnsel, geloof mij. Hopelijk voor de Palestijnen zullen zij sympathisanten krijgen die de noodzaak inzien van een compromis met IsraŽl, die inzien dat Israel hen ook wat te bieden heeft en dat samenwerking beter is dan eeuwige strijd. Die inzien dat de Joden net als de Palestijnen van het land houden en niet van plan zijn er te vertrekken. Die inzien dat vrede ook in het belang van de Palestijnen is.

'Autochtone Palestijnen in IsraŽl zelf' heten IsraŽlische Arabieren. Zij hebben het in veel opzichten beter dan Arabieren in de omliggende landen. Zij hebben stemrecht in een echte democratie, zij kunnen zelf gekozen worden en hoge posities bekleden bij de staat, zij hoeven niet het leger in (het mag wel, maar weinigen doen het), er is vrijheid van meningsuiting en ze hebben, ondanks hun achtergestelde positie, meer welvaart. De meeste Arabische leiders in IsraŽl zijn fel anti-IsraŽl en slaan geregeld ophitsende taal uit, maar uit enquÍtes blijkt steevast dat een overgrote meerderheid van de Arabieren in IsraŽl niet in een Palestijnse staat zou willen leven als die gesticht wordt.

Tenslotte zal speciaal van de Nederlandse regering geŽist gaan worden dat de Nakba ontkenning strafbaar gesteld moet worden. Hiertoe zal Stop de Bezetting het voortouw nemen. De civil society heeft nu steeds meer in haar macht. Het heeft nu geen enkele zin om over vrede te onderhandelen. Wat daar nu onder verstaan wordt is capitulatie voor IsraŽl. En dan is alles echt verloren. Het politiek zionisme is een ernstige misdaad tegen de menselijkheid.

Wat Gretta Duisenberg wil is capitulatie van IsraŽl. Dat zal niet snel gebeuren, gezien alles wat ze voor het land hebben gedaan en hoe hard ze ervoor hebben gevochten en hoezeer het land met de Joden en hun identiteit, geschiedenis en religie is verbonden.
Haar voorstel voor de strafbaarstelling van de 'Nakba ontkenning' is moeilijk serieus te nemen, maar is in feite een verkapte vorm van Holocaust ontkenning. Op haar website zegt ze:

Op kosten van IsraŽl dient nu een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats. De eerstgenoemde wordt dusdanig gesitueerd, dat men eerst de Nakba gedenkplaats bezoekt alvorens men Yad Vashem bereikt.

Misschien dat de Palestijnen dan een monument kunnen oprichten voor de verdreven Joden uit de oude stad van Jeruzalem, uit Hebron en andere plaatsen? En voor de slachtoffers van de honderden zelfmoordaanslagen?

Het behoeft geen betoog dat het systematisch vermoorden en verbranden van 6 miljoen Joden, zonder dat die een vinger tegen de Duitsers hadden uitgestoken (integendeel; zij waren bijzonde loyale burgers van Duitsland, en velen hadden een onderscheiding gekregen vanwege hun bijzondere moed tijdens WOI), op geen enkele manier te vergelijken is met de vlucht en gedeeltelijke verdrijving van 600.000-700.000 Palestijnen tijdens een door henzelf begonnen oorlog, waarbij de belangrijkste Palestijnse leider had verklaard Hitlers karwei in Palestina af te zullen maken.

Ratna Pelle

Hat tip: IsraNed

Eerder over Gretta en SdB op IMO:
01/25/2010: Gretta Duisenberg op Islamonline
12/09/2009: Het antisemitisme van Stop de Bezetting
08/18/2009: Stop de leugens van Stop de Bezetting
02/20/2009: Bestaan van machtige Israel-lobby is mythe
07/29/2007: Jan Wijenberg en de waarheid over Israel en Gaza
07/23/2007: Wijenberg tegen Ellian en de CIDI-achtigen
ZOTW 11-11-2005: Gretta Duisenbergs krokodillentranen

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Daar heb je Gretta weer

[Vorig artikel: "Palestina op de landkaart"] [Volgend artikel: "Joods en Palestijns terrorisme"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery