Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Sunday, 30 January 11, schreef Gijs.

En het zal zijn in het laatst der dagen dat Ik hen zal geven een geest der dwaling, dat zij de leugen zullen geloven, spreekt de HEERE 2 Thess. 2 :8-12 St. Vert.
Daar bestaat geen onduidelijkheid over.
De hele Palestijnse presentatie is overgoten met leugens en bedrog en bedoeld om IsraŽl te schaden of zelfs, indien mogelijk te verwijderen, maar vooral "De God van IsraŽl" onmogelijk proberen te maken daar bij "Zijn Volk" weder te keren.
De diepe, blinde haat maakt dat zij geen enkele concessie zullen accepteren. Nu uit gelekte stukken blijkt dat er toch, heimelijk, een aantal toezeggingen door de Palestijnse leiders zijn gedaan kan de geest wel eens echt uit de fles zijn......

op Sunday, 30 January 11, schreef

Ik heb het ook gehoord en vind het in en in triest dat ze nu ook bij de publieke omroep aan 'Grettariaanse' bewustzijnsvernauwing zijn gaan lijden voor waarheden en historische feiten.

Schande en jammer het zal weer olie op het vuur zijn voor onze anti-semitische 'vrienden' ...
NOS zet uw dwalingen recht!
L. Geerinck

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De desinformatie van het NOS Journaal over Israel

IMO Blog, 2011

Ik ben niet eerder aan een reactie toegekomen, maar de berichtgeving van de NOS afgelopen maandag in het 6 uur journaal was werkelijk schandalig. Ik had alleen het achtuur journaal gezien en dat was al erg genoeg, maar het kan dus nog veel erger. Na erover getipt te zijn door verschillende mensen ben ik toch nog maar even gaan kijken via Uitzending Gemist, en inderdaad. Ik zal hieronder de belangrijkste zaken opsommen, en daag een ieder die de NOS (en de media in het algemeen) te pro-Israel vindt uit om uit te leggen wat hier nog pro-Israel aan is. De NOS schaadt met dergelijke onzin niet alleen Israel, maar vooral ook haar eigen reputatie en journalistieke normen. Als je goed geÔnformeerd wil worden kun je dus beter niet meer afstemmen op de NOS.


Net als in het achtuur journaal meldde men dat de Palestijnse onderhandelaars volgens de Palestine Papers bereid waren tot zeer vergaande concessies, en Israel alles van de hand wees. Dat laatste is ronduit onjuist: Israel deed ook een voorstel, waarbij de Palestijnen 93% van de Westoever zouden krijgen en een compensatie van 5% Israelische grond, en een deel van Oost Jeruzalem. Dit voorstel was evenals het Palestijnse voor Israel vergaand: deling van Jeruzalem ligt erg gevoelig. Het journaal negeerde niet alleen dit Israelische vredesvoorstel, maar maakte ook een karikatuur van Israels reactie op het Palestijnse voorstel, dat heel wat genuanceerder was. Livni stelde volgens de Palileaks voor om beide voorstellen nog eens naast elkaar te leggen en naar 'creatieve oplossingen' te zoeken.
Bovendien gaf men het Palestijnse voorstel wel erg rooskleurig weer: de Palestijnen stelden een landruil van 1,9% van het grondgebied van de Westoever voor, met volledige compensatie. Daarbij kon Israel een aantal Joodse wijken in Oost Jeruzalem houden, maar niet zoals het journaal claimde 'alle nederzettingen langs de grens'. Het journaal meldde dat:

"uit de stukken die gelekt waren blijkt dat de Palestijnse onderhandelaars bereid waren vrijwel alle joodse nederzettingen rond het Arabische Oost-Jeruzalem te tolereren, ten gunste van de vorming van een Palestijnse staat. Ook op de Westelijke Jordaanoever, internationaal nog altijd beschouwd als bezet gebied, zou Israel alle nederzettingen langs de grens mogen handhaven."

Een van de nederzettingen in Oost Jeruzalem die Israel volgens het Palestijnse voorstel zou mogen houden, zou door een soort tunnel met Israel worden verbonden, en dus een enclave zijn die aan alle kanten door de Palestijnse staat is omringd. Ook andere nederzettingen zouden via smalle doorgangen met Israel zijn verbonden. Grote nederzettingen als Ariel, Maaleh Adumim en Har Homa zou Israel moeten opgeven. Hoewel het voorstel zoals ik eerder meldde voor Palestijnse begrippen zeker vergaand is, is het ook alleszins begrijpelijk dat Israel het niet geheel kon accepteren. Israel heeft altijd gezegd dat een 100% terugkeer naar de pre-1967 wapenstilstandslijnen onaanvaardbaar is, zowel om demografische als veiligheidsredenen. De Palestijnen en Arabische staten zijn medeverantwoordelijk voor de situatie die is ontstaan. Hun weigering Israel te accepteren en ermee te onderhandelen heeft rechts in Israel en de nederzettingenbeweging erg in de kaart gespeeld. Het is daarom niet onredelijk dat Israel de grote blokken wil houden, met een landcompensatie, en dat het de kleinere en verder weg gelegen nederzettingen opgeeft ten gunste van een Palestijnse staat.

Wat algemeen als 'Arabisch Oost-Jeruzalem', 'bezet Oost-Jeruzalem' of simpelweg 'Oost Jeruzalem' wordt aangeduid, is dat deel van de stad dat JordaniŽ in 1948 veroverde en illegaal annexeerde. Het heeft alle Joden verdreven uit de oude Joodse wijk en andere wijken zoals Sheikh Jarrah en tientallen synagoges verwoest. Een groot deel van de oude Joodse wijk werd eveneens verwoest. Voor 1948 had Jeruzalem al een Joodse meerderheid, en die mensen woonden verspreid over verschillende delen van de stad. Het idee dat het deel dat JordaniŽ veroverde in zijn geheel automatisch de Palestijnen zou toekomen is vreemd en onlogisch, net als het aanduiden van dat gebied als Arabisch.

De NOS beweerde vervolgens dat er zeven miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn. Volgens de VN vluchtelingenorganisatie UNRWA zijn het er circa vier miljoen, en dit zijn voor het overgrote merendeel nakomelingen die voor een deel bovendien staatsburgerschap en volledige rechten in andere staten genieten en dus in feite geen vluchteling meer zijn. Circa 1 miljoen vluchtelingen leven nog in zogenaamde kampen in vaak erg armoedige omstandigheden. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Arabische staten hen weigeren gelijke rechten te geven zoals Israel en de VS met de Joodse vluchtelingen deden. Het is bovendien uniek dat de vluchtelingenstatus bij Palestijnen automatisch overgaat op de kinderen en hun kinderen, tot in de eeuwigheid. Voor geen andere bevolkingsgroep gelden zulke ruime criteria wat betreft de vluchtelingenstatus.

Volgens het NOS journaal begon het conflict in 1948 "toen Israel werd gesticht en honderdduizenden Palestijnen werden verdreven van hun land." Er waren echter al rellen en pogroms tegen de Joden in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. Bovendien werden lang niet alle vluchtelingen verdreven; zij vluchtten om verschillende redenen en in sommige plaatsen, zoals Haifa, riepen juist de Joodse leiders hen op te blijven. Zij vluchtten bovendien na zelf een oorlog te zijn begonnen om de stichting van Israel te verhinderen. Over de Zesdaagse Oorlog bericht de NOS dat Israel toen 'nog meer gebied veroverde', zonder te vermelden dat Israel werd bedreigd en aangevallen voordat zij dit deed.

Sander van Hoorn deed er vervolgens nog een schep bovenop in zijn commentaar toen hij het had over Israel als 'Rupsje Nooitgenoeg' en maar niet kon begrijpen waarom Israel niet 'toehapte' op de Palestijnse voorstellen. De toegevoegde waarde van een correspondent is dat hij dingen kan verhelderen en plaatsen, niet dat hij voor ons kan uitmaken wie de goeie en wie de slechte partij is.

In plaats van objectief uit te leggen wat voor Israel problematisch was in het Palestijnse voorstel, en wat voor de Palestijnen problematisch was in Israels voorstel, geÔllustreerd met kaartjes van beide voorstellen, kregen de kijkers een propagandashow voorgeschoteld waarbij vantevoren duidelijk vast stond wie de goede en de slechte partij was.
Bovendien bevatte de reportage een aantal grove onjuistheden.
De NOS schendt met deze berichtgeving wederom haar eigen journalistieke codes zoals:

"De NOS scheidt feiten en meningen, past hoor en wederhoor toe en vermijdt eenzijdige berichtgeving.

De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van evenwichtigheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid"


Het is ontoelaatbaar dat de publieke omroep, betaald van belastinggeld, dergelijk broddelwerk aflevert en van een dergelijke ingenomenheid blijk geeft. Helaas is de NOS tot nu toe ongevoelig geweest voor kritiek daarop.


Zie ook: Onderzoek WAAR naar de berichtgeving van de NOS: NOS Journaal berichtgeving over IsraŽl en de Palestijnen

Ratna

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2011 Ľ De desinformatie van het NOS Journaal over Israel

[Vorig artikel: "Eva Ludemann geeft Palestijnen mediatips in De Pers"] [Volgend artikel: "Kanttekeningen bij de Egyptische revolutie"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery