Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 18 November 10, schreef Jan

Ik vergelijk Anja Meulenbelt wel eens met een afgewezen minares. In haar boek "Een kleine moeite," laat Anja duidelijk blijken graag Joods te hebben willen zijn.

Citaat blz 70 "over de geschiedenis van mijn familie tijdens de oorlog. Al die oude geschiedenissen, wil je dat echt? Ik probeer uit te leggen waarom. Dat het me is opgevallen dat bijna al mijn grote liefdes joods waren, en ook veel van mijn vriendinnen en vrienden, alsof ik het opzoek.

Zoveel zijn er niet meer, zeg ik, het kan geen toeval zijn. En dan: hoeveel familieleden,voor zover ik ze ken, zijn niet getrouwd of hertrouwd met joden? Is die tante niet joods, vraag ik, en de schoonzoon van de vriend van oma, en hoe komt oma trouwens aan die joodse naam?"

In een ander citaat dezelfde blz schrijft Anja,
"En mijn kinderdromen, vertel ik haar, al die nachtmerries over mannen die je komen halen.
De laarzen op de trap. Uniformen. En nog iets, hebben jullie me als kind meegenomen naar een familie die achter een schoenwinkel woonde? Het was er donker en geheimzinnig en hetrook er naar leer, wat deden ze daar? God, kind, dat je je dat herinnert, zegt mijn moeder, dat was de familie P., dat waren ook onderduikers, je moet nog heel klein geweest zijn"

Anja Meulenbelt is geboren op 6 januari 1945 en kan dus nooit enige herinnering hebben gehad aan dit soort gebeurtenissen.

Anja laat haar moeder in het boek vertellen over haar verzetswerk in de oorlog.
Anja haar oom Jan Meulenbelt was de oprichter van een organisatie die zich inzette om Joodse kinderen te redden.(Het Utrechtse kindercomite)
De moeder van Anja zou hier ook een rol als begeleider van deze Joodse kinderen naar een onderduikadres hebben gespeeld.

Op haar weblog gebruikt Anja die rol van haar moeder in de oorlog in een artikel.
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2004/05/05/oorlog-1/

Bijzonderheid is dat ondanks verzoeken aan Yad Vashem om haar moeder voor haar hulp aan Joodse kinderen te onderscheiden deze is afgewezen.
Ook Jan Meulenbelt heeft nooit hiervoor een onderscheiding gekregen.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De vuile retoriek van Anja Meulenbelt

IMO Blog, 2010

Anja Meulenbelt heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Ze heeft het stukje van Maarten Jan Hijmans over de Kristallnachtherdenking (zie ook hier) gelezen en spuit ook even haar gal over het CIDI, dat het lef heeft zich van de NBK herdenking te distantiŽren. Ze schrijft op haar blog:


Ook toen was de herdenking een doorn in het oog van de organisaties die het alleenrecht op herdenking opeisen, maar dit jaar is er een werkelijke hetze gestart, onder andere door het zwart maken van Mohamed Rabbae en Renť Danen. Een hele meute van rechtse sites houdt zich daar enthousiast mee bezig. Dan neemt het Parool ook nog zoín hetzerig stuk over in hun krant, en dan heb je nog een islamofobe malloot die de herdenking wil verzieken door er demonstratief te gaan staan met een IsraŽlische vlag, en daartoe ook andere mensen oproept. Je kunt de vlag bij hem kopen als je er thuis geen had liggen. En daar doet het CIDI dus ook geestdriftig aan mee, die als doorslaggevend argument heeft dat de aankondiging voor de herdenking op dezelfde pagina stond als een oproep voor een boycotactie tegen IsraŽl. En dat is politiek. En dat mag niet. Maar als het CIDI zich ermee bemoeit, en er met IsraŽlische vlaggen wordt gezwaaid, dan is dat natuurlijk niet politiek en dat mag wel.

Er is geen hetze gestart, het is eindelijk gelukt om bepaalde informatie onder de aandacht van een breder publiek te krijgen. Informatie over de radikale denkbeelden en banden van mensen als Rene Danen en Mohammed Rabbae, de steun voor Hamas en Hezbollah door de Internationale Socialisten die weer nauwe banden hebben met het NBK. Of het feit dat de jongerenimam Elforkani, die vorig jaar op de herdenking sprak, onlangs medeorganisator was van een islamcongres in Amsterdam, waar hij islamgeleerde Salah Soltan begeleidde, die 2 maanden eerder nog op Hamas tv had beweerd dat Joden het bloed van ongelovigen gebruiken om matzes te maken met Pesach. (Zie ook Carel Brendel op DeJaap. Je kunt je afvragen of zo iemand thuis hoort op de Kristallnachtherdenking. De zelfgenoegzame Meulenbelt gaat dit soort vragen echter uit de weg en leest de 'hetserige' stukjes van Brendel natuurlijk niet. Meulenbelt scheert iedereen die kritiek heeft op deze praktijken over een kam: het CIDI, Carel Brendel, Ben Kok met zijn vlaggenactie en natuurlijk iedereen die niet net zo anti-IsraŽl en pro-islam is als zij. Dat Brendel ook mensen als Ben Kok fel bekritiseert, dat NaftaniŽl zich uitdrukkelijk van diens vlaggenprotest heeft gedistantieerd, dat al die 'rechtse sites' een diversiteit aan visies uitdragen, dat ontgaat haar allemaal. Het is allemaal een grote gore zionistische rechtse islamofobe meute volgens Meulenbelt.

Ze citeert met instemming Maarten Jan Hijmans:

Maar dat het volgend jaar dankzij het CIDI van een gebeurtenis die aandacht geeft aan universele mensenrechten, getransformeerd zal zijn in een pro-Israel betoging waar ook de Wilders aanhang zich bij thuis zal voelen, lijkt me meer dan waarschijnlijk.
Omdat mensen er niet in betrokken willen raken.
Op die manier raken we er dus in allemaal in betrokken. Want als we ons niet verzetten, wordt een gebeurtenis die openstond voor iedereen die de herdenking van dit soort zaken nodig vond in het kader van de waakzaamheid voor de mensenrechten, binnen de kortste keren veranderd in een bijeenkomst waar kritisch denkende en linkse mensen niets meer te zoeken hebben.
Je kan natuurlijk denken dat het maar een herdenking is. Dat kan. Maar ik vind het een heel verontrustend teken aan de wand.


En vervolgt daarna zelf met:

Ik deel die verontrusting. Mocht het lukken om de herdenking te torpederen, dan is dat bij mijn weten voor het eerst dat het rechts werkelijk is gelukt om de mensen met andere opvattingen, mensen die staan voor mensenrechten, voor vrijheid voor iedereen ongeacht religie of afkomst, letterlijk de mond te snoeren. Een teken aan de wand. En exact het teken aan de wand waar de herdenking over gaat.

Ik citeer zo uitgebreid omdat ik mijn tegenstanders graag zelf laat spreken. Ook vind ik het soms moeilijk te begrijpen waar mensen het gore lef vandaan halen om bepaalde zaken te beweren, om op z'n Orwelliaans oorlog liefde te noemen en leugen waarheid. Ik kan dat niet beter verwoorden dan zij. Maar nu de repliek. Het was juist tot nu toe een gebeurtenis die niet voor iedereen openstond, waar mensen die bijvoorbeeld wat minder positief denken over de multiculturele samenleving (en dat zijn echt niet alleen Wilders aanhangers) zich niet thuis voelen, waar IsraŽl aanhangers zich niet thuis voelen. Ikzelf ben erg voor samenleven en tolerantie en andere culturen, maar zou geen zin hebben om iemand als Rabbae (die de fatwa tegen Salman Rushdie goedpraatte en zwaar anti-IsraŽl is) of Elforkani te horen spreken. Er hoeven van mij zeker niet alleen of vooral verstokte zionisten te spreken, maar wel mensen met iets minder omstreden ideeŽn en connecties dan bovengenoemden.

Het volkomen terechte protest van het CIDI en het CJO tegen een herdenking die in zijn tegendeel dreigde te ontaarden, wordt hier als een gevaarlijke ontwikkeling neergezet. Het is nogmaals, lef hebben. Het CIDI neerzetten als datgene waartegen gewaarschuwd moet worden, als de beweging die net als de Duitsers indertijd de vrijheid van meningsuiting aan banden legde en mensen met andere opvattingen uitsloot. Terwijl het juist extreem links is dat andersdenkenden, zoals critici van de multiculturele samenleving en sympathisanten van Israel, consequent uitsluit en de mond tracht te snoeren. Tekenend is Meulenbelts eigen strenge moderatie van reacties op haar blog. Ze laat af en toe een tegenreactie staan, wanneer die zo ongenuanceerd en slecht geformuleerd is dat ze diegene moeiteloos af kan branden. Sterke reacties en repliek haalt ze weg, want die dragen niet bij aan de discussie die zij wil voeren. 'Rechtse' sites als Loorschrijft en Stan de Jong daarentegen laten alles staan, soms zonder zelf een reactie te geven. Als iemand een sterke repliek schrijft op een stuk van hun, dan zij dat zo. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Er reageert wel weer iemand, of niet. Op CIDI bijeenkomsten zijn altijd wel een paar mensen van EAJG aanwezig, die tijdens de discussie hard beginnen te roepen dat er veel te weinig aandacht is voor de bezetting en allerlei ander IsraŽlisch onrecht. Deze mensen mogen uitpraten en krijgen netjes antwoord. Bij EAJG gaat dat er een ietsje anders aan toe, zo leren we uit een verslag van Kandigol van de alternatieve verkiezingsavond aldaar afgelopen juni. Toen ik nog bij GroenLinks zat was ik niet welkom bij de bijeenkomsten van de Midden-Oosten werkgroep. Keesje Maduraatje mocht op een anarchisme bijeenkomst niet zijn oude boeken over het onderwerp verkopen want hij was inmiddels te rechts geworden. Bij links, en ik spreek uit ervaring, is men vaak nogal snel bang met een 'stille' te maken te hebben, met een spion die is gestuurd om hen te infiltreren. En volgens antizionisten is de IsraŽl-lobby alom aanwezig en oppermachtig, dus je moet vreselijk op je hoede zijn.

Het CIDI is uiteraard helemaal niet van plan van de Kristallnachtherdenking een pro-IsraŽl happening te maken, als zij hem al gaat organiseren. De keren dat het CJO een herdenking organiseerde (om de vijf jaar) was dat ook niet het geval. Het zwaartepunt zal waarschijnlijk worden teruggebracht naar de vreselijke gebeurtenissen toendertijd. Maar ook een waarschuwing tegen intolerantie en vreemdelingenhaat in deze tijd zal denk ik niet ontbreken. Het CIDI zet zich in tegen discriminatie en organiseert diverse projecten met bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren. Hun over een kam scheren met Wilders en zijn aanhangers is volkomen onterecht. En suggereren dat het CIDI andersdenkenden en mensen die "voor vrijheid voor iedereen ongeacht religie of afkomst" staan, de mond snoert en tegen mensenrechten is, is vuil. Nee, dan Meulenbelts vriendjes als Miriyam Aouragh en anderen uit de Internationale Socialisten. Een waar toonbeeld van tolerantie en het respecteren van andersdenkenden. Van dit soort (extreem)linkse zelfgenoegzaamheid walg ik dus echt. Juist links is vaak geen toonbeeld van tolerantie tegenover andersdenkenden, en zoals het hypocriet is dat Wilders steeds voor zichzelf de ruimte opeist om te beledigen maar zelf kritiek maar moeilijk kan verdragen, zo is het behoorlijk ziek om te suggereren dat extreemlinkse clubs als het NBK en de IS een Kristallnachtherdenking voor iedereen kunnen organiseren maar het CIDI een eng rechts clubje is.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery