Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Schandaal: prenatale zorg in Israel is prima geregeld

IMO Blog, 2012

7 januari 2012

Afgelopen week had Trouw een artikel over de prenatale zorg in Israel onder de bijzonder suggestieve titel: "Het uitverkoren volk moet perfect zijn". Het artikel gaat over de ervaringen van een vrouw, die vindt dat er te overdreven over de gezondheid van haar foetus wordt gewaakt, en haar tests worden opgedrongen. Een artikel over de prenatale zorg in verschillende landen en de onderlinge verschillen zou interessant zijn, en zoiets kan inderdaad iets onthullen over een land, cultuur, politiek, organisatiegraad en prioriteiten die het stelt. Dit artikel gaat echter slechts over de specifieke ervaringen van een vrouw, die zij via enkele uitspraken van anderen koppelt aan het Joodse verleden en uiteraard de Holocaust. We komen niks te weten over de zorg in Israel in het algemeen, het aantal babysterftes in vergelijking met andere landen (bijzonder weinig, in tegenstelling tot Nederland), de ervaringen en tevredenheid van Israelische vrouwen (de schrijfster geeft toe slechts de menu kaart in het Hebreeuws te kunnen lezen dus gebrekkige communicatie kan aan haar negatieve gevoel hebben bijgedragen), de ervaringen en tevredenheid van Arabische vrouwen in Israel, etc. etc.


Het doel van het artikel lijkt dan ook niet te zijn om mensen te informeren maar slechts om een sentiment over te brengen, en daarmee goedkoop te scoren. In feite is het maar een saai relaas, de details over de bevalling van een ander zijn nou eenmaal niet per sť interessant. Dus daarom gooit ze er af en toe een suggestieve opmerking tussendoor, en suggereert daarbij dat dingen in Nederland beter geregeld zijn want hier 'doen ze niet zo moeilijk' en mag je nog lekker pijn lijden bij de bevalling. Als je door deze opmerkingen heen leest en puur naar de feiten kijkt, doemt echter een beeld op van een zeer goed georganiseerde zorg, waarin er alles aan wordt gedaan om te zorgen dat je kind gezond is. En dat lijkt me een goede zaak, waar we wellicht een voorbeeld aan kunnen nemen. Het artikel heeft veel reacties en emoties opgeroepen en ik heb verschillende verhalen gelezen van vrouwen die zeggen blij te zijn met het Israelische systeem en de zorg die ze kregen. Ook Van Heusden heeft het tussen neus en lippen door over 'vriendinnen in Nederland' die 'jaloers verzuchtten dat het bij mij ten minste wel allemaal goed geregeld was.' Waarop ze vervolgt dat ook Israel natuurlijk niet kan garanderen dat je kind gezond is, want een 100% garantie bestaat niet.

Verwijzingen naar de Holocaust en het Joodse volk doen het altijd goed. Niks wat er in Israel gebeurt of wordt gezegd ontkomt aan de koppeling met Jodendom, Bijbel en Holocaust. Ook Van Heusden maakt gretig gebruik van deze clichťs om haar saaie relaas op te leuken.
Zo vertelt een vrouw haar dat ze een andere gynaecoloog opzocht omdat de hare wou dat ze abortus pleegde omdat er een afwijking was geconstateerd:

"Wat is dat hier in dit land?", verzuchtte ik. "Het Joodse volk is het uitverkoren volk", antwoordde ze. "En dat moet perfect zijn."

Dit is een valse suggestie, die meermaals terugkomt. Er worden in Nederland meer abortussen gepleegd dan in Israel en het is niet waar dat bij afwijkingen vrouwen onder druk worden gezet om het maar weg te laten halen. Net als in Nederland is er een zorgvuldige procedure. Dat zou overigens ook in tegenspraak zijn met de wens van de Israelische maatschappij naar veel kinderen, die in het artikel ook flink wordt aangedikt, maar consistentie is nou eenmaal niet de sterkste kant van Israel bashers:

Kinderen moeten niet alleen perfect zijn: wat alles nog meer beladen maakt, is de IsraŽlische vraag naar vťťl kinderen. De staat promoot het krijgen van kinderen, onder meer met een flinke kinderbijslag.

Dat laatste klopt, maar komt vooral omdat ultra-orthodoxe partijen onevenredig veel invloed hebben op de politiek en onmisbaar zijn in bijna iedere coalitie. In ruil voor steun aan het regeringsbeleid bedingen zij steun voor de religieuze scholen, veel kinderbijslag en vrijstelling om te werken of in het leger te dienen. Overigens profiteren Arabische vrouwen hiervan evenzeer als Joodse, en onder Arabieren is het geboortecijfer hoger dan onder de seculiere Joden. Het citaat dat men bewust op veel kinderen aanstuurt om een Joodse meerderheid te kunnen behouden, is dan ook in tegenspraak met het beleid dat ook Arabieren met veel kinderen bevoordeelt.

Vervolgens wordt het hoge kindercijfer in Israel gelinkt aan de Holocaust:

Juist het feit dat IsraŽl permanent conflictgebied is, werkt volgens de IsraŽlische professor David Passig mee aan het hoge geboortecijfer in IsraŽl. "Het is bekend dat overal in de wereld meer kinderen worden geboren na een oorlog. Hier komen en gaan de oorlogen." Maar de futuroloog aan de Bar Ilan universiteit ziet de echte oorzaak ergens anders: de Holocaust. "We zijn nog nauwelijks hersteld van die ramp. De staat IsraŽl leeft in angst en met een overlevingsimpuls; daarom krijgen we meer kinderen."

Die angst wordt bezworen met heel veel controles. Daarbij geholpen, zegt Passig, door het feit dat in de Joodse religie prenatale tests niet ter discussie staan.

Het zou goed kunnen dat de vele rampen die het Joodse volk heeft meegemaakt en de oorlogen tegen Israel invloed hebben op de houding tegenover kinderen. Daar komt bij dat Israel bij haar ontstaan zo'n 700.000 inwoners had, en in korte tijd meer dan een miljoen vluchtelingen uit vooral de Arabische staten maar ook overlevenden van de Holocaust uit Europa opving en werk en huisvesting voor hen moest verzorgen, zich ondertussen verwerend tegen de Arabische dreigingen en aanvallen. Het gaat hierbij niet zozeer om het bezweren van (irreŽle) angsten, maar om naakt overleven. De Israelische maatschappij is in meer opzichten directer gericht op overleven dan de Nederlandse. Mensen werken er harder, iedereen moet in het leger (behalve Arabieren en ultra-orthodoxen, wat in toenemende mate een probleem is omdat beide groepen groeien). Mensen zijn inventief en ondernemend, vreemden helpen elkaar op straat en bemoeien zich met elkaar, en er wordt minder aandacht geschonken aan 'luxe' zaken als opgeruimde straten en parken.

Een artikel waarin zonder negatieve bijbedoeling of ondertoon serieus onderzocht wordt hoe de Holocaust doorwerkt in het moderne Israel zou interessant kunnen zijn, al blijft het oppassen voor te makkelijke clichťs. Een artikel dat de manier waarop de gezondheidszorg in Israel geregeld is vergelijkt met een aantal andere landen zou ook leerzaam zijn. Een onderzoek waarin de zuigelingenzorg en regelingen rond zwangerschap en kinderen in een aantal landen in verband wordt gebracht met de houding tegenover kinderen in de daar dominante religie(s) en cultuur kan ook interessant zijn. Een artikel waarin een vrouw haar eigen bepaald niet enerverende ervaringen ophangt aan de meest afgekloven clichťs over dat land ('een kind krijgen in Israel is als een militaire operatie') met als conclusie dat het allemaal weer eens niet deugt in Israel, is niet alleen vreselijk saai maar ook een krant als Trouw onwaardig. Men lijkt werkelijk alles aan te grijpen om maar weer een negatief getint verhaal over Israel te kunnen brengen, want zulke verhalen doen het goed tegenwoordig. De onsmakelijke kop met subtiele verwijzing naar het antisemitische idee dat de Joden zichzelf superieur achten aan niet-Joden moet de verder nietszeggende inhoud van het artikel verbloemen. Proficiat Trouw, jullie glijden steeds meer af naar het niveau van een boulevardblad.

Het is overigens niet de eerste keer dat dit thema wordt gebruikt om Israel en het Jodendom in een kwaad daglicht te stellen. Vandaag twee jaar geleden had Nova een uitzending met dezelfde teneur, met daarin vooral nadruk op het feit dat onvruchtbare vrouwen in Israel zoveel IVF behandelingen vergoed krijgen en tot op relatief hoge leeftijd. Schandalig natuurlijk, en het bewijs dat men er verderfelijke ideeŽn over niet-Joden op nahoudt, en die met al die kunstmatig verkregen kinderen wil gaan belagen. Misschien zouden we eens op kunnen houden met dit soort onzin en gewoon kunnen constateren dat men in Israel soms andere keuzes en afwegingen maakt en zaken anders regelt dan bij ons? Soms beter, soms slechter, maar soms vooral ook anders.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (tot 2013)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* Loor Schreef
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch (2010)
* Blue Truth (2007-2015)
* UK Media Watch/
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism (2006-2014), now Abu Yehuda
* Haifa Diary
* Israel Proud (2009-2012)
* A Liberal Defence of Israel (2006-2015)
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog (2013)
* Philosemitism (2007-2013)
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Simply Jews
* Unplugged Mike (2003-2011)
* Yaacov Lozowick's Ruminations

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ October 2012 Ľ Schandaal: prenatale zorg in Israel is prima geregeld

[Vorig artikel: "De haredi last van Israel"] [Volgend artikel: "De Klerk over Israel en Apartheid"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery