Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 24 October 10, schreef Ben

Ratna,
"Het is opvallend dat bijna geen enkele van de zogenaamde sympathisanten van de Palestijnen de behandeling van de vluchtelingen in de Arabische wereld bekritiseert. Men vindt het volkomen logisch dat als een vluchteling vijf jaar in Nederland woont en zijn kinderen hier op de basisschool zitten diegene niet meer teruggestuurd mag worden tegen zijn zin en in Nederland een permanente verblijfsvergunning met alle bijbehorende rechten moet krijgen, maar dat Palestijnen zulke rechten na 60 jaar nog niet krijgen omdat dat zogenaamd hun Palestijnse identiteit zou aantasten"

Absoluut onjuiste argumentatie. Er bestaat een (aanzienlijk) deel vluchtelingen met een tijdelijke vluchtelingenstatus. Redenen van de tijdelijke status zijn veelal medisch of een gevaarlijke (oorlogs-) situatie in het land van herkomst. Zij worden opgevangen enz. maar hun verblijf is verbonden aan deze status tot het moment dat zij weer terug kunnen keren.

op Sunday, 24 October 10, schreef stella

Opmerkelijk is dat de wereld en de anti-Israelbrigade helemaal niet wakker liggen van de behandeling van DE Palestijnen.
In 1970 werden 5000-10.000 Palestijnen gedood in Jordanie tijdens de zwarte september. Meer dan feitelijke verslaggeving kan ik me niet herinneren. Niemand die daar nu nog aandacht aan schenkt.
Nadat Sadam Hoesein verslagen was werden alle Palestijnen Irak uitgegooid. Ze moesten in een niemandsland midden in de woestijn in tenten bivakkeren. Maanden zaten ze daar en niemand wilde ze opnemen, geen Arabisch land stak een hand uit. Geen extra vergadering van de VN, geen enkele demonstratie in grote steden. Uiteindelijk konden ze terecht in Brazilie.
In 2006/7 werden 616 Palestijnen gedood bij de infighting in Gaza, waar Hamas en Fatah om de macht vochten. Haaretz publiceerde een rapport van B`tselem, de humanitaire NGO in Israel, waarin de aantallen van de doden dat jaar genoemd werden in de Palestijnse gebieden, Israel en Gaza uitgesplitst naar oorzaak als aanslag, gevechtshandeling, represaille van Israel. NRC nam het hele artikel over (december 2007), maar zonder de 616 gedode Palestijnen van de infighting. Dat geeft toch te denken.
Ook van de honderden doden onder de Palestijnen in 2007 bij gevechten van het Libanese leger en de Palestijnen lag de wereld niet wakker.
Kortom: de voorvechters van de Palestijnen en de anti-Israelbrigade moeten eens nadenken waarom lang niet alle Palestijnen recht hebben op hun aandacht. Het geheel maakt de indruk van een uiterst selectieve verontwaardiging. Pas als het om vestiging in Israel gaat krijgen de genoemde Palestijnen aandacht en tellen ze mee, verder zijn ze kennelijk totaal verwaarloosbaar.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Recht op terugkeer Palestijnse fabel

IMO Blog, 2010

Een van de belangrijkste redenen dat de Palestijnse Autoriteit IsraŽl niet als Joodse staat wil erkennen, is dat men dan eigenlijk ook erkent dat de Palestijnse vluchtelingen niet naar IsraŽl kunnen terugkeren. Men erkent dus dat dit zogenaamde 'recht op terugkeer' niet samengaat met de idee van twee staten voor twee volken, ofwel een werkelijke tweestatenoplossing. In het verleden hebben PLO leiders ook letterlijk gezegd dat ze met dit 'recht op terugkeer' IsraŽl van binnenuit willen verslaan.
Fatah stelde eind jaren '90 op haar website:

To us, the refugees issue is the winning card which means the end of the Israeli state.

Dat was ook altijd het idee van de Arabische Liga, die de vluchtelingen al ruim 60 jaar grotendeels in ghetto's laten leven, als vreemdelingen zonder thuis.


Sir Alexander Galloway, in 1952 UNRWA hoofd in JordaniŽ verklaarde destijds:

It is perfectly clear than the Arab nations do not want to solve the Arab refugee problem. They want to keep it as an open sore, as an affront against the United Nations, and as a weapon against Israel. Arab leaders don't give a damn whether the refugees live or die.

Het is opvallend dat bijna geen enkele van de zogenaamde sympathisanten van de Palestijnen de behandeling van de vluchtelingen in de Arabische wereld bekritiseert. Men vindt het volkomen logisch dat als een vluchteling vijf jaar in Nederland woont en zijn kinderen hier op de basisschool zitten diegene niet meer teruggestuurd mag worden tegen zijn zin en in Nederland een permanente verblijfsvergunning met alle bijbehorende rechten moet krijgen, maar dat Palestijnen zulke rechten na 60 jaar nog niet krijgen omdat dat zogenaamd hun Palestijnse identiteit zou aantasten, daarmee heeft men geen probleem, want IsraŽl heeft het probleem veroorzaakt. Dat is alsof je een onheuse bejegening van vluchtelingen hier niet erg vindt want het was de regering van Soedan/Congo/SomaliŽ (of een van de gewapende groeperingen aldaar) die het probleem veroorzaakte, niet wij. Veel apologeten van de Palestijnen zijn geen echte sympathisanten van de Palestijnen, omdat men het alleen erg schijnt te vinden wanneer Joden de Palestijnen iets aandoen. Men is het met de UNRWA en vluchtelingenorganisaties eens dat het probleem bij IsraŽl ligt dat de nakomelingen van de vluchtelingen maar niet binnen wil laten, en dat ze dus maar in kampen moeten blijven zitten totdat IsraŽl ertoe gedwongen kan worden dat wel te doen, hoe lang dat ook gaat duren. Dat dit niet alleen een oplossing ernstig bemoeilijkt, maar ook veel leed betekent voor miljoenen vluchtelingen, neemt men op de koop toe. Daar heb je immers principes voor.

IsraŽl heeft, vooral in de jaren '70, een paar keer geprobeerd om de vluchtelingen in het door haar gecontroleerde gebied uit de kampen te krijgen en permanente huisvesting te bieden, maar dit werd altijd direct veroordeeld door de VN, UNRWA en natuurlijk de PLO. Zo stelde de VN naar aanleiding van zo'n poging in een resolutie:

1. Calls once more upon Israel to desist from removal and resettlement of Palestinian refugees in the Gaza Strip and from destruction of their shelters;

2. Requests the Secretary-General, after consulting with the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, to report to the General Assembly by the opening of the thirty-fifth session on Israel's compliance with paragraph 1 above.
( UN A/RES/34/52(A-F) 23 November 1979 )


Tot slot nog wat over waarom er helemaal geen recht op terugkeer bestaat en VN resolutie 194 daar niet toe oproept, en het gťťn onderdeel is van het internationale recht.
Resolutie 194 werd aangenomen in september 1948, kort nadat graaf Folke Bernadotte, die namens de VN probeerde een oplossing voor het conflict te vinden, door Joodse extremisten was vermoord. Bernadotte had in de zomer al voorstellen gedaan om een deel van IsraŽl alsnog aan de Arabieren te geven, en zou binnenkort nieuwe plannen voorleggen namens de VN. De resolutie ging niet in de eerste plaats over de vluchtelingen, maar stelde verschillende zaken aan de orde. Hij werd aangenomen door de algemene vergadering en is daarom niet bindend. Omdat hij erkenning van IsraŽl impliceerde, werd hij door alle Arabische staten verworpen. Pas in sectie 11 werd over de vluchtelingen gesproken:

Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

Wat opvalt is dat men hier niet van "Palestijnse" vluchtelingen spreekt, dat niet van een recht wordt gesproken en dat expliciet wordt gesteld dat ze in vrede moeten willen leven met hun buren. Dat is geen toeval. Hoewel de resolutie waarschijnlijk is beÔnvloed door woede over de moord op Bernadotte, heeft men de voorstellen die hij wilde doen niet overgenomen. Hij had voorgesteld:

ďthe right of the Arab refugees to return to their homes in Jewish-controlled territory at the earliest possible date... and their repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation, and payment of adequate compensation for the property of those choosing not to return..."
(Progress Report of the United Nations Mediator on Palestine, UN Doc. A/648 16 September, 1948)


Het lijkt dus duidelijk dat in resolutie 194 geen 'recht op terugkeer' wordt erkend, anders had men de tekst van Bernadotte niet aangepast. Resolutie 194 werd tot 1988 door de Arabische staten en de Palestijnen afgewezen, omdat men IsraŽl niet erkende. In 1988 zei Arafat in een speech dat hij resolutie 242 en 194 accepteerde, wat algemeen werd aangenomen als erkenning van IsraŽl, hoewel hij dat zelf ook weer vaak ontkende.

Ook andere internationale verdragen erkennen geen recht op terugkeer. Ami Isseroff schrijft hierover:

Advocates of the Palestinian cause claim support from international laws and conventions applicable to refugees in general. However, examination of refugee conventions shows that precisely the opposite is true. For example, the Convention relating to the Status of Refugees of 1951, states:

"This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance."

That excludes Palestinian refugees who are receiving aid separately from the UNRWA. The same convention states:

"E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country."

Palestinian refugees in Jordan have obtained Jordanian nationality. About 1.5 million such "refugees" are included in official UN tallies of Palestinian refugees. Numerous Palestinians living in the United States have obtained United States citizenship, but claim "right of return." None of them would be eligible for refugee status under ordinary international law.

Israel has allowed more than 50,000 refugees to return to Israel under a family reunification program. Arabs who lost property in Israel are eligible to file for compensation from Israel's Custodian of Absentee Property. As of the end of 1993, a total of 14,692 claims had been filed. Claims were settled for more than 200,000 dunams of land, more than 10,000,000 NIS (New Israeli Shekels) had been paid in compensation, and more than 54,000 dunams of replacement land had been given in compensation. No compensation has ever been paid to any of the more than 600,000 Jewish refugees from Arab countries, who were forced to leave and abandon their property.


Niet alleen is het zogenaamde 'recht op terugkeer' niet verankerd in internationaal recht, het gaat in tegen het Joodse recht op zelfbeschikking, een recht dat wel is verankerd in het internationale recht. Dit recht wordt tot op vandaag ontkend door de 'gematigde' Palestijnse Autoriteit en de PLO, die ontkennen dat de Joden een volk zijn en hun binding met het land IsraŽl/Palestina ontkennen. Het is dus niet IsraŽl dat het internationale recht schendt door de vluchtelingen niet toe te laten, maar de PA door dit te blijven eisen en daarmee welbewust probeert een einde te maken aan de Joodse zelfbeschikking.

Ratna Pelle


NB: nadat ik dit en het vorige artikel had geschreven, zag ik vandaag (zaterdag) twee artikelen op de Jerusalem Post en Hudson New York over de vluchtelingenkwestie. Khaled Abu Toameh betoogt net als ik dat de wens tot terugkeer de vrede in de weg staat en dat de Palestijnen daarom duidelijk gemaakt moet worden dat die eis niet reŽel is. Hij pleit voor het instellen van een internationaal fonds en meent dat zowel de Arabische staten als Westerse landen bereid moeten zijn vluchtelingen op te nemen. Uiteraard moeten zij die dat willen zich in de te vormen Palestijnse staat kunnen vestigen. Hij schrijft:

The issue of the Palestinian refugees can be solved only when a courageous Arab or Palestinian leader confronts them with the truth. As long as the refugees are being fed with false hopes, there can be no solution.

Helaas wordt dit probleem geheel overschaduwd door alle eenzijdige aandacht voor de nederzettingen. De Jerusalem post citeert Andrew Whitley, die binnenkort zal vertrekken als directeur van de UNRWA vertegenwoordiging in New York. Hij meent eveneens dat de Palestijnen ermee moeten worden geconfronteerd dat maar een klein deel van de vluchtelingen zal kunnen terugkeren naar IsraŽl en dat er een discussie moet komen onder Palestijnen over de toekomst van de vluchtelingen:

"We recognize, as I think most do, although itís not a position that we publicly articulate, that the right of return is unlikely to be exercised to the territory of Israel to any significant or meaningful extent," he said. "Itís not a politically palatable issue, it's not one that UNRWA publicly advocates, but nevertheless it's a known contour to the issue."

Het is uitzonderlijk dat iemand die bij de UNRWA betrokken is zich in dergelijke bewoordingen uitlaat. Waarschijnlijk kan hij wat vrijer praten nu toch al vast staat dat hij binnenkort vertrekt. Ik heb er nog niks over in de Nederlandse pers gevonden, daarvoor is zo'n man natuurlijk niet belangrijk genoeg, en Abu Toameh wordt ook hardnekkig genegeerd door de media. Een Palestijn die pro-IsraŽl is, is duidelijk een stuk minder interessant dan een Jood die anti-IsraŽl is.

De informatie in dit artikel komt gedeeltelijk uit: Right of Return of Palestinian Refugees.

Zie ook: BACKGROUNDER: The Palestinian Claim to a ďRight of ReturnĒ

En: Palestijnse en Joodse vluchtelingen in het Midden-Oosten
IsraŽl, de Palestijnen en de Verenigde Naties

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Recht op terugkeer Palestijnse fabel

[Vorig artikel: "UNRWA: Palestijnse vluchtelingen tot de dood"] [Volgend artikel: "Israel en Palestina in de Nederlandse media"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery