Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Monday, 3 October 11, schreef

Heel goed dat je bij deze boekpresentatie bent geweest, en ons met dit artikel daarvan op de hoogte hebt gehouden.
Jij en Hans Moll zijn mensen die de moeite -durven te- nemen om selectiviteit en vooringenomenheid te onderzoeken en aan de kaak te stellen.
Ik ben dan ook erg blij met jullie initiatieven en steun die van harte!

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Oud journalist NRC Handelsblad beschuldigt krant van partijdige berichtgeving

IMO Blog, 2011

Anderhalve week geleden was ik bij de boekpresentatie van Hans Moll 'Hoe de nuance verdween uit een kwaliteitskrant. NRC Handelsblad neemt stelling tegen Israel'.
Ik ben er niet eerder toe gekomen hierover te schrijven, omdat het Palestijnse verzoek tot erkenning door de VN ertussen kwam, en, inderdaad, ook het mooie weer van de afgelopen week. Inmiddels heb ik het boek uit, er een recensie over in de NRC gelezen (negatief, hoe kan het ook anders) en stof om er zeker drie blogs over te schrijven.In een mooi zaaltje waar helaas veel te weinig mensen waren, lichtte Hans Moll zijn motivatie voor het schrijven van dit boek toe. Ik ben ontzettend blij dat dit boek er is, en het bevestigt precies wat ik constateerde in het uitgebreide onderzoek dat ik deed naar de berichtgeving van de NRC over Israel en de Palestijnen. Dat onderzoek is door de media en NRC genegeerd, en heeft alleen op pro-Israel websites gestaan. Het is niet serieus besproken en de conclusies bestreden, althans dat is mij niet onder ogen gekomen. Als ik ernaar verwees bij discussies over dit onderwerp werd wat schamper gereageerd dat het onderzoek gekleurd was en wel niet zou deugen, maar men had nou geen tijd om het te lezen.

Maar een echt boek, van een echte journalist, die er twintig jaar rondliep en discussies voerde met collega's over het weglaten van zaken en het over-benadrukken van andere, dat kon men blijkbaar niet negeren. Moll heeft in ieder geval in de Volkskrant gestaan met een interview en zijn boek is dus in de boekenbijlage van de NRC besproken. Ook is hij voor de website De Dagelijkse Standaard geÔnterviewd en zojuist zag ik een bespreking op Sargasso, dat, niet verrassend, nogal kritisch is. De discussie waar ik zo op had gehoopt over de berichtgeving over Israel en hoe media de eigen journalistieke normen schenden, lijkt echter nog niet echt op gang gekomen, maar wie weet wat nog komen gaat. Media hangen hun eigen vuile was niet graag buiten, en houden het er graag op dat ze door beide partijen van vooringenomenheid worden beschuldigd, en zolang de stapeltjes boze brieven van sympathisanten van beide kanten maar ongeveer even hoog zijn, ze het blijkbaar goed doen, zoals NRC hoofdredacteur Vandermeersch het op zijn eigen blog verwoordde.

Hans Moll hield in het mooie zaaltje aan de Herengracht een gloedvol betoog over het belang van objectieve journalistiek en hoe die bij de NRC steeds meer verdween. Een goede journalist zoekt naar zaken die jezelf en de lezer onwelgevallig zijn, checkt en dubbelcheckt, dekt geen zaken toe maar ontmaskert en laat zich vooral niet door zijn politieke overtuiging leiden. Hij beschrijft hoe er op de redactie een sfeer ontstond waarin onwelgevallige meningen buiten de deur werden gehouden. Hij werd een 'neo-con' genoemd omdat hij bepaalde boeken las en zaken aan de orde stelde, zoals het antisemitisme van Hamas. Zijn boek gaat overigens niet alleen over Israel maar ook over het multiculturele debat, waarin de NRC eveneens partij heeft gekozen. Islamkritiek is niet welkom, te negatieve berichten over moslims en Marokkanen evenmin.

Ronny Naftaniel van het CIDI nam het eerste exemplaar in ontvangst, en hield daarbij ook een toespraak, die in verkorte vorm op de website van het CIDI staat. Hij meldde ook dat hij veel kritiek hoort vanuit zijn achterban over de NRC, iets dat mij ook wel is opgevallen. Hij heeft er geen problemen mee dat Israel kritisch tegen het licht wordt gehouden, maar wel dat kritiek op de Arabische wereld nagenoeg ontbreekt. Daardoor, zo merkte hij op, moest de Arabische lente voor de NRC wel als een enorme verrassing komen, want men had tot dan toe deze problemen, de onderdrukking van minderheden en dissidenten, het gebrek aan vrijheid, het despotisme, de corruptie etc., grotendeels genegeerd.

Op de uitnodiging van Moll om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen waarschuwde hij Moll naar eigen zeggen: dit zal het beeld versterken dat je zelf partijdig bent. Moll gaf aan vooral tegenwicht te willen bieden tegen de eenzijdigheid en vooringenomenheid van de krant en daarom geen probleem te zien in steun van het CIDI. Dit lijkt mij terecht, al weet je wel dat het op die manier tegen je gebruikt wordt, zoals op het weblog Sargasso ook al gebeurt. Het probleem is dat het CIDI vele malen gematigder is dan de publieke opinie meent. Het CIDI is zeer terughoudend in het beschuldigen van media van gekleurde berichtgeving. Dat Naftaniel het boek van Moll zo duidelijk onderschrijft is dus geen vanzelfsprekendheid.

Naftaniel hekelde voorts het feit dat de NRC nooit iets heeft gecorrigeerd nadat men op fouten was gewezen. Wanneer men onterecht een explosie aan Israel toeschreef of het aantal gedode Palestijnen te hoog aangaf omdat men liever op Palestijnse dan Israelische bronnen vertrouwt, wordt dit niet gecorrigeerd. Ik heb dat zelf ook meegemaakt, toen ik ze eind 2007 erop wees dat een explosie in Gaza was veroorzaakt door Islamitische Jihad en niet Israel zoals in het artikel beweerd. Ik schreef een briefje en kreeg als antwoord 'foutje bedankt' en dat men geen reden zag te corrigeren. Mijn brief erover werd uiteraard niet geplaatst. Dat was voor mij reden hun berichtgeving systematisch te volgen en onderzoeken, want ik had de indruk dat dergelijke fouten opvallend genoeg vooral ten nadele van Israel werden gemaakt.

Naftaniel neemt het tot slot de redactie kwalijk dat zij zich geen rekenschap geven van de gevolgen van deze partijdige en soms onjuiste berichtgeving, die de haat en vooroordelen die er al zijn, verergeren. Moll wijst daar ook op in zijn boek, en ik had dit eveneens in mijn onderzoek aangekaart. Je kunt de NRC niet verantwoordelijk houden voor antisemitische uitingen van jonge Marokkanen (die de NRC naar ik aanneem niet lezen) maar men draagt wel bij aan een klimaat waarin het normaal wordt om Israel te beschuldigen van het moedwillig doden van grote aantallen burgers en vernietigen van hun bezittingen, zomaar, zonder enige militaire noodzaak of zelfs voordeel. Dergelijke aantijgingen waren natuurlijk vooral op Palestijnse bronnen gebaseerd, en wederhoor ontbrak. De vele aanwijzingen en bewijzen van het tegendeel werden genegeerd of laatdunkend afgedaan als 'hasbara'. Het is dan nog maar een kleine stap naar een schurkenstaat, naar etnische zuiveringen en de nazivergelijking.

De presentatie en natuurlijk het boek zelf riepen bij mij veel herkenning op. Al die zaken waar ik al jaren over blog, de artikelen waar ik me zo aan ergerde, het vooringenomen toontje, de selectiviteit in wie men interviewt en welke boeken worden besproken - ik was niet de enige die zich ergert, die het opvalt en die de moeite neemt het te onderzoeken en ontleden. Er is daarbij een leuke overeenkomst tussen Hans Moll en mij. Hans is evenmin Joods en had nooit een bijzondere band met Israel of verbondenheid met het gebied. Hij werkte op de krant en zag hoe de open sfeer veranderde, dingen werden verzwegen en veel goede boeken in de zogenaamde 'weggeefkast' (daarover later meer) belanden. Hij werd door zijn collega's voor neocon uitgemaakt. Ik zat bij GroenLinks en merkte dat men stelselmatig moord en brand schreeuwde wanneer Israel een terrorist naar de andere wereld hielp, maar zijn mond hield wanneer er bij een Palestijnse aanslag tientallen doden en gewonden vielen. Ik schreef naar de fractie, en kreeg de eerste keer het politiek correcte maar nietszeggende antwoord dat men doden aan beide kanten betreurt, en de keren daarna hoorde ik niks meer. Ik had van nature ook geen bijzondere band met Israel maar ging me in de zaak verdiepen en stond versteld over het Arabische antisemitisme, de haatpropaganda en opruiing in Arabische en Palestijnse media, en de vele andere zaken die nooit in het nieuws kwamen en wel wat perspectief gaven aan het beeld van het altijd zo agressieve Israel met haar overdreven nadruk op veiligheid. Ik schreef daarover naar het GroenLinks Magazine en verschillende kranten, en later mijn eigen blog, en werd voor extremist en racist uitgemaakt.

Zodra je het voor Israel opneemt ben je in de ogen van velen een onderdeel van de notoire Israel lobby, ook zo'n onderwerp waar de NRC erg tendentieus over bericht: de Israel lobby is per definitie rechts, voor geweld en tegen vrede, dit in tegenstelling tot de pro-Palestina lobby die slechts opkomt voor legitieme rechten zoals het recht op 'verzet'. Overigens heb ik het ook geregeld met mensen ter rechterzijde aan de stok en ik neem duidelijk afstand van de aan populariteit winnende stroming Israel sympathisanten voor wie Israel het voorste front tegen de islam is, en voor wie pro-Israel sentimenten logisch voortvloeien uit hun haat tegen de islam.

Wordt vervolgd.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2011 Ľ Oud journalist NRC Handelsblad beschuldigt krant van partijdige berichtgeving

[Vorig artikel: "Staatsuitroeping: Abbas is geen tweede Ben-Goerion"] [Volgend artikel: "Palestijnen willen geen twee staten voor twee volken"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery