Share |


Reacties: 5 Opmerkingen

op Saturday, 15 October 11, schreef

Als er moderatie plaatsvind op een blog is het handig om vooraf regels af te verstrekken zodat iemand die reageert weet waar hij zich aan te houden heeft.
Er is het werkwoord 'meulenbelten' ontstaan omdat Anja Meulenbelt vele reacties niet plaatst. Het is echter wel zo dat Anja Meulenbelt op haar blog uitgebreid aangeeft wat de reageerder te wachten staat. Dat is dus eerlijk en open ook al ben ik het er niet mee eens maar hŤ, het is niet mijn blog.
Vaak worden die regels achterwege gelaten zodat het onduidelijk is voor een reageerder waar deze zich aan te houden heeft.

Een reactie weigeren is een inbreuk op het recht van meningsuiting wat uitsluitend op goede gronden mag gebeuren en bij navraag heeft een reageerder m.i. het recht te weten waarom een reactie geweigerd wordt.

En zeker soms/vaak zie je ook reacties die overduideijk indruisen tegen de vooraf gestelde regels toch geplaatst worden of tegen de uitleg in die gegeven wordt indien je eigen reactie niet geplaatst wordt. Dit is helaas niet slechts voorbehouden aan Joop.nl. De Jerusalem Post stelt bijv. dat reacties waarin veel hoofdletters gebruikt worden meestal niet geplaatst worden.
Waneer wel? Als de reactie pro-Israel is. Kijk maar op de site of doe een test.

Goed modereren vereist afstand en vakmanschap, beide worden zwaar onderschat. Mijn indruk is vaak dat iemand het erbij doet als deze even niets om handen heeft.

op Monday, 17 October 11, schreef L.S.

In de 'Monitor Racisme & Extremisme, Negende rapportage', redactie Peter R. Rodrigues en Jaap van Donselaar, Amsterdam University Press, 2010, http://bit.ly/hE9cza (PDF, 254 pagina's) luidt het oordeel over Edels boek 'De schaduw van de ster' als volgt: 'Parallellen tussen zionisme en nazisme duiken voortdurend op in De schaduw van de ster (2002), een antizionistisch pamflet van Peter Edel dat de grens naar antisemitisme overschrijdt in een mix van oude en jongere antisemitische mythen en samenzweringstheorieŽn.'
Geen woord Spaans bij! Ik heb dit laten weten aan de redactie van Joop. Geen reactie.

In de bespreking 'Peter Edel sjoemelt met feiten en bronnen' http://bit.ly/rlzFA3 (Trouw, 2002) komt de gerenommeerde historicus, kenner van het nazisme en nota bene criticus van het zionisme en het Europese kolonialisme in het Midden-Oosten, Gie van den Berghe, tot de vaststelling dat Peter Edel de 'waarheid geweld' aandoet, niet schuwt te 'sjoemelen met feiten en bronnen' en zich bovendien schuldig maakt aan het 'terugvallen op oude antisemitische argumenten'. Een vernietigend oordeel, dat hij onderbouwt met lelijke staaltjes van Edels valse denkpatroon.
De redactie van Joop meent dus als bonafide publicist iemand te kunnen blijven inzetten die volgens een deskundige inzake het nazisme en de Joodse geschiedenis liegt, manipuleert en oude Jodenhaat opdiept. Als het van stal halen van oude antisemitische redeneringen geen blijk van antisemitisme is, dan is voortaan het herhalen van welbekende racistische oordelen geen racisme meer.
Ook het stuk van Van den Berghe heb ik onder de aandacht gebracht van de redactie van Joop. Men liet me weten te blijven bij de opvatting dat uit geen van de bronnen die ik had aangedragen zou blijken dat Peter Edel er antisemitische ideeŽn op na houdt. Huh?!

De Joop-redactie weet het dus beter dan drie academische experts op het gebied van racisme, antropologie en de geschiedenis van nazisme en het Jodendom. Dit is geen domheid meer, dit is gewoon moedwillig een antisemiet de hand boven het hoofd houden. Kwalijk en eng.

Mocht Peter Edel inmiddels drastisch afstand hebben genomen van zijn eerdere publicaties en lezingen, dan zou hij en/of de redactie van Joop daar op kunnen wijzen - is niet gebeurd.

Auteur Peter Zegers van de serie doorwrochte artikelen 'Het labyrint van Peter Edel', doet fijntjes uit de doeken http://bit.ly/oDV0Va dat Peter Edel het werk 'Driehoek, delta en davidsschild: StudiŽn over de algemeene en Joodsche Vrijmetselarij' (Paul Brand, Hilversum 1931) van de obscure en vrijwel vergeten anti-maÁonnieke en antisemitische auteur Jac. P. van Term, "onvolprezen" heeft genoemd. Volgens onderzoeker Zegers lijken Edels opvattingen dan ook op die van Van Term.
Deze Van Term schrijft: "Het ras bepaalt het jodendom, niet de godsdienstige gevoelens". Van Term refereert aan het werk van notoire antisemieten als Friedrich Wichtl, Bolland en Gregor Schwartz-Bostunitsch. De laatste zou later de specialist van de SS worden op het gebied van Talmoed, rituele moorden en de vrijmetselarij. De 'Protocollen van de Wijzen van Zion' beschouwt Van Term als authentiek Joods; waarbij hij - uiteraard tevergeefs, gezien het rabiaat antisemitische karakter van de Protocollen - moeite doet het zo te draaien, dat hij zich juist zou onderscheiden van antisemieten, omdat hij alleen een groep Joodse "dwepers" als de scheppers van de Protocollen ziet. Van Term besluit zijn boek met deze woorden: 'De uiteindelijke jurisdictie alzoo over de wereld aan het joodsch verbond. Dit is het einddoel - niet van "de" vrijmetselarij, niet van "de" jodenheid - maar van de joodsche geheimbonden: de regeering van Juda, uit eigen centrum, over alle volkeren, de heerschappij van een ras van 15 millioen over een wereldbevolking van 1500 millioen zielen." (p. 234)
Peter Zegers concludeert: 'Bij Van Term is sprake van een complete anti-maÁonnieke en antisemitische mythologie'. En die waandenkbeelden verdienen volgens Edel dus alle lof.

De redactie van Joop zou zich diep moeten schamen dat zij een man die dit walgelijke en trouwens ook gewoon krankzinnige boek bewondert en over wie zoals gezegd drie academische experts oordelen dat hij zich schuldig maakt aan antisemitisme, ook maar ťťn zin over de situatie van IsraŽl of over Joden laat schrijven als auteur op het opinieplatform Joop.nl - dat alternatieven wil entameren voor de haat van Wilders. Ja, dan moet je vooral een (verkapte) Jodenhater in de arm nemen!

Ratna, misschien heb jij contacten die wat publiciteit kunnen genereren over het feit dat Joop Peter Edel als auteur blijft handhaven ondanks verstrekte bewijzen dat hij een antisemiet is? Ik schaam me als politiek links georiŽnteerde Nederlander dat dit aan de hand is.

Zie ook de blog:
'Joop.nl herbergt extreem links en een antisemiet'
http://ikje.blogspot.com/2011/10/joopnl-geeft-de-ruimte-aan.html

op Monday, 17 October 11, schreef L.S.

Ian Johnson, winnaar van de Pulitzer Prize 2001, heeft op een hoorzitting http://bit.ly/e82t2m verteld (zie ook de PDF http://bit.ly/q2Hm4m op de site van Johnson) dat op een bijeenkomst van de European Council for Fatwa and Research (ECFR) van de Moslimbroederschap (voorzitter Yusuf al-Qaradawi) een van de leden doodleuk, zonder enige ironie, citeerde uit de beruchte, vehement antisemitische Protocols of the Elders of Zion! Dat zou zomaar de rabiate antisemiet http://bit.ly/oCmksc Salah Soltan kunnen zijn geweest, maar hoe dan ook, kennelijk kan dat gewoon in die raad.
De door velen als gematigd beschouwde Tariq Ramadan heeft overigens voorwoorden geschreven http://bit.ly/pdBr5t voor bundels met fatwa's van de ECFR. Ramadans gepraat over de reusachtige invloed van Joden in Frankrijk stond volgens de filosoof BernardĖHenri Lťvy http://www.mobylives.com/BHL.html niet erg ver af van de strekking van de Protocollen van de Wijzen van Zion. Ook is onomstreden dat de Moslimbroederschap in elk geval in het verleden de Protocollen in het Arabisch heeft verspreid in onder meer het Midden-Oosten.

Peter Edel deelt dus een leuke hobby - gezien zijn in mijn commentaar hierboven genoemde bewondering voor een boek waarin de Protocollen van de Wijzen van Zion worden beschouwd als een authentiek blijk van de werkwijze van een Joodse elite - met de nodige moslims, zoals Salah Soltan, die niet alleen in de genoemde ECFR zit, maar ook een van de gewaardeerde sprekers was op een islamitisch congres van de FION (de Nederlandse Moslimbroederschap) in mei 2010.
Meer over de Moslimbroederschap in Europa staat in het artikel 'Europe's Underestimated Islamists' http://bit.ly/rhY5cw van Ian Johnson. Mede organisator van dat FION-congres, Yassin Elforakani, met wie Felix Rottenberg momenteel Nederland rondtoert voor een tv-serie, nam later gelukkig afstand http://bit.ly/hWhkDQ van Soltans antisemitisme, maar ik heb hem nog niet horen zeggen dat hij zulke figuren Łberhaupt nooit meer naar Nederland wil (helpen) halen, te beginnen met Soltan zelf.

Als de redactie van Joop geen afstand neemt van Peter Edel, laadt zij in mijn ogen de verdenking op zich dat lieden - van extreem linkse en/of radicaal islamitische snit - die geloven in Joodse complotten ŗ la wat in de frauduleuze Protocollen te lezen is - over een Joodse elite die achter de schermen van het wereldtoneel aan de touwtjes zou trekken - invloed hebben op het beleid van Joop.

We moeten er met z'n allen - ook vooruitstrevende moslims! - scherp op blijven toezien, dat figuren die bewezen antisemieten zijn niet langzamerhand in Nederland, in het bijzonder in spraakmakende moslimkringen, worden geaccepteerd als bonafide zegslieden en mede-vormgevers van de toekomst van de islam in Europa.

op Monday, 17 October 11, schreef L.S.

Hierboven had moeten staan:

Mede-organisator van dat FION-congres, Yassin Elforkani

op Monday, 7 November 11, schreef

Ik had mij bij Joop.nl laten registreren. Na user name: geweta, en wachtwoord kreeg ik voortdurend te horen dat combinatie niet klopte. Ook na: wachtwoord vergeten kreeg ik geen antwoord. Bij Joop.nl is men links democratisch, dus ondemocratisch.
Dag

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

De censuur van Joop.nl

IMO Blog, 2011

Het is u wellicht niet ontgaan: op Joop.nl wordt, op zijn minst ten aanzien van Israel, iets bedreven dat in de verste verte niet aan journalistiek doet denken, maar meer wegheeft van propaganda en agitprop. Men plaatst artikelen met vreselijk suggestieve koppen, en de informatie in artikelen zelf wordt ook niet al te nauwkeurig gecheckt. Zo beweerde Hasna Al Maroudi (jawel, die van de Gazavloot) dat de Fogel familie uit Itamar door Thaise gastarbeiders was vermoord, want dat had ze in een Palestijnse krant gelezen. Een Arabisch kamerlid uit Utrecht vertelde hoe ze door Israel werd mishandeld op de luchthaven. Anja Meulenbelt publiceert er, en Harry van Bommel, en Mohammed Benzakour. Een enkele keer plaatst men ook een pro-Israel opiniestuk, of beter gezegd een stuk dat redelijk evenwichtig is. De reacties onder de artikelen zijn vaak nog een stuk extremer dan de artikelen zelf.


Tot mijn grote verbazing zag ik afgelopen week een stuk van Peter Edel staan, dat Achmadinejad Israel helemaal niet echt van de kaart wou vegen, dat was allemaal niet zo bedoeld, zijn woorden waren verkeerd vertaald, hij is slechts tegen het zionistische regime en dat deugt ook niet want is gebaseerd op een lang achterhaalde rassenwaan. Er kwam een tegenstuk. Geen stuk dat het bestaan en de rechten van Palestijnen ontkent en pleit voor annexatie van de Westoever, waarbij de Palestijnen mogen kiezen of ze er als minderheid willen wonen of naar JordaniŽ gaan. Nee, een zeer gematigd stuk waarin het zionisme als begrijpelijke reactie op de Holocaust en Jodenvervolging werd neergezet en Edel werd verweten wel erg weinig oog te hebben voor de Joodse geschiedenis. Het eindigt met de wens dat er ooit een land zal zijn waar alle volken vrij kunnen leven, maar vooralsnog is een tweestatenoplossing het beste. Bijna alle reacties onder het artikel van Edel, bekend van het dubieuze 'In de schaduw van de ster', waarin hij het over Joodse complotten en almacht heeft, zijn positief. Een Arabier meent ten onrechte dat Edel het voor Israel opneemt, maar buiten dit misverstand valt er geen onvertogen woord. Dan de reacties op het tegenstuk van Frans Schutt, werkzaam aan de universiteit van Nijmegen. Hier volgt een bloemlezing:

Het is wederom lulkoek erbij slepen vanwege verontwaardiging maar dan geen fatsoenlijke argumenten hebben en dan weer alle smoesjes er bij halen die we al decennia horen en dat niks maar dan ook niks te maken heeft met het feit dat de staat IsraŽl een actieve apartheidspolitiek voert en de reactie daarop vanuit Iran

Wat bent u een ontzettend zielige man. Als iemand anders in zijn algemeenheid oproept tot minder zwart-wit denken (vertalen) en het openzetten van de deur naar constructief overleg, bent u er als de kippen bij om te verklaren dat dit vooral Niet zou moeten.
Maar van iemand als u, die hier in Nederland zichzelf in alle rust kan ontwikkelen en informeren, zou ik minder blind slachtoffergedrag verwachten. Dhr. Edel heeft immers niet de leider van een Zionistische groepering opgeroepen zijn activiteiten te staken, o.i.d. Zijn oproep betrof vooral het Nederlandse volk en regering, en haar haast automatische neiging tot het volgen van de Israelische visie op gebeurtenissen.

Het joodse volk bestaat niet eens, waar gaat dit nog helemaal over?

Ik kan me overigens bij het lezen van dit artikel niet aan de indruk onttrekken hier van doen te hebben met een IsraŽl propagandist die het leed dat de joden door de eeuwen aangedaan is als legitimering van het zionisme ziet en deze op een schofterige wijze inzet om het even schofterige beleid van de IsraŽlische bezetters die Palestijnen dagelijks vernederen en als tweederangsburgers behandelen te vergoelijken.

Het zionisme dat in mijn en in de ogen van velen een abjecte koloniale apartheidsideologie is die niets dan ellende heeft gebracht.

Het valt mij op dat er in dit artikel geen argument vůůr het zionisme te vinden is.


Van discussie is geen sprake. Frans SchŁtt had blijkbaar geen zin om tegen zoveel ongefundeerde kritiek en valse aantijgingen in te gaan, en verder reageerde er op ťťn reactie na ook niemand van de andere kant. Of toch? Ja, toch. Ik had ook een reactie gestuurd. Ik werd getriggerd door de laatste hier geciteerde reactie, en miste wat dat betreft een paar punten in SchŁtt's stuk. Ik schreef het volgende:

Er zijn vele argumenten voor het zionisme te geven.
In een wereld vol met natie-staten is het onredelijk te verlangen dat juist de Joden het maar zonder moeten doen.

Er wordt hier meermaals gesteld dat de Joden geen volk zijn omdat ze genetisch niet van de oude Israelieten zouden afstammen. Dit is de theorie van enkele omstreden mensen, maar als het in je straatje past dan geloof je het natuurlijk. Het maakt natuurlijk eigenlijk sowieso niet uit. Ook Nederlanders en vele andere volken zijn mengvolken, maar dat betekent niet dat ze geen nationale identiteit hebben en geen recht op een staat. De Joden zijn naast een religie ook een etniciteit en delen een gemeenschappelijke geschiedenis, taal en cultuur. Overigens zijn dezelfde mensen die hier het recht van de Joden op een staat bestrijden waarschijnlijk vreselijk verontwaardigd wanneer mensen zeggen dat de Palestijnen geen volk zijn en daarom geen recht hebben op een staat.

Het zionisme was een reactie op de Jodenvervolging en op discriminatie in het algemeen, niet alleen of vooral op de Holocaust. En die discriminatie is er nog wel degelijk, in Arabische en islamitische staten, maar ook in het Westen. En ook zonder duidelijke discriminatie zijn er redenen waarom mensen niet altijd alleen maar een minderheid willen zijn. Israel is verder een plek waar de Joodse taal, het Hebreeuws, weer tot leven is gekomen en waar veel aandacht is voor de Joodse geschiedenis en cultuur.
Het is geen racistische staat maar een land waar minderheden naar Midden-Oosterse maatstaven zeer goed worden behandeld. Je kunt natuurlijk niet van een land dat aan SyriŽ en Libanon grenst verlangen dat het zich gedraagt alsof het aan Nederland en BelgiŽ grenst.

Tot slot het argument dat de Palestijnen nu moeten boeten voor de Holocaust waar ze ook niks aan konden doen. Wel eens gehoord van mufti Haj Amin al Husseini? Hij collaboreerde met de naziís, hielp een SS-leger in ex-JoegoslaviŽ opzetten dat daar o.a. op Joden en Partizanen joeg en zorgde ervoor dat Hitlers propaganda naar Palestina werd geŽxporteerd. Veel Palestijnen stonden achter de naziís, deels uit haat tegen de Britse bezetter, deels uit haat tegen de Joden. Een haat die aan de bezetting en Joods geweld vooraf ging. Dus zo onschuldig zijn de Palestijnen niet.

Oh ja, en dan de eeuwige vraag waarom de Joden nou perse naar Palestina moesten, met zijn niet Joodse meerderheid? Het is natuurlijk zeer onrechtvaardig, dat op minder dan 1% van het gebied van het Midden-Oosten, een gebied waar altijd Joden woonden, een Joodse staat werd gevestigd. En dat dat daar gebeurde, waar de Joden vroeger een staat hadden en waar ook altijd Joden hadden gewoond en nog hun heilige plaatsen waren zoals de Klaagmuur. Overigens heeft Israel honderdduizenden Joden opgevangen die uit de Arabische landen werden verdreven. De discriminatie in die landen was niet veroorzaakt door 'zionistische wreedheden' tegen de Palestijnen, want zij dateert van voor de stichting van Israel. Die stichting werd wel als excuus gebruikt voor steeds openlijkere Jodenhaat en geweld tegen Joden. Overigens worden Palestijnen in de Arabische landen ook niet bepaald geweldig behandeld, zoals de vluchtelingen in de kampen in SyriŽ en Libanon of de hardhandige manier waarop in JordaniŽ de Palestijnse opstand de kop in werd geslagen.

Ik vind het tekenend dat Frans SchŁtt op zijn zeer genuanceerde verhaal bijna enkel kritiek krijgt, terwijl Peter Edel, ook bekend van het nogal dubieuze 'De Schaduw van de Ster' vooral bijval krijgt.
Zie ook: http://israel-palestijnen.blogspot.com/2011/10/peter-edel-en-het-joodse-complot.html


Maar deze reactie heeft de lezers van Joop nooit bereikt, want daar zat de enige echte Joop! censor tussen. Om de een of andere reden vond men mijn reactie niet door de beugel kunnen, terwijl er wel allerlei persoonlijke aanvallen op SchŁtt werden toegelaten, net als op andere mensen die niet in het linkse straatje van Joop passen overigens. Ik weet niet wat voor criteria men heeft, en mijn vraag om opheldering werd niet beantwoord. Tot zover de vrijheid van meningsuiting bij Joop. Blijkbaar konden ze niet tegen zoveel argumenten voor Joodse zelfbeschikking. Ik vind het vooral diep triest dat dit propaganda instituut wordt gefinancierd met de omroepbijdrages van mensen die graag een progressieve omroep steunen die op radio en TV naast verstrooiing zorgt voor discussie, diepgang en nog een klein beetje niveau.

Ratna Pelle


Update: na drie keer navraag te doen, en vooral nadat iemand anders er ook naar vroeg, kreeg ik eindelijk antwoord van Joop op mijn vraag waarom mijn reactie niet was geplaatst. Ik had daarin verwezen naar een artikel waarin Edel godbetert een antisemiet werd genoemd. En dat is 'een zware beschuldiging' aldus Joop, en dus blijkbaar reden een reactie niet te plaatsen. Ik heb het volgende geantwoord, en blijf mij over zoveel dubbele moraal en wegkijken voor de feiten verbazen:

Dank voor uw reactie. Jammer dat u mij die niet direct bij navraag kon geven. Ik verwijs naar een artikel uit het zeer linkse Kleintje Muurkrant waarin Edel inderdaad van antisemitisme wordt beschuldigd. Dat wordt hij niet zomaar - KM is geen medium dat kritiek op Israel aan antisemitisme gelijkstelt - maar omdat hij ook echt dubieuze dingen over Joden heeft gezegd, meer dan eens. Waarom mag daar op uw site niet naar verwezen worden? Een ander kan er tegenin gaan en het voor Edel opnemen - prima. Dat heet discussie. Heeft u de vele voorbeelden van Ronald Eissens in mijn link bekeken? Vindt u dit werkelijk een ongegronde beschuldiging? Hoe dan ook heb ik Edel in mijn reactie niet direct van antisemitisme beschuldigd, omdat ik vond dat ik dat dan in de tekst zelf beter moest onderbouwen, en ik wilde vooral focussen op de inhoud en een in mijn ogen reŽler beeld van het zionisme geven. Ik heb zo'n vermoeden dat u er geen problemen mee had om mijn argumenten voor het zionisme op deze manier zo niet te hoeven plaatsen.

Ik blijf het zuur vinden dat mensen die de VARA steunen, ook aan een website meebetalen die soms een ware hetze tegen Israel lijkt te voeren.
Ik sta zelf links van het midden, maar door sommige mensen wordt het mij behoorlijk moeilijk gemaakt om nog links te blijven.


Ter vergelijk hier een paar reacties op een artikel over Geert Wilders, die op Joop gewoon geplaatst worden:

Ik volg zijn tweets niet maar de helft is zeker onzin en kennelijk (puur) bullshit neem ik aan!. De PVV en haar aanhang zijn in ieder geval *a bunch of bigots (xenofoben)* wat mij betreft!!!

En om bosma te kunnen lezen moet je wel op een wc zitten. Je onderbuik spreekt dan wel zo heftig, daar is geen antibioticum tegen opgewassen. Slechts intraveneus kan er dan nog hulp geboden worden.

'Maar, in hoeverre heeft Wilders eigenlijk een vinger in de pap?'

Bah, pap met zo'n vieze vinger hoef ik niet. Geef mijn portie maar aan fikkie. Oh Fikkie trekt zijn neus er ook voor op en lust het ook niet. Slimme Fikkie.


Ik moet zelf niet veel van Wilders hebben, maar dergelijke opmerkingen zijn niet bepaald verfijnd en vol inhoudelijke argumenten. Onder ieder artikel over Wilders vind je tientallen van zulke reacties, waarmee Joop soms het linkse broertje van GeenStijl lijkt. Inhoudelijke discussies, nuance, meningsvorming, kritisch denken zijn hier soms even ver te zoeken.


IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery