Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Abbas eindelijk met Netanjahoe aan onderhandelingstafel

IMO Blog, 2010

Komende week beginnen de directe onderhandelingen tussen IsraŽl en de Palestijnen in Washington. Op een enkeling na zijn de meeste mensen niet erg optimistisch.

Abbas en onderhandelaar Erekat hebben direct al gedreigd de onderhandelingen stop te zetten als IsraŽl weer gaat bouwen in de nederzettingen. Abbas heeft zich duidelijk met tegenzin naar de onderhandelingen laten sleuren. Eigenlijk wilde hij pas onderhandelen als IsraŽl aan weer nieuwe voorwaarden had voldaan, zoals toezeggingen over de toekomstige grens en het tijdschema, maar Amerika heeft hem onder zware druk gezet.


Officieel gaan de onderhandelingen tussen Netanjahoe en Abbas van start zonder voorwaarden vooraf, wat wordt gezien als een overwinning voor Netanjahoe. Maar inofficieel heeft Netanjahoe mogelijk wel zaken toegezegd aan de Amerikanen, zoals een stilzwijgende verlenging van de bouwstop in de nederzettingen, uitgezonderd Oost-Jeruzalem en wellicht nog een of twee grote blokken. Mogelijk hebben zowel de VS als het kwartet Abbas wel degelijk garanties gegeven over de grenzen van een toekomstige staat en het tijdschema van de onderhandelingen. Desondanks wordt hij door sommige commentatoren gezien als verliezer van deze ronde. Dat komt enerzijds omdat hij zelf steeds allerlei eisen heeft gesteld, en wanneer IsraŽl er (onder Amerikaanse druk) aan voldeed dan verzon hij weer nieuwe. Zo eiste hij een bevriezing van de nederzettingen, erkenning dat er een Palestijnse staat moet komen, uitbreiding van de nederzettingenstop met Jeruzalem, en dat alles heeft hij min of meer gekregen. Nu is de stop bijna voorbij en eist hij voortzetting ervan, en erkenning van de 1967 grenzen, en een bepaald tijdspad, etc. etc. Maar had hij die tien maanden niet moeten gebruiken om te gaan onderhandelen? Waarom zo lang gewacht? Hij had dan op bovenstaande concessies kunnen wijzen als 'oogst' om steun voor de onderhandelingen te verwerven.

Maar Abbas heeft een heel jaar niks gedaan, geen enkele concessie, niks om zijn partij of zijn volk voor te bereiden op onderhandelingen en concessies, integendeel: de ophitsing in Palestijnse media gaat door, en Abbas zelf was met premier Fayyad onlangs bij de begrafenis van een van de planners van de aanslag op de IsraŽlische Olympische ploeg in MŁnchen, die als een held werd geŽerd. Door deze opruiing in de media bereidt Abbas zijn volk niet voor op vrede en co-existentie, maar op hernieuwde strijd en het vasthouden aan 'heilige' principes, ook als daarvoor bloed moet worden vergoten. In de IsraŽlische regering is de roep om hervatting van de bouw in nederzettingen dan ook groot. Zelfs de arbeidspartij is voor een beperkte hervatting, in de grote blokken, en volgens verschillende bronnen wordt nu met de VS aan een dergelijk compromis gewerkt. Of het voor Abbas genoeg zal zijn valt te betwijfelen: hij is met al zijn eisen hoog in de boom geklommen, en lijkt er nu beetje bij beetje uit omlaag te moeten komen.

Ondertussen is de steun voor onderhandelingen en concessies aan Palestijnse zijde erg beperkt. Niet alleen Hamas is fel tegen, van de week werd een demonstratie van diverse oppositiepartijen in Ramallah met geweld uit elkaar geslagen. De Arabische journalist Khaled Abu Toameh wijst erop dat noch Abbas noch Fayyad een mandaat hebben van het Palestijnse volk: Abbas' termijn is vorig jaar al verlopen en de verkiezingen zijn telkens uitgesteld, en Fayyad haalde maar 2 zetels bij de verkiezingen maar is door Abbas onder Amerikaanse druk benoemd. Fayyads regering is nooit door het Palestijnse parlement goedgekeurd, zoals vereist in de Palestijnse Basiswet (dit vanwege de coup van Hamas in Gaza, die het parlement heeft lamgelegd).

Abbas dreigt nu in zijn eigen val te lopen: terwijl hij door de VS steeds meer onder druk wordt gezet, heeft hij te maken met een sceptische partij en achterban die weinig zien in onderhandelingen en hem verwijten teveel aan vijand IsraŽl toe te geven, nog voordat er Łberhaupt is onderhandeld.

De Jerusalem Post schrijft dat Abbas wellicht hoopt dat wanneer de onderhandelingen stuklopen de VS een voor de Palestijnen gunstigere oplossing zal opleggen. Men gelooft echter niet dat de VS veel zullen afwijken van de Clinton parameters en de Roadmap, die waarschijnlijk ook in deze onderhandelingen richtsnoer zullen zijn. Er worden verschillende redenen geopperd waarom Abbas geen vrede kan of wil sluiten:

Could it be, as the Israeli pessimists say Ė pessimists not only on the traditional Israeli Right, but deep into the mainstream, too Ė that Abbas, though he may be better intentioned than the duplicitous Arafat, is too weak-willed to have confronted Arafatís malevolent legacy, and is terrified of a vicious domestic backlash, led by Hamas but including Fatah loyalists, too, for the crime of negotiating a viable deal? Is it also that heís betting on Palestinian fertility, unreconstructed regional opposition to the very fact of Israelís existence, and growing international delegitimation of Israel, ultimately sparing the Palestinians the need for significant concessions? And does he believe that the international community will eventually legitimize the state of Palestine that his Prime Minister Salaam Fayyad is steadily constructing, without the need for a negotiated settlement that, unpalatably, recognizes Israel Ė without the need for reconciliation and a formal end to our decades of conflict?

Ik denk dat deze combinatie van factoren er inderdaad voor zorgt dat Abbas, althans op dit moment, geen vrede wil en zeker niet bereid is er grote risico's voor te nemen. De internationale steun voor de Palestijnen en delegitimatie van IsraŽl, net als de Arabische weigering IsraŽl te erkennen, dragen bij aan Abbas' onwil. De EU en verschillende andere landen hebben er al op gehint een eenzijdig uit te roepen Palestijnse staat te zullen erkennen. Het vooruitzicht een Palestijnse staat te kunnen krijgen zonder pijnlijke concessies te hoeven doen, en zonder driekwart van wat men als historisch Palestina beschouwt, te hoeven erkennen als het land waar de Joden nu recht op zelfbeschikking hebben, is aantrekkelijk. Palestijnen hebben vaak gezegd dat ze de tijd hebben, en kunnen wachten. De kruisvaarders zijn weggegaan, de Britten zijn weggegaan, en de Joden zullen ook weggaan. De geschiedenis is geduldig. Daarnaast heeft men ook twijfels of Israel hun werkelijke soevereiniteit zal willen bieden, zonder allerlei veiligheidsmaatregelen, grenscontroles, bufferzones en andere zaken die voelen alsof men nog steeds niet echt onafhankelijk is.

Aluf Benn legt het fundamentele verschil uit tussen wat beide partijen willen bereiken:

Netanyahu's problem is rooted in the contradictory expectations harbored by both sides. From his standpoint, the establishment of a Palestinian state is supposed to "end the conflict." His Palestinian interlocutors are relying on a statement issued by the Quartet, which said an agreement is meant to end "the occupation that began in 1967." The gap between those two formulations is wide. The Palestinians and the international community want to close the chapter that began with the Six-Day War. Netanyahu, like Barak before him, wants to end the conflict that began decades earlier, and which strikes at the heart of both peoples' self-definitions.

The key element Netanyahu introduced into the process was expanding the agenda by demanding that the Palestinians recognize Israel as "the state of the Jewish people." The Palestinians steadfastly refused. From their vantage point, the Jews are foreign conquerors who usurped the land and dispossessed its residents.


IsraŽl wil als normale legitieme staat worden gezien, erkend en geaccepteerd in de regio en in de wereld. Vanaf haar ontstaan is zij door de Arabische wereld, maar ook daarbuiten, als een vreemde eend in de bijt gezien, een kunstmatige staat, daar 'geplant' door het Westen na de Holocaust. Niet dat iedereen Israel alsnog zou willen zien verdwijnen, maar men ziet het wel als een vreemde constructie en iets dat achteraf gezien misschien niet zo had mogen gebeuren. Men ziet de Palestijnen als het slachtoffer van iets waar zij niks aan konden doen en als de eigenlijke bewoners van het land. Men deelt de Palestijnse visie dat de Joden vreemde bezetters waren die het land veroverden en de bewoners verdreven, niet rechtmatige bewoners van een land waar men historische, religieuze en fysieke banden mee heeft. Voor IsraŽl is de essentie van vrede dat daar een einde aan komt, dat men door de Palestijnen en in de Arabische wereld maar ook daarbuiten als normaal, als de rechtmatige eigenaar van het land, wordt gezien. Vandaar die nadruk op erkenning als Joodse staat.

Daarmee zouden de Palestijnen echter hun grootste troefkaart uit handen geven. Bovendien raakt dit ook aan hun fundamentele zelfbeeld: hun nationale identiteit is onlosmakelijk verbonden met het slachtoffer zijn van Israel en het zionisme. Hun nationale identiteit ontstond in reactie op het zionisme, en zij zijn zichzelf sindsdien blijven definiŽren in die termen. Palestijnse helden zijn strijders tegen IsraŽl en het zionisme, niet grote denkers of dichters of politici die veel voor de Palestijnse samenleving hebben betekend, of religieuze vernieuwers. De Nakba is niet iets tragisch dat in het verleden gebeurde en waarna je zo goed en zo kwaad als het kan probeert verder te gaan, maar de centrale gebeurtenis die de Palestijnen hun identiteit gaf, die ze definieerden tegenover IsraŽl, als slachtoffers van het zionisme.

De Palestijnse haat tegen IsraŽl en Joden, zoals die bijna dagelijks in media en moskeeŽn wordt geventileerd is niet zozeer het gevolg van de strijd, van het zien van teveel soldaten en vernederende checkpoints, maar is een centraal deel van de Palestijnse identiteit. Vrede zou die identiteit bedreigen, en de Palestijnen dwingen een nieuwe identiteit aan te nemen. Dat is niet onmogelijk, wel moeilijk en vergt moed, veel moed, en liefst ook ondersteuning van buiten. De factoren die de Jerusalem Post hierboven aanhaalt wijzen precies de andere kant op: de internationale gemeenschap bevestigt de Palestijnen in hun slachtofferstatus, de Arabische wereld is onwillig en niet in staat om zelf normale relaties met IsraŽl aan te gaan, en Abbas is niet een erg moedig politicus.

Tot slot heeft ook de VS bijgedragen aan Abbas' weigerachtige houding: een jaar lang heeft zij bijna uitsluitend IsraŽl onder druk gezet om concessies te doen en haar hand uitgestoken naar de Arabische wereld. Dat heeft niet het gewenste effect gehad, en had bovendien tot gevolg dat Abbas meer, niet minder eisen ging stellen. Als de VS eist dat IsraŽl geen steen meer op de andere legt over de groene lijn, inclusief de oude stad van Jeruzalem, hoe kan Abbas dan met minder genoegen nemen? De VS lijkt nu een iets evenwichtigere positie in te nemen maar het kwaad is geschied, en Abbas zit in die boom waar hij niet zomaar uit kan of wil klimmen. De vooruitzichten zijn dan ook niet al te gunstig, en alleen keiharde dreigementen van de VS zullen nog voor enige concessies kunnen zorgen.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Abbas eindelijk met Netanjahoe aan onderhandelingstafel

[Vorig artikel: "Heibel in Hebron herkauwd"] [Volgend artikel: "Selectieve verontwaardiging rond uitspraken rabbi Ovadia Yosef"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery