Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Arjan El Fassed en het bestaansrecht van Israel (1)

IMO Blog, 2010

Al Awda demo in New York

In mijn vorige artikelen lag de nadruk op de standpunten die worden verkondigd door Electronic Intifada en Al Awda, die beide mede door GroenLinkser Arjan El Fassed zijn opgericht. In dit artikel ga ik in op een paar artikelen van El Fassed zelf, maar ik wil hier nog even een bijzonder kwaadaardig stukje van Al Awda onder de aandacht brengen, dat er eerder bij ingeschoten was. Naar aanleiding van een verklaring van de IsraŽlische vredesbeweging Peace Now over het zogenaamde 'recht op terugkeer' van de Palestijnse vluchtelingen, verspreidde Al Awda in 2001 een persbericht waarin onder meer stond:


These Zionist groups acknowledge the creation of Israel as the instigator of the expulsion and dispossession of the Palestinian people, but their proposed solution is to transfer the Palestinian refugees to whatever land the Israeli administration allocates as the Palestinian state. In the name of a Zionist-defined peace, these groups support the racist and oppressive Israeli occupying power in denying Palestinians their rightful ownership of the land from which they were expelled. These peace advocates call for a positive conclusion that maintains the formula of an exclusive racist Jewish state.
The statement made by the so-called Israeli peace movement exposes their racist position and represents the imbalance of power that allows them to coopt and monopolize the term peace and define it within an oppressive and racist framework. Their paramount concern for maintaining the demographic balance and Jewish supremacy is that of apartheid and contradicts international law and moral imperatives, including countless United Nations resolutions and the Universal Declaration of Human Rights. Strict adherence, de facto and de jure, to international human rights law and international law is the prerequisite for creating trust and strengthening security.

http://www.hartford-hwp.com/archives/51a/068.html

Peace Now is voor de duidelijkheid een organisatie die zeer actief tegen de IsraŽlische nederzettingen strijdt. Zelden uit men ook kritiek op bepaalde Palestijnse standpunten of praktijken, zoals in dit geval de eis dat circa vijf miljoen nakomelingen van de vluchtelingen uit 1948 naar IsraŽl, en niet de te vormen Palestijnse staat, moeten kunnen 'terugkeren'. Het laat zien dat Al Awda tegen vrede is en tegen iedere samenwerking of compromis. Men zegt niet alleen dat men met Peace Now van mening verschilt over de vluchtelingen, men beschuldigt ze van racisme, apartheid en exclusivisme. Het standpunt van Peace Now komt vrij goed overeen met het officiŽle standpunt van GroenLinks: een tweestatenoplossing, maar met erg veel nadruk op wat IsraŽl moet doen om daar te komen en een veel mildere houding tegenover de Palestijnen. Er is echter een verschil: Peace Now is zionistisch, dat wil zeggen dat men achter IsraŽl als Joodse staat staat. Uiteraard bedoelt men geen religieuze staat maar een staat waar Joden zelfbeschikking hebben en dus eigen baas zijn. Een staat ook waar alle burgers gelijk zijn voor de wet, maar die wel Joodse symbolen hanteert en Joodse feestdagen en speciale aandacht heeft voor de Joodse cultuur en geschiedenis. En vooral een staat waar iedere Jood, waar die ook leeft, altijd naartoe kan als hij of zij dat wil, en die opkomt voor Joodse belangen wereldwijd en landen aanspreekt op antisemitisme. Ik ben er niet zo zeker van dat GroenLinks het met al deze zaken eens is, en dus voor een tweestatenoplossing is in de oorspronkelijke bedoeling en betekenis: twee staten voor twee volken.

Arjan El Fassed in eigen woorden
Onder boven genoemd persbericht van 4 januari 2001 stond Arjan El Fassed nog vermeld als de Europese contactpersoon voor Al Awda. In wat minder felle bewoordingen keert El Fassed persoonlijk zich ook recentelijker expliciet tegen IsraŽls bestaansrecht en pleit voor een eenstatenoplossing:

Het land verdelen werkte wellicht in de jaren veertig, maar de praktijk heeft het verleden ingehaald. Een staat waarin IsraŽli's en Palestijnen als gelijke burgers kunnen leven is zowel de meest praktische als de meest haalbare oplossing. Veiligheid voor IsraŽlische en Palestijnse burgers kan alleen worden gegarandeerd in een staat die geen onderscheid maakt tussen afkomst, geloof en etniciteit. Een staat biedt een gezamenlijke toekomst voor zowel IsraŽliís als voor Palestijnen. Dit biedt een weg naar verzoening in plaats van wraak. Zolang de waarheid wordt ontkend, weggemoffeld of vermeden, is het lang wachten op verzoening.
http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=Een+joods-Palestijnse+staat+is+oplossing+

Dit schreef hij in mei 2008 op de website van United Civilians for Peace, een 'vredes'organisatie opgericht en gefinancierd door de ontwikkelingsorganisaties Oxfam-Novib, ICCO en Cordaid. Met een budget van circa 500.000 Euro per jaar aan subsidiegeld voert zij actie en lobbyt tegen IsraŽl. Officieel zijn al deze organisaties voor een tweestatenoplossing en hebben niks tegen IsraŽls bestaan, maar in de praktijk is er veel ruimte voor 'andere ideeŽn' en werkt men geregeld samen met organisaties die IsraŽls bestaansrecht expliciet ontkennen zoals Stop de Bezetting en het Palestina Komitee.
El Fassed heeft ook in 2007 de zogenaamde 'eenstatenoplossing verklaring' ondertekend, opgesteld tijdens een conferentie over dit onderwerp in Madrid in 2007. Daarin valt onder andere te lezen:

The two-state solution ignores the physical and political realities on the ground, and presumes a false parity in power and moral claims between a colonized and occupied people on the one hand and a colonizing state and military occupier on the other. It is predicated on the unjust premise that peace can be achieved by granting limited national rights to Palestinians living in the areas occupied in 1967, while denying the rights of Palestinians inside the 1948 borders and in the Diaspora. Thus, the two-state solution condemns Palestinian citizens of Israel to permanent second-class status within their homeland, in a racist state that denies their rights by enacting laws that privilege Jews constitutionally, legally, politically, socially and culturally. Moreover, the two-state solution denies Palestinian refugees their internationally recognized right of return.

De idee dat IsraŽl een inherent racistische staat is, een apartheidsstaat en koloniale macht, verwoordt El Fassed ook heel duidelijk in zijn nepbrief van Nelson Mandela aan Thomas Friedman. Volgens sommigen heeft hij het doelbewust willen doen voorkomen dat de brief van Mandela afkomstig was, en de brief is door diverse mensen, kranten en organisaties overgenomen zonder hem als auteur te vermelden. El Fassed beweert dat zijn naam er aanvankelijk wel onder stond en het een stijlfiguur was, in navolging van Friedman zelf die een zogenaamde brief van Bush had geschreven. Deze brief, gedateerd op 28 of 30 maart 2001, is inderdaad zonder El Fassed als afzender. Hoe dit ook zij, El Fassed heeft niet voorkomen dat de brief op internet wel degelijk als zijnde door Mandela geschreven circuleerde en nog steeds als zodanig te vinden is op alle mogelijke sites, en zelfs Jimmy Carter heeft eruit geciteerd.

In de nepbrief staat onder meer:

You seem to be surprised to hear that there are still problems of 1948 to be solved, the most important component of which is the right to return of Palestinian refugees. The Palestinian-Israeli conflict is not just an issue of military occupation and Israel is not a country that was established ďnormallyĒ and happened to occupy another country in 1967. Palestinians are not struggling for a ďstateĒ but for freedom, liberation and equality, just like we were struggling for freedom in South Africa.
(...)
The Palestinian state cannot be the by-product of the Jewish state, just in order to keep the Jewish purity of Israel. Israelís racial discrimination is daily life of most Palestinians. Since Israel is a Jewish state, Israeli Jews are able to accrue special rights which non-Jews cannot do. Palestinian Arabs have no place in a ďJewishĒ state.

ďApartheid is a crime against humanity. Israel has deprived millions of Palestinians of their liberty and property. It has perpetuated a system of gross racial discrimination and inequality. It has systematically incarcerated and tortured thousands of Palestinians, contrary to the rules of international law. It has, in particular, waged a war against a civilian population, in particular children.Ē

http://www.keghart.com/node/250

Oftewel: IsraŽl is vanaf haar ontstaan een fout land en had nooit gesticht mogen worden, en het idee van twee staten voor twee volken is racistisch omdat IsraŽl dan Joods kan blijven. Dat er 21 Arabische staten zijn, waar minderheden op allerlei manieren worden achtergesteld en de islam de officiŽle godsdienst is, dat er verschillende Europese landen bestaan waarin het christendom een bevoorrechte positie heeft, en dat sowieso de meeste staten gebaseerd zijn op het zelfbeschikkingsrecht van volken en ťťn volk daarin meestal dominant is, dat doet alles niet ter zake. IsraŽl is volgens hem geen normaal land en de Joden zijn geen normaal volk met nationale rechten.

Wordt vervolgd

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Arjan El Fassed en het bestaansrecht van Israel (1)

[Vorig artikel: "Arjan El Fassed onder vuur: Al Awda, Badil en Electronic Intifada"] [Volgend artikel: "Arjan El Fassed en het bestaansrecht van Israel (2)"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery