Share |


Reacties: 4 Opmerkingen

op Monday, 10 May 10, schreef

Ik vraag mijzelf in toenemende mate af wanneer bijvoorbeeld de VPRO, altijd voorop in het bekritiseren van richtingen waarin zich iets ontwikkelt, het voortouw zal gaan nemen in het 'tegenlicht' geven aan anti IsraŽlische trends, die intussen dominant geworden zijn. Huiswerk dus voor de VPRO. Maar zal dat ooit gebeuren!?

Het positieve beeld wat in Nederland heerste aangaande IsraŽl werd mogelijk als eerste aangetast door de afloop van de Yom Kippoer-oorlog eind 1973. Aanvankelijk niet zozeer door het resultaat daarvan, wŤl in latere tijd door een opkomende gedachtengang in religieuse Joodse kringen.
Deze mensen meenden in de overwinning de hand van de Eeuwige te bespeuren en vatten dit als gevolg daarvan op als een groen sein om 'The Westbank' te gaan koloniseren. In hun opinie is 'The Westbank'het hart van het bijbelse grondgebied.

In de jaren die volgden is het land IsraŽl ook weleens laakbaar geweest. Laakbaarheid die meer en meer stof tot nieuwsgaring oplevert.
Daarbij rijzen misverstanden. Die zijn intussen wel bekend.

Gelukkig kent IsraŽl ook de eigen innerlijke samenleving. Ingeklemd binnen nauwe en streng bewaakte grenzen ontwikkelt deze samenleving zich desondanks voort. En zeker niet zonder resultaat, wat uit het artikel blijkt!

Het idealisme van de eerste tientallen jaren van het bestaan van IsraŽl is inderdaad verdwenen.
Na een grondvesten op deels ideŽle basis blijft IsraŽl zich ontwikkelen en nog op een, voor ons Westerlingen, herkenbare manier ook.
De Kibboetsen, bijv., werden in veel gevallen geprivatiseerd. Maar, wat werd er in Nederland in de afgelopen tijd wel niet geprivatiseerd? 'Het moest, om de vaart erin te houden', zo werd het aan ons gemotiveerd. Zou zo'n motto niet aan IsraŽl voorbijgaan? Het is immers ook een Westers land!

Vijandigheid om je grenzen heen, maakt dat je, als samenleving, 'anders' wordt. In IsraŽl zijn er veel mensen die dit signaleren. Zij staan op de rem. Niet altijd dankbaar werk, maar wel goed dŗt het gebeurt.

Ik hoop op en blijf vertrouwen in de z.g. 'Tweestatenoplossing', waarbij het bestaan van IsraŽl ook gewaarborgd blijft.
Dit lijkt mij, ook met het oog op de toekomst, een hŤŤl toepasselijk verjaardagscadeau!

op Monday, 17 May 10, schreef ben

Tjalling,
Laakbaar? Misverstand? Dť z.g. 'Tweestatenoplossing', waarbij slechts het bestaan van IsraŽl gewaarborgd blijft. Jij mag het zeggen..

Israel's tourism ministry is wiping Palestinians off the map.
http://www.haaretz.com/israel-s-tourism-ministry-is-wiping-palestinians-off-the-map-1.289387

[reactie ingekort - RP]

op Monday, 17 May 10, schreef Ratna Pelle

Ben,
zoals herhaaldelijk gezegd, wil ik niet steeds van die lange citaten uit de Haaretz of andere kranten op mijn blog. Mensen kunnen zelf online de Haaretz lezen. Een korte verwijzing naar
een artikel volstaat, en verder verwoord je maar zelf je opmerking, mits betrekking hebbende op mijn blog artikel. Je citaat had daar niet of nauwelijks betrekking op.

op Wednesday, 19 May 10, schreef ben

Ratna,
Mijn reactie was gericht aan Tjalling en zijn bijdrage.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Israel 62 jaar jong!

IMO Blog, 2010IsraŽl viert vandaag haar 62ste verjaardag, en ik wil haar daarmee van harte feliciteren!


Mag voor IsraŽl de vlag nog uit?

62 Jaar is redelijk op leeftijd voor een mens, jong voor een land. Komt de wijsheid met de jaren zoals bij mensen? Velen in IsraŽl verlangen terug naar Ben Goerion en andere leiders van het eerste uur, die doortastend handelden, alles in dienst stelden van de nieuwe staat en haar overleven, de juiste pioniersgeest bezaten en ideologische bevlogenheid wisten te combineren met pragmatisme en de bereidheid compromissen te sluiten. Zij wisten bovendien het land te verenigen en de mensen te motiveren om zich voor het land te geven en zware offers te brengen.


Natuurlijk wordt een en ander soms wat geÔdealiseerd, en waren er ook grote fiasco's in de beginjaren (de Lavon affaire bijvoorbeeld) en verdeeldheid (zoals tussen Ben Goerion en Weismann) en machtspolitiek en ruzies met de VS (bijvoorbeeld met Eisenhower, die buitengewoon vijandig was tegenover IsraŽl), maar ook ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het vroeger beter was in IsraŽl. Men had nog idealen, de corruptie liep nog niet zo uit de klauwen, de kibboetsen waren nog niet geprivatiseerd en brachten de beste politici en generaals voort, en het zionisme was nog niet gekaapt door religieus-rechts met haar onverdraagzame en compromisloze visie op het conflict. In de Verenigde Naties sprak Ebba Eban met een ongeŽvenaarde welsprekendheid, en men wist nog werkelijk achter de schermen te lobbyen. Men vocht met verouderde wapens nog letterlijk voor zijn overleven. IsraŽl had in zijn korte bestaan ongelofelijk veel voor elkaar gekregen en daarmee dwong het veel respect af.

Dit was minstens evenzeer als de Holocaust een reden dat bijvoorbeeld de VN commissie die in 1947 een oplossing moest voorstellen aan de Algemene Vergadering, voorstelde het land te delen. Men was onder de indruk van de moderne goed georganiseerde en schone Joodse gemeenschappen, en wilde niet dat die door de Arabieren zouden worden ingenomen en verwoest. Ook ontvingen de zionisten de commissieleden overal allerhartelijkst, en zorgden dat er steeds mensen waren die hen in hun eigen taal konden aanspreken. Men had bovendien uitgebreide verslagen geschreven met alle voordelen van Joodse onafhankelijkheid en wat men de regio kon bieden. De Arabische leiders op hun beurt weigerden de commissieleden te ontvangen; ze werden uitgejouwd door boze kinderen in de straten en op een school in Beersheva die men bezocht kregen de kinderen de instructie niet met de commissieleden te praten. Bovendien waren de dorpen vies en was er veel kinderarbeid (zie Benny Morris, 1948).

Inmiddels is het nieuws van al die IsraŽlische vindingen en prestaties er wel af, en lijkt het mensen eerder te irriteren dan respect af te dwingen (zie bijvoorbeeld deze felicitatie video). Dat is niet terecht: nog steeds krijgt IsraŽl veel voor elkaar voor zo'n klein land, bijvoorbeeld op medisch en wetenschappelijk gebied, en is het vooraanstaand in technieken om water te sparen. Verreweg de meeste patenten en Nobelprijzen per inwoner worden in IsraŽl behaald. IsraŽl behandelt jaarlijks meer dan tienduizend Palestijnen in ziekenhuizen, deels kostenloos, en neemt deel aan reddingsmissies over de hele wereld. En ook op veiligheidsgebied is IsraŽl ons ver vooruit. Het geklungel op Schiphol (die Afrikaanse terrorist die in Schiphol gewoon kon overstappen afgelopen kerst, en ook daarvoor al was het meermaals mensen gelukt met explosieven in een vliegtuig te geraken of die in de bagage mee te smokkelen, zoals Alberto Stegeman heeft laten zien) zullen ze meewarig bekijken, net als de discussie over de body scan. Dat hebben zij niet nodig. En nee, ze doen geen ethnic profiling. Het systeem is veel vernuftiger, er wordt naar veel meer factoren gekeken en met name het gedrag van mensen. Wij zien het alleen op het nieuws als er een Palestijn wordt mishandeld of onterecht geen toestemming krijgt om naar het buitenland te reizen; hoe men dagelijks honderdduizenden reizigers veilig en wel vervoert, terwijl het gevaar van aanslagen altijd op de loer ligt, krijgen we niet te zien.

Ik heb eens iemand horen vertellen dat in de beginjaren van IsraŽls bestaan de bewondering soms wat overdreven was; alsof het een wonder is dat Joden een appartementencomplex kunnen bouwen en wegen aanleggen en zorgen dat de treinen op tijd rijden. Tegenwoordig lijkt er echter een compleet taboe te rusten op alles dat IsraŽl ook maar enigszins in een positief daglicht zou kunnen stellen.

Over de oorzaken van deze verandering en eenzijdig negatieve focus heb ik vaker geblogd. Het nieuwe is er af, de Holocaust is langer geleden en daardoor is het taboe op anti-Joodse sentimenten kleiner (het woord antisemiet is nog steeds zwaar beladen, maar dit heeft men heel slim opgelost door dat te reserveren voor de heel extreme gevallen, vergelijkbaar met het ideeŽngoed van de nazi's, en mildere vormen van Jodenhaat komen allemaal door IsraŽl en haar 'misdaden tegen de Palestijnen'). IsraŽl zelf is ook veranderd en lijkt (behalve door Iran, maar dat willen de meesten niet zien) niet meer serieus bedreigd te worden, en de bezetting heeft door twee intifada's en hun gewelddadige onderdrukking een lelijker gezicht gekregen. Daarnaast is zionisme steeds meer een synoniem geworden voor expansie en het verdrijven van Palestijnen. Dit is voor een groot deel de verdienste van de succesvolle pro-Palestina lobby maar sommige religieuze fanaten hebben er ook hun steentje aan bijgedragen.

Maar daarnaast is er nog een andere factor. Als een bepaalde visie eenmaal dominant is, zal zij dat ook een tijdje blijven, en moet er vrij veel gebeuren om dat te veranderen. Wij hebben een bepaalde weerstand tegen nieuwe ideeŽn ofwel paradigma's. In de geschiedenis van de wetenschap zie je dat men lang aan een bepaald idee blijft vasthouden, ondanks bewijzen van het tegendeel. Hetzelfde zie je in de rechtspraak terug in de zogenaamde tunnelvisie. Zolang men overtuigd is van een bepaalde toedracht en dader(s), staat men niet open voor informatie die dat tegenspreekt. Mensen staan vaak ook niet open voor andere politieke of religieuze denkbeelden. Dit mechanisme is voor een deel heel goed en nuttig, want we kunnen niet elke dag alles heroverwegen en ons afvragen of de zaken nou werkelijk zo in elkaar zitten als we tot nu toe dachten. Als een keuze is gemaakt houden we daar aan vast, totdat het echt niet meer gaat. Achteraf vraag je je dan wel eens af hoe je het zolang in die woning/op die werkplek/met die partner hebt kunnen volhouden, of hoe je zo lang in die onzin hebt kunnen geloven. We houden vast aan tradities en gewoonten, aan vrienden en aan tijdschriften en aan een vaste route naar het werk.

We geloven veel dingen omdat ze in onze omgeving gangbaar zijn, en voor ons belangrijke personen ze geloven. We hebben het niet zelf uitgezocht en zouden niet in staat zijn ze in een debat tegenover een kundige tegenstander te verdedigen. Dat zou ook niet kunnen voor een reeks aan onderwerpen. De meeste mensen zijn maar in staat om zich in een paar onderwerpen echt te verdiepen en een gefundeerde en eigen visie te ontwikkelen, en daarin af te wijken van wat de omgeving en mensen die men hoog heeft zitten daarover zeggen. Dit is overigens een goede reden om niet over alles een mening te willen hebben en uit te venten.

Deze mechanismen leidden ertoe dat er weerstand is tegen nieuwe ideeŽn en dat als een idee eenmaal heeft postgevat het niet makkelijk opzij wordt geschoven. Een grote gebeurtenis, en waarschijnlijk meerdere, zoals een mega aanslag en een IsraŽlische terugtrekking uit de Westoever met een golf aan aanslagen als gevolg, kan het heersende paradigma aan het wankelen brengen, maar dat zal niet snel gebeuren. Waarschijnlijk wordt dit binnen het huidige paradigma aan IsraŽls bezetting en 'onderdrukking' van de Palestijnen geweten en vinden velen het IsraŽls eigen schuld.

Ratna Pelle


Zie verder: Israel 62 jaar een soevereine staat

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ September 2010 Ľ Israel 62 jaar jong!

[Vorig artikel: "Oppermachtige sinistere louche anti-Israellobby tegen vrijheid van meningsuiting"] [Volgend artikel: "Israel 62 jaar een soevereine staat"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery