Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Anja Meulenbelt en de focus op Israel

IMO Blog, 2010

Waarom altijd IsraŽl? Op deze vraag gaat Anja Meulenbelt uitvoerig in in een tweedelig opiniestuk op Joop.nl. Ze reageert op een artikel van Ron en Rosa van der Wieken in Trouw, die meenden dat de eenzijdige focus op IsraŽl een vorm van antisemitisme is, omdat de Joodse staat continu wordt veroordeeld terwijl veel ergere misdaden ongemerkt voorbijgaan. Er wordt dan immers met twee maten gemeten. Volgens Meulenbelt komen 'IsraŽl-apologeten' nu met dit argument omdat zelfs zij niet meer kunnen volhouden dat IsraŽl nooit iets fout doet. Je kunt immers altijd wel op iets wijzen dat erger is dan wat IsraŽl doet, en daarmee zou dus de critici van IsraŽl voorgoed de mond gesnoerd zijn. Zij vergelijkt dit met het jongetje in de zandbak dat zegt 'juf hij doet het ook'.


Ik weet niet wie vroeger beweerden dat IsraŽl nooit wat fout deed, maar ik heb dat nooit gedaan. Ik ken verschillende mensen die Meulenbelt zeker in het pro-IsraŽl kamp zou indelen, maar die op allerlei zaken in IsraŽl kritiek hebben. Ze gebruiken dit argument niet omdat IsraŽl niet op een andere manier te verdedigen is, maar omdat de kritiek vaak zo onredelijk is. Dat wordt vaak pas duidelijk als je die vergelijkt met kritiek op andere landen, met waar we ons bij andere landen wel en niet druk om maken. Daarover later meer.

IsraŽls bestaansrecht
Meulenbelt beweert dat ze niet tegen IsraŽl is, en ze wil heus de Joden niet allemaal de zee indrijven. Ze zet echter wel degelijk allerlei vraagtekens bij IsraŽls bestaansrecht. Het had niet op andermans land gesticht mogen worden, en het mag ook geen Joodse staat zijn want dat is racistisch. Bovendien deugt het zionistische karakter van IsraŽl niet. Het moet een multi-etnische democratie worden. Al eerder heeft ze ervoor gepleit dat alle vluchtelingen (en hun miljoenen nakomelingen) naar IsraŽl moeten kunnen terugkeren, waarmee aan de Joodse meerderheid een einde zou komen, iets dat haar geen enkel probleem lijkt, integendeel. De idee dat IsraŽl niet Joods mag zijn is onzinnig. IsraŽl is gesticht door Joden omdat zij een eigen staat wilden, een plek waar ze niet een op zijn best getolereerde minderheid zijn die zich moet aanpassen en altijd het gevaar loopt te worden gediscrimineerd en erger, maar waar ze hun lot in eigen handen kunnen nemen, waar hun taal en tradities en religie dominant zijn. Dat is niet racistisch, het is juist racistisch dit recht van de Joden te ontkennen en hun nationale beweging als racistisch te delegitimeren. Het zionisme is net zo legitiem als ieder ander nationalisme, en de Joodse wens tot zelfbeschikking is net zo legitiem als die van andere volken. Juist het Joodse nationalisme in diskrediet brengen, nadat de Joden tweeduizend jaar zijn vervolgd, is bijzonder kwalijk. In een ideale wereld zouden er wellicht geen natie-staten zijn en zouden wij allen wereldburgers van de wereldstaat zijn waar iedereen altijd wordt gerespecteerd, maar in een wereld van natie-staten is een Joodse staat niet minder legitiem dan welke andere staat ook. Natuurlijk moeten Arabieren er gelijke rechten hebben, zoals dat ook geldt voor minderheden in andere landen, maar naar verhouding doet IsraŽl het wat dat betreft helemaal niet slecht. Er zijn een paar restricties die vooral met de veiligheid te maken hebben, en er is veel wederzijdse animositeit als gevolg van het conflict, maar op bijna alle gebieden zijn Arabieren voor de wet gelijk en ze halen hun gelijk geregeld bij de rechter. In sommige opzichten doet IsraŽl het zelfs beter dan Nederland of andere Europese landen. Zo is het daar doodnormaal dat Arabische vrouwen in hoofddoek of niqaab lopen, dat om vier uur 's nachts wordt opgeroepen tot het gebed en is Arabisch er een officiŽle taal.

Volgens Meulenbelt is het conflict pas op te lossen als IsraŽl ophoudt Joods te zijn. Daarmee raakt ze inderdaad aan de kern van het conflict: zolang de Arabische wereld, gesteund door een steeds grotere groep 'mensenrechtenactivisten' en politici in Europa, blijft eisen dat IsraŽl ophoudt Joods te zijn, en daarmee dus in feite ophoudt met IsraŽl te zijn, kan het conflict niet worden opgelost. De essentie van een tweestatenoplossing is juist dat beide volken recht hebben op zelfbeschikking, en zoals de Palestijnse staat Arabisch mag zijn mag IsraŽl Joods zijn. Het is overigens vreemd dat Meulenbelt er geen probleem mee lijkt te hebben dat de Arabische buurlanden van IsraŽl allemaal niet alleen een grote Arabische meerderheid hebben, maar de islam er de dominante religie is met vaak aanzienlijke restricties en problemen voor niet-islamitische minderheden. Veel Europese landen zijn christelijk van karakter, en in sommige landen is het christendom de officiŽle godsdienst. Ook in sommige Europese landen bemoeit het christendom zich met allerlei zaken in het leven, van abortus tot echtscheiding tot je sexuele geaardheid en of homo's mogen trouwen. Of dat een ideale situatie is is een andere vraag, maar de invloed van de Joodse religie in IsraŽl is niet zo uniek als Meulenbelt het doet voorkomen.

Twee maten
Meulenbelt zegt er erg voor te zijn dat ook onrecht elders aangepakt wordt en dat de normen van het internationaal recht op iedereen van toepassing zijn, en dat we daarom niet van IsraŽl moeten goedvinden wat we van andere landen ook niet accepteren. Maar het is juist omgekeerd: we kijken weg wanneer China Tibetanen opsluit of uit hun huizen zet, wanneer Marokko de West Sahara inpikt en koloniseert en er een muur omheen zet, wanneer het leger van Sri Lanka de Tamil Tijgers een kopje kleiner maakt en daarbij tienduizenden burgers omkomen. We keken weg toen de Janjaweed honderdduizenden onschuldige burgers verkrachtte, doodde en hun huizen in brand stak en we keken weg toen in Kongo miljoenen mensen omkwamen bij een van de vreselijkste burgeroorlogen. Of beter gezegd, we keken er van een veilige afstand naar en zeiden tegen elkaar: 't is toch wat, hoe men elkaar daar afmaakt. We accepteren dus in feite juist veel meer van andere landen, of vinden in elk geval dat ze het zelf maar moeten uitzoeken.
Meulenbelt zegt terecht dat we ons niet met alles tegelijk kunnen bezighouden, en dat je je soms op ťťn zaak moet focussen om iets te bereiken, maar het is wel erg opvallend hoeveel mensen zich juist op IsraŽl focussen in verhouding tot de vele veel schrijnendere conflicten. Problematischer is echter de eendimensionale manier waarop ze dat doen, waardoor men olie op het vuur gooit.

Medeplichtig?
Een van de belangrijkste redenen voor de extreme focus op IsraŽl is volgens Meulenbelt dat wij 'zwaar medeplichtig' zouden zijn aan het lijden van de Palestijnen en dat bovendien het conflict invloed heeft op een groot deel van de wereld. Europa zou IsraŽl altijd een voorkeursbehandeling hebben gegeven, privileges hebben toegekend en een uitzonderingspositie gegund. Normale landen moeten zich aan de regels houden, IsraŽl niet. Daar komt nu langzamerhand verandering in, meent Meulenbelt, en dat zit de 'apologeten van IsraŽl' niet lekker.

Dit is - helaas wijdverbreide - fictie. Meulenbelt ontslaat de Palestijnen (en de Arabische buurlanden van IsraŽl) van iedere verantwoordelijkheid. De Palestijnen accepteerden het plan van de VN om het mandaatgebied Palestina in twee staten te delen niet, en begonnen een burgeroorlog tegen de Joodse gemeenschap in IsraŽl. Zowel de Palestijnen als de Arabische staten maakten geen geheim van hun intenties om de Joden te doden en verdrijven, en aanvankelijk waren zij aan de winnende hand. Toen de IsraŽli's de overhand kregen, had Europa volgens Meulenbelt tussenbeide moeten komen om de Palestijnen te redden. Niet toen de Arabieren de VN delingsresolutie schonden door aan te vallen, niet toen zij een half jaar lang Jeruzalem blokkeerden en de bevolking daar collectief straften voor, ja wat eigenlijk? En zeker ook niet toen JordaniŽ de Westelijke Jordaanoever inpikte, de Joden eruit verdreef en bijna alle synagoges in Oost Jeruzalem vernietigde. Nee, Europa moest alleen optreden toen de Joden bleken iets te sterk te zijn. Volgens Meulenbelt had de VN bij IsraŽls toelating moeten eisen dat IsraŽl het 'teveel' veroverde land teruggaf. De vraag is aan wie. De Britten? Het delingsplan was immers door de Arabieren afgewezen en Palestina behoorde hen sowieso niet toe. De grenzen van dit plan waren bovendien volstrekt onverdedigbaar. Dit plan, met verschillende enclaves en corridors, had alleen kunnen werken als beide staten in vrede naast elkaar hadden bestaan, iets dat de Arabieren vanaf het begin uitsloten omdat zij iedere vorm van Joodse zelfbeschikking afwezen. Dat er geen Palestijnse staat is gekomen in 1948 lag niet aan IsraŽl maar aan de Arabieren in Palestina en de omliggende Arabische staten, die een deel van het land waar die staat moest komen inpikten en de stichting van een Palestijnse staat verhinderden.

Het is opvallend hoe sympathisanten van de Palestijnen hen altijd iedere verantwoordelijkheid ontnemen, alsof het kleine kinderen zijn die het nooit hebben gedaan en er nooit wat aan konden doen. Voordat IsraŽl Palestijnen verjoeg, hadden de Palestijnen op diverse plaatsen de Joden verjaagd of dit geprobeerd. Er was overigens geen sprake van een etnische zuivering zoals Meulenbelt beweert, maar van verdrijvingen van plaatsen waar de Arabieren Joodse gemeenschappen of konvooien hadden aangevallen of van andere strategische plaatsen. Het merendeel vluchtte overigens uit zichzelf, uit angst voor het oorlogsgeweld, omdat de lokale Arabische leiders hen reeds waren voorgegaan of omdat zij daartoe werden opgeroepen door Arabische leiders. In een aantal plaatsen, zoals Haifa, werden de Arabieren juist opgeroepen om te blijven. Palestijnse leiders zoals de bekende moefti Hai Amin Al Husseini bepleitten openlijk de etnische zuivering van de Joden, naar voorbeeld van de nazi's waarmee hij collaboreerde. Meulenbelt verwijst voor haar versie van de geschiedenis naar Ilan Pappť, lid van de communistische partij in IsraŽl en op de universiteit van Haifa in de problemen gekomen omdat hij een student verdedigde die getuigenissen van IsraŽlische soldaten had vervalst. Hij meende dat feiten ondergeschikt zijn aan de ideologie, en de bekende historicus Benny Morris heeft dan ook talloze feitelijke onjuistheden in zijn werk aangetroffen.

Gelegenheidsargument
Meulenbelt beschuldigt sympathisanten van IsraŽl ervan het ergere leed elders alleen maar als gelegenheidsargument te gebruiken. Het zou mensen als Ron en Rosa van der Wieken 'geen reet' kunnen schelen wat er elders gebeurt, als ze mensen als Meulenbelt maar monddood kunnen maken. Het is een goedkoop ad hominem argument. Rosa van der Wieken heeft zich jarenlang ingezet voor Artsen zonder Grenzen in Afghanistan, zoals veel Joden, ook die met sympathie voor IsraŽl, zich inzetten voor allerlei maatschappelijke zaken. Mij valt juist op hoe terughoudend velen zijn waar het IsraŽl betreft. Men houdt zich vaak liever gedeisd dan openlijk de discussie aan te gaan en het voor IsraŽl op te nemen. 'Daar hebben we toch het CIDI voor opgericht', heb ik weleens horen zeggen, en die handvol betaalde krachten (nee, zo groot en machtig is het CIDI heus niet) mogen dan tegengas bieden aan de vele anti-IsraŽl organisaties in Nederland, die via ontwikkelingsorganisaties als Oxfam-Novib en ICCO royaal worden gesubsidieerd. Met overheidsgeld voeren zij de ene na de andere campagne waarin IsraŽl als het grote kwaad en de grootste bedreiging van de wereldvrede wordt neergezet. Ik vind het overigens niet vreemd dat sommige Joden de continue zwartmakerij en halve en hele leugens over IsraŽl beu zijn en eens wat tegengas willen geven, en dat dat voor hun dichterbij staat dan Darfoer of Tibet.

Iedereen mag zich natuurlijk bezighouden met het probleem of conflict dat men wil, maar wanneer het doden van negen bewapende leden van een extremistische organisatie door IsraŽl leidt tot wereldwijde verontwaardiging, is er wel iets aan de hand. Wanneer het uitzetten van een handvol gezinnen omdat zij weigeren de huur te betalen in Oost Jeruzalem, leidt tot woedende Kamervragen, wanneer een bevolking met een hogere levensverwachting dan Egypte, Turkije en Rusland wordt vergeleken met die in een concentratiekamp, dan is er misschien sprake van een lichte vorm van hysterie. Ik zeg niet dat IsraŽl lelieblank is en geen enkele blaam treft, maar draven we niet een klein beetje door? En is het dan heel vreemd als dat in verband wordt gebracht met een eeuwenoud verschijnsel dat helaas nog springlevend is: antisemitisme?

Een reden voor de disproportionele kritiek op IsraŽl en de woede die haar daden oproepen, is dat we juist van Joden verwachten dat zij zich fatsoenlijk gedragen. Meulenbelt heeft gelijk dat je van vrienden meer verwacht dan van vreemden, en we verwachten misschien nog wel het meest van een vriend waarvan we menen dat we hem in het verleden hebben geholpen toen hij zwak was en die nu zelf sterk is. Maar hoe reŽel is het om moreler gedrag van iemand te verwachten die vroeger zelf onderdrukt werd? In de rechtspraak geldt geweld dat iemand is aangedaan in het verleden juist als verzachtende omstandigheid, niet als verzwarende. Ik ben het overigens niet eens met de stelling dat IsraŽl meer mag dan andere landen vanwege de Holocaust, iets dat zoals gezegd ook niet het geval is. Ik vind het alleen niet rechtvaardig om van landen of volken die veel hebben geleden extra moreel gedrag te eisen, zoals nu bij IsraŽl gebeurt. Tegen geen enkel land worden immers zoveel VN resoluties aangenomen, en van geen enkel land wordt zo vaak het bestaansrecht ontkend, en geen enkel land wordt zo vaak met de nazi's vergeleken als IsraŽl. Europese leiders staan klaar om bij ieder incident IsraŽl de les te lezen en in sterke bewoordingen te veroordelen. IsraŽl houdt in haar oorlogen en conflicten echter naar verhouding meer rekening met de burgerbevolking dan veel andere landen, en doet het daarbij niet slechter dan de NAVO. Daarbij wordt door sympathisanten van de Palestijnen altijd genegeerd hoezeer Hamas, Hezbollah en andere gewapende groeperingen hier misbruik van maken door zich tussen de burgerbevolking te verschuilen. Je kunt IsraŽls gedrag niet los zien van dat van haar vijanden. IsraŽl grenst niet aan Noorwegen en Finland. Door IsraŽls wandaden uit te vergroten en die van haar vijanden te bagatelliseren, ondermijnen mensen als Meulenbelt wel degelijk IsraŽls bestaansrecht. Sympathisanten van IsraŽl voelen zich niet ongemakkelijk omdat IsraŽl nu eindelijk normaal behandeld wordt, zoals Meulenbelt beweert, maar omdat haar legitimiteit wordt ontkend en bestaan bedreigd. De pleidooien voor sancties, boycots en andere vormen van internationale druk en het stellen van onmogelijke voorwaarden zijn een grotere bedreiging dan de raketten en aanslagen van de Palestijnen.

De campagne tegen IsraŽl vanuit het pro-Palestina kamp is niet gericht op een rechtvaardige oplossing van het conflict, maar op delegitimatie van IsraŽl. Zij leidt niet tot vrede maar bestendiging van het conflict. De Palestijnen worden aangemoedigd geen duimbreed toe te geven en hun verhaal wordt kritiekloos overgenomen. Aan IsraŽl worden tegelijkertijd onmogelijke voorwaarden gesteld die links en rechts verenigen en die de nationalisten in de kaart spelen. Ieder boycotinitiatief bevestigt hen dat ze van de rest van de wereld geen recht hoeven te verwachten.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Anja Meulenbelt en de focus op Israel

[Vorig artikel: "Ophef rond foto's Israelische soldate"] [Volgend artikel: "Heibel in Hebron herkauwd"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery