Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Saturday, 11 December 10, schreef Jan

Als El-Fassed werkelijk achter de vervalste brief die namens Nelson Mandela aan Thomas Friedman is gericht zit, moet Femke Halsema toch eens in de kamer gaan uitleggen of dit geen gevolgen heeft voor El-Fassed.

op Wednesday, 22 December 10, schreef ethan

http://www.artikel7.nu/?p=46045

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Arjan El Fasseds verklaring over Electronic Intifada en Al Awda

IMO Blog, 2010

Ik ben in mijn bespreking van El Fasseds standpunten niet ingegaan op de vluchtelingen kwestie, en zijn onterechte bewering dat het zogenaamde 'recht op terugkeer' verankerd is in het internationale recht. Zie daarover twee recente artikelen van mij op deze blog, hier en hier.
Arjan El Fassed heeft onlangs telefonisch enkele kritische vragen beantwoord van Carel Brendel. Ik zal daaruit citeren en mijn eigen analyse geven. De eerste vraag gaat over zijn betrokkenheid bij Al Awda.

El Fassed: ďAl-Awda is ontstaan in april 2000 na een internationale conferentie over de rechten van Palestijnse vluchtelingen. Na afloop ontstond het idee om informatie uit te wisselen via een zogeheten listserver, waaraan verschillende mailinglijsten werden gekoppeld. Toen in september 2000 de Tweede Intifada uitbrak heb ik met enkele mensen van al-Awda, onder wie Ali Abunimah, de Electronic Intifada opgericht, die in de behoefte van informatie van onderaf in de Palestijnse gebieden wilde voorzien.
Met de organisatie al-Awda heb ik me daarna nauwelijks meer bemoeid. In het voorjaar van 2001 ontdekte ik dat allerlei rare clubjes zich bij al-Awda aansloten. Vanaf dat moment wilde ik er niets meer mee te maken hebben. Hooguit heb ik af en toe een artikel op die mailinglijst geplaatst. In mijn bioís maak ik geen melding van al-Awda, omdat ik kortstondig actief voor ze was en me niet meer verbonden voel met deze club. Hun manier van optreden in de Verenigde Staten vind ik afschuwelijk. De bij demonstraties van al-Awda gebruikte retoriek wijs ik volledig van de hand. Ik probeer daar juist afstand van te houden. U zult mij niet zien bij evenementen waar ik het gevoel heb dat daar zaken worden geroepen waar ik niet achter sta.Ē


Begin 2001, toen El Fassed nog bij Al Awda betrokken was, schreef men de hier aangehaalde tirade tegen Peace Now. Die radikalisering begon dus niet pas toen hij er weg ging, al zou het heel goed kunnen dat het daarna nog extremer werd. De organisatie trok vanaf het begin radikale mensen en organisaties aan, sterker nog, zij was zelf hartstikke radikaal.

El Fassed schrijft vanaf voorjaar 2001 niks meer met de club te maken te willen hebben, maar hij stuurde er wel nog af en toe stukjes heen. Dat is behoorlijk inconsequent. Het is het een of het ander. Als je ergens niks mee te maken wilt hebben omdat je het oneens bent met de lijn die men volgt, dan schrijf je er ook niet meer voor. Dat hij in zijn bio geen melding maakt van Al Awda snap ik wel: ondanks de enorm toegenomen sympathie voor de Palestijnen hanteert zij een retoriek die hier niet door iedereen gewaardeerd en begrepen wordt.

Als hij bepaalde zaken zo resoluut van de hand wijst, waarom heeft hij dat dan nooit eerder publiekelijk verklaard? Waarom is er nooit een artikel van zijn hand verschenen over het radikalisme of het antisemitisme binnen radikale elementen van de pro-Palestina beweging, en waarom dat verkeerd is? Als je iets mee hebt opgericht, zou je toch verwachten dat je boos en teleurgesteld bent als het dreigt te worden overgenomen door extremisten?? Daar verzet je je dan toch tegen?

U stond aangekondigd als spreker voor al-Awda in Vlaardingen.
El Fassed: ďDaar zou ik in maart 2010 spreken over mijn boek, wat niet is doorgegaan. Al-Awda in Vlaardingen is een vereniging van Nederlandse Palestijnen, die niets te maken heeft met het gelijknamige al-Awda in de Verenigde Staten.Ē


Dat is dan op zijn minst behoorlijk verwarrend. Zoiets als dat er ook een Belgische PVV zou zijn die niks met de onze te maken heeft. Al Awda betekent 'de terugkeer', dus dat is wellicht een voor de hand liggende naam voor een organisatie van Palestijnse vluchtelingen, maar als je de ideeŽn van je Amerikaanse naamgenoot echt zo erg vindt, zou je niet onder precies dezelfde naam opereren. Het klinkt wederom niet erg overtuigend.

Wat vindt u van de retoriek van Abunimah in dit artikel, dat hij kort na de Gaza-oorlog publiceerde op de Electronic Intifada?
El Fassed: ďHij heeft het in zijn artikel niet over Ďgenocideí maar over Ďattempted genocideí, waarbij u rekening moet houden dat genocide een juridische term is waaraan in sommige gevallen het optreden van IsraŽl gemeten zou kunnen worden. Abunimah merkt verder op dat anderen, ook joodse critici, steeds vaker de vergelijking trekken tussen het optreden van de naziís in Warschau en het IsraŽlische optreden in Gaza.Ē
De bewoners van het getto in Warschau werden tot de laatste man uitgemoord. Dat speelt toch niet in Gaza?
El Fassed: ďIk geef toe. Deze retoriek is op het randje. Maar je kunt niet zeggen dat door enkele artikelen alles wat bij de Electronic Intifada wordt gepubliceerd opeens antisemitisch is.Ē


De nazivergelijking wordt wel in meerdere artikelen gemaakt. En zo principieel verschilt deze retoriek niet van die van hemzelf in zijn fake Mandela brief, waarin hij IsraŽl beschuldigt van "een oorlog tegen de burgerbevolking, in het bijzonder kinderen" en van "etnische zuiveringen":
If you want formal Apartheid, we will not support you. If you want to support racial discrimination and ethnic cleansing, we will oppose you.

Wat is uw betrokkenheid bij Badil, een Palestijnse organisatie die een zwaar antisemitische cartoon beloonde met een tweede prijs?
El Fassed: ďInderdaad een walgelijke cartoon, die terecht is verwijderd. Maar met Badil heb ik heel weinig te maken. Ik zit in een adviesraad voor een tijdschrift dat eens per kwartaal verschijnt. Dat is alles.Ē


Met Badil heeft hij ook al heel weinig te maken, maar werkt blijkbaar wel nog mee aan hun kwartaalblad. Wat is dat voor rare praktijk om activiteiten voor organisaties te ontplooien en ervoor te blijven schrijven terwijl je er zogenaamd niks meer mee te maken hebt? Als je de organisatie antisemitisch vind dan schrijf je ze een boze brief en stapt eruit. Dat is duidelijk. Als je nog steeds achter hun ideeŽn staat en het als een enkele uitglijder beschouwt, dan zeg je dat.

Komen we bij de kernvraag. Moet een site als Electronic Intifada worden gefinancierd via de ontwikkelingshulp van ICCO?
El Fassed: ďDat is een zaak van minister Rosenthal en ICCO. Niemand heeft automatisch recht op subsidie. Maar we vinden het toch ook niet gek als mediaorganisaties in Birma of Tibet op deze manier worden gesteund om te helpen bij een betere informatievoorziening?Ē


Nee, want in Birma en Tibet is dat soms de enige manier waarop men aan betrouwbare informatie kan komen, omdat de eigen regeringen strenge censuur toepassen. In IsraŽl is er vrijheid van meningsuiting en er zijn tal van kritische journalisten en organisaties die zich met de situatie in de bezette gebieden bezig houden. Als de Haaretz verboden was, evenals Betselem, Peace Now, Gush Shalom, Addameer, Al Haq, Adalah, Breaking the Silence, etc. etc. dan had El Fassed een punt. Hoewel het ook dan de vraag zou zijn in hoeverre de Nederlandse overheid moet meewerken aan een Palestijnse propaganda website, die vol leugens en verdraaiingen staat.

Nederland subsidieert niet alleen EI, maar ook Badil, Ma'an nieuws, Betselem, Breaking the Silence en vast nog tal van andere anti-IsraŽl of op zijn minst eenzijdige organisaties. Nederland kiest daarmee in feite partij in het conflict. Stel dat men NGO Monitor, Palestinian Media Watch, MEMRI, Hineini, het Sderot Information Centre en nog zo wat van die organisaties steunt? Dan zou men toch op zijn minst de verdenking van partijdigheid op zich laden. Nu Nederland tal van pro-Palestijnse en IsraŽl-kritische clubs steunt, zowel ter plekke als in Nederland, wordt gedaan alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Af en toe komt een club even in opspraak, wanneer toevallig een wel erg extreme actie bekend wordt, er worden een paar Kamervragen gesteld en evt. beterschap beloofd, en daarna doet iedereen een plas en blijft het zoals het was. Ik hoop van harte dat de huidige regering, die ik voor de rest vrij desastreus vindt, dit mechanisme wil doorbreken en de zaak zo inricht dat organisaties die partijdig lijken te zijn in het conflict en met name ťťn kant bekritiseren, niet meer in aanmerking komen voor subsidie.

Pro-Palestina activisten zoals Maarten Jan Hijmans en Anja Meulenbelt doen het voorkomen alsof dit een gelikte actie is van de IsraŽl-lobby om die arme Palestijnen monddood te maken. Zij vergeten daarbij dat het niet om vrijheid van meningsuiting gaat, maar om de mogelijkheid om te liegen en IsraŽl zwart te maken op kosten van de belastingbetaler. Dat gaat sommige mensen, en niet alleen PVV aanhangers, duidelijk te ver. Je mag in dit land, en ook in IsraŽl, leugens verkondigen en IsraŽl belasteren, maar ik vind het erg ver gaan als je daar ook nog geld van de overheid voor wilt krijgen.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2010 Ľ Arjan El Fasseds verklaring over Electronic Intifada en Al Awda

[Vorig artikel: "Arjan El Fassed en het bestaansrecht van Israel (2)"] [Volgend artikel: "Boude beweringen van Bolkestein en Cohen"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery