Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Rosenthal, ICCO en de Anti-Israel Lobby

IMO Blog, 2011

Onderstaand artikel verscheen gisteren op de Volkskrant online. Een kortere versie staat vandaag in de papieren krant op de Opinie&Debat pagina.

Als kop had ik erboven staan
"ICCO en de Anti-IsraŽl Lobby" maar een provocerende stelling trekt meer aandacht zal de Volkskrant terecht gedacht hebben.
Zo heb ik het zelf echter niet geschreven, in mijn stuk staat:
"ICCO is echter niet het enige probleem. Verweij wijst erop dat Nederland een deel van de 170 Palestijnse organisaties die tot BDS hebben opgeroepen steunt. Misschien dat de minister ook naar die subsidies eens kritisch kan kijken?"

Dat slaat dus op de Palestijnse NGO's die de BDS oproep hebben getekend, en niet op Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Wel hekel ik ook de activiteiten van Oxfam-Novib, en geef verschillende voorbeelden van extreme organisaties en activisten die zij steunt, en ik ben inderdaad van mening dat ook met deze organisatie een 'pittig gesprek' op zijn plaats zou zijn, en er aan einde zou moeten komen aan het misbruiken van overheidssubsidie, bedoeld voor ontwikkelingshulp, voor Palestijnse propaganda en anti-Israel hetze in Nederland.

Organisaties als ICCO en Oxfam-Novib doen op ander gebied heel goed en belangrijk werk, en ik ben dan ook op zich geen voorstander van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar als zij zich dan zo nodig ook met het conflict willen bezighouden (wat m.i. dus niet onder ontwikkelingshulp valt) dan zou men wellicht een Israeli uit Sderot en een Palestijn uit Gaza kunnen laten vertellen over hun ervaringen? Het zou de vredeskansen vergroten als niet het Palestina Komitee, Stop de Bezetting en EAJG, maar organisaties die werkelijk een brug willen slaan en naar verzoening streven (zoals bijvoorbeeld One Voice) gesteund zouden worden.Overigens zijn in de papieren Volkskrant, waarschijnlijk uit ruimte overwegingen, sommige dingen aangepast waardoor de betekenis niet meer altijd klopt. Zo had ik geschreven:

"ICCO directeur Marinus Verweij legt de kritiek van de minister naast zich neer, en spreekt zich openlijk uit voor deze boycotcampagne, wijzend op de circa 170 Palestijnse organisaties die 5 jaar geleden daartoe hebben opgeroepen. In tegenstelling tot wat hij beweert is deze beweging niet gericht op vrede en een tweestatenoplossing, maar op de eliminatie van IsraŽl. Onder het internationale recht waaraan IsraŽl zich dient te houden, valt volgens deze organisaties bijvoorbeeld ook het vermeende 'recht op terugkeer' van miljoenen vluchtelingen en vooral hun nakomelingen, waarmee de Joodse staat op korte termijn een overwegend Arabische staat zou worden."

Maar in de krant staat:

"ICCO directeur Marinus Verweij legt de kritiek van de minister naast zich neer, en spreekt zich openlijk uit voor deze boycotcampagne, wijzend op de circa 170 Palestijnse organisaties die 5 jaar geleden daartoe hebben opgeroepen. In tegenstelling tot wat hij beweert, is ICCO niet gericht op vrede en een tweestatenoplossing, maar op de eliminatie van Israel. Volgens deze organisaties valt het 'recht op terugkeer' van vluchtelingen en hun nakomelingen onder het internationale recht waaraan Israel zich dient te houden. Daardoor zou de Joodse staat een overwegend Arabische staat worden."

Toch wel een verschil, vooral dat voor 'deze beweging' ICCO is ingevuld, terwijl ik naar de boycot of BDS beweging verwees die ICCO ondersteunt. Hun interpretatie van internationaal recht houdt het verdwijnen van Israel in. Als ICCO werkelijk voor een tweestatenoplossing zou zijn, waarom steunt men dan organisaties en een campagne die zich daar uitdrukkelijk tegen keert?

Ratna


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Volkskrant Opinie
Rosenthal moet meer anti-Israelische organisaties aanpakken
Ratna Pelle, 26-01-2011 17:38

Kritiek op IsraŽl is prima, maar organisaties die de staat weg wensen moeten daar geen subsidie voor krijgen.


Minister Rosenthal had onlangs een 'pittig gesprek' met ontwikkelingsorganisatie ICCO vanwege diens subsidie aan Electronic Intifada, een pro-Palestijnse website die de zogenaamde BDS-campagne ('boycott, divestment and sanctions') tegen IsraŽl steunt.
In reactie verschenen op de Volkskrant online twee artikelen die het voor ICCO, Electronic Intifada en de BDS-beweging opnemen.

ICCO directeur Marinus Verweij legt de kritiek van de minister naast zich neer, en spreekt zich openlijk uit voor deze boycotcampagne, wijzend op de circa 170 Palestijnse organisaties die 5 jaar geleden daartoe hebben opgeroepen. In tegenstelling tot wat hij beweert is deze beweging niet gericht op vrede en een tweestatenoplossing, maar op de eliminatie van IsraŽl. Onder het internationale recht waaraan IsraŽl zich dient te houden, valt volgens deze organisaties bijvoorbeeld ook het vermeende 'recht op terugkeer' van miljoenen vluchtelingen en vooral hun nakomelingen, waarmee de Joodse staat op korte termijn een overwegend Arabische staat zou worden.

Op Electronic Intifada wordt IsraŽl met de nazi's vergeleken en Palestijns geweld tegen burgers vergoeilijkt. Zowel Ali Abunimah als Arjan El Fassed, beiden oprichters van EI, wijzen een tweestatenoplossing en IsraŽls bestaansrecht af. Zij en andere activisten van de BDS-beweging hebben ook duidelijk gezegd dat deze is gericht op het elimineren van het zionistische IsraŽl en de overwinning van Palestina. (Zie dit filmpje over BDS). BADIL, dat een grote rol in de BDS beweging speelt, verwoordt het doel heel duidelijk in de verklaring hier.

De BDS-campagne dwarsboomt bovendien initiatieven voor co-existentie en samenwerking tussen IsraŽlische en Palestijnse organisaties, zoals vakbonden en universiteiten. ICCO's beleid versterkt daarmee de hardliners in plaats van organisaties die vrede en een compromis voorstaan.

Dat een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met overheidssubsidie zich voor deze anti-vredescampagne uitspreekt, en een belangrijk medium van deze campagne financiert, is verwerpelijk. Minister Rosenthals kritiek daarop is dan ook geheel terecht, en er is zeker geen sprake van meten met twee maten, zoals Verweij beweert.

De vergelijking met kritische organisaties in Kongo of Soedan gaat niet op: het probleem met EI is niet dat het kritisch zou zijn tegenover de Palestijnse regering in Ramallah of in Gaza, en niet eens dat men kritisch zou zijn tegenover IsraŽl. Het probleem is dat men uit is op het elimineren van een VN lidstaat en bondgenoot van Nederland, en vredesinitiatieven aan Palestijnse kant tegenwerkt.

Ontwikkelingshulp
Het probleem is ook dat voor dergelijke propaganda geld wordt gebruikt dat is bedoeld voor ontwikkelingshulp, voor steun dus aan mensen in arme landen, en dat op een moment dat Nederland tientallen nuttige en noodzakelijke ontwikkelingsprojecten wegbezuinigt.
IsraŽl kent anders dan Kongo of Soedan vrijheid van meningsuiting en drukpers, en men kan tegenwoordig op talloze websites gratis opinies en reportages plaatsen. In IsraŽl zelf zijn tientallen organisaties actief die de mensenrechten in de bezette gebieden aan de orde stellen en het voor de Palestijnen opnemen.

ICCO is echter niet het enige probleem. Verweij wijst erop dat Nederland een deel van de 170 Palestijnse organisaties die tot BDS hebben opgeroepen steunt. Misschien dat de minister ook naar die subsidies eens kritisch kan kijken? Uit een artikel in de Jerusalem Post blijkt dat Oxfam-Novib een tour van Ali Abunimah heeft gefinancierd. In Amsterdam sprak hij in 2009 op een bijeenkomst die was georganiseerd door onder andere het Palestina Komitee en Al Awda. Al Awda heeft geregeld extremistische sprekers op haar bijeenkomsten uitgenodigd zoals Sheikh Tayseer Al Tamimi die zei dat de Joden zijn voorbestemd om vervolgd te worden en 'wij zullen slagen waar Hitler faalde'.

Geweld
Ook demonstranten op Al Awda demonstraties roepen op tot geweld tegen Joden. Het is niet de eerste keer dat Oxfam-Novib dergelijke activiteiten steunt, waar sprekers komen die niet alleen tegen de bezetting zijn, maar tegen de staat IsraŽl, en daarmee tegen het recht op zelfbeschikking van het Joodse volk. Oxfam-Novib steunde (deels via andere programma's) tientallen bijeenkomsten en activiteiten van organisaties als Stop de Bezetting, het Palestina Komitee en Een Ander Joods Geluid. Ook het mede door Oxfam-Novib en ICCO opgezette United Civilians for Peace is op dit gebied zeer actief. UCP, dat een budget heeft van een half miljoen per jaar, organiseert anti-IsraŽl activiteiten zoals reizen naar de Palestijnse gebieden voor politici, schrijvers en journalisten die steevast met hetzelfde verhaal thuis komen: wat is IsraŽl toch wreed en de Palestijnen zielig.

Zij voert ook in Nederland actie tegen IsraŽl en erkent op haar website dat zij zich met lobbyactiviteiten bezig houdt. De informatie die zij geeft kan onmogelijk als voorlichting worden bestempeld vanwege de eenzijdigheid en onvolledigheid. Palestijns geweld en extremisme lijken bij UCP niet te bestaan.

In het tweede artikel schetsen Esther van Houwelingen en Guus Hoelen een verontrustend beeld van de macht en invloed van de IsraŽl-lobby. Zij halen daartoe een rapport van een IsraŽlisch instituut aan dat aanbevelingen doet aan de IsraŽlische regering om de 'public diplomacy' te verbeteren. Zulke rapporten komen wel vaker uit, want IsraŽls 'hasbara' is bepaald niet succesvol, maar ze leiden meestal tot weinig, behalve dan dit soort fantasieverhalen van IsraŽl-critici.

Uitvergroot
De IsraŽlische 'hasbara', door IsraŽls vijanden uitvergroot tot een oppermachtig sinister project dat ons allen zand in de ogen moet strooien, loopt in werkelijkheid voor geen meter. Op de IsraŽlische ambassade spreekt bijna niemand Nederlands, laat staan dat de Nederlandse kranten goed worden bijgehouden of men de Nederlandse anti-IsraŽl scene een beetje kent. Het CIDI, steevast neergezet als machtig orgaan in dienst van IsraŽl, wordt zelden meer om haar mening gevraagd op TV en in de krant. Joodse organisaties houden zich verder nauwelijks met IsraŽl bezig. Al deze organisaties, evenals de christelijke (vooral liefdadigheidsorganisaties voor IsraŽl) bedruipen zichzelf. In tegenstelling tot de grotendeels afwezige IsraŽl-lobby is de pro-Palestina lobby juist bijzonder actief de laatste jaren, met steun van organisaties als ICCO en Oxfam-Novib.

Van Houwelingen en Hoelen lijken erop uit de burger bang te maken voor een fictieve machtige zionistische samenzwering, waarvan dit kabinet in de ban zou zijn en die bovendien pro-Palestina activisten in de gaten houdt en intimideert. In werkelijkheid steunt dit kabinet, net als het voorgaande, een tweestatenoplossing, te bereiken via onderhandelingen. Men wijst de IsraŽlische nederzettingen af, evenals de ontkenning van IsraŽls bestaansrecht, en ziet de pre-1967 wapenstilstandslijnen als de toekomstige grenzen, met eventuele overeen te komen grenscorrecties. Voor het eerst uit men ook kritiek op organisaties die met overheidsgeld een tweestatenoplossing en IsraŽls bestaansrecht bestrijden, en dat zint de activisten annex subsidieontvangers niet.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery