Share |


Reacties: 11 Opmerkingen

op Wednesday, 20 April 11, schreef

"Maar ik vind het moeilijk te begrijpen dat het niet mogelijk is de zaak zo aan te passen, dat aan de traditie en aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent dierenleed recht wordt gedaan"

Alhoewel ik, anders dan jij Ratna, een overtuigd carnivoor ben kan ik niet anders dan het met je eens zijn.

Godsdiensten in het algemeen en het jodendom in het bijzonder zijn altijd aan evolutie onderhevig. Het jodendom wat vandaag gepraktizeerd wordt is anders dan dat van de middeleeuwen en dat van de middeleeuwen is weer anders dan in de Romeinse tijd.

Gelukkig is "onze" (tussen haakjes daar ik niet een gelovig mens ben) religie er ťťn van discussie, van uitleg en interpretatie, van respect voor veranderende inzichten over de jaren heen. Zo hebben we de eroev, de shabbatlift, thermoskan/pan, en nog vele andere handige en effectieve uitvindingen die de moderne religieuze mens te pas komen en die niet bestonden tijdens de onstaansdagen van het joodse volk.

Ik hoop dat de rabbijnen inzien dat hier van twee kanten een stap moet worden gemaakt en dat er een oplossing komt.

op Wednesday, 20 April 11, schreef stella

Een aantal principiele argumenten spelen een rol in de discussie over shechieta.
1
Er is in Nederland sprake van scheiding van kerk en staat.
Dit betekent dat de staat geen interpretatie van geloofspunten mag geven, maar dat binnen een religie geloofspunten worden geformuleerd.
Hierop maakt Thieme ernstige inbreuk.
Zij stelt dat verdoving voor de rituele slacht mogelijk is.
In een rapport van het Opperrabbinaat van 1988 wordt nog eens uitgelegd waarom dat niet mogelijk is.
In de hele wereld zul je geen koshere slachterij tegen komen waar eerst verdoofd is en ook Thieme heeft die slachterij niet kunnen vinden.

Door deze religieuze regel zelf te veranderen heeft Thieme een nieuwe situatie geschapen.
Nu is de Joodse gemeenschap opeens aansprakelijk voor de weigering iets aan te passen wat met wat moeite wel zou kunnen.
Daarmee heeft ze het afschaffen van de koshere slacht tot het afschaffen van onnodig nalaten van zorg gemaakt, wat natuurlijk aangepakt kan worden
Zij zegt dit ook zelf: ik ben niet tegen koshere slacht, want na verdoving kan er nog steeds ritueel geslacht worden.
Iets wat dus niet mogelijk is.
Dit leidt automatisch tot
2
Inperken van de grondwettelijk gestelde vrijheid van uitoefening van religie.
Als er niet verdoofd kan worden kan er dus, door verdoving verplicht te stellen, niet meer kosher geslacht worden. En wordt Joden een ernstige beperking van de uitoefening van hun religie opgelegd.
3
Gelijkheidsbeginsel
Ik raad een artikel vandaag in de VK aan:
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8349/Gelijkheidsbeginsel_is_niet_zaligmakend
Bij de discussie over gelijkheid moet iedere keer overwogen worden wat gelijkheid inhoudt.
Dat wil namelijk niet zeggen eenheidsworst, maar gelijkheid in vrijheid en dat is iets anders.
Dat begrip is niet onbeperkt, maar veel ruimer dan de eenheidsworst die in de discussie gebezigd wordt.

Dit zijn de principiele kanten van de zaak, die zodanig mis zijn dat er verwacht mag worden dat de regering, die hierin meegaat zonder grondig eigen onderzoek, makkelijk op de vingers zal zijn te tikken.

Nu de onderzoekskant.
1
Ook daar wordt gesteld dat er verdoofd mag worden, misschien omdat alleen hallalslacht is bekeken.
Er is nooit overleg geweest met deskundigen van de koshere slacht om de werkelijke verplichtingen en omstandigheden te bespreken
2
Er is geen onderzoek gedaan naar koshere slacht in Nederland, maar naar halalslacht.
Daarvan weet ik te weinig om gedetailleerd de verschillen te geven, maar zeker is dat het mes bij de koshere slacht gekozen wordt bij het dier en nooit te klein kan zijn.
3
Het literatuuroverzicht van de studie van de dierenbescherming is een kleine niet representatieve literatuurstudie.
Er is een prima studie bekend door S D Rosen in het veterinary record (engels vakblad).
Daarin wordt aangetoond dat een dier nooit een paar minuten kan leven na de snede vanwege anatomie en natuurwetten.
In het genoemde rapport van het Opperrabbinaat, waaraan professor Kamphuisen meewerkte en dat een aantal jaren geleden werd opgesteld, werden aan de NVBD vragen gesteld nav hun onderzoek.
Die vragen werden nooit beantwoord en ook nu gestelde vragen aan de vereniging voor bescherming van dieren worden niet beantwoord.
4
Het valt op dat alle partijen die voor het verbod zijn allemaal Thieme naspreken zonder overleg gevoerd te hebben met de deskundigen van koshere slacht.

Besluitend:
Er ontbreekt veel kennis bij de politiek zonder aanwijsbare wil die kennis wel te verkrijgen.
Zowel op het gebied van scheiding van kerk en staat als inbreuk op de grondwet valt er nog heel wat te discussieren.
De wetenschappelijke feiten zijn aanvechtbaar en een mij bekende hoogleraar omschreef dit als volgt:
ďEen gerespecteerd instituut of adviesraad zou een dergelijk onwetenschappelijk product als dat van de WUR nooit de deur hebben laten uitgaan. Het is onacceptabel om op een dergelijk rapport besluitvorming met zo ver strekkende consequenties te baseren. Bovendien heeft dit rapport alleen betrekking op de islamitische, en niet de Joodse slachtmethode. Als er al conclusies aan dit rapport zouden mogen worden verbonden, dan zeker niet voor de Joodse wijze van slachten.Ē

op Wednesday, 20 April 11, schreef Wouter Brassť

Hoi Ratna,
mijn complimenten voor dit uitgewogen artikel!
Als vegetariŽr kan ik me moeilijk uitspreken tegen een verbod op onverdoofd slachten, maar een brandend item is het voor mij bepaald niet. Mijn keus begin jaren '80 om vegetariŽr te worden werd - net als bij jou - ingegeven door de beestachtige leefomstandigheden in de bio-industrie, en het inzicht dat hiervoor geen morele rechtvaardiging bestond, daar de mens ook prima als vegetariŽr kan leven, zeker in het welvarende Westen. Hoe de laatste paar minuten van een dierenleven in de bio-industrie verlopen lijkt een nogal ondergeschikt detail na een doorgaans ellendig en troosteloos leven. In de natuur komen de meeste dieren ook niet bepaald zachtzinnig om.
Als de dieren die religieus geslacht worden voordien een volwaardig dierenleven hebben en met eerbied behandeld worden, dan mag voor mij de uitzonderingspositie nog jaren verlengd worden, maar ik maak nergens uit op dat dit het geval zou zijn. Bij mijn weten worden ook deze dieren uit de reguliere veehouderij betrokken.
Principieel zie ik het belang van godsdienstvrijheid als een groot goed, maar kan me moeilijk verenigen met de dogmatiek die vaak inherent is aan godsdiensten, die nieuwe wetenschappelijke en humanitaire inzichten (en daarop gebaseerde wetten en regeringsbeleid) verwerpen. Er valt te denken aan een veelvoud aan thema's, van homohuwelijken, abortus, euthanasie, anticonceptie, medische ingrepen, genetisch onderzoek, evolutie tegenover intelligent design, of de aarde om de zon draait en hoe oud de wereld is, tot zondagsrust (of shabbatsrust), hoofddoekjes, gelijke rechten voor man en vrouw, segregatie, heilige steden of beloofde landen, besnijdenis en nu de religieuze slacht.
Religie heeft ons zowel goeds als kwaads gebracht, net als andere ideeŽn en filosofieŽn, vaak begonnen als progressieve kracht en later tot dogma's verstard. Ik heb geen ingebakken aversie tegen religie en ben voor tolerantie binnen de marges van het politiek en maatschappelijk aanvaardbare. In de context van het huidige debat worden wel onfrisse dingen geschreven. De voorstanders van een verbod zouden er goed aan doen om gelijktijdig en zeer nadrukkelijk de bio-industrie en haar misstanden aan de kaak te stellen als het eigenlijk veel grotere euvel.
Opkomen voor dierenbelangen is niet noodzakelijk een (pseudo)religie, zoals Gerstenfeld suggereert, al zullen er zeker zulke lieden binnen de dierenrechtenbeweging en PvdD zitten.
Het onverdoofd religieus slachten is maar ťťn van vele kritiekpunten van de PvdD in haar programma http://www.partijvoordedieren.nl/departij/partijprogrammas/p/2-1-veehouderij
Kun je het ze kwalijk nemen als ze vooral punten aankaarten in de Kamer die het meeste kans hebben om aangenomen worden? Ik denk niet dat ze dat doen, volgens mij heeft de PvdD vele moties ingediend voor een dierwaardiger beleid, waarvan de meeste kansloos. Dat deze wet het wel lijkt te gaan halen valt de PvdD niet te verwijten, wel andere partijen die misstanden in de reguliere veehouderij en slacht niet willen aanpakken uit electorale, ideologische of economische motieven, en daarom nu behoorlijk selectief schermen met het dierenwelzijn. Dit betreft weliswaar 'slechts' het beŽindigen van een uitzonderingspositie voor religieuze slacht, maar toch zou mijn keus zijn om dit onderwerp pas op te pakken als de reguliere veehouderij en slacht een dierwaardiger alternatief bieden. Dan ben je moreel toch een stuk overtuigender.

op Thursday, 21 April 11, schreef stella

Het gelijk van de Partij van de Dieren is gebaseerd op aannames, ook van aannames van de NVDB Daartoe moet je zelf rapporten lezen en heeft citeren weinig zin.
Maar gisteren gaf de voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de PVDD een aardige inkijk.
In een ingezonden brief in NRC gaf mevrouw Soeters twee argumenten tegen shechieta.
1 een incident met VWA, waardoor het slachthuis gesloten werd begin april voor het kosher slachten.
Dat bericht was een verkeerd bericht door NOVUM de wereld ingezonden, dat al snel door zowel het NIK, de VWA en NOVUM werd hersteld. Er was gewoon overleg geweest begin april tussen VWA en de slachter en men had keurige afspraken gemaakt, het slachthuis was nooit gesloten.
Wel erg slordig voor een wetenschappelijk bureau feiten niet te verifieren, wat bij alle instanties gekund had.
2 In Urugay zouden misstanden zijn rond de koshere slacht, wat ze zelf via Youtube gezien had.
Maar gewoon in Nederland naar dat ene slachthuis, waar kosher geslacht wordt, is ze nog nooit gegaan om zelf te constateren dat men zich daar gewoon aan alle regels houdt. Alsof toestanden in Urugay iets zeggen over Nederland!

Als deze mevrouw, de voorzitter van het wetenschappelijke bureau van de PVDD, hier iets bewijst, is het wel dat wetenschappelijk een niet erg toepasselijke toevoeging van haar instituut is en dat de PVDD niet erg op onderzoek is gericht..

op Thursday, 21 April 11, schreef Bert

Zoals ik op mijn blog al stelde en uitlegde, ik denk dat de geschiedenis, of althans de historische context, wel degelijk een legitiem argument in deze discussie is, en verre van onzinnig. Dat de 'wetenschappelijke bewijzen' en argumenten die in de discussie gebruikt worden veelal discutabel zijn (in de commentaren bij deze posting wordt daar terecht op gewezen) sterkt mij in deze mening. Het verbieden van kosher slachten maakt deel uit van een lange, op zijn zachtst gezegd jood-onvriendelijke, traditie. Elie Wiesel zei over de Holocaust: niet alle slachtoffers waren Joden, maar alle Joden waren slachtoffer. In deze context zou ik die zinsconstructie in aangepaste vorm als volgt invullen: lang niet alle tegenstanders van koshere slacht zijn anti-semieten, maar alle jodenhaters zijn tegenstander van koshere slacht. En Ratna, je kent mij of mijn schrijfsels genoeg om te weten dat ik niet tot diegenen behoor die koste wat kost overal de Holocaust bijhalen of die achter elke scheet die richting Israel of de Joden gelaten wordt een antisemiet zien. Als vriend van 'de' Joden hoef je echt niet alle Joods-religieuze praktijken goed te keuren (ik ben zelf Joods en seculier, zoals je weet), maar ik geloof wel dat iemand die zich een vriend van de Joden noemt of zich als zodanig beschouwt goed moet nadenken voordat hij/zij iets steunt - in veel gevallen met de meest nobele bedoelingen en motieven, daar heb ik geen twijfel over - waarvan hij/zij weet dat het deel uitmaakt van een antisemitische traditie. Zeker als verreweg de meeste (andere) vormen van dierenleed (grootschaliger, wreder, moedwilliger, etc.) onbesproken en onverboden blijven.

op Thursday, 21 April 11, schreef Bert

By the way, voor zover ik weet was Hitler geen vegetarier, hij was in ieder geval niet orthodox praktizerend. Wel deed hij regelmatig zijn best als dierenvriend gezien te worden.

op Friday, 22 April 11, schreef Wouter Brassť

Ik heb er geen zicht op in hoeverre de Kamerfracties die het wetsvoorstel van de PvdD willen steunen, blindvaren op de rapporten en betogen van de PvdD (die logischerwijs vanuit een wat eenzijdig dierenrechtenperspectief kijkt), of ze ook zelf informatie inwinnen van verschillende kanten, wat me de enig juiste werkwijze lijkt. Incidenten en misstanden die ze uit de media of van YouTube halen zijn op zich natuurlijk geen sterk argument, op basis daarvan zou je de slacht helemaal moeten verbieden want die komen minstens zo veel voor in de reguliere slacht en waarschijnlijk nog veel meer. Incidenten en misstanden zouden alleen reden kunnen zijn voor opvoeren van de inspecties. Het betoog van de PvdD is dan ook niet primair hierop gebaseerd, maar op de onmogelijkheid om zonder verdoving een minimaal lijden te garanderen. Bij de tandarts heb ik de keus om een verdoving te vragen, en ik zou niet naar een tandarts gaan die om geloofsredenen niet verdooft maar me bezweert dat hij een vrij pijnloze eeuwenoude behandelmethode heeft. Dieren hebben niets te kiezen.
Dat antisemieten voor een verbod op religieus slachten zijn, kan (en moet) manen tot voorzichtigheid, maar kan geen reden zijn om religieus slachten toe te staan. Het moge duidelijk blijken uit Ratna's artikel dat zij er goed over heeft nagedacht. Bij ons allebei wringt uiteraard ook dat de reguliere veehouderij en vele andere sectoren nog veel meer dierenleed veroorzaken. Ratna is misschien wat meer voor dit verbod dan ik, omdat de uitzonderingspositie die religies op dit gebied (en andere gebieden) hebben haar meer principieel tegenstaat, maar zoals ik schreef: Als vegetariŽr kan ik me moeilijk uitspreken tegen een verbod. Wel meen ik dat de impact van een verbod op de religieuze gemeenschappen meegewogen moet worden: het kan niet zo zijn dat straks alle orthodoxe Joden moeten emigreren omdat bv. ook de import van koosjer vlees wordt verboden, zoals Dion Graus bepleit. Om vergelijkbare redenen was ik ook voor clementie voor weigerambtenaren die om religieuze redenen geen homostellen wilden trouwen, al vond ik hun bezwaren misplaatst. Religie en een democratische rechtstaat met gelijke behandeling voor iedereen blijven vaak wringen. Door de wijdverbreide geloofsafval zijn de religies al enkele decennia in het defensief.
Overigens, als de koosjere slacht oorspronkelijk was ingegeven door het voorkomen van onnodig dierenleed, geeft de Thora dan niet ook voorschriften voor hoe dieren tijdens hun leven behandeld moeten worden? Anders lijkt het eerder een hygiŽnische regel te betreffen.

op Sunday, 24 April 11, schreef Ratna

Dank Wouter, voor je genuanceerde reacties. Je schrijft:

"Dat antisemieten voor een verbod op religieus slachten zijn, kan (en moet) manen tot voorzichtigheid, maar kan geen reden zijn om religieus slachten toe te staan."
Daar ben ik het helemaal mee eens. Wat me vooral tegen staat is niet de oproep tot voorzichtigheid, maar de manier waarop voorstanders van het verbod veelal worden weggezet als antisemieten. Ik ben verder ook de nodige onaardige en volkomen irrelevante tirades tegen Thieme tegengekomen, en zij wordt keer op keer van hypocrisie beschuldigd, terwijl juist zij consequent tegen iedere vorm van dierenleed strijdt. Als er mensen hypocriet zijn dan zijn dat vooral de voorstanders van partijen die de bio-industrie en de kiloknaller ongemoeid laten. Toch kom ik ter rechterzijde vooral scheldkannonades tegen de milieu-en dierenrechtenbeweging tegen. Dat geeft te denken. Men is er dan niet op uit om daadwerkelijke hypocrisie aan de kaak te stellen, maar wil vooral de meest principiele voorstanders zoals de PvdD in discrediet brengen.

"Wel meen ik dat de impact van een verbod op de religieuze gemeenschappen meegewogen moet worden."
Ook daar ben ik het mee eens, en dat schreef ik ook. Als duizenden Joden gaan emigreren, of Joden zich door deze maatregel bedreigd en onveilig gaan voelen, weegt dat niet op tegen de vermindering van het dierenleed, ook al vind ik die gevoelens misschien overdreven of zelfs misplaatst. Ik vind het wel heel jammer dat velen het zo sterk ervaren, en ook dat er zo weinig ruimte lijkt voor hervorming van gebruiken.

"Door de wijdverbreide geloofsafval zijn de religies al enkele decennia in het defensief."
Dat ben ik niet met je eens. Ik zie juist een tendens dat religies steeds assertiever worden en meer ruimte opeisen in de openbare ruimte. Dit komt voor een deel door de groter wordende moslim gemeenschap. Op haar assertiviteit is juist vanuit rechtse en pro-Israel kringen veel kritiek, terwijl diezelfde mensen met dezelfde assertiviteit en felheid nu de Joodse slacht verdedigen. Ik heb in het algemeen moeite met de uitzonderingspositie die religies soms voor zichzelf opeisen, zoals ook de speciale wet tegen godslastering. Waarom mag je een atheist, communist of zionist wel beledigen en een christen of moslim niet? Wat mij betreft zijn we allemaal gelijk en moeten we allemaal respect hebben voor elkaars overtuiging/ideologie/religie, of die nou uitgaat van het bestaan van een god of hogere macht of niet. Maar we mogen elkaars overtuiging en daaruit voortvloeiende gebruiken ook bekritiseren.

op Sunday, 24 April 11, schreef Ratna

Stella,
Wat ik niet begrijp is waarom het zo onbespreekbaar is om een traditie aan te passen aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Als Thieme heeft gezegd dat verdoofd koosjer slachten mogelijk is dan klopt dat inderdaad niet, maar ze mag toch vragen of dat niet aangepast kan worden en wat daar precies het probleem van is? Juist omdat in het Jodendom het welzijn van het dier zo belangrijk is lijkt het mij legitiem om te vragen waarom geen nieuwe technieken mogen worden gebruikt om het slachten nog minder pijnlijk te maken voor het dier. Zou een combinatie van de zeer zorgvuldige handelswijze van de Joodse slachter met de nieuwste en beste bedwelmingsmethoden (dus niet perse die die in de bio-industrie worden gebruikt waar inderdaad het nodige op af te dingen valt) niet het beste resultaat hebben voor het dier en daarom de voorkeur genieten? En als deze technieken indertijd voorhanden waren, zouden de rabbijnen ze dan niet hebben voorgeschreven, en hebben verkozen boven het onverdoofd slachten?

Wat betreft de onderzoekskant, Thieme zeg daar onder andere het volgende over, waarbij ze een van de onderzoekers die jij hieronder aanhaalt (Rosen) ook noemt:

"De KNMvD heeft daarover gister in een persbericht verklaard (ik citeer): De afgelopen weken waren er in de media met name vanuit de Joodse gemeenschap veel geluiden te horen die juist de diervriendelijkheid van het ritueel slachtproces benadrukten. De KNMvD is van mening dat de wetenschappelijke basis voor die bewering erg beperkt is en dat er daarentegen veel meer wetenschappelijk bewijs is dat het onbedwelmd slachten grote risico's oplevert voor het dierenwelzijn. De dierenartsen verwachten dan ook dat bij de stemming komende week een meerderheid in de tweede kamer er van overtuigd zal zijn dat onverdoofd ritueel slachten moet worden verboden. (einde citaat)
De door voorstanders van onbedwelmd slachten genoemde onderzoeker die beweert dat dieren na een halssnede in enkele seconden het bewustzijn zouden verliezen is Dr. Rosen. Dr. Rosen is fysioloog in de humane gezondheidszorg die geen veterinaire achtergrond heeft en ook geen onderzoek heeft gedaan naar ritueel slachten. Bovendien blijkt volgens onderzoek van Gregory uit 2008 dat Joodse slachters gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken en de islamitische slachters gemiddeld 5,2. Het recente ingrijpen van de VWA bij de enige joodse stierenslachterij van ons land en het verbod om zware stieren nog langer met een onverdoofde halssnede te slachten is in dat opzicht veelzeggend.
In Nederland wordt door de Animal Sciences Group in Wageningen al geruime tijd onderzoek verricht naar pijnbeleving bij slachtprocessen. Aan een aantal Europese universiteiten zijn de afgelopen jaren soortgelijke onderzoeken uitgevoerd. Het wetenschappelijk instituut de Nicolaas G. Pierson Foundation heeft deze wetenschappers, dť onafhankelijke experts als het gaat om de effecten van de verschillende doding- en bedwelmingsmethoden op het welzijn van het dier, gevraagd naar hun oordeel over de gevolgen van het slachten zonder verdoving. Hun oordeel is eensluidend: slachten zonder verdoving geeft een aanzienlijk groter risico op pijn, angst en stress bij de dieren. Zowel de veterinaire wetenschappers in Nederland als in de rest van Europa, komen, alles afwegende, tot de conclusie dat bedwelmd slachten de norm dient te zijn."

Je stelt dan ook ten onrechte dat de wetenschappelijke feiten aanvechtbaar zijn en Thieme zich op ondeugdelijke rapporten baseert.
Ik ben het wel met je eens dat men overleg had moeten plegen met de Nederlandse experts wat betreft koosjer slachten en de einige koosjere slager had kunnen opzoeken.

Tot slot waarschuw je dat gelijkheid niet tot eenheidsworst mag leiden, maar ik mis het verband met deze discussie. Het gaat erom dat een religieus gebruik bepaalde wetten overtreedt, zoals de wet dat dieren verdoofd moeten worden voor de slacht. De vraag is dan wat voor moet gaan, en of Joden en moslims van die wet mogen worden uitgezonderd. Met eenheidswordt heeft dat niks te maken.

op Sunday, 24 April 11, schreef stella

Ratna

Lees alleen nog even wat ik schreef over dat wetenschappelijke bureau van de PVDD. Dat incident, dat jij nu ook weer aanhaalt was een verkeerd bericht van NOVUM, door NOVUM, NIK en VWA in een persbericht als verkeerd bericht vermeld.
De directeur van een wetenschappelijk bureau kan een telefoontje plegen naar een van de drie genoemden en vragen wat er aan de hand is.
Maar neen, zelfs nog tien dagen later komt Soeters met het foute bericht naar buiten.
Verder noemt ze (heel wetenschappelijk) een Youtube filmpje uit Urugay, dat niet eens over koshere slacht gaat, maar vergeet zelf in Nederland te gaan kijken.
Dat is in mijn ogen dus niet de houding van een ware autoriteit.

op Thursday, 28 April 11, schreef Ratna

@Stella
Ik ben vooral afgegaan op Thiemes verdediging van haar wetsvoorstel in de tweede kamer, en daarin haalt ze ook Amerikaans onderzoek bij koosjere slachthuizen aan, waar jij weer steeds niet op in gaat. Ook op andere uitspraken van deskundigen ga je niet in. Ik heb al gezegd dat ik het met je eens ben dat men bij de Nederlandse koosjere slager had moeten gaan kijken.
Maar waarom is het nou niet mogelijk, gezien het feit dat de regels rond koosjere slacht mede door diervriendelijkheid zijn ingegeven, om de regels iets aan te passen en bedwelming toe te staan? Denk je niet, dat nu die technieken er zijn, dat beter is voor het dier, zoals wij ook verkiezen verdoofd te worden? En zou men niet, indien die mogelijkheden er vroeger al waren, toen bedwelming wel hebben toegestaan en mogelijk zelfs voorgeschreven?

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Hoe koosjer is slachten?

IMO Blog, 2011

Alweer bijna 25 jaar geleden besloot ik geen vlees meer te eten. Mijn motivatie was dat het eten van dieren niet de stress en het lijden, dat gepaard gaat met het in grote aantallen industrieel houden en doden van dieren, rechtvaardigt. Er waren immers genoeg lekkere en volwaardige alternatieven, ook al voordat de schappen van Albert Heijn vol lagen met 20 soorten groenteburgers, quorn en tofu, en je voor deze zaken nog naar de natuurvoedingswinkel moest. Ik vond (en vind) het een belangrijk verschil of een dier uit de bio-industrie komt of vrij heeft rondgelopen, maar ook dan heeft een dier stress als het wordt geslacht. Daarnaast is er het argument dat voor de productie van vlees veel meer grondstoffen nodig zijn dan voor die van plantaardige eiwitten, en daarbij maakt het niet uit of het dier vrij heeft kunnen rondlopen of niet. Van verdoofde en onverdoofde slacht had ik toen nog niet gehoord, en het zou voor mij ook weinig verschil hebben gemaakt, gezien de vele misstanden in de bio-industrie.

Als vegetariŽr (en als niet-gelovige) volg ik de discussie over de onverdoofde rituele slacht echter met interesse. Ik ben in een nogal felle discussie met sommige Joden beland, en ben ook geschrokken van de vele felle reacties van (religieuze) Joden op internet en de vergaande vergelijkingen die sommigen maken. Vandaar dit stuk waarin ik zal proberen om een afgewogen visie te geven.


Ik juich iedere maatregel die dierenleed wil bestrijden toe. Ik heb daarbij wel de indruk dat de bio-industrie een groter probleem is en ik kan me het gevoel dat selectief te werk wordt gegaan wel voorstellen. Wel de rituele slacht verbieden, en de vele misstanden in de bio-industrie (waar in ca. 10% van de gevallen het verdoven mislukt en het dier nog bij bewustzijn is) ongemoeid laten, lijkt niet erg consequent. Ik vertrouw er echter op dat de Partij voor de Dieren, die het wetsvoorstel indiende en hier naar eigen zeggen sinds 2008 aan gewerkt heeft, ook de bio-industrie kritisch volgt en ook strengere regelgeving en betere handhaving van de bestaande regels aldaar bepleit. Ik zou niet weten wat zij voor een belang zou hebben bij het specifiek aanpakken van de rituele slacht. Ook Wakker Dier, dat consequent strijdt tegen de bio-industrie, is tegen het onverdoofd slachten. Het lijkt mij dus goed mogelijk het verbod te steunen zonder dat dat is ingegeven door anti-Joodse of anti-islamitische sentimenten of een uiting is van gemakzucht en symboolpolitiek. Het idee dat niet dierenliefde maar het willen treiteren van Joden aan het voorstel (en de steun ervoor) ten grondslag ligt, vind ik gemakkelijk en ook getuigen van slachtoffergedrag.
Ik bespreek hieronder een aantal argumenten tegen het verbod en ga ook op die laatste beschuldiging verder in.

Argumenten voor koosjer slachten
Er worden verschillende argumenten aangehaald tegen het verbod op de rituele slacht, die elkaar deels tegenspreken.
* Het is niet dieronvriendelijk en het dier lijdt geen pijn.
* Het is misschien wel dieronvriendelijk, maar in de gangbare slacht gaat ook vaak genoeg wat mis dus daarom mogen wij het ook (met andere woorden, als de misstanden in de gangbare slacht worden aangepakt, dan zou men er geen problemen mee hebben als de rituele slacht wordt verboden?).
* Het is misschien wel dieronvriendelijk, maar het lijden van het dier is minder erg dan de inperking van de vrijheid van godsdienst; mensenrechten staan boven dierenrechten.
* Het is niet erg want het gaat maar om 2.500 dieren.
* Het is niet erg want de halal slacht is erger.
* Joden genieten dit recht al bijna 200 jaar.
* Veel Joden zullen uit Nederland weggaan en/of vlees importeren.
* Het is een antisemitische maatregel, want Hitler voerde dit als een van de eerste anti-Joodse maatregelen in Duitsland en Nederland in (oftewel: Hitler was vegetariŽr dus vegetarisme deugt niet). De volgende stap is de besnijdenis verbieden en daarna mogen Joden niet meer in parken komen (werkelijk gezegd!).

De Joodse habitat
Het laatste 'argument' lijkt het meest onzinnig, maar ik kwam het helaas meermaals tegen, en bij mensen die ik normaal gesproken waardeer zoals Bert de Bruin en Manfred Gerstenfeld.
Bert de Bruin schreef (overigens al in 2007):

"Dezelfde mensen die het halal slachten willen beperken of verbieden hebben het meestal ook op kosher slachten gemunt. Sommige van die activisten zullen ongetwijfeld heuse dierenliefhebbers zijn, maar ik kan me met geen mogelijkheid aan de indruk onttrekken dat bij veel van de publieke en heimelijke tegenstanders van kosher en/of halal slachten ook en vooral niet-koshere motieven een rol spelen. Al ben ik erg skeptisch als het gaat om lessen die uit de geschiedenis geleerd zouden kunnen worden, toch zou ik als jood en historicus hier een kanttekening willen plaatsen. Bijna overal waar de Nazis aan de macht kwamen was ťťn van de eerste door hen genomen maatregelen een verbod op kosher slachten. In Duitsland gebeurde dat in april 1933, in Nederland in juli 1940. In de nazi-propaganda film Der ewige Jude ( 1940 ) zit aan het einde een walgelijke scene waarin het rituele slachten wordt voorgesteld als een barbaars gebruik waarbij joden plezier beleven aan het lijden van dieren, iets wat vanzelfsprekend niet overeenkomt met de werkelijkheid en tegen alle joods-religieuze ge- en verboden indruist. Ik geloof zonder meer in het belang van dierenbescherming en zal zelf nooit zomaar een dier kwaad doen, maar mensen die meer om dieren dan om mensen ( zeggen/lijken te ) geven wekken vanzelf mijn achterdocht. Van Adolf H. tot Volkert van der G. en Brigitte B."

Bert de Bruin schrijft verder in een brief aan PVV Kamerlid en oud-CIDI medewerker Wim Kortenoeven:

"Steun voor - of het initieren van - wat tachles (per saldo) een verbod op religieus slachten is, valt echter op geen enkele manier te verkopen als je jezelf als vriend van 'de' Joden in Nederland en elders ter wereld beschouwt. Dit is een maatregel die puur tegen moslims EN tegen Joden gericht is."

Ook op andere plaatsen wordt beweerd dat het anti-Joods is om tegen ritueel onverdoofd slachten te zijn. Ik vind dit een zeer vergaande en ook onzuivere aantijging. Moet je om vriend van de Joden te zijn kritiekloos staan tegenover alle religieuze praktijken die men erop na houdt? Het is een misplaatst moreel appel, bijna chantage: als je deze maatregel steunt ben je geen vriend meer van ons, en behoor je tot het kamp van onze vijanden.

Manfred Gerstenfeld zegt in een interview op de Dagelijkse Standaard:

ďHet dier is in Nederland in opmars, de Jood is op de terugweg. In Ochten in de Betuwe is een groot bouwproject gestopt vanwege een beschermde steenuil. De bouwondernemer moet hem nu een alternatief habitat aanbieden. Maar het habitat van rabbijn Raph Evers hier wordt niet beschermd. Hij neemt de tram niet en gaat nauwelijks op straat. Het slachtdebat in de Tweede Kamer is ook een voorbeeld van mijn stelling dat het dier in Nederland in opkomst is, en de Jood op de terugweg. Dat gaat er mogelijk toe leiden dat het ritueel slachten voor Joden in Nederland wordt verboden.Ē

De belangrijkste redenen voor het verbod zijn dat er nu al een verbod is op onverdoofd slachten, en slechts de uitzonderingsbepaling daarop wordt geschrapt, wat de gelijkheid voor de wet vergroot, en natuurlijk het dierenleed dat er volgens bijna alle niet-Joden mee gepaard gaat en als wreed en onnodig wordt gezien. Het is inderdaad hypocriet dat de bio-industrie niet harder wordt aangepakt, maar dat maakt de maatregel nog niet anti-Joods. En dat rabbijn Evers of andere Joden niet beter beschermd worden, is natuurlijk niet de schuld van de Partij voor de Dieren. Gerstenfeld speelt dieren en Joden tegen elkaar uit, en wil ons dwingen te kiezen. Met de opkomst van het dier valt het sowieso wel mee, zolang er - zoals voorstanders van het ritueel slachten ook toegeven - nog zoveel dierenleed is in de bio-industrie, de jacht, de bontfokkerij, en in proefdiercentra. Ik vind het goed dat er een partij is die het voor al deze dieren, die immers niet voor zichzelf kunnen spreken en opkomen, opneemt. De ene maatregel vind ik belangrijker en noodzakelijker dan de andere, maar het is goed dat er in onze antropocentrische wereld ook mensen en organisaties zijn die het specifiek voor dieren opnemen. Het ridiculiseren daarvan vind ik flauw en kinderachtig. Gerstenfelds zorgen en woede over het groeiende antisemitisme in Nederland deel ik, zoals uit eerdere blogposts van mij moge blijken, maar om dat probleem duidelijk te maken hoef je niet zo tegen dieren en milieuactivisten te trappen.

Door de voorstanders van een verbod, of de mensen die daar in ieder geval de logica van kunnen inzien, als antisemieten weg te zetten, doe je de Joodse (en Israelische) zaak in feite juist kwaad. Goedwillende mensen worden er fijntjes op gewezen dat ze een maatregel steunen die Hitler ook invoerde, of dat de volgende stap van de 'doorgedraaide milieuactivisten' het verbieden van Joden in parken zou zijn (uit een discussie hierover die niet op internet staat, naar aanleiding van een twitterbericht van Lody van de Kamp, "Nog even dan mogen we ook niet meer in parken lopen"?). Sommige mensen beklagen zich over de ongenuanceerde reacties op internet van voorstanders van een verbod, en die zijn er helaas ook te over. Reacties als dat Joden zouden moeten weten wat het is om onverdoofd geslacht te worden moeten uiteraard direct worden verwijderd, maar dat rechtvaardigt natuurlijk geenszins om voorstanders op een dergelijke manier als nazi's neer te zetten. Dat ook antisemieten voor het verbod op de rituele slacht zijn wil niet zeggen dat de meeste voorstanders antisemiet zijn. Niet iedereen die het met je oneens is is een nazi, antisemiet of racist. Die simpele logica schijnt aan velen niet meer besteed te zijn.

Mensenrechten boven dierenrechten
* Het is misschien wel dieronvriendelijk, maar het lijden van het dier is minder erg dan de inperking van de vrijheid van godsdienst; mensenrechten staan boven dierenrechten.

Dit is in feite een verkeerde voorstelling van zaken. Er is in Nederland (en ik denk ook op Europees niveau) een wet die bepaalt dat dieren moeten worden verdoofd/bedwelmd voor de slacht. Dat lijkt mij een goede zaak. Op die wet is een uitzondering gemaakt voor halal en koosjer slachten, op grond van de vrijheid van godsdienst. Daar is zeker wat voor te zeggen. Het gaat om eeuwenoude tradities en het zou de betreffende religieuze gemeenschappen schaden als zij deze tradities niet meer kunnen uitvoeren. Maar ook wanneer het wel wordt verboden, worden Joden en moslims niet achtergesteld of gediscrimineerd, maar komt er daarentegen een einde aan een uitzonderingspositie, een privilege, dat zij tot nu toe genieten. Ik als niet gelovige ben gebonden aan allerlei regels wanneer ik met dieren omga, en mag een dier niet zomaar en bij bewustzijn doden. Ik kan worden vervolgd wanneer ik dieren onnodig pijn doe. Is het niet logisch dat dat ook geldt voor gelovigen, van welke religie dan ook? Daar wordt tegenin gebracht dat de koosjere slacht juist gericht is op het voorkomen van onnodig lijden, maar dat is wel met de kennis van 3000 jaar geleden, toen de technieken nog veel primitiever waren. Het dier in een haal met een groot en vlijmscherp mes de keel doorsnijden was toen waarschijnlijk het meest diervriendelijk, behalve natuurlijk geen vlees eten. Nu kan het, als je diverse wetenschappelijke rapporten, de Nederlandse Raad voor Dierenaangelegenheden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde mag geloven, diervriendelijker via bedwelming. En moet je, indien dat mogelijk is, niet kiezen voor het meest diervriendelijke alternatief? Daar wordt tegenin gebracht dat er in de gewone slacht veel misgaat, dat een pin door de hersenen ook niet bepaald diervriendelijk is en dat het bij de Joden maar om 2.500 dieren per jaar gaat. Dit zijn in feite niet ter zake doende argumenten. Als het bij de gewone slacht zo vaak misgaat (en daar twijfel ik niet aan) moet je dat ook aanpakken. Maar daar heb ik het CIDI en het CJO nog niet voor horen pleiten. Als 2.500 dieren meer lijden dan nodig, waarom dan niet de koosjere slacht aangepast, zeker gezien het feit dat die indertijd is ingesteld om het lijden van het dier te verminderen? Dit is volgens sommigen vloeken in de kerk, sorry, synagoge, maar ik vind het een legitieme vraag. In de loop der eeuwen zijn talloze tradities en vroegere uitspraken en dogma's herroepen en aangepast, op grond van nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden. Religies opereren niet in een vacuŁm, net zo min als andere levensbeschouwingen, politieke ideologieŽn en de wetenschap. In de wetenschap worden verouderde inzichten voortdurend aangepast, en oude theorieŽn vervangen. Het verschil is dat religies in tegenstelling tot de wetenschap, die steeds van voorlopige waarheden uitgaat, zich beroepen op vaststaande eeuwigdurende waarheden en dogma's, maar dat is wat mij betreft nu juist het probleem.

Dierenleed
Een ander argument is dat de halalslacht veel erger is en de Joden daarvoor moeten boeten. Bij de halalslacht zouden slechtere messen worden gebruikt, er zou minder toezicht zijn en de slagers minder deskundig. Er is nog maar ťťn Joodse slager in Nederland, die zeer ervaren is en onlangs in de NRC uitlegde hoe hij tewerk gaat. Ik ken de details niet, maar zelfs als dit allemaal zou kloppen en de koosjere slacht inderdaad beter is, dan is dat nog geen argument deze niet aan te passen als het nog beter kan. Overigens wordt een deel van de dieren in de halal slacht wel bedwelmd, en in Oostenrijk schijnen dieren in de koosjere slacht direct na het doorsnijden van de hals te worden verdoofd, wat volgens Wakker Dier het lijden bekort (zie citaat verderop).

Maar is het dierenleed dat nu wordt veroorzaakt in de koosjere slacht groter dan het leed bij Joden als zij worden gedwongen ofwel bedwelming te accepteren, ofwel zullen moeten afzien van het eten van koosjer vlees in Nederland? In de eerste plaats weet ik niet om hoeveel Joden het gaat die in Nederland koosjer vlees eten, en in de tweede plaats lijkt het mij als vegetariŽr geen onredelijk groot leed om dan maar geen vlees meer te eten, dus misschien ben ik wel niet de geschikte persoon om deze vraag te beantwoorden. Als het gevolg van deze wet zou zijn dat duizenden Joden Nederland verlaten, en/of het hun onveiligheidsgevoelens vergroot en hen het gevoel geeft in Nederland niet meer welkom te zijn, dan weegt dat natuurlijk niet tegen het leed van die 2.500 dieren op. Maar ik vind het moeilijk te begrijpen dat het niet mogelijk is de zaak zo aan te passen, dat aan de traditie en aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten omtrent dierenleed recht wordt gedaan.

* Het is niet dieronvriendelijk en het dier lijdt geen pijn.

Dit is mij meermaals, en op nogal hautaine toon, door religieuze Joden te verstaan gegeven. De meeste wetenschappers denken daar echter anders over, zoals reeds aangegeven (zie bijvoorbeeld deze PvdD toespraak). Daar wordt dan weer tegenin gebracht dat die wetenschappers halal en koosjer over een kam scheren, en dat laatste helemaal niet hebben onderzocht. Dat is onjuist, en hoewel de wet inderdaad over ritueel slachten gaat en daarbij geen onderscheid tussen koosjer en halal maakt, gaat Marianne Thieme wel op de verschillen in, en ook op het argument dat er bij de gewone slacht ook veel mis gaat:

"In de literatuur wordt aangeven dat er fouten gemaakt worden in de praktijk bij het slachten van dieren. Als voorbeeld is bekend, dat het in 15% fout gaat bij het verdoven met het schietmasker bij runderen, zelfs bij correct gebruik. Er kan echter snel worden herverdoofd. Ook is bekend dat het in 14% van de gevallen fout gaat bij het snijden van de keel zonder verdoving (zelfs met een chirurgische kwaliteit van het mes). Herstel bij alleen snijden door de snijder is moeilijker. Verder is bekend dat bij 7 - 8% van de gevallen er ďballooningĒ optreedt, waardoor het bloedvat gedeeltelijk verstopt en de uitbloeding wordt vertraagd. Van een snelle bloeddrukdaling is dan geen sprake, en bewusteloosheid treedt dan pas 3 tot 4 minuten na het snijden in. Bovendien treedt bij 10 - 15% een beperkte verstopping op met vertraging van de verbloeding. In de literatuur wordt aangegeven dat de kortste duur voor het intreden van de bewusteloosheid bij runderen ongeveer 30s is na het aansnijden. Uit het onderzoek van Wageningen UR blijkt dat de gemiddelde tijd ongeveer 80s bedraagt."

Of dat herverdoven nou vaak gebeurt waag ik te betwijfelen, maar ik vind het sowieso geen erg sterk argument voor een bepaalde praktijk dat een andere praktijk ook niet deugt.

Wakker Dier schrijft:

Dierenleed bij het onverdoofd ritueel slachten
'Normaal' geslachte dieren bloeden ook dood, maar zij merken dit niet want zij zijn verdoofd voordat het mes door de keel gaat. Er worden dieren verdoofd en onverdoofd ritueel geslacht in Nederland. Voor ongeveer 1,2 miljoen kippen en 200.000 runderen, geiten en schapen worden jaarlijks door de overheid een vergunning verleend voor de rituele slacht zonder verdoving. Deze dieren voelen de pijn van het mes. De pijn houdt aan tot het dier bewusteloos raakt, dit kan bij runderen tot wel 3 minuten duren. Hoe lang de stress en pijn aanhouden, is mede afhankelijk van de deskundigheid van de slachter, de scherpte van het mes en hoe lang de dieren in de rij staan te wachten voordat ze aan de beurt zijn.


In de toelichting bij het wetsvoorstel zegt Thieme:

Ook onderzoeker Dr. Temple Grandin, die met name wordt aangehaald door de voorstanders van onverdoofd slachten, omdat zij als onderzoeker nog niet tot stellige conclusie wil komen dat er een verbod moet worden ingesteld, stelt in haar artikel ďImproving religious slaughter practices in the U.S.Ē van 2006, en ik citeer: ďAls religieuze autoriteiten bedwelmen accepteren, bevordert bedwelmen in het algemeen het welzijn van dieren.Ē Einde citaat. Zij gaat dus uit van de voorschriften die de religieuze autoriteiten aan het proces verbinden (en die zich buiten haar competentie bevinden) maar geeft aan dat het bedwelmen van de dieren vanuit haar expertise ontegenzeglijk de voorkeur verdient.
Grandin stelde begin 2010 het probleem van het inhaleren van bloed naar de longen gedurende koosjer en halal slachten aan de kaak. Nog geen vier maanden geleden bracht zij een rapport uit over koosjer slachten. Van de vijf koosjere slachthuizen, was er, schrijft ze, slechts ťťn die het in haar opinie perfect deed: namelijk geen kantelbox, zeer wel opgeleide slachter, vlijmscherp mes en een adequate halssnede. Tijd tot bewusteloosheid was echter, zo stelde ze, te lang - want zij accepteert binnen de religieuze slacht max. 10 seconden -. De dieren waren in dit slachthuis gemiddeld 16 seconden bij bewustzijn en zelfs acht procent van de dieren meer dan 30 seconden. Bij alle andere koosjere slachthuizen stelde Grandin tot wel twee minuten bewustzijn na de halssnede vast.
(...)
Bovendien blijkt volgens onderzoek van Gregory uit 2008 dat Joodse slachters gemiddeld 3,2 halen met hun mes moeten maken en de islamitische slachters gemiddeld 5,2. Het recente ingrijpen van de VWA bij de enige joodse stierenslachterij van ons land en het verbod om zware stieren nog langer met een onverdoofde halssnede te slachten is in dat opzicht veelzeggend.


Het is dus niet waar, zoals herhaaldelijk beweerd tegenover mij, dat de voorstanders van het verbod de koosjere slacht buiten beschouwing laten.

Rechtsgelijkheid
Tot slot een citaat van Joost NiemŲller, die voor een verbod lijkt te zijn, vooral omdat hij tegen uitzonderingsbepalingen voor religies is:

In Engeland heeft het aanvaarden van de multicultuur geleid tot absurdistische rechtzaken die gingen over het recht van Rastafari's om wiet te roken (onderdeel van de godsdienst namelijk) en shiks die het recht opeisten om ook op bouwplaatsen en op scooters geen helm te dragen, aangezien hun godsdienst hen voorschrifjft een tulband te dragen. Dit soort tergende dillema's voor de Engelse rechtstaat worden beschreven in de interessante moraal filosofische studie Culture & Equality, van Brian Barry.

Het klinkt misschien een beetje flauw, maar je kunt je inderdaad afvragen waar het einde is. We moeten mijns inziens zeer terughoudend zijn in het maken van uitzonderingen op de wet voor religies, omdat het in feite een vorm van rechtsongelijkheid inhoudt. Iemand wees me er op dat de Thora de basis vormt voor onze Westerse beschaving en daarin ongelijkheid een leidend principe is. Daarbij wil ik dan graag even wijzen op de Verlichting en het principe van de gelijkheid voor de wet. Een gelijkheid die overigens ook in Israel geldt al zijn er daar behoorlijk wat religieuze privileges. Er is uiteraard een fundamenteel verschil tussen de rechtsgelijkheid, waarop iedere democratische rechtsstaat is gebaseerd, en het feit dat mensen verschillend zijn en religies verschillend en daarom ook de uitingsvormen en behoeftes van mensen kunnen verschillen. Die verschillen zijn legitiem zolang zij de wet niet overtreden en anderen geen kwaad berokkenen. In toenemende mate worden ook dieren onder die anderen gerekend, en dat beschouw ik als een vooruitgang. Ik hoop dat veel Joden dit, gezien het feit dat zij drieduizend jaar geleden al aandacht vroegen voor het lijden van dieren, met mij eens zijn. En dat we die idiote tegenstelling snel de wereld uit helpen.

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2011 Ľ Hoe koosjer is slachten?

[Vorig artikel: "Vakantie"] [Volgend artikel: "Dwalen door Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery