Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Thursday, 18 August 11, schreef

B"H
Op de te grote toegeeflijkheid tegenover sommige orthodoxe Joden die hun normen aan iedereen willen opleggen, op de te milde houding tegenover gewelddadige kolonisten en de 'buitenposten',

Bekijk dit eens.Gewoon voor jezelf.

Hitnakut,singing girls N'vei Dekalim of prayer of an afflictted.uit Gush Gativ video 2006.

http://www.youtube.com/watch?v=nMtltu16pGk&feature=player_embedded

Tuurlijk, van agt is een antisemiet!

Goed artikel,GrŁŖe nebeles.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Dries van Agt in Elsevier

IMO Blog, 2011

Het is altijd weer verbluffend om te lezen hoe Dries van Agt recht praat wat krom is en krom praat wat recht is, en vol overtuiging is dat hij moreel aan de goede kant staat. Nooit enige twijfel, nooit enige nuance, nooit het idee dat sommige dingen misschien toch wat ingewikkelder liggen. Hij schrijft in Elsevier:


'Boekestijn zegt dat ik over IsraŽl 'zulke eenzijdige standpunten' inneem. Zo lever ik kritiek op de democratie van IsraŽl, terwijl ik zwijg over het totaal ontbreken van democratie in SyriŽ. Over IsraŽl schreef ik dat de democratie aldaar niet volwaardig is. SyriŽ heb ik in dat verband niet genoemd, geen enkel Arabisch of niet-Arabisch land trouwens. Mijn website gaat immers alleen over het conflict tussen IsraŽl en Palestina. Bij dat onderwerp doet het wel zeer ter zake dat IsraŽl en zijn protagonisten voortdurend goede sier proberen te maken met de beweerdelijk onberispelijke kwaliteit van de democratie in dat land,' aldus Van Agt.

Dat is nou juist het probleem, dat hij SyriŽ niet noemt en geen enkel ander land. Geen enkele democratie is volmaakt, maar Israel heeft tenminste een democratie en dat is in deze wereld, en zeker in een regio met zoveel spanningen en (religieus) extremisme en omringd door corrupte dictators en koningen, alles behalve vanzelfsprekend. Je kunt Israels gedrag niet isoleren van haar omgeving en haar vijanden en de gevaren die daaruit voortkomen. Iedere democratie neemt omstreden maatregelen wanneer hij zich bedreigd voelt, en vaak wordt hard opgetreden tegen terroristische organisaties of extremisten (Rote Armee Fraction, IRA, ETA, VS tegen Al Qaida). Er is altijd een spanningsveld tussen de idealen van een werkelijk open samenleving en de realiteit van extremisten die daar misbruik van (proberen te) maken. Hoeveel ruimte moet je hun bieden, hoeveel kan de democratie aan, hoeveel gevaar loopt men? Het zou interessant zijn om eens te vergelijken hoe verschillende landen daarmee om zijn gegaan en hoe dat heeft uitgepakt, niet om er een zwart te maken, maar om er meer helderheid over te krijgen en een beter perspectief.

Wanneer je naar het Midden-Oosten kijkt, valt meteen op dat Israel de enige Westerse democratie is met werkelijke vrijheid van meningsuiting, onafhankelijke rechtspraak, vrijheid van religie, een zeer levendig debat in de media en talloze groeperingen die scherpe kritiek hebben op de staat en daar zeer open voor uit komen. Er is simpelweg geen enkel vergelijk met andere landen uit de regio, ook niet met Turkije waar schrijvers voor hun mening worden opgepakt en je het niet over de Armeense genocide mag hebben. Dat is natuurlijk problematisch voor mensen die een hekel aan Israel hebben, en ons willen doen geloven dat Israel op een of andere manier de oorzaak is voor veel, zo niet alle problemen in het Midden-Oosten. En dus roepen ze de hele tijd dat die vergelijking niet eerlijk is, dat het daar niet om gaat en dat er in Israel ook van alles niet in orde is.

Er zijn weinig mensen die beweren dat Israel perfect is of dat de democratie er 'onberispelijk' is. Iedereen die ik ken en pro-Israel is heeft wel kritiek, en is boos of ontevreden over bepaalde zaken. Zelf heb ik ook de nodige kritiek. Op de te grote toegeeflijkheid tegenover sommige orthodoxe Joden die hun normen aan iedereen willen opleggen, op de te milde houding tegenover gewelddadige kolonisten en de 'buitenposten', op de weinige aandacht voor natuur en milieu, op het niet of traag reageren op kritiek van binnenuit en voorgestelde veranderingen, de bureaucratie, het feit dat met sabbat geen openbaar vervoer rijdt enz. enz. Maar veel van deze dingen zijn in Israel een stuk beter dan in de omliggende landen, en in de meeste landen.

Het is nogal onrealistisch om het conflict tussen Israel en de Palestijnen te scheiden van Israels conflict met een groot deel van de Arabische wereld. Sympathisanten van de Palestijnen doen dat graag, want dan kunnen ze Israel als enorm sterk tegenover machteloze en weerloze Palestijnen neerzetten. Maar als je bedenkt dat Hamas wordt gesteund, getraind en bewapend door Iran en Hezbollah (dat op zijn beurt eveneens door Iran en door SyriŽ wordt gesteund en bewapend) en ook de Islamitische Jihad en andere terroristische organisaties steun uit Iran of Arabische staten krijgen, dan zie je al hoe absurd dat is. Tussen 1948 en 1967 werden Palestijnse groeperingen bewapend en getraind in SyriŽ en Egypte, van waaruit ze in Israel aanslagen pleegden of bommen legden. Tot de 'Zwarte September' in 1970 zat de PLO in JordaniŽ, daarna in Libanon, van waaruit geregeld bussen in Israel werden gekaapt. De Arabische Liga heeft de Palestijnse zaak altijd als een kernzaak beschouwd, heeft een boycot van Israel afgekondigd nog voordat het land officieel bestond en voert op vele wijze actie tegen Israel, tegenwoordig vooral diplomatiek. Maar een Libanees parlementslid van Hezbollah droomde vorige week weer hardop dat na de Amerikaanse terugtrekking uit Irak, Iran, Irak, SyriŽ en Hezbollah samen Israel zullen vernietigen.

Vervolgens gaat de oud-premier in op enkele opmerkingen van Boekestijn over Hamas. De columnist meent dat Van Agt zich moet ergeren aan de Palestijnse organisatie, die IsraŽl niet erkent.

'Welk IsraŽl? Dat van de VN-resolutie van 1947, het veel grotere IsraŽl dat na de onafhankelijkheidsoorlog ontstond of een nog groter gebied dat mede (een deel van) de na 1967 gekoloniseerde gebieden omvat? Let wel dat IsraŽl zijn eigen grenzen niet heeft bepaald! De PLO, toen nog onder Yasser Arafat, heeft al in 1998 viervijfde deel van historisch Palestina aan IsraŽl afgestaan zonder dat het daarvoor ooit iets heeft teruggekregen. Hamas zegt nu: gelijk oversteken, dus jullie moeten tegelijkertijd onze staat Palestina erkennen. Dat is allerminst onredelijk.'
Van Agt concludeert dat geen van Boekestijns verwijten steek houden. Hamas is volgens hem wel degelijk bereid zich neer te leggen bij een tweestatenoplossing, 'indien redelijk verlopende onderhandelingen met IsraŽl daarin zouden uitmonden en die uitkomst dan door het Palestijnse volk in een referendum zou worden aanvaard.'


"...het veel grotere IsraŽl dat na de onafhankelijkheidsoorlog ontstond" - Dat is een goeie. Bij antizionisten pikte Israel altijd zomaar een heleboel extra land in. Als je er vervolgens op wijst dat de Palestijnen het delingsplan afwezen en een oorlog begonnen, vinden ze dat helemaal terecht, want zij waren met meer en dus hadden ze ook recht op meer land (dat het Israelische deel voor 60% uit woestijn bestond vergeten we even). Dat je een oorlog ook kunt verliezen en die consequenties ook moet accepteren, dat klopt dan natuurlijk weer niet. De Palestijnen hadden hun case gemaakt (of niet, want ze weigerden met het mandaat en de VN mee te werken en ook maar iets met de Joden te maken te hebben, maar dat was hun eigen keuze). De Joden hadden hun case gemaakt. En de VN had besloten. Mensen die zoveel om het internationaal recht geven als Van Agt beweert te doen, zouden daar respect voor moeten hebben, en het beginnen van een oorlog omdat je bij de VN je zin niet krijgt moeten afkeuren. De Arabieren in Palestina (en daarbuiten) wezen ieder compromis af, ook voorstellen in 1937 waarbij een Joodse staat maar 20% van het mandaatgebied zou bevatten. Ook Hamas is tegen ieder compromis en dus doen de grenzen van Israel er voor wat betreft het standpunt van Hamas niet toe. Laat Hamas zich positief uitspreken over het principe dat de Joden een volk zijn en recht hebben op zelfbeschikking in een deel van het land van de rivier tot de zee, zonder verdere grenzen te noemen. Hebben ze nog nooit gedaan, en dat is geen toeval.

Wanneer en waar heeft Hamas laten weten voor een tweestatenoplossing te zijn? Dit is een veelgehoorde mythe waar echt niks van klopt. Hamas zegt continu dat het tegen vrede, tegen onderhandelingen en tegen Israel is. Een tweestatenoplossing zonder Israel en onderhandelingen lijkt me lastig, maar misschien wil men twee Arabische staten creŽren. Binnen Fatah is dit de gewenste oplossing, en ook een meerderheid van de Palestijnen staat daar achter volgens een recente enquÍte: het land bevrijden in fases, dus eerst een staat op de Westoever en Gaza en daarna de rest van Israel bevrijden. Met 'redelijk verlopende onderhandelingen' bedoelt Van Agt wellicht dat Israel accepteert dat de nakomelingen van miljoenen vluchtelingen naar Israel mogen emigreren, de Wet op de Terugkeer wordt afgeschaft en ook alle Joodse symbolen verdwijnen. Van Yad Vashem wordt een Nakba museum gemaakt en Israeli's die buiten Israel zijn geboren worden gedwongen uitgezet?

Arafat heeft geen viervijfde van Palestina afgestaan, want hij had dit gebied nooit in bezit. Hij heeft de Palestijnse claim erop ook nooit opgegeven, en bleef in het Arabisch de bevrijding van het hele gebied prediken zoals ook Fatah dat nu doet en de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde media. Verschillende hooggeplaatste PA functionarissen hebben zich tegen de tweestatenoplossing en erkenning van Israel uitgesproken.

Arafat heeft er een heleboel voor teruggekregen: hij mocht als een koning (raÔs) terugkeren naar de Gazastrook met een gevolg van duizenden PLO vriendjes die bij vliegtuigkapingen en andere ongein betrokken waren geweest. Er werd een voorlopige Palestijnse regering opgezet die allerlei bevoegdheden kreeg en wapens en training van de VS, en Israel droeg steeds meer land over aan de PA. De Palestijnen kregen ambassades en erkenning en werden in het buitenland uitgenodigd. En men kreeg, niet te vergeten, een enorme bak geld om de eigen organisatie goed te laten verlopen en om de vrede te bevorderen. Van dit geld wordt nu onder andere aan terroristen die in Israelische gevangenissen zitten een maandelijks salaris uitbetaald. Hoe langer ze zitten, hoe meer ze krijgen. Gewone autodieven krijgen overigens niks, het gaat specifiek om plegers van geweld tegen Israel.

Ik concludeer dan ook dat geen van Van Agts verwijten steek houden. Misschien moeten de media eens ophouden met iedere scheet van Van Agt te rapporteren als ware het een serieuze, weldoordachte zaak. Hoewel, hij maakt het je soms wel heel makkelijk om aan te tonen hoe onzinnig veel is wat er over Israel wordt uitgekraamd, vooral door zogenaamde critici.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2011 Ľ Dries van Agt in Elsevier

[Vorig artikel: "Contrasten tussen Israel en Syrie"] [Volgend artikel: "Palestina of Israel: wie heeft recht op het land?"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery