Share |


Reacties: 1 Opmerking

op Wednesday, 18 January 12, schreef Richard

Ik ben vorige week in Israel geweest en heb gehuild. Gehuild om wat ik zag en wat ik hoorde.
Onvoorstelbaar: nu besef ik pas de toestanden die er heersen in Israel. Ik ben anders gaan denken over land en volk die menen recht te hebben op iets dat ze een ander ontnemen. Tom Johnes bezingt het: Sometimes we cry.

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

ASN Publieksprijs voor Palestine Link website

IMO Blog, 2011

Onlangs heeft de nieuwe website "Palestine Link" de ASN publieksprijs gewonnen. Het publiek koos uit veertig projecten door te stemmen via de website "Voor de Wereld van Morgen", een initiatief van de ASN. Uit het persbericht:

Palestine Link heeft de publieksprijs van de ASN bank Wereldprijs gewonnen. Meer dan 25 duizend bezoekers van Voor de Wereld van Morgen brachten vanaf eind september hun stem uit op een van de veertig projecten voor de publieksprijs van Ä 10.000,-. Met meer dan 4000 stemmen brachten zij Palestine Link naar de eerste plaats.

Voorzitter Ghada Zeidan is bijzonder blij met de steun die in Nederland blijkt te bestaan voor Palestine Link. "Waardering van een vakjury is leuk, maar waar het natuurlijk om gaat is dat onze boodschap aanslaat bij het grote publiek."Propaganda voor morgen en mythes van gisteren

Palestine Link omschrijft zichzelf als volgt:

Nieuw in Nederland is PalestineLink. Dit is een samenwerking van betrokken Nederlanders Ė met Palestijnse wortels - die opkomt voor de Palestijnse nationale- en mensenrechten. PalestineLink wil daarnaast de mythen en stereotypen over de Palestijnen doorbreken en hen hun menselijke gezicht teruggeven. De berichtgeving door de media ervaart PalestineLink vaak als te eenzijdig en incompleet. Dit geldt ook voor de Nederlandse politiek.

Een pro-Palestijnse propaganda site dus, naast United Civilians for Peace, het Palestina Komitee, Dries van Agts website, EAJG, Anja Meulenbelts blog, Maarten Jan Hijmans blog, Sargasso, Joop.nl en vele anderen. Op het moment is bijna alle informatie in het Engels, maar men wil met een uitgebreidere Nederlandse sectie komen. In het Engels zijn er uiteraard vele honderden, zo niet duizenden websites van en over Palestijnen waarin hun positie klakkeloos voor de waarheid wordt aangenomen en het hele conflict aan Israel wordt geweten.

Niet alleen de website zelf, ook het projectvoorstel op grond waarvan mensen konden stemmen, zit vol met propaganda en halve waarheden en hele leugens (later meer over de website):

De kwestie Palestina, zo wordt in Nederland gedacht, is een onoplosbaar en complex conflict dat al jaren voort sleept en waaraan weinig valt te doen. Nederland denkt part noch deel te hebben aan wat daar gebeurt. Maar Nederland speelt wel degelijk een rol in het voortduren van het gewapend conflict en de bezetting van Palestina door IsraŽl. Nederland kiest partij tegen mensen die zij niet kent, de Palestijnen.
Juist vanwege de betrokkenheid van Nederland in dit militair conflict, is het van belang dat Nederlanders Palestijnen leren kennen zoals ze zijn, slachtoffers van de Europese geschiedenis, maar vooral mensen met een eigen geschiedenis cultuur en vreedzame aspiraties voor een betere toekomst.


Nederland steunt de PA met vele miljoenen per jaar, en steunt ook diverse eenzijdige pro-Palestijnse organisaties. Ook geeft Nederland geldt aan ontwikkelingsorganisaties, die het doorsluizen naar anti-Israel projecten en organisaties zoals het radikale Electronic Intifada. Nederland kiest dan ook helemaal geen partij tegen de Palestijnen. Nederland is sinds jaar en dag voor een tweestatenoplossing, bekritiseert het nederzettingenbeleid van Israel maar ook zaken als de opruiing in Palestijnse media, waar terroristen als helden worden afgeschilderd. Nederland is voor onderhandelingen tussen beide partijen, op basis van de Roadmap, de Oslo Vredesakkoorden en resolutie 242. Binnen de EU neemt Nederland een minder eenzijdige positie in dan sommige andere landen, die ronduit vijandig zijn naar Israel en voor sancties zijn totdat Israel eenzijdig aan een aantal eisen voldoet. Het is duidelijk dat men daar bij Palestine Link ook voor is, maar dat is natuurlijk geen evenwichtig standpunt.

Vervolgens de bekende mythe dat wij (mede)verantwoordelijk zijn voor het Palestijnse lijden, dat zij slachtoffers zijn van onze geschiedenis. Daarmee wordt natuurlijk de Holocaust bedoeld, waardoor Europa 'uit schuldgevoel besloot de Joden een stukje land te geven dat niet van hun was, buiten de wil van de daar wonende mensen om'. Aldus de mythe. In werkelijkheid is het zionisme veel ouder dan de Holocaust, en vanaf eind 19e eeuw begonnen meer en meer Joden naar Palestina te emigreren. Ook in de eeuwen daarvoor waren er Joden die naar Palestina kwamen, maar zij waren geen onderdeel van een project zoals de zionistische beweging die Herzl opzette. De Arabieren in het gebied (voor het Britse Mandaat was Palestina een onderdeel van het Ottomaanse rijk, en geen apart land met een eigen nationale identiteit) waren tegen de Joodse immigranten en beschouwden hen als ongewenste vreemdelingen met een vreemde religie (of geen religie) en cultuur. De Joden bouwden beetje bij beetje een eigen nationaal thuis op, dat onder het Britse mandaat meer en meer de vorm van een semi-staat kreeg, met eigen instituties, infrastructuur, fabrieken, scholen, ziekenhuizen, een vakbond en een ondergronds leger. Er werd niks 'gegeven', er werd vooral veel opgebouwd met hard werken ondanks Arabische vijandigheden en moordpartijen. De Britten gaven uiteindelijk het mandaat (waarin de stichting van een Joods nationaal thuis was opgenomen) terug aan de VN, die in 1947 voor deling stemden. Er was daarvoor geen Arabische staat, verre van. Er was wel een semi-Joodse staat.


Dat ontbrak er nog aan

Men schrijft verder:

Iedereen heeft wel een mening over "IsraŽl en de Palestijnen". Het debat is sterk gepolariseerd. De Nederlandse regering geeft onvoorwaardelijke steun aan de partij die de oorspronkelijke bevolking militair bezet houdt. Schijnbaar ongeremd door internationale afspraken en mensenrechtenovereenkomsten lijkt de Nederlandse politiek haar lot te hebben verbonden aan het militaristische denken van IsraŽl.

Dat eerste klopt. Het debat is vreselijk gepolariseerd. De feiten lijken er vaak niet meer toe te doen. Over Israel mag je alles zeggen, zoals Marcel Hulspas, Thomas von der Dunk en Dries van Agt laten zien. Israel zou bezig zijn met etnische zuiveringen, alle Arabieren het land uit willen gooien, een derde wereld land zijn, etc. etc.

Nederland baseert haar beleid wel degelijk op internationale afspraken, zoals de Oslo Akkoorden, de Roadmap en diverse VN Veiligheidsraad resoluties. Maar Nederland staat ook kritisch tegenover de anti-Israelische houding van de VN en VN lichamen zoals de Mensenrechtenraad en UNESCO. Voorzichtig kritisch. Zo blijft men UNESCO, in tegenstelling tot de VS, wel mee financieren.

Zelfs de huidige omwentelingen in de omringende Arabische landen zijn geen aanleiding om haar kijk op de IsraŽlische bezetting van Palestina te herzien. Hoewel de laatste jaren ook pleitbezorgers van de Palestijnse zaak van zich laten horen en de publieke opinie kritischer is geworden ten opzichte van Israel, voeren de IsraŽl aanhangers in het debat nog steeds de boventoon.
Opvallend is verder dat er mensen spreken voor, namens en over de Palestijnen, maar dat Palestijnen in Nederland nauwelijks deelnemen aan het debat. In de cruciale discussies ontbreekt hun visie en inbreng.


Klinkt mooi en doet het goed in linkse kringen, maar Palestijnen doen al lang mee aan het debat hoor. Arjen El Fassed, Ramsey Nasr, Raadi Suudi, en anderen mengen zich in het debat. Daarnaast zijn er Arabieren als Mohammed Benzakour en Miriam Aouragh. Er wonen niet zo vreselijk veel Palestijnen in Nederland. En zij moeten vechten om hun positie met Nederlanders die voor de Palestijnen zijn, zoals voornoemde journalisten, ons aller Gretta, Van Agt, Anja Meulenbelt, Tineke Bennema en Hajo Meyer en Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid. En de media kiezen dan vaak toch voor een bekend gezicht en politicus boven een nieuw iemand.

De Israel aanhangers voeren absoluut niet de boventoon, integendeel. Vaak komen alleen sympathisanten van de Palestijnen aan het woord op TV, zoals onlangs weer Dries van Agt die zijn zegje mocht doen in Nieuwsuur naar aanleiding van de Shalit deal. Het was bij verre niet de enige keer dat Van Agt daar zat, of bij Pauw en Witteman, en niet gehinderd door een Israel sympathisant of te kritische vragen van de presentator zijn verhaal kon doen. Ook in kranten zie je vaker pro-Palestijnse opiniestukken dan pro-Israelische. Zie voor meer informatie ook deze onderzoeken naar de berichtgeving van het NOS journaal en NRC Handelsblad.

De visie van Palestijnse kant ontbreekt dus absoluut niet. Israels inbreng daarentegen des te meer. Vaak worden aantijgingen tegen Israel overgenomen zonder weerwoord aan Israel te vragen, vaak kunnen sympathisanten van de Palestijnen vrijuit onzin spuien zonder weerwoord, en veel feiten die meer voor Israel spreken zijn simpelweg niet bekend bij een breder publiek. Mensen weten niet dat er naast de Palestijnse vluchtelingen ook circa een miljoen Joden uit de Arabische landen zijn gevlucht, die drie keer zoveel aan waarde in bezittingen achterlieten. Men weet niet dat de Palestijnse leiders in de jaren '30 en '40 achter de nazi's stonden, dat de Britten onder Arabische druk vele tienduizenden Joodse vluchtelingen terug naar Europa hebben gestuurd, wat indruiste tegen de mandaatprovisies waarin immers werd gesproken van vrije Joodse vestiging en immigratie. Er wordt ook altijd klakkeloos aangenomen dat de 'gematigde' Palestijnse Autoriteit allang een tweestatenoplossing heeft geaccepteerd, terwijl men daar zeer ambigu over is, en men zich zelfs tegen twee staten voor twee volken heeft uitgesproken.


Dat wisten we nog niet

Tot slot het bekende wist u dat... rijtje, een rubriek die dacht ik was afgegleden naar de familieblaadjes en lokale sufferdjes. Uit deze rubriek blijkt duidelijk dat het de mensen achter Palestine Link niet zozeer te doen is om een positief beeld van de Palestijnen, zoals ze wel beweren, maar vooral om een negatief beeld van Israel neer te zetten:

Wist u dat.........
......Nederland op verschillende wijze deelneemt aan de bezetting van Palestina
......Nederland Israel in Europa legitimiteit verschaft waardoor het van EU subsidies en handelsvoordelen kan mee te profiteren

Israel is ook een legitieme staat en gaat dus allerhande handelsrelaties aan. Dat het in een conflict met de Palestijnen is verwikkeld betekent niet dat het internationaal geboycot moet worden en geen bestaansrecht heeft. Met de Palestijnen zijn er overigens ook verschillende verdragen en samenwerkingsovereenkomsten, naast eerder genoemde steun. De EU en Nederland hebben dergelijke handels- en andere verdragen overigens ook met een aantal Arabische staten, en ook met Rusland, China en andere mensenrechtenschenders zijn er volop handels- en andere contacten. Met Turkije handelen we ook terwijl die duizenden(!) Koerdische dorpen hebben verwoest en nog steeds grof geweld gebruiken tegen Koerdische rebellen.

......Israel een speciale status heeft op Schiphol (ook voor wapendoorvoer)
Heeft misschien met het gevaar van aanslagen te maken en dus de veiligheid van personeel en burgers?

......Nederlanders dienen in het IsraŽlische leger
Dat zijn Nederlanders met de Israelische nationaliteit. Dit geldt ook voor andere landen, zoals Turkije.

......een Nederlandse-IsraŽlische nationaliteit geen thema is
......IsraŽliers geen visum nodig hebben om Nederland binnen te komen

Nederlanders in Israel ook niet.

......daarentegen de slachtoffers van IsraŽlsche verdrukking zelfs met een Nederlands paspoort IsraŽl niet inkomen en de Nederlandse overheid daar niets tegen onderneemt
Palestijnen mogen Israel niet zomaar binnen. Dat heeft te maken met honderden aanslagen en een veelvoud aan verijdelde aanslagen. Om Palestijnen als 'de slachtoffers van Israelische onderdrukking' te omschrijven is overigens behoorlijk suggestief. Dat is net zoiets als Israeli's als slachtoffers van Palestijnse terreur te omschrijven. Waarom wordt niet gewoon van 'Palestijnen' gesproken?

......Palestijnen zelfs met familie in Nederland de grootste moeite hebben een visum te krijgen
......hier begrip voor Palestijnen wordt gezien als iets dat eigenlijk niet kan, of op z'n minst bijzonder is

Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Waar ik wel van heb gehoord is dat je met een pro-Israel visie tegenwoordig, vooral in linkse kringen, best geÔsoleerd kunt staan. Begrip voor Israel ligt gevoelig, je wordt er al snel van beticht dat je alles goed praat wat Israel doet. Het gedrag van een kleine groep extreme kolonisten wordt als kenmerkend voor Israel gezien, en zeker in tijden van geweld moet je je continu verdedigen. 'Jij bent toch zo voor Israel? Het is anders een schande dat ze zomaar onschuldige burgers neerknallen!'

......een Palestijn zelden iets kan zeggen in de media zonder dat een joodse (IsraŽlische) tegenstem moet worden gehoord
Nee, die tegenstem wordt tegenwoordig steeds vaker weggelaten. Maar zou het niet terecht zijn dat wanneer een Palestijn allerlei onaardige dingen beweert over Israel, iemand van die kant weerwoord mag geven?

......het in de politiek gangbaar is te doen alsof dit een conflict is tussen twee militair aan elkaar gewaagde partijen
Is het dan niet reŽel ook de Arabische landen en Iran bij het plaatje te betrekken?

......een Palestijn moet liegen wanneer hij/zij zich laten registreren in Nederland omdat zijn/haar geboorteland niet in het Nederlands register staat
En een Israeli die in Jeruzalem is geboren moet liegen tegenover de Amerikaanse autoriteiten? Je kunt je niet als Israeli, geboren in Jeruzalem, laten registeren. Het is overigens niet meer dan logisch dat een land dat nog geen onafhankelijke staat is, niet als zodanig in het register staat. Je kunt denk ik wel aangeven dat je uit de Palestijnse gebieden komt.

......Nederland verdient aan militaire handelsbetrekkingen met IsraŽl
Handelsbetrekkingen zijn doorgaans tot wederzijds voordeel. Wanneer Nederland er niet aan zou verdienen en alleen Israel voordeel zou hebben, zouden sympathisanten van de Palestijnen er eveneens schande van spreken want wij zitten zomaar Israel te subsidiŽren! Dus wees blij dat Nederland er ook aan verdient, zoals we ook veel verdienen aan handel met China en andere handelspartners.

......IsraŽlische verdachten van oorlogsmisdaden Nederland zonder risico's in en uit lopen
U bedoelt Israelische politici? Ja, die kunnen gelukkig Nederland in en uit. Ze worden door pro-Palestijnse organisaties van oorlogsmisdaden beschuldigd, maar daar klopt weinig van. Als het aan hun ligt is iedere Israeli een potentiŽle oorlogsmisdadiger, en zou wellicht in preventieve hechtenis moeten worden genomen.

Wist u dat Nederland van Palestijnen het onmogelijke vraagt, namelijk hun land, geschiedenis, aspiraties, rechten en de toekomst van hun kinderen, kortweg vraagt hun eigenwaarde op te geven.
Nee, dat wist ik niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik dacht dat Nederland voor een tweestatenoplossing is, je weet wel, twee staten voor twee volken, een staat waar de Joden zelfbeschikking hebben en een waar de Palestijnen onafhankelijk zijn. Is dat misschien niet genoeg voor de mensen van Palestine Link? Menen zij dat Joodse zelfbeschikking in Israel binnen de groene lijn zich niet verdraagt met Palestijnse rechten? Menen zij dat een tweestatenoplossing niet de rechten, aspiraties, geschiedenis en eigenwaarde van de Palestijnen kan vervullen en recht doen? Zou dat het probleem zijn? Ik weet het niet, maar ik weet ook niet hoe ik deze bewering anders moet opvatten.

Vervolg op Palestine Link mist link met de werkelijkheid.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2011 Ľ ASN Publieksprijs voor Palestine Link website

[Vorig artikel: "Hulspas valt Israel preventief aan"] [Volgend artikel: "Palestine Link mist link met de werkelijkheid"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery