Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Sunday, 15 May 11, schreef Ben

Mag ik je uitdagen met de voor mij mooie woorden: Met het recht dat het Joodse deel in Israel is aangedaan, is gelijktijdig onrecht aangedaan aan de daar wonende Palestijnen. Het jaar 1948 is niet af zolang beiden geen vrede daarmee hebben.

In mijn beleving is de boycot een legitiem en moreel aanvaardbaar protest. De terugtrekking van DB uit het project is een effectief maatschappelijk signaal.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Wat is er mis met BDS?

IMO Blog, 2011Ik heb al vaker geschreven over waarom boycotacties van Israel niet deugen en ook niks met vrede te maken hebben. In mijn laatste bijdrage betoog ik dat de eenzijdige berichtgeving de populariteit van BDS (boycot, desinvestment and sanctions) in de kaart speelt. Dit in reactie op een artikel in Trouw, waarin werd beweerd dat de Gaza Oorlog en het Gaza vloot incident van vorig jaar hier vooral aan bij hebben gedragen. Het is echter de eenzijdige en soms ronduit foutieve berichtgeving hierover (waarin men bijvoorbeeld van een hulpkonvooi blijkt spreken ook al waren op het schip dat werd geŽnterd geen hulpgoederen maar gewapende activisten aan boord), waardoor de woede tegen Israel, dat zomaar onschuldige Palestijnse burgers en goedbedoelende vredesactivisten zou doden, wordt opgewekt.


BDS is, voor de duidelijkheid, vooral een symptoom. Het CIDI en ook Israelische woordvoerders wijzen er wel op dat Israel (tot nu toe) niet veel schade leidt door de BDS activiteiten. Men doelt dan op louter materiŽle schade doordat producten, diensten en bedrijven worden geboycot. Israels export naar Europa is ondanks alle boycotacties de laatste jaren gegroeid. Het is natuurlijk erg fijn dat Israels export niet gevoelig is voor dergelijke agitatie. Het gaat vaak om hoogwaardige technologische en medische producten, maar ook de gevoeliger landbouwproducten waar de boycotters hun pijlen vooral op gericht hebben, doen het nog goed. Maar laten we eerlijk zijn, het probleem zit dieper.

Zo heeft Deutsche Bahn zich onlangs teruggetrokken uit een zogenaamd omstreden spoorlijnproject van Tel Aviv naar Jeruzalem, omdat die door Latrun rijdt en dat is volgens hen 'Palestijns gebied'. Het is een dunbevolkte inham die voor 1967 niemandsland was, en van waaruit in 1948 de weg naar Jeruzalem voor Joden werd geblokkeerd en Joodse konvooien werden aangevallen. Drie bloedige aanvallen van de Haganah hielpen niet om het gebiedje in handen te krijgen, waarna de weg naar Jeruzalem werd omgelegd. Na 1967 werd de oude weg weer in gebruik genomen. Ik denk dat zelfs de grootste vredesduif in Israel er niet over piekert dit gebied aan de Palestijnen over te dragen, maar het is de pro-Palestina lobby gelukt Deutsche Bahn ervan te overtuigen dat we hier met een groot onrecht te maken hebben waarvan het bedrijf zich verre moet houden. Een paar jaar geleden trok de ASN haar beleggingen uit Veolia terug vanwege een zogenaamd omstreden tramlijnproject door Jeruzalem, die ook een paar kilometer door Oost Jeruzalem gaat lopen en de daar wonende Joden en Arabieren een snelle verbinding met het centrum bezorgt. De vele bussen in Jeruzalem vormen een grote belasting voor het milieu en vervuilen de lucht, en een oplossing is dringend nodig. Maar de pro-Palestina lobby heeft de ASN ervan weten te overtuigen dat Veolia aan een groot onrecht meewerkt en zij deze koloniale praktijken niet mag steunen.

Onlangs trad de Israelische legerband Tzahal op in Nederland. Voor de ingang van de zalen waar men optrad stond steevast een (niet al te grote) groep Palestina aanhangers, van extreem links tot fascisten en moslims, die de bezoekers toeriepen niet aan deze apartheid mee te werken. Er waren evenveel of zelfs meer pro-Israel demonstranten, en de zalen zaten vol, maar toch. Ook volkomen a-politieke orkesten, dansgroepen en sporters uit Israel worden bij bezoeken aan Nederland en andere Europese landen geregeld met boze anti-Israel demonstranten geconfronteerd die soms ook de optredens verstoren. Politici en soldaten moeten helemaal uitkijken: anti-Israel groepen houden lijsten bij van 'verdachte personen' die in een oorlog zomaar zichzelf hebben verdedigd en onschuldige Palestijnse 'militanten' hebben doodgeschoten, of daartoe opdracht hebben gegeven (volgens hun logica zouden ook Nederlandse en andere EU politici en soldaten die bij gevechten en bombardementen in Afghanistan en Irak betrokken zijn moeten worden aangeklaagd). Dit heeft ertoe geleid dat verschillende Israelische politici van een bezoek aan een Europees land hebben afgezien. Ook zijn er verschillende culturele en academische boycots, bijvoorbeeld van de Britse vakbond van universiteitsmedewerkers.

Al deze voorbeelden laten zien dat het bij BDS om meer gaat dan de paprika's en houmous bij de AH. Israel wordt gedelegitmeerd en als pariastaat neergezet. Gelukkig is er ook veel verzet tegen deze campagne, die duidelijk niet alleen tegen de bezetting is gericht, maar tegen Israels bestaansrecht. De boycotters vergelijken Israel graag met Zuid-Afrika en zetten het conflict met de Palestijnen neer als een koloniaal conflict, een Noord-Zuid conflict, tussen een Westerse kolonisator en een inheems volk dat daartegenover machteloos staat. Ik heb al vaak uitgelegd waarom dat onzinnig is. Een deel van de Joden zijn inheems terwijl een deel van de Palestijnen de kinderen zijn van arbeidsmigranten uit het begin van de vorige eeuw. De Joden hebben een drieduizend jaar oude band met het land, en zijn er eerder met geweld verdreven. Zij kwamen niet om het land te koloniseren, maar om er een vrij volk in hun eigen land te worden. Ze waren niet uit op de onderdrukking van anderen, maar de bevrijding van henzelf. Israel is er dan ook niet op uit over een ander volk te heersen, maar wil wel voorkomen dat er vanuit Palestijns gebied raketten op haar steden worden afgevuurd of zelfmoordaanslagen gepleegd. Ik heb een en ander vorig jaar mooi samengevat in de volgende paragraaf:

IsraŽl is niet geboren in zonde maar in recht. IsraŽl is niet gesticht ten koste van een ander volk, maar het compromisloze en zeer gewelddadige verzet van dat volk heeft haarzelf de das omgedaan. Het westen heeft niet weggekeken vanwege de Holocaust, maar had zoiets verschrikkelijks nodig om in te zien dat de Joden recht hebben op zelfbeschikking. Als het westen heeft weggekeken, is dat eerder voor de Arabische en Palestijnse steun voor de nazi's en het virulente Arabische antisemitisme. Men heeft eerder weggekeken van de vlucht en verdrijving van zo'n achthonderdduizend Joden uit de Arabische wereld, vaak met achterlating van al hun bezittingen, dan van de vlucht en verdrijving van de Palestijnse vluchtelingen, die zelf een oorlog tegen de Joden in Palestina waren begonnen met het doel hen te verdrijven. Men kijkt verder vooral weg van de Arabische behandeling van deze vluchtelingen, die bewust worden misbruikt tegen IsraŽl en bewust niet fatsoenlijk worden gehuisvest en geen gelijke rechten krijgen. Men kijkt ook weg van de eenzijdigheid van de VN en het feit dat hele en halve schurkenstaten daar IsraŽl de les lezen en de dienst uitmaken in de Mensenrechtenraad. Men kijkt weg van het handvest van Hamas, van de indoctrinatie van kinderen op de Palestijnse TV, de enorme bewapening van Hezbollah via SyriŽ in schending van VN resolutie 1701, en talloze andere zaken. Maar een toenemend aantal mensen gelooft dat er in Israel een beerput van de meest vreselijke dingen verborgen ligt, toegedekt door de Holocaust, die nu beetje bij beetje open gaat. De idee heerst dat het allemaal vast nog veel erger is dan we hebben kunnen bevroeden, en daarom worden de meest idiote leugens en complottheorieŽn geloofd, en wordt Palestijnse propaganda voor zoete koek geslikt. We moeten dringend afstand nemen van deze hysterie en nuchter kijken naar wat er gebeurt, om iets van een gevoel voor proportie weer terug te krijgen.

Ik was dit stukje begonnen omdat ik een symposium over de BDS beweging dat binnenkort wordt gehouden even wou inleiden, maar het is een complete blogpost geworden.

Zie over boycots tegen Israel ook:
Boycott Israel?
Buycott Israel

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2011 Ľ Wat is er mis met BDS?

[Vorig artikel: "Het is weer Nakba Dag"] [Volgend artikel: "Symposium "Boycot Israel, weg naar vrede?" op 3 juni 2011"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery