Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 18 October 10, schreef Eva

Ik vind het grappig dat je in je algemene tekst over je blog suggereert (soort van) objectief te zijn, terwijl je dat in het geheel niet bent. Tenminste, ik heb nu een paar blogs gelezen en daar ben je zeer anti-Palestijns.

op Tuesday, 19 October 10, schreef Ratna

Hallo Eva,
Heb je ook geklaagd bij al die zogenaamde vredes- en mensenrechtenorganisaties die zeggen dat ze geen partij kiezen en slechts voor vrede zijn, en in de praktijk alleen Israel veroordelen? Of bij al die media die zeggen objectief te zijn maar het alleen over de nederzettingen en ander (vermeend danwel reŽel) Israelisch onrecht hebben? Mijn blog biedt wat tegenwicht tegen de steeds eenzijdiger berichtgeving in de media, en focus van veel organisaties die zich met het conflict bezig houden, vaak vet gesubsidieerd door de overheid. Dat wil overigens niet zeggen dat ik kritiekloos tegenover Israel sta en ik ben voor een Palestijnse staat mits die Israel echt erkent en er in vrede mee wil samenleven.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De cruciale fouten van Stop de Bezetting

IMO Blog, 2010

Twee weken nadat de Volkskrant een opiniestuk van mijn hand plaatste, als weerwoord op een eerder artikel van Gretta Duisenberg en haar kompanen van Stop de Bezetting, hebben deze een uitgebreide reactie onder het artikel achtergelaten. Hieronder mijn repliek.

Eerstens geeft men mij gelijk dat "twee staten de enige echte oplossing is". Dat is oftewel een forse ommezwaai, oftewel een leugen, gezien vele eerdere uitlatingen van deze club. Zo verklaarde mevrouw Duisenberg ter ere van de Palestijnse landdag:


De Westoever en Gaza zijn niet Palestina. Het gehele voormalige mandaatgebied Palestina is in Palestijnse en ook in mijn ogen bezet gebied. Het is met dodelijk geweld in bezit genomen door Europese indringers die van de oorspronkelijke inwoners en de herinnering daaraan, niets meer overlaten. IsraŽl heeft geen legitiem recht op wat het claimt. De zionisten hebben van de toenmalige koloniale mogendheden, waaronder Nederland, in 1947 een stuk land cadeau gekregen dat aan een ander volk, het Palestijnse, toebehoort. Toen zij vervolgens er nog een extra stuk bij veroverden, waarbij de inwoners verdreven werden met achterlating van al hun roerende en ontoerende goederen, riepen zij op 14 mei 1948, om 16.00 uur de staat IsraŽl uit..

En:
IsraŽl is een tijdelijk verschijnsel, geloof mij. Daarom noemen ook de autochtone Palestijnen in IsraŽl zichzelf: Palestina 1948, tijdelijk IsraŽl genaamd.

Blijkbaar wil men in de Volkskrant - waarvoor deze reactie waarschijnlijk oorspronkelijk was bedoeld - gematigder overkomen dan voor een pro-Palestijns publiek. De 'strikte spelregels' die zijzelf zeggen in acht te nemen behelzen blijkbaar het spreken met twee monden, een kunst waarin Gretta's held Arafat zeer bedreven was.

Duisenberg en co verwijzen voor de verklaring van het conflict naar het internationale recht en 'cruciale historische feiten'. Internationaal recht klinkt mooi, maar met een VN mensenrechtenraad die voor meer dan de helft uit niet-vrije landen bestaat waaronder LibiŽ en Iran en waar ieder anti-IsraŽl voorstel, net als in de Algemene Vergadering, automatisch op een meerderheid kan rekenen, valt daar wel wat op af te dingen. Gretta &co schrijven dat dit recht na moeizaam onderhandelen en allerlei procedures tot stand komt. Dat is waar, maar dat garandeert geenszins een faire uitkomst. De landen van de Onafhankelijke Islamitische Conferentie hebben met de niet gelieerde staten een meerderheid in zowel de mensenrechtenraad als de Algemene Vergadering. Er wordt veel zogenaamde koehandel bedreven en machtsspelletjes gespeeld. In ruil voor een stem voor een anti-IsraŽl resolutie wordt een dictatuur bijvoorbeeld toegezegd dat men een westerse resolutie tegen diens wanpraktijken niet zal steunen.
De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof betreffende de muur, die Duisenberg en haar kompanen aanhalen, werd gedaan op aandringen van de mensenrechtenraad met landen als Iran, LibiŽ, Saoedi-ArabiŽ en Pakistan als lichtende voorbeelden voor de wereldgemeenschap. De uitspraak was zeer politiek gekleurd, en viel eigenlijk buiten het bestek van deze instantie. De uitspraak bevatte een paar flagrante onjuistheden. Zo werd beweerd dat het Britse mandaat tot doel had om de inheemse Arabische bevolking op onafhankelijkheid voor te bereiden, terwijl het mandaat in werkelijkheid expliciet stelde het Joodse nationale thuis te zullen bevorderen. Ook werd IsraŽls recht zich op enigerlei wijze te verdedigen tegen niet statelijke agressie ontkend. Er staat meer onzin in, en er is van juristen felle kritiek op deze uitspraak.

Duisenberg c.s. verwijzen voor de juiste feiten naar de zogenaamde nieuwe historici die "op grond van officiŽle IsraŽlische bronnen onomstotelijk [hebben] vastgesteld dat alle door IsraŽl gevoerde oorlogen door IsraŽl zijn begonnen en het karakter van veroveringsoorlogen hadden." Het mag inmiddels bekend zijn dat Ilan Pappe, de held van Duisenberg, Van Agt en andere antizionisten, het met de feiten niet zo nauw nam en door Benny Morris op talloze onjuistheden is betrapt. Hij laat bovendien stelselmatig alle agressie van Palestijnse zijde weg, zoals de aanvallen van 1920, 1921, 1929 en 1936-1939 op Joodse gemeenschappen in Palestina, en de dreigementen met genocide van Arabische leiders in 1948. Vlak na de stemming over het delingsplan van de VN begonnen de Arabieren in Palestina een burgeroorlog tegen de Joodse gemeenschap, en een half jaar later vielen de Arabische buurlanden aan, met het doel Palestina onderling te verdelen. In dit geval van een IsraŽlische veroveringsoorlog te spreken is een gotspe.
Ook aan de IsraŽlische aanval in 1967 ging het nodige vooraf, en 1973 kun je natuurlijk Łberhaupt geen IsraŽlische veroveringsoorlog noemen.

Duisenberg c.s. schrijven:
Mevrouw Pelle heeft gelijk dat twee staten de enige echte oplossing is. Dit ligt al vast in de Mandaatsregelingen van voor de Tweede Wereldoorlog. Door de wurgende greep op de Westoever van de Jordaan te leggen, heeft IsraŽl deze optie vrijwel onmogelijk gemaakt. Waarschijnlijk zal IsraŽl als gevolg genoegen moeten nemen met een binationale staat Palestina, een democratisch huis voor Palestijnen en joden.

Leuk geprobeerd, maar er wordt wel even een sprong van het mandaat naar de huidige tijd gemaakt. De 'mandaatregelingen' waarvan zij spreken, werden door de Arabieren afgewezen. Zij wilden geen twee staten want het hele land zou hun toebehoren, en bestreden vanaf het begin de stichting van het Joodse nationale thuis in Palestina. Overigens werd pas voor het eerst van twee staten gesproken in het plan van de Peel commissie in 1937; daarvoor werd slechts gesproken van een Joods nationaal thuis dat onder Arabische druk steeds beperkter werd geÔnterpreteerd. Mevrouw Duisenberg vertolkte deze Palestijnse positie treffend in haar toespraak voor de Palestijnse landdag. De bezetting maakt de tweestatenoplossing niet onmogelijk, zoals uit de terugtrekking uit de Gazastrook en eerder de teruggave van de SinaÔ (waar ook nederzettingen waren gebouwd) bleek. Het maakt het er natuurlijk ook niet makkelijker op. IsraŽl heeft echter zowel in 2000 als in 2008 bijna de gehele Westoever aan de Palestijnen aangeboden, waarbij de grote nederzettingenblokken zouden worden geruild tegen land in IsraŽl. Als er wat meer wederzijds vertrouwen is, en de Palestijnen het recht op terugkeer van de vluchtelingen en de wens het hele land te krijgen zouden opgeven, kan een dergelijk plan uitgevoerd worden. Het zal niet makkelijk zijn, en het evacueren van 60.000 a 80.000 kolonisten zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Dit is alleen mogelijk wanneer men overtuigd is van de vredeswil aan de andere kant.

Waar halen de dames en heren overigens de idee vandaan dat een eenstatenoplossing of binationale staat democratisch wordt? Momenteel heeft geen enkele Arabische staat een functionerende democratie, en het democratische gehalte van Hamas en de PA laat ook te wensen over. Er hadden vorig jaar al nieuwe presidentsverkiezingen moeten komen, maar die zijn uitgesteld omdat Fatah en Hamas het er niet over eens konden worden. Echte democratie veronderstelt bovendien vrije pers en toegang tot informatie, en daarvan is in zowel Gaza als op de Westoever geen sprake. Journalisten worden geÔntimideerd en gearresteerd, en kranten gedwongen de 'partijlijn' te volgen. En iedereen die zich kritisch uitlaat over de machthebbers loopt altijd het risico voor verrader en collaborateur te worden uitgemaakt. Op dat laatste staat de doodstraf, en een eerlijk proces kun je vergeten. Even voor de duidelijkheid: een binationale staat zou binnen de kortste keren een Arabische meerderheid hebben. En in geen enkele Arabische staat hebben minderheden, laat staan Joden, gelijke rechten. IsraŽl zal dan ook zeker geen genoegen nemen met zo'n staat, en er alles aan doen om die te voorkomen.

Gretta c.s. schrijven:
Zij noemt Wilders terloops. Maar hij was de aanleiding voor dit artikel. Wilders is momenteel een politiek "zwaargewicht" en hij is verklaard voorstander van de "Jordaanse optie". Als Tweede Kamerlid heeft hij trouw gezworen aan de Grondwet, ook aan art. 90. Dat zegt: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. De "Jordaanse optie" is zonder meer in strijd met verschillende instrumenten van internationaal recht. Wilders schendt met deze opvatting zijn ambtseed. Er is dus alle aanleiding voor CDA en VVD om daar nķ al expliciet afstand van te nemen. Nergens blijkt dat mevrouw Pelle deze optie om die reden afwijst.

Het zoveelste bizarre idee van Wilders werd opgeblazen om daarmee heel IsraŽl als extremistisch weg te zetten. Maar de meeste IsraŽli's hebben niks met Wilders' extreme ideeŽn, of het nou de islam of een oplossing van het conflict betreft. Ik geloof niet dat de Jordaanse optie het regeer- dan wel gedoogakkoord heeft bereikt. Ik citeer:

Nederland wil verder investeren in de band met de staat IsraŽl. Nederland blijft daarbij voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen IsraŽl en de Palestijnen. Een tweestaten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt. Nederland blijft in de bevordering hiervan bilateraal en multilateraal een actieve rol spelen.

Dat valt toch alleszins mee voor een alom als 'rabiaat pro-IsraŽl' bestempeld kabinet?

Er zijn overigens wel meer opvattingen van Wilders die tegen zijn ambtseed indruisen, en van mij had dit kabinet er zeker niet hoeven komen. Die hele gedoogconstructie vind ik nogal bizar: je zit een beetje in de regering maar niet echt, en kunt tegelijkertijd oppositievoeren tegen alles dat niet expliciet is afgesproken. In een regering spreek je af samen het land te besturen, en de oppositie steunt dat beleid af en toe maar draagt ook geregeld alternatieven aan en kritiseert de keuzes van de regering. Maar wat doet een gedoogpartner? Denkt die met je mee of probeert die vooral z'n eigen punten te scoren? Als Wilders het slim speelt, zal hij enerzijds met de resultaten van het kabinet weten te pronken - 'dankzij onze steun tot stand gekomen' - en anderzijds constant afstand nemen en kritiek uitoefenen, ofwel oppositie voeren, waar het kabinet niet precies doet wat Wilders wil.
En wat betreft mijn oordeel over de zogenaamde Jordaanse optie: mijn vertrouwen in de rechtvaardigheid van wat voor internationaal recht doorgaat is niet bijster groot, maar ik wijs de Jordaanse optie af omdat ik die immoreel vindt. Een optie die -nogmaals- slechts door een kleine groep IsraŽli's wordt gesteund en dus Łberhaupt niet aan de orde is.

Gretta c.s. schrijven tot slot dat het recht op terugkeer is verankerd in het internationale recht en dat het zelfs de voorwaarde was voor IsraŽl om tot de VN toe te treden. Dat is aperte onzin. In resolutie 194, aangenomen door de Algemene Vergadering in december 1948, wordt gezegd dat vluchtelingen die in vrede willen leven moeten kunnen terugkeren. Er wordt niet van een recht gesproken en ook niet van alleen Palestijnse vluchtelingen. GA resoluties zijn bovendien geen internationaal recht. Dit staat er in resolutie 194:

Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

Omdat er in de resolutie geen sprake was van een recht op terugkeer, stemden de Arabische staten tegen. Ook de Palestijnen waren tegen, tot 1988 toen Arafat de relevante VN resoluties voor een oplossing van het conflict opeens erkende.

In de toelatingsresolutie van IsraŽl wordt dit niet als voorwaarde vermeld. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze resolutie en de positie van de VN: Right of Return of Palestinian Refugees: International Law and Humanitarian Considerations, en voor meer informatie over de vluchtelingen: Palestijnse en Joodse vluchtelingen in het Midden-Oosten.

Tot zover de 'cruciale historische feiten' volgens mevrouw Duisenberg, meneer Wijenberg, en meneer Schnerr. Je weet dus wat je aan deze mensen hebt. Laat u niet voor de gek houden wanneer zij zo af en toe eens enigszins redelijk klinken.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ De cruciale fouten van Stop de Bezetting

[Vorig artikel: "Abbas en de bouwstop"] [Volgend artikel: "Vredesoverleg loopt vast op Joodse staat, niet op nederzettingen"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery