Share |


Reacties: 7 Opmerkingen

op Thursday, 17 June 10, schreef

Ik heb heel nuchter even gekeken naar wat er vandaag te melden viel aangaande IsraŽl, maar dan nu eens niet vanuit de negatieve bejegening die IsraŽl ten deel valt.
Dit in de hoop om afstand te nemen van de hysterie die in dit artikel genoemd wordt.
Afstand nemen van iets kan soms echt opluchten.

-Tot mijn verbazing las ik in/op 'Israel Today' dat de Palestijnse president Abbas vorige week tegen de Amerikaanse president Obama gezegd heeft dat de IsraŽlische zeeblokkade tegen Gaza niet moet worden opgeheven.

-Een gerespecteerde groep voormalige wereldleiders en academici kwamen eerder deze maand bijeen in Parijs om 'Vrienden voor IsraŽl'op te richten. Dit initiatief is bedoeld om de delegitimatie van IsraŽl te bestrijden.

Uiteraard vormen zulke berichten geen enkele aanleiding tot nieuwsgeving over IsraŽl in de veruit belangrijke media in ons land en daarbuiten.
Dat past niet meer.

Inderdaad werkelijk alle gevoel voor proportie is weggeraakt wanneer het om IsraŽl gaat!
Het land word daardoor ons tot melaats gemaakt.
En dŗŗr kun je je maar niet ŗl te veel meer mee bemoeien.
Je zou er zelf ook besmet door kunnen raken.

op Thursday, 17 June 10, schreef

Mevrouw Pelle, ik bewonder uw integriteit en uw moed om zo tegen de heersende media opinie in te gaan. Ik vind het als Joodse vrouw griezelig hoe de media in Nederland hebben gereageerd op de Israelische raid of het Turkse schip. Zelfs nu de feiten over dat schip bekend zijn - er waren vijftig moslim fanatici aan boord die zich hadden bewapend, en de wens hadden uitgesproken als martelaar te sterven - wordt er in overzichtsartikelen in sommige kranten (NRC bijvoorbeeld) nog steeds gerept over een 'humanitair convooi'. Vooroordelen winnen het kennelijk van feiten, en wat Israel te berde brengt wordt eingelijk direct als leugens bestempeld. Ik hoop dat uw stem nog lang zal klinken - en tegelijkertijd hoop ik dat dat niet nodig zal zijn....

op Monday, 21 June 10, schreef Paul Lookman

@ Eva van Sonderen
U schrijft: ďZelfs nu de feiten over dat schip bekend zijnĒ. Is de oproep van de secretaris-genaraal van de VN om een onafhankelijk internationaal onderzoek naar het gebeuren in internationale wateren dan positief beantwoord? Is er al een onderzoek geweest, Is er al een verslag? Wat isn uw bron van ďde feitenĒ?

Voor wat NRC betreft, dat was de enige krant in Europa die geen veroordeling over de lippen kon krijgen. Niet vreemd na de veranderingen aan de top bij die krant. Voor een toelichting kunt u terecht op http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.com/2010/06/halve-of-misleidende-informatie-over.html

op Tuesday, 22 June 10, schreef Ratna Pelle

@Paul Lookman
Ik hoop dat u gelijk heeft wat betreft de NRC, maar ik zou er niet teveel op rekenen :-(
Israel is als democratie met een onafhankelijke rechtsspraak prima in staat dit zelf te onderzoeken, en gaat dat ook doen. Om tegemoet te komen aan de internationale gemeenschap zijn twee internationale waarnemers benoemd om op een en ander toe te zien. Waarom eist u trouwens geen onafhankelijk onderzoek van Turkije? Er zijn steeds duidelijkere tekenen van regeringsbetrokkenheid en steun aan de IHH, dat banden heeft met verschillende terroristische organisaties, en oproept tot de jihad en het martelarenschap. Turkije heeft hier bewust op aan gestuurd, om vervolgens een 'argument' te hebben om verder afstand te nemen van Israel. Turkije heeft bovendien tonnen boter op zijn hoofd: het heeft sinds de jaren '80 tienduizenden Koerden vermoord en duizenden dorpen verwoest, het erkent nog steeds de genocide op de ArmeniŽrs niet, en mensen die wat te kritisch zijn belanden zonder pardon in de bak. Het zou zich eens om zijn eigen minderheden moeten bekommeren in plaats van de Palestijnen. Het antisemitisme neemt er ook een vlucht, met Mein Kampf in de bestsellerlijsten. Vroeger was ik helemaal voor toetreding van Turkije tot de EU, maar de laatste tijd begin ik behoorlijk te twijfelen, maar dat terzijde.

op Tuesday, 22 June 10, schreef Wouter Brassť

@Paul Lookman,
U houdt er curieuze kronkelredeneringen op na: betogen dat er nog geen feiten bekend zijn omdat er nog geen onafhankelijk onderzoek is gedaan, en tegelijkertijd klagen dat NRC 'als enige krant in Europa' (?, graag onderbouwen met onderzoek!) de Israelische aktie niet heeft veroordeeld. Typisch geval van "Barbertje (Israel) moet hangen"?

op Tuesday, 22 June 10, schreef Paul Lookman

Mevrouw Pelle: de leden van het onderzoek zijn senioren tot hoogbejaarden. En men moet de namen van de internationale waarnemers maar Googlen om te weten dat deze mensen banden hebben met Israel. Een kind kan begrijpen dat de internationale gemeenschap geen genoegen neemt met zoín onderzoek. Ergo: na het rapport van zoín commissie blijft de wereld ďop zijn honger zittenĒ. Wat ik niet begrijp is waarom Israel zich zo fel verzet tegen een internationaal onderzoek naar een incident in internationale wateren. Israel heeft toch niets te verbergen, en heeft er toch alle belang bij om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen op een manier die voor iedereen aanvaardbaar is? Om snel de pagina om te slaan en over te gaan tot de orde van de dag. De door u gesuggereerde dubbele bodem van Turkije zal dan ook niet onopgemerkt blijven.

Ik dacht dat uw artikel ging over het flotilla incident. Ik sta open voor een debat over het Turkse ďKoerden-probleemĒ, maar stel voor: ďfirst things firstĒ. Het is toch niet omdat Turkije een dergelijk probleem heeft dat het flotilla incident hier niet ad fundum besproken kan worden, wel? Voor wat NRC betreft: mag ik een reactie opschorten tot Eva van Sonderen mijn vragen aan haar adres heeft beantwoord?

op Monday, 28 June 10, schreef

De belastering, boycot van een klein landje zou enkel bespottelijk zijn indien het niet zo schandalig was, een aanklacht betekende tegen een onveranderd antisemitische wereld. Het kan immers niet logisch zijn dan een van 's wereld's kleinste landjes, een graankorrel op een korenveld dat Islamitisch is, aansprakelijk kan zijn voor alle ellende in de wereld. Hoe overtrokken toch dat internationale schreeuwkoor om commissies van onderzoek ingaande een doodsimpele actie van Israel dat een zeeblokkade moet handhaven omdat het beoorloogd wordt vanuit Gaza. Beoorloogd. Iets waartegen de wereld totaal niet protesteert. In Gaza verdringen terreur-bewegingen zich om Israel te schaden en het gevolg is vanzelf tegenmaatregelen. Een blokkade om wapenaanvoer tegen te houden.
Indien er iets onderzocht moet worden dan is het de verwerpelijke wijze waarop een Israelische soldaat in Gaza incommunicado gehouden wordt. Dit is een schending van mensenrechten en internationale conventies. Voorts denk ik aan de onthoofding van een onschuldige journalist, ene Daniel Perl. Waarom behoefde die barbaarse daad niet te worden onderzocht door internationale wijzen? En is het geen schande dat er moed voor nodig is om aangaande Israel simpele waarheden te verkondigen? Politici die dit doen moeten zich voortaan omringen met lijfwachten? Ik stel inzake dit verschijnsel een commissie van onderzoek voor.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Delegitimatie van Israel: gevolg van 'realpolitik' of van de bezetting?

IMO Blog, 2010

Bijna iedereen lijkt het erover eens dat IsraŽls actie tegen de Gaza vloot niet erg handig en verstandig was. Velen vroegen zich af wat IsraŽl bezielde en meenden dat het land helemaal is doorgeslagen. Ook mensen die bekend staan als genuanceerd en soms wel begrip voor IsraŽl kunnen opbrengen, ventileerden hun verbazing, verbijstering en afgrijzen over waar het land volgens hen inmiddels toe in staat bleek, aangezet door een stelletje haviken in de regering en een steeds extremer wordende kolonistenbeweging. Dat een en ander IsraŽls imago en belangen veel schade heeft gedaan, is duidelijk, en met deze actie heeft IsraŽl wederom vrienden verloren. In de diverse analyses worden verschillende 'blunders' erbij gehaald, zoals de moord op een Hamas kopstuk in Dubai waarbij sommige daders te zien zijn op bewakingscamera's, de weigering het Goldstone rapport te accepteren en eraan mee te werken en de vele doden tijdens de Gaza oorlog. Maar zijn al deze zaken wel zo extreem? En is IsraŽls gedrag inderdaad alleen verklaarbaar als extreme reactie van een steeds doorgedraaider land dat zichzelf is verloren?


In de eerste plaats: er is veel dat we (nog) niet weten, en daarom komt er ook een onderzoek. We weten niet waarom IsraŽl er niet mee rekende dat er zulk grof geweld zou worden gebruikt door een groep extremisten aan boord van de Mavi Marmara. We weten niet wat men precies wist van deze mensen. We weten niet waarom allerlei alternatieve methodes om de vloot te stoppen niet zijn uitgeprobeerd. Ze zijn wellicht overwogen, er hebben discussies plaatsgevonden, maar dat zullen we waarschijnlijk pas jaren later te weten komen. Van IsraŽls kant zijn diverse redenen aangevoerd, zoals dat je een vloot alleen effectief tegenhoudt door hem te enteren en dat men dat niet wou doen dichtbij de kust, waar demonstranten van beide kanten wellicht ook uit zouden varen en er meer veiligheidsrisico's zijn.

Je kan je natuurlijk ook afvragen hoe extreem het nou werkelijk is wat IsraŽl deed. Ik heb het hier vaker gezegd: bijna alle landen die in een conflict met hun buurlanden of in een burgeroorlog zijn verwikkeld begaan wreedheden waarbij vergeleken IsraŽl niks is. Met uitzondering van de NAVO landen in Afghanistan zijn er denk ik geen landen die zoveel moeite doen om burgerdoden te vermijden en waar eigen soldaten zo dikwijls worden gestraft als zij over de schreef gaan. Het is wellicht nog niet genoeg, en als je er een vergrootglas opzet zie je best nog een hoop nare dingen, maar juist door dat vergrootglas waarmee we continu naar IsraŽl kijken zijn we ons gevoel voor proportie kwijtgeraakt. Niet IsraŽl is doorgedraaid, maar wij zijn het, in onze kritiek op alles wat het doet, en in de boze opzet die we overal achter vermoeden.

Waar komt dat vergrootglas vandaan? Er zijn sterke aanwijzingen dat sinds 2000 de Palestijnen een bewuste delegitimeringscampagne voeren. In de woorden van Ami Isseroff:

Coinciding with the Palestinian violence that ended the Oslo peace process in 2000, a campaign organized by states and NGOs, backed by the institutions of the U.N. and an increasingly hostile media, began hammering home the message that Israel is an illegitimate state and Zionism is a racist ideology. Palestinians have managed to turn this campaign into a major strategic threat that completely neutralizes Israel's substantial military advantage. But Israeli policy makers are oblivious. Israel still hides behind the delusion of its military power and paradoxically, the fear of the physical threat posed by its enemies.

Wanneer IsraŽl (naar verhouding zeer bescheiden) geweld gebruikt, leidt dat tot wereldwijde veroordelingen, wanneer het een Hamas kopstuk doodt dat bezig is met het organiseren van wapensmokkel roept de hele wereld dat IsraŽl niet het recht had de beste man op het grondgebied van een ander land te doden, alsof wij niet hetzelfde zouden doen met een kopstuk van een organisatie die ons bedreigt, en bezig is om wapens te smokkelen naar z'n netwerk in Nederland. Wanneer IsraŽl een vijandige vloot verhindert naar een haar vijandig gebied te varen doen we alsof het misdaden pleegt waarbij die van Soedan verbleken, en we ontkennen dat IsraŽl het recht heeft om Łberhaupt te strijden tegen een organisatie die haar wil vernietigen. De voorbeelden van de dubbele standaarden zijn talrijk. Ami wijst er bijvoorbeeld op dat:

At about the same time the world was condemning Israel for killing 9 probable al-Qaeda operatives in self-defense, al Qaeda bomb attacks in Pakistan killed about 90 people in mosques. An attack on a hospital killed twelve more.

Al een paar dagen hoor en lees je korte berichtjes over etnisch geweld in KirgiziŽ, een vaag landje ergens in de Kaukasus. Volgens het NOS journaal zijn daar in een paar dagen tijd honderden doden gevallen en zo'n honderdduizend mensen zijn op de vlucht. Het geweld is waarschijnlijk bewust uitgelokt. Het is geen uitgebreide reportage waard en ik geloof niet dat iemand er een seconde van wakker ligt.

Tijdens de Gaza oorlog die tot woedende demonstraties en wereldwijde veroordelingen leidde, tot een explosieve toename aan antisemitische incidenten en die elke dag prominent in het nieuws en de actualiteitenprogramma's figureerde, doodde Sri Lanka in haar strijd tegen de Tamil Tijgers een veelvoud aan onschuldige burgers, en sloegen honderdduizenden op de vlucht. Het was een bloedige oorlog die de regering kon uitvechten zonder veel internationale bemoeienis, met als gevolg dat de Tamil Tijgers niet meer echt bestaan. Het veel sterkere IsraŽlische leger, dat bovendien over precisiewapens beschikte en op andere manieren het aantal Palestijnse burgerdoden probeerde te minimaliseren, kon Hamas niet verslaan. Niet omdat een oorlog tegen zo'n groep niet te winnen is, maar omdat de internationale gemeenschap het verhinderde.

IsraŽls grootste fout is misschien inderdaad, zoals Isseroff zegt, dat IsraŽl te weinig rekening houdt met deze realiteit. Normaal gesproken was het wellicht belangrijk de Gaza vloot tegen te houden en de blokkade te handhaven. Als je dat echter op zulke felle veroordelingen komt te staan en leidt tot een morele overwinning voor Hamas, wat het werkelijke doel van de Gaza vloot was, dan kun je het beter niet doen. Isseroff wijst er op dat in het huidige klimaat IsraŽl de Zesdaagse Oorlog niet had kunnen voeren, en daar zou ik aan toe willen voegen de aanval op de Iraakse kernreactor, de Entebbe operatie, en wellicht ook de ontvoering van Eichmann. Niet dat er vroeger geen kritiek was, er geen antizionisten waren en geen vaak vijandige VN die wordt gedomineerd door de Arabische en islamitische landen en hun bondgenoten. Maar vroeger luisterde niet iedereen daarnaar, vroeger waren velen overtuigd van de juistheid van IsraŽls zaak, ook al was niet iedere actie misschien even moreel hoogstaand:

The obvious justice of our cause was always our greatest and most important asset, our secret weapon that offset the threats of oil embargoes and the "angry Arab street." The state of Israel could not have been created without the support of world public opinion, and it can be destroyed by world public opinion.

Juist. Als je in principe overtuigd bent van het recht van de Joden op een staat, en het recht die te verdedigen, en het recht eigen beslissingen te nemen en eigen onderzoeken te plegen etc., dan ga je niet uit je dak van woede als IsraŽl eens iets doet waar je je twijfels bij hebt. Er zijn veel landen die meer twijfelachtigs doen en daar minder reden toe hebben, en daarover maken we ons ook niet zo boos. Landen bepalen nou eenmaal zelf wat ze doen, en pas als ze het heel bont maken, wordt er hier en daar eens voorzichtig gepraat over diplomatieke actie en eventueel sancties. Het soevereiniteitsprincipe geldt algemeen als erg belangrijk, behalve wanneer het IsraŽl betreft.

IsraŽl is meer dan andere landen afhankelijk van de wereldopinie. Dat komt niet omdat het 'kunstmatiger' zou zijn dan andere landen (een aantal landen in het Midden-Oosten zijn nogal willekeurig gesticht met willekeurige grenzen, als gevolg van de opdeling van het gebied tussen Engeland en Frankrijk en de koningen en sjeiks die zij wilden belonen voor hun loyaliteit). Het heeft wel te maken met het feit dat IsraŽl weinig 'natuurlijke' bondgenoten heeft.

In the real world, there are not seven million powerful Israeli Goliaths and four million powerless Palestinian Davids. That is only a fantasy of the Palestinian "narrative." There are 1.5 billion Muslims who occupy vast territories and have huge reserves of oil and gas. Western governments do not forget this, even if they make believe it is all about "humanitarian concerns" and "Palestinian statehood." Everyone knows it is really about Arab oil, the threat of Muslim terror and the "bottom line" of oil companies like Aramco. These are the real determinants of Middle East realpolitik.

Zonder sterke morele drijfveer om IsraŽl te steunen, en in een tijd waarin moslims aan invloed winnen, kiezen steeds meer landen, al dan niet openlijk, de kant van de Palestijnen en Arabische landen. Men blijft soms lippendienst bewijzen aan IsraŽls bestaansrecht en recht op veiligheid, maar het beleid dat men voert en de druk die men uitoefent spreken andere taal. IsraŽl zal in een steeds vijandiger wereld moeten zien te overleven, en steeds meer moeite moeten doen om de 'hearts en minds' te winnen. Het zou dat moeten gaan zien als een strategisch doel en bereid moeten zijn daar zaken voor op te offeren, ook al is men het daar eigenlijk niet mee eens. Men moet proberen om moreel gezien weer de bovenhand te krijgen, om de discussie van de bezetting en de checkpoints en de legitimiteit van deze of gene legeroperatie terug te brengen naar het recht van de Joden op een staat, op een staat met veilige grenzen en op de erkenning van dat recht voordat men gebied overdraagt aan een instantie die nog steeds op TV en op andere manieren geweld tegen IsraŽlische burgers verheerlijkt en antisemitische stereotypen verkondigt.

IsraŽl is niet geboren in zonde maar in recht. IsraŽl is niet gesticht ten koste van een ander volk, maar het compromisloze en zeer gewelddadige verzet van dat volk heeft haarzelf de das omgedaan. Het westen heeft niet weggekeken vanwege de Holocaust, maar had zoiets verschrikkelijks nodig om in te zien dat de Joden recht hebben op zelfbeschikking. Als het westen heeft weggekeken, is dat eerder voor de Arabische en Palestijnse steun voor de nazi's en het virulente Arabische antisemitisme. Men heeft eerder weggekeken van de vlucht en verdrijving van zo'n achthonderdduizend Joden uit de Arabische wereld, vaak met achterlating van al hun bezittingen, dan van de vlucht en verdrijving van de Palestijnse vluchtelingen, die zelf een oorlog tegen de Joden in Palestina waren begonnen met het doel hen te verdrijven. Men kijkt verder vooral weg van de Arabische behandeling van deze vluchtelingen, die bewust worden misbruikt tegen IsraŽl en bewust niet fatsoenlijk worden gehuisvest en geen gelijke rechten krijgen. Men kijkt ook weg van de eenzijdigheid van de VN en het feit dat hele en halve schurkenstaten daar IsraŽl de les lezen en de dienst uitmaken in de Mensenrechtenraad. Men kijkt weg van het handvest van Hamas, van de indoctrinatie van kinderen op de Palestijnse TV, de enorme bewapening van Hezbollah via SyriŽ in schending van VN resolutie 1701, en talloze andere zaken. Maar een toenemend aantal mensen gelooft dat er in Israel een beerput van de meest vreselijke dingen verborgen ligt, toegedekt door de Holocaust, die nu beetje bij beetje open gaat. De idee heerst dat het allemaal vast nog veel erger is dan we hebben kunnen bevroeden, en daarom worden de meest idiote leugens en complottheorieŽn geloofd, en wordt Palestijnse propaganda voor zoete koek geslikt. We moeten dringend afstand nemen van deze hysterie en nuchter kijken naar wat er gebeurt, om iets van een gevoel voor proportie weer terug te krijgen.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Delegitimatie van Israel: gevolg van 'realpolitik' of van de bezetting?

[Vorig artikel: "CIDI debatavond verkiezingen: de karikatuur in NRC"] [Volgend artikel: "De obsessie met Gaza en Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery