Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Saturday, 11 September 10, schreef

Met wie Hamas dan ook vrede zou willen sluiten, in elk geval nooit met IsraŽl.
Hooguit een bestand. Een 'Hoedna' 'Hoedna' is een Islamitisch woord en betekent staakt-het-vuren', met als doel hergroepering en ook afwachten totdat de strategische situatie zo verbeterd is dat een militaire aanval grote kans van slagen heeft.
De Hamas streeft gewoon de vernietiging van IsraŽl na, dat is het doel, al dan niet vertraagd door middel van zo'n Hoedna, en zo kan IsraŽl niet op basis van gelijkwaardigheid onderhandelen.

Anja Meulenbelt kan niet overtuigd worden van het 'redelijk gelijk' vanuit IsraŽlisch perspectief bekeken.
Feiten die haar ongelijk geven is het enigste wat het tegendeel van haar overtuiging kunnen weergeven. Die kunnen dan ook niet genoeg worden aangedragen!

Ik kan mij heel goed verplaatsen in mensen die opkomen voor andere mensen in underdogs posities.
Iedereen heeft recht op vrijheid!
De manier waarop en van waaruit verzet wordt gepeegd verschilt. Nederlandse verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, probeerden in de allereerste plaats om verder onheil, opgelegd door de bezettende Nazi macht, te voorkomen. Daarbij was het doel volstrekt niet om onschuldige burgers te doden. Juist anderom, het redden van onschuldige mensen!

Ik kan mij ook voorstellen dat juist Meulenbelt zich kan plaatsen achter mensen die zich verzetten tegenover een heersende groep. Het is nu eenmaal nobel om mensen die zich uit een netelige positie willen bevrijden te steunen. De vraag is natuurlijk wel, wat daarbij het wezenlijke of verborgen doel is.
Juist daar zit de moeilijkheid.
Is ŗlles geoorloofd om het doel te bereiken? En wat is het doel van Hamas op zichzelf?

De politieke Islam, waar Hamas een heel pijnlijk onderdeel van is, kan alleen en goed gefundeerd bestreden worden wanneer er eindelijk door heel veel mensen bewezen kan of gedurfd wordt dat de Islam vanuit beginsel geen scheiding tussen 'kerk en staat' toelaat, wat inhoudt dat het hier gaat om een totalitaire instelling, waarin voor het bestaan van een land als IsraŽl al helemaal geen plaats is.
Wij Westerlingen zijn -terecht- gevoelig voor het begrip 'scheiding van kerk en staat'. Een ontmaskering van de werkelijke doelstelling van, in dit geval Hamas, kan helpen.

Intussen wordt er van alle kanten druk uitgeoefend op IsraŽl, er alles aan te doen om aan een totstandkoming van vrede te komen.
Een van de voorwaarden daarvan zal toch een verandering in het Handvest van Hamas moeten zijn, namelijk het Únvoorwaardelijk aanvaarden van het bestaan van het land IsraŽl, voor zover als mogelijk is, binnen de Groene Lijn, Ťn een aparte regeling voor wat betreft Oost Jeruzalem.
Zolang Hamas haar doel tot vernietiging van IsraŽl niet loslaat kan IsraŽl in elk geval met Hamas nooit geloofwaardige onderhandelingen over echte vrede aangaan.

op Wednesday, 24 November 10, schreef

De eenzijdige verontwaardiging door Meulenbelt en de zelfverklaarde AriŽr Van Agt, is een ziekte waarvan men moeilijk geneest.
David

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Anja Meulenbelt en de vrede van Hamas

IMO Blog, 2010

Hamas wil vrede, maar IsraŽl heeft daar geen belang bij, aldus Anja Meulenbelt op Joop.NL:

In 2008 heeft Meshal verklaard dat Hamas bereid is om zich neer te leggen bij een door Fatah geleide overeenkomst, waarbij naast IsraŽl een Palestijnse staat wordt toegestaan, op voorwaarde dat de meerderheid van het Palestijnse volk daar met een referendum mee instemt.

Ze geeft geen citaat of link voor deze bewering, en in een van de reacties wordt verwezen naar een interview van Reuters met Meshal, dat echter uit begin 2007 stamt. Speculaties en ambigue uitspraken over de erkenning van IsraŽl door Hamas gaan terug tot haar verkiezingsoverwinning van 2006, waarna Hamas probeerde samen met Fatah tot een Palestijnse eenheidsregering te komen. Tevens zag ze zich geconfronteerd met een internationale boycot van haar regering totdat ze aan eisen zou voldoen als het afzweren van geweld en erkenning van IsraŽl. Daarom probeerde Hamas allerlei formules om haar isolement te doorbreken en als gesprekspartner* geaccepteerd te worden, alles behalve IsraŽl erkennen en het geweld afzweren.
(* Let wel: gesprekspartner voor Fatah en voor de internationale gemeenschap, met IsraŽl wil men zelf helemaal niet praten!)


In januari 2007 zei Meshal in genoemd interview met Reuters dat het bestaan van IsraŽl een feitelijkheid was, maar dat van de Palestijnen niet gevraagd kon worden haar te erkennen. Hij eiste een Palestijnse staat binnen de wapenstilstandsgrenzen van 1949, waarbij IsraŽl geheel (Oost?) Jeruzalem, inclusief de Klaagmuur en oude stad, moet opgeven, en bovendien dat de miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948 naar IsraŽl moeten kunnen (terug)keren. Dit alles zonder voorwaarden aan de Palestijnen en zelfs zonder onderhandelingen:

"Hamas cannot accept the logic of bargains with Israel. Israel has to respect Palestinian rights. We are demanding a Palestinian state on the 1967 border including Jerusalem and the right of return. Israel has to say yes I agree and withdraw."

Klinkt alleszins redelijk inderdaad. NB: hij heeft het hier zelfs over 'Jeruzalem' en niet Oost Jeruzalem. Dat lijkt een vergissing, maar is dat wellicht niet. Ook Fatah ontkent geregeld Joodse aanspraken op geheel Jeruzalem, ook West.
Wat er dan daarna gebeurt blijft overigens behoorlijk vaag in het betreffende interview:

Q. Could Hamas recognize Israel in the future and alter its charter which calls for Israel's destruction?
A: Why should we occupy ourselves with a distant future when we have urgent needs to achieve in the near future? The distant future will have its own circumstances and positions could be determined then.


Over een einde aan het geweld (consequent 'verzet' genoemd door Meulenbelt) heeft Meshal het hier niet, maar Hamas heeft meermaals een tienjarig bestand ('hudna') aangeboden in ruil voor bovenstaande eisen. Na dat bestand kan dan worden bezien hoe verder te gaan, afhankelijk van de situatie van dat moment.

In april 2008 verklaarde Meshal ontwijkend dat Hamas een 'politiek plan' volgde als antwoord op de vraag of zij nog uit was op de vernietiging van IsraŽl. Na gesprekken met Jimmy Carter later die maand zei Meshal zich bij een vredesakkoord tussen Abbas en IsraŽl te zullen neerleggen, mits dat bekrachtigd zou worden in een referendum onder alle Palestijnen, inclusief de vluchtelingen. Dit zal zijn waarop Meulenbelt doelde. De drie toch vrij heldere internationale eisen aan Hamas werden, ook volgens Carter, afgewezen door de islamisten: "He acknowledged that Hamas still refused to recognise explicitly Israel's right to exist, or to renounce violence, or to recognise previous peace agreements."

Als Hamas tevreden zou zijn met een staat op de Westoever en Gazastrook, waarom is het dan niet bereid dan ook IsraŽl te erkennen en er vrede mee te sluiten? Waarom slechts een bestand en geen vredesverdrag? Waarom niet het Hamas handvest veranderen? Zowel leiders van Hamas als Fatah hebben het vaker gehad over de 'bevrijding van geheel Palestina' in fasen. Eerst een staat op een gedeelte van het land, en daarna, wanneer men sterker is en de omstandigheden gunstiger zijn, de rest van het land bevrijden. De ideeŽn die Hamas leiders verwoorden wanneer zij tegen Westerse journalisten of politici spreken en zich van hun meest 'gematigde' kant willen laten zien, passen precies in dit plaatje. De eisen die men aan IsraŽl stelt zijn daarbij volkomen irreŽel: een totale onvoorwaardelijke terugtrekking betekent instemming van IsraŽl met een Hamasstan op de Westoever, met raketten op de Knesset en Ben-Goerion Airport, met een onleefbaar Jeruzalem (wat men daar eventueel van mag houden) en weldra een onleefbaar land. Het betekent dat Iran de vrije hand heeft op een paar kilometer afstand van vitale en strategische plaatsen in IsraŽl. Daarbij eist Hamas minimaal heel Oost Jeruzalem, dus Joden kunnen niet meer naar de Klaagmuur en andere heilige plaatsen in de oude stad, en West Jeruzalem is van drie kanten omsingeld door een door Iran gesteunde vijandige staat. En dan hebben we het nog niet over de invasie van miljoenen nakomelingen van de vluchtelingen die een einde zullen maken aan de Joodse meerderheid in IsraŽl. Dit is wat Meulenbelt een redelijk vredesvoorstel vindt, een genereus aanbod zelfs:

Het punt is nu dat ook Hamas bereid is mee te gaan in die concessie die Arafat eens deed, maar niet zonder garanties; en dat IsraŽl er alles aan doet om deze toezegging, dit genereuze aanbod, weg te moffelen en te doen alsof Hamas niets anders is dan een bende terroristen die je alleen met geweld kunt bestrijden. En dit is het punt, zegt Siegman, je kunt niet van Hamas verwachten dat ze het verzet tegen de bezettende macht van IsraŽl opgeven, zolang IsraŽl ongehinderd doorgaat met meer Palestijns land te koloniseren. Hamas is niet van plan om in een situatie terecht te komen dat de bezettende mogendheid het recht heeft om te beoordelen of de Palestijnen wel voldoende afzien van verzet, zonder dat er ook maar op een enkele manier is vastgelegd wat de Palestijnen terugkrijgen wanneer ze het verzet staken. Heeft IsraŽl aangegeven hoe de Palestijnen aan hun rechten komen op een geweldloze manier? Ligt er een concreet vredesplan van IsraŽl? Zelfs een toezegging dat de belegering van Gaza wordt gestaakt als Hamas geen verzet meer pleegt, is niet te krijgen.

Dat laatste zou makkelijk te verkrijgen zijn als Hamas Gilad Shalit vrij zou laten. Het is werkelijk ziekmakend dat Meulenbelt continu van verzet spreekt waar het aanslagen en aanvallen op burgers betreft, en haar obligate zinnetje op het einde van haar blog dat burgerdoden natuurlijk te betreuren zijn (direct gevolgd door: 'maar hoe moeten ze zich anders verdedigen') doet daar niks aan af. Meulenbelt valt met deze blog definitief door de mand als een extremiste die voluit achter Hamas staat, inclusief het 'gewapende verzet' en alles dat Hamas daaronder verstaat. Ik heb een lid van de Al Qassam Brigades ook weleens horen verklaren in een reportage dat hij liever geen burgers doodt, maar ja, hij kan nou eenmaal niet anders, hij moet toch iets doen om zijn volk te redden. Het is, voor de duidelijkheid, klinkklare nonsens. Zelfs tijdens de Duitse bezetting had het verzet nog manieren om zich te verzetten zonder onschuldige Duitsers te vermoorden. Ook het gewelddadige verzet van het ANC richtte zich niet op de blanke bevolking maar op het onderdrukkingsapparaat en -instituties. De Palestijnen voeren nu al bijna honderd jaar een gewapende strijd tegen Joodse burgers in Palestina/IsraŽl. Men pleegt ook wel aanslagen op soldaten of probeert hen te bestrijden, maar hier heeft nooit enige nadruk op gelegen, noch is het geweld begonnen in reactie op de bezetting zoals Meulenbelt, Van Agt en andere apologeten van de Palestijnen altijd beweren.

Met 'aan hun rechten komen' bedoelen Meulenbelt en de door haar aangehaalde Siegman dat IsraŽl de Palestijnen alles moet geven wat ze willen, en ook het Joodse recht op zelfbeschikking opgeven. IsraŽl moet de Palestijnen bovendien vertellen hoe ze dat op een geweldloze manier kunnen doen! Overigens gaat IsraŽl momenteel niet door met 'het koloniseren van Palestijns land' want er is een bouwstop waarover de kolonisten steen en been klagen, en zelfs daarvoor werd er niet meer buiten de gemeentegrenzen van de nederzettingen gebouwd, dus buiten wat al IsraŽlisch is. Ook in Oost Jeruzalem wordt nauwelijks nog gebouwd. Wanneer de Palestijnen hun 'verzet staken' zal de steun in IsraŽl voor concessies en dus het opgeven van nederzettingen toenemen. De meeste IsraŽli's hoeven niet om ideologische of religieuze redenen op de Westoever te blijven, maar zien vooral niet hoe IsraŽl er weg kan gaan zonder dat dit tot een toename van geweld zal leiden.

En tot slot: IsraŽl heeft meerdere vredesvoorstellen gedaan waarin minimaal 95% van de Westoever werd aangeboden met een (gedeeltelijke) compensatie voor de rest. Zie bijvoorbeeld: De intifada en het vredesproces, The Myth of the Israeli Bantustan offer at Taba and other myths en Het vredesaanbod van Olmert en het nee van Abbas. Voorstellen die op zijn minst verder onderzocht hadden kunnen worden, en de basis hadden kunnen vormen voor verdere onderhandelingen, maar zij werden allemaal afgewezen door de Palestijnen, door zowel Hamas als het nog gematigdere Fatah.

Nog ťťn keer Anja Meulenbelt:

Siegman pleit al jarenlang voor het serieus nemen van Hamas als gesprekspartner, en waarschuwt dat de weigering van IsraŽl om dat te doen, neerkomt op een pertinente weigering om werkelijk vrede te willen sluiten, wat ook al tot uiting komt in het voorzetten van de nederzettingenbouw. En dit voegt hij[Siegman] er nog aan toe: voor de gehele westerse wereld geldt dat we de ontwikkelingen van de politieke islam niet kunnen negeren Ė zoals ook de meeste islamitische regeringen moeten erkennen dat de politieke islam een verschijnsel is dat niet kan worden bestreden of genegeerd. Voor IsraŽl geldt, zegt Siegman, dat het zich eindelijk eens moet realiseren onderdeel uit te maken van het Midden-Oosten, en dat het niet door kan gaan met het eindeloos oorlog voeren tegen de politieke islam maar ermee in het reine zal moeten komen.

Ik moest dit een paar keer lezen voor tot me doordrong wat er staat. De 'politieke islam' voert al vanaf de komst van de eerste zionisten oorlog tegen het zionisme en de Joden in Palestina (zowel de zionistische als de oude religieuze gemeenschappen), en heeft pertinent geweigerd om een Joodse staat in welke grenzen dan ook te accepteren. Het is het kernprobleem van het IsraŽlisch-Palestijns/Arabische conflict. Diverse delingsplannen, ook met een mini-IsraŽl dat niet veel meer dan Tel Aviv en stukje kuststrook omvatte (het Peel Plan uit 1937/1938), werden afgewezen door het Arabisch-Palestijnse leiderschap, zoals men nu nog niet zozeer over de grenzen bakkeleit, maar weigert het recht van de Joden op zelfbeschikking te erkennen, en weigert hen als een volk te zien met nationale rechten en aspiraties. Meulenbelt doet daar zelf van harte aan mee, en meent dat een Joodse staat racistisch zou zijn omdat Joden er meer rechten zouden hebben. Dat geldt tot op zekere hoogte voor bijna alle natiestaten: een bevolkingsgroep is er dominant, en minderheden zijn daardoor kwetsbaar, ook al zijn ze voor de wet gelijk. In IsraŽl is de Arabische minderheid beter af dan minderheden in alle andere landen in het Midden-Oosten, en wellicht ook dan sommige minderheden in sommige Westerse landen (zoals de Roma in verschillende Europese landen), maar er valt zeker genoeg te verbeteren. Het probleem daarbij is niet IsraŽls Joodse karakter, maar het feit dat dit nergens in de Arabische wereld wordt geaccepteerd en er daarom al bijna honderd jaar een conflict is tussen Joden en Arabieren.

De politieke islam kan natuurlijk prima worden bestreden, zoals Meulenbelt ook haar onwelgevallige ideeŽn en stromingen in Nederland (en elders) bestrijdt. Het is een ietwat vage term, maar doorgaans worden met de politieke islam de fundamentalistische stromingen bedoeld die sterk anti-Westers zijn en het Westen (en alle Goddelozen) met geweld willen bestrijden. De politieke islam is niet alleen een bedreiging voor IsraŽl, maar ook voor de Arabische staten en een ieder die daar meer democratie, meer mensenrechten, meer moderniteit en vrijheid wil. Ik blijf mij erover verbazen dat Meulenbelt, het prototype van een Westerse vrijgevochten vrouw die plachte links-seculiere waarden uit te dragen, tegenwoordig dit soort stromingen steunt. Als ze tegen IsraŽl zijn is het goed, lijkt het adagium. Niet alleen liefde, maar ook haat maakt blijkbaar blind.

Overigens is het probleem in het Midden-Oosten niet alleen de politieke islam en extremistische organisaties als de Hamas, maar weigeren ook seculier(dere) organisaties en mensen Joodse nationale rechten te erkennen. En speciaal voor reageerder Ben: ja, ik veroordeel ook de Joodse extremisten en religieuze fanaten, en ook zij hebben hun aandeel in het conflict en het voortduren ervan.

Hieronder tot slot een paar recentere uitspraken van de grote vredesduif Meshaal.

Ratna Pelle, met dank aan Wouter Brassť

- - - - - - - - - -

Bron: The Middle East Media Research Institute (MEMRI)
August 2, 2010
Video Clip No. 2568

Hamas Leader Khaled Mash'al Criticizes Arab Endorsement of Palestinian-Israeli Negotiations and Reiterates: "We Will Adhere to Jihad, to the Resistance, and to the Gun"

Following are excerpts from a public address delivered by Hamas leader Khaled Mash'al, which aired on Al-Jazeera TV on August 2, 2010:

Khaled Mash'al: "Independent decision-making is defended by the gun. It is formed in the battlefield, and it reflects the will of the people. As for the negotiations, they will make you subservient to the American decisions, and to Israeli pressure and threats.

"By Allah, I felt honor and pride, and the spirit of Jihad was awakened in me once again, while in this camp. As simple as it is, its values are lofty. Indeed, this is the path. From here, we set out, and we cannot reach the end from anywhere else.

"Many leaders, forces, and organizations have lost their way. They began on the right path, taking right steps, but they have lost their way, and have begun to wander aimlessly on the path of settlement and negotiations.

"My brother Abu Jihad, and my brothers the commanders of the factions and the Shabiba, and all the representatives from dear Syria, from Lebanon, the land of resistance, and from Palestine of holy Jerusalem...
I say to them: This is the path. We will never be ashamed, even if they try to scare us with allegations of terrorism. If our jihad is terrorism, let them say what they like. We will adhere to Jihad, to the resistance, and to the gun, as the path to liberation and to the return, Allah wiling.

[...]

"There is no legitimacy to Palestinian-Israeli negotiations, whether direct or indirect. Those negotiations derive their coerced legitimacy from the Americans and the Israeli pressure. As for the Arab endorsement [of direct negotiations] it is worthless. The Arab endorsement does not bestow legitimacy upon these negotiations, because this endorsement was imposed upon the Arabs, but that does not stem from their free will.

[...]

"Today, from this celebration, we reiterate the option of the resistance and the gun. This is the path to our honor and glory. This is what will reshuffle the cards and restore the initiative to our own hands. This is what will draw us out of this putrid quagmire, in which we have lost our spirit and our free will, and in which we have become a voiceless echo - an echo of external dictates."

[...]

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Anja Meulenbelt en de vrede van Hamas

[Vorig artikel: "Abbas en Netanjahoe samen aan tafel: concessies op het menu?"] [Volgend artikel: "Twee staten is enige oplossing"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery