Share |


Reacties: 2 Opmerkingen

op Monday, 10 October 11, schreef

Hoe dan ook, al die negatieve stukjes over IsraŽl, waarin de auteurs er ook niet voor terugdeinzen pertinente leugens te verkondigen, hebben wel het gevolg dat de sympathie van de Nederlandse bevolking voor IsraŽl drastig is afgenomen en dat is een schandelijke zaak. Al die ellende daar in de regio is te wijten aan de halsstarrigheid van de PA en zeker niet van IsraŽl. IsraŽl heeft zich altijd bereid getoond vredesonderhandelingen aan te gaan, maar die werden stelselmatig door de 'Palestijnen' van de hand gewezen en gesaboteerd. Vooral Arafat was daar goed in. Bij Clinton zoete broodjes bakken, maar hij was nog niet weer op eigen gebied of hij krijste zo fanatiek als maar kon, Jihad, jihad. Mijn Arabisch is bijzonder slecht, maar ik weet wel dat dit niet het Arabische woord voor vrede is.

op Thursday, 13 October 11, schreef

Het vervelende is dat van beide zijden de leugen of halve waarheid niet geschuwd wordt. Het is ook lastig en tijdrovend om de waarheid te benaderen.

Over die 800 kilometer weg die niet toegankelijk zou zijn voor Palestijnen en de checkpoints en roadblocks schrijft B'Tselem het volgende rapport, http://tinyurl.com/6hz4wrp
Daar staan heel ander zaken in dan 'de Pers' beweerd en ook andere zaken dan IMO beweerd, "Er zijn nu nog maar zo'n tien permanente checkpoints. "
Waar komt dat getal 'zo'n 10' vandaan? Waarom geen bronvermelding?

Kijken we naar een andere bron, OCHA,
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_and_access_report_august_2011_english.pdf
"
More than half of the permanently staffed checkpoints (34 out of 62) are located on main roads along the Barrier and are used by the Israeli authorities to control access to East Jerusalem, to Palestinian enclaves, and to Israel. Of the remaining 28 checkpoints, 11 are located within the Israeli-controlled area of Hebron City (H2 area), and the rest on key routes elsewhere in the West Bank (see table below)."

Wederom kom ik het getal (zo'n 10) niet tegen of moeten we 'zo'n 10' heel erg ruim zien?

Kortom het is een wespennest om aangaande feiten en aantallen informatie te verkrijgen die mogelijk betrouwbaar is. Journalisten zijn vaak erg gemakzuchtig of geven geen bron aan en dat geld ook vaak voor bloggers. Je kan in mijn ogen geen cijfers afgeven indien je niet je bron vermeld en het overduidelijk is dat de schrijver/schrijfster niet zelf ter plekke onderzoek heeft gedaan.

Kijk ook naar de bijdrage van Jan Hamer. Er zijn boeken vol geschreven over de vredesakkoorden en waarom deze iedere keer faalden. Waarom denkt Jan Hamer dat dan in zo'n tien zinnen wel even te klaren?

We zijn hier toch niet van de roddel Pers?

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Eva Ludemann houdt het Israelisch-Palestijns conflict overzichtelijk

IMO Blog, 2011

Dagblad De Pers verwordt steeds meer tot een radikaal anti-Israelisch blaadje, het papieren zusje van website Joop.nl, waar antisemiet Peter Edel deze week mocht uitleggen dat Achmadinejad gelijk had en het zionisme een verderfelijke ideologie is. Peter Edel, misschien herinnert u hem zich nog van zijn boek 'In de schaduw van de Ster'.


Vooral Eva Ludemann en Marcel Hulspas voeren deze strijd, en krijgen daarvoor blijkbaar ongelimiteerd de ruimte van de redactie. 'Feiten' worden niet gecontroleerd, weerwoord niet geboden, tegenstukken niet geplaatst. De Pers kent geen officiŽle opiniepagina's waar men mensen van buiten met verschillende visies aan het woord laat. Alleen eigen redacteuren schrijven stukken, waarbij de grens tussen nieuws en opinie vaak niet duidelijk is. Onder de vage benaming 'Perspectief' mag alles worden gezegd. Dit levert soms interessante artikelen op, zoals een uitgebreid pleidooi van Kustaw Bessems voor volledige vrijheid van meningsuiting en afschaffing van de wetten tegen belediging en discriminatie in het debat, waarmee dus ook Holocaust ontkenning niet meer bestraft kan worden. Interessant, integer en prikkelend. Maar op zo'n stuk hoort wel een tegenstuk te verschijnen, zodat je je mening scherpt door juist verschillende visies over een onderwerp te lezen. En mensen die in een stuk worden aangevallen (hier o.a. de ministers Donner en Hirsch-Ballin) moeten het recht hebben op weerwoord. Zo hoort dat in professionele journalistiek.

Maar is De Pers wel een echt journalistiek product, een echte krant dus? Hij is gratis, veel dunner en heeft bijvoorbeeld geen vaste correspondenten in het buitenland. Tegelijkertijd presenteert men zichzelf als de 'kwaliteitskrant' onder de gratis bladen, met onafhankelijke stukken en duiding. Vooral duiding, zo blijkt steeds meer. Het nieuws op een integere en professionele wijze verslaan, daar koop je maar een echte krant voor. Bovendien houden mensen wel van die kant en klare meningen, dat no-nonsense toontje van laten-we-er-niet-omheen-draaien. De Pers leest makkelijk weg en toch heb je het idee dat je een goed blad leest en niet je tijd aan het verknoeien bent met een flutkrantje. Slim gedaan. Alleen jammer dat mensen zoveel onzin te lezen krijgen en er zoveel vooroordelen worden bevestigd.

Na een serie dubieuze en suggestieve stukjes van Marcel Hulspas op zijn weblog bij De Pers, die erg veel moeite blijkt te hebben met het feit dat de Joden een volk met een staat zijn, was het vrijdag Eva Ludemann weer eens die de Joodse staat zwart maakte met een serie onwaarheden, halve waarheden en hele leugens. Ze is geen Midden-Oosten deskundige, maar heeft Joodse wortels en woonde 2 jaar in Gaza, en ze kan aardig schrijven, dus mag ze ons geregeld vergasten op haar vooringenomen visie op Israel.

Onder de kop 'Rupsje Nooitgenoeg eet Palestina' beweert ze bijvoorbeeld dat Israel 12% van de Westoever heeft geannexeerd. Een hele leugen. Ze verwijst naar het gebied ten westen van de afscheidingsbarriŤre, maar dat is geen 12% maar 8% en is niet geannexeerd. Ze somt een reeks aan vermeende landconfiscaties door Israel op en suggereert dat kolonisten zomaar continu Palestijnen van hun land jagen, ergens een paar caravans neerzetten en onmiddellijk worden aangesloten op Israels electriciteitsnet. Natuurlijk werkt het zo niet, en moeten kolonisten net als iedereen een vergunning hebben om ergens te bouwen. Israel bouwt sinds de Oslo Akkoorden nauwelijks nieuwe nederzettingen en sinds 2002 worden de gemeentegrenzen niet verder uitgebreid; men breidt uit in bestaande nederzettingen en dan met name in de grote blokken en binnen de gemeentegrenzen, dus op grond die al eigendom is van de nederzetting.

Het klopt overigens wel dat een deel van de grond van de nederzettingen indertijd niet legaal is verkregen. Ludemann beweert verder dat het nog steeds veel goedkoper is om een huis op de Westbank te kopen en de overheid daar stevig in investeert. De gunstige regelingen zijn echter allang afgeschaft, en tegenwoordig is het dus helemaal niet meer goedkoper een huis op de Westoever te kopen. Ook draaien de kolonisten tegengesteld aan wat mevrouw Ludemann beweert grotendeels zelf op voor de kosten van hun veiligheid, en dit maakt het in feite juist duurder (dit vind ik overigens niet verkeerd, integendeel). Veel nederzettingen huren zelf bewakers in. En nee, niet alle kolonisten zijn religieuze fanaten uit Brooklyn, zoals niet alle Palestijnen terroristen zijn. Veel kolonisten zijn vreedzaam, maar vinden wel dat zij als Jood in dat gebied mogen wonen en meestal ook dat Israel er recht op heeft en er moet blijven. Daar kun je het mee oneens zijn - ikzelf ben voor een territoriaal compromis, maar daarmee zijn het niet allemaal duivels en landhongerige fanatici die het liefst Palestijnen van hun land pesten.

Er wonen anderhalf miljoen Arabieren in Israel. Die vinden niet alleen dat zij recht hebben om in Israel te wonen, maar vaak ook dat het hele land eigenlijk de Arabieren toebehoort en op zijn minst een binationale staat moet worden waar zij als nationale groep vetorecht hebben over essentiŽle zaken. Zij voeren vaak een strijd om het land, en er zijn veel gevallen van pesterijen, landconfiscaties en het stelen van vee door Arabieren in Galilea en ook in de Negev. Israel treedt daar vaak niet tegen op. Datzelfde gedrag kom je helaas ook bij sommige kolonisten tegen, en ook daar treedt Israel niet altijd hard genoeg tegen op. Het zou mooi zijn als De Pers ook eens aandacht kan besteden aan de Arabische landhonger, waarin de Arabieren geen genoegen nemen met 99% van het Midden-Oosten, maar ook die ene procent die nu Joods is erbij willen hebben. Dat zeggen althans Palestijnse leiders, Iraanse leiders, en ook allerlei mensen en religieuze autoriteiten in SyriŽ, Egypte, Saudi-ArabiŽ en andere landen.

Israels bezetting van de Westoever heeft overigens wel iets met dit Arabische rejectionisme te maken: de Arabieren wezen immers het delingsplan af en begonnen een oorlog, en begonnen in 1967 zodanig te dreigen en troepen naar de grens te sturen dat Israel zich genoodzaakt zag preventief aan te vallen (nadat de reserves al wekenlang paraat waren en er geen mannen meer waren om het land te bewerken). Na deze oorlog zeiden de Arabische staten driewerf nee op Israels voorstel te gaan praten over vrede in ruil voor het veroverde land, en daarmee roken de meest fanatieke zionisten hun kans en kwam de kolonistenbeweging op gang. Deze beweging hoefde zich geen zorgen te maken dat het gebied spoedig zou worden teruggegeven, en hoewel de linkse regering het er eigenlijk niet mee eens was, lag het nogal gevoelig om Joden van voor Joden zulke symbolische grond te verdrijven. Achteraf gezien had Israel dat wel moeten doen, en de kolonistenbeweging geen kans moeten geven, en sommige politici waarschuwden hier vanaf het begin al tegen.

De kolonistenbeweging en de nederzettingen zijn altijd omstreden geweest in Israel en hebben vanaf het begin voor heftige debatten gezorgd. De kolonisten hebben met name onder de Likoed regeringen een behoorlijke machtspositie weten te verwerven, maar dit heeft niet kunnen voorkomen dat Israel zich in 2005 uit de Gazastrook en enkele nederzettingen op de Westoever terugtrok, en er vorig jaar een tijdelijke bouwstop kwam. Aanvankelijk waren er plannen om na de Gazastrook ook een groot deel van de Westoever eenzijdig te ontruimen, maar door de machtsovername van Hamas en de raketten op Israel is dat plan afgevoerd, en kwam er in 2009 een overwegend rechtse regering aan de macht.

Kortom: enige nuance in de discussie over de nederzettingen is wel op zijn plaats, daar zij in grote mate een reactie zijn op het extremisme aan de andere kant. Nog een citaat van Ludemann:

Officieel bezetten de IsraŽlische nederzettingen slechts 3 procent van de Westelijke Jordaanoever. Maar als gevolg van het uitgebreide wegennetwerk Ė ruim 800 kilometer Ė alleen voor Joden, en de 585 wegblokkades en andere restricties voor Palestijnen hebben de kolonisten effectief ruim 40 procent van het Palestijnse gebied geannexeerd.

Welke wegen vallen onder die 800 kilometer? De suggestie is dat dat allemaal wegen zijn die Israel voor de kolonisten heeft aangelegd, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. Tot de tweede intifada gebruikten kolonisten vaak dezelfde wegen als Palestijnen, maar vanwege de vele beschietingen zijn er een aantal parallelwegen aangelegd tussen nederzettingen. Overigens mogen op alle wegen ook Arabieren en zelfs Palestijnen, maar Palestijnen hebben wel een vergunning nodig voor sommige wegen waar moeilijk aan te komen is. Zie ook dit artikel van Missing Peace over snelweg 443, die vorig jaar na 9 jaar afgesloten te zijn geweest voor Palestijnen weer - beperkt - werd opengesteld. In de jaren voor de afsluiting zijn zes mensen op die weg doodgeschoten. Veel auto's en vooral bussen zijn overigens gepantserd vanwege het gevaar van beschietingen of bekogeld te worden met stenen.

Zowel de huidige regering als de vorige hebben vele roadblocks en checkpoints verwijderd. Er zijn nu nog maar zo'n tien permanente checkpoints. Palestijnen kunnen nu vrijwel vrijuit reizen binnen de Westbank, de checkpoints staan vooral rond Jeruzalem. Kolonisten hebben de laatste jaren geregeld geklaagd over het weghalen van checkpoints; zij waren bang dan weer vaker te worden beschoten. Ludemann spreekt hier overigens weer van annexatie, wat pertinent onzin is. Het gebied is bezet, al geldt dat niet eens voor de gehele Westoever, want in de autonome gebieden zal je zelden een Israelische soldaat zien. Een annexatie is wat anders.

Het is het zoveelste artikel in de categorie 'Israel is de wrede dader en de Palestijnen zijn de onschuldige slachtoffers'. Geen nuance, geen enkele zin over Palestijnse aanslagen die de 'muur' en de checkpoints noodzakelijk maakten, niks over de Palestijnse weigering met Israel te onderhandelen, niks over de bouwstop van negen maanden en het weghalen van veel obstakels: Israel=slecht en Palestijnen=goed. Zo houden we het lekker overzichtelijk, anders leest het niet meer zo lekker weg in de trein.

Ratna Pelle


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery