Share |

Achtergrondartikelen
IsraŽl-Palestina.Info:

* 60 Jaar IsraŽl en de Nakba (1948-2008)
* 60 Jaar na delingsplan, IsraŽl en de VN
* Geschiedenis van het IsraŽlisch-Arabische conflict
* Vredesproces & Recente Geschiedenis
* Tijdlijn geschiedenis IsraŽl en Palestina
* Geschiedenis Joden en antisemitisme
* Geschiedenis Palestijnen en Arabieren
* Hezbollah
* IsraŽl politiek
* Palestijnen politiek
* Zesdaagse Oorlog
* Bezette gebieden & nederzettingen
* Gaza Strook
* Gaza Oorlog
* Gaza blokkade
* Hamas
* Apartheidsmuur of veiligheidshek?
* Jeruzalem
* Vluchtelingen
* Demografie
* Etnische zuivering
* Zionisme
* Anti-Zionisme
* Boycot IsraŽl campagnes
* Initiatieven voor vrede en verzoening
* United Civilians for Peace
* Verenigde Naties
* Mythes en beeldvorming
* Palestijns Gevangenendocument 2006
* Column Simon Soesan
* Reisverslag IsraŽl 2007
* Het zijn net mensen - recensie & repliek
* Krantenonderzoek NRC conflict IsraŽl-Palestina
* Berichtgeving IsraŽl door NOS Journaal
* Dries van Agt over IsraŽl en de Palestijnen
* Recente artikelen IsraŽl-Palestina
* Oudere artikelen IsraŽl-Palestina
* Landkaart van IsraŽl - Palestina


Background Articles in English:

* Amnesty International Report on Gaza War
* History Arab-Israeli Conflict
* Boycott Israel campaigns
* Boycott Israel?
* Christian Zionism
* Dutch Media: Study of NRC Handelsblad
* Dutch Media: NOS Journaal Study
* Israel 1948 War of Independence
* Israel 1948 War of Independence Timeline
* History of Anti-Semitism
* Israel
* Israel Boycott?
* Jew!
* Palestine: Ethnic Cleansing
* 6 Day War
* Six Day War Timeline
* Zionism - Definition and History
* Zionism: History of Zionism & Israel
* Zionism and its Impact


Eerdere IMO Blogs.
Voor volledige lijst zie:
IMO Blog Archief


September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 September 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006


FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com

Itamar Marcus Watch en de Palestijnse media

IMO Blog, 2012

Vorige week was Itamar Marcus van Palestinian Media Watch in Nederland om zijn nieuwe boek 'Deception' te promoten en hield een lezing voor onder andere de Tweede Kamer en Christenen voor Israel. PMW vertaalt Palestijnse media uitingen, onderzoekt schoolboeken en brengt anti-Israel en antisemitische passages onder de aandacht. En die liegen er soms niet om, zoals de mufti van de Palestijnse Autoriteit, Sjeik Hussein, die onlangs opriep tot genocide op de Joden, of het prijzen van de moordenaars op de Fogel familie afgelopen maart, eveneens op het officiŽle TV station van de PA. De mufti ontkende eerst dat hij het zo had bedoeld maar de PA kwam in reactie op alle kritiek met een verklaring vol ronkende retoriek over de nationale Palestijnse rechten etc. De Israelische kritiek op de mufti was Ďopruiing tegen de Palestijnse nationale en religieuze leidersí, het zijn Ďbeledigingen van de Palestijnse religieuze symbolení en men noemde de Israelische veroordelingen Ďeen grove aanval op Sjeik Hussein en een schending van het internationale rechtí. Bij de Palestijnen is iedere kritiek een schending van hun rechten, symbolen en volk, en een belediging van alle moslims en hun heilige Jeruzalem, maar de manier waarop ze de volkomen gerechtvaardigde Israelische kritiek wegzetten als betrof het hier de grofste mensenrechtenschendingen, overtrof mijn voorstellingsvermogen.

Je zou verwachten dat sympathisanten van de Palestijnen niet blij zijn met een mufti die moslims oproept Joden te doden en uitlegt dat dat moet van hun geloof. Je zou zeggen dat zij zich daar snel van distantiŽren. Maar dat blijkt niet het geval. De boodschapper heeft het weer eens gedaan, en PMW wordt weggezet als een extremistisch en onbetrouwbaar clubje Palestijnenhaters. Abu Pessoptimist kwam vorige week weer eens met de bekende clichťs aanzetten: PMW voorzitter Itamar Marcus woont in een nederzetting, Efrat nog wel, en dat mag niet (Efrat hoort bij het Etzion blok dat voor 1948 al door Joden was gesticht en bewoond, die in 1948 werden verdreven door JordaniŽ). Daarom is zijn boodschap niet relevant. Wel zo makkelijk. Hij zou geen aandacht hebben voor de Israelische opruiing (dat klopt, maar daar heb je tientallen andere organisaties voor; Israelische, geen Palestijnse, en kritische journalisten en kranten als de Haaretz en bovendien worden de uitspraken van de lichtelijk seniele Ovadia Yosef ook door Israelische politici breed veroordeeld. Het is niet bepaald nodig om die uitspraken, die de voorpagina van de NRC halen, nog eens te laten vertalen door PMW). En Marcus zou er zelf nogal extreme denkbeelden op nahouden. Dat mag zo zijn, maar staat wederom los van het feit dat PMW aan het licht brengt hoe wijdverbreid antisemitisme is in Palestijnse media en hoe de haat tegen Israel door juist die mensen die over vrede zouden moeten onderhandelen met Israel, wordt verspreid.

Dat het niet om een paar uitzonderingen gaat zoals Yosef in Israel, moge duidelijk zijn. Wekelijks brengt men nieuwe voorbeelden van de verheerlijking van geweld, van terroristen en kindermoordenaars die worden geŽerd, van agressieve retoriek over martelaren en bloed en bodem en heilige strijd, vaak ook nog specifiek gericht op kinderen. In een tienertijdschrift dat de PA uitbrengt werd vorig jaar nog Hitler geprezen in een opstel. Ook uit enquÍtes blijkt dat grote aantallen Palestijnen anti-Joodse ideeŽn onderschrijven.

Tegelijk met Marcus' bezoek aan Nederland hadden de CU, SGP en PVV Kamervragen gesteld over de Nederlandse financiering van de PA, en voorgesteld voortaan maandelijks haar bijdrage over te maken en die in te houden op het moment dat men weer eens uit de bocht vliegt. Ook Marcus pleit voor voorwaardelijke steun en vind dat Nederland haar steun in moet zetten om de druk op de PA op te voeren. Ik kan dit alleen maar onderschrijven. Er is geen vrede mogelijk als grote delen van de bevolking geloven dat Joden duivels zijn, de Protocollen van Zion waar zijn en het de heilige plicht van moslims is om strijd te leveren tot op zijn minst Al Quds en liefst heel Palestina bevrijd zijn.

Daar denkt Abu Pessoptimist blijkbaar anders over, en hij heeft deze week steun gekregen uit onverwachte hoek: de populistische website Geen Stijl (tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend) valt PMW en Marcus aan met dezelfde argumenten. Daarbij verwijst men naar een stichting, de Central Fund of Israel, die pro-kolonistenorganisaties steunt in Israel, waaronder Women in Green en een yeshiva waarvan de rabbijn, Yitzhak Shapira, heeft opgeroepen tot het doden van niet-Joden, ook als het nog kinderen zijn. Marcus is vice president van die stichting geweest, aldus GS. Daarnaast wordt PMW mede gefinancierd door een nogal bedenkelijke man, Michael Cherney, die door Interpol wordt gezocht voor het witwassen van geld en georganiseerde internationale misdaad. Ik weet niet hoelang dat al bekend is, maar je zou verwachten dat een beetje zichzelf respecterende club geen steun aanneemt van een crimineel.

In het GS stukje werden alle kolonisten als haatbaarden die kleine meisjes aanvallen neergezet, en dat slaat natuurlijk nergens op. Maar het is wel triest dat een organisatie die zelf zo tegen de haat en opruiing van Palestijnse zijde ageert, zelf niet wat kritischer is op zijn geldschieters, en dat de leider van deze organisatie betrokken is geweest bij steun aan ook niet al te gematigde clubs als Women in Green. Het doet echter niets af aan de opruiing en Jodenhaat van de Palestijnen.

Volgens Pessoptimist is het verhaal van de Palestijnse schoolboeken flauwekul en zijn die allang prima in orde, sinds ze met Nederlandse steun zijn vernieuwd. Dat is echter een sprookje, en nog steeds blijkt dat er opruiende teksten in staan. PMW geeft talloze voorbeelden van zulke teksten, van schoolboeken die vanaf de vernieuwing in 2006 in gebruik zijn.

De PA betaalt bovendien de salarissen van Palestijnen in Israelische gevangenissen, waaronder velen die voor dodelijke aanslagen en ander geweld vastzitten. Zij worden algemeen als helden gezien. President Abbas zelf heeft meermaals zijn steun uitgesproken voor terroristen of zij die inmiddels dood zijn geŽerd zoals bijvoorbeeld een van de daders van de moord op de Israelische Olympische ploeg in 1972. Ook prees hij vorig jaar mufti Haj Amin Al Husseini.

Het is terecht dat Nederlandse politici dit aan de kaak stellen, los van de visie en contacten van Marcus. Het is wel jammer dat een organisatie die zo fel is op de haat aan Palestijnse kant die aan de eigen kant, al is die onvergelijkbaar in omvang, niet ziet. De uitspraken van rabbijn Shapira en Women in Green leidster Nadia Matar zijn walgelijk en organisaties die met dergelijke mensen werken of geleid worden dienen geen enkele steun te krijgen van pro-Israel organisaties, want er is niks pro-Israel aan om op te roepen tot het doden van niet-Joden of van president Abbas. Integendeel, deze mensen hitsen op tot geweld en zogenaamde 'price tag operaties' tegen Arabische doelen en soms zelfs tegen het Israelische leger. Naast het leed voor onschuldige slachtoffers is dit munitie voor mensen als Pessoptimist en anonieme stukjesschrijvers bij GS om hun Israel haat te ventileren en te beweren dat de opruiing aan Israels kant minstens zo erg is als die van de Palestijnen. De haat van radikale kolonisten en religieuze extremisten schaadt Israel ook op een meer directe manier, omdat het de kansen op vrede en samenwerking verkleint en bemoeilijkt en de haat aan Palestijnse kant verder aanwakkert. Israel moet de eigen extremisten daarom hard aanpakken en duidelijk maken dat steun voor dergelijke mensen en organisaties haaks staat op haar belangen en moraal.

In een vervolg artikel gaat Pessoptimist overigens uitgebreid in op de toespraak van Marcus en de voorbeelden die hij gaf. Hij erkent dat sommige dingen inderdaad niet al te fraai zijn maar toont over het geheel genomen enorm veel begrip voor de Palestijnen en vergelijkt de verering van leiders van de PLO en ander 'gewapend verzet' met onze verering van Willem van Oranje. Daarbij negeert hij dat het Palestijnse 'verzet' altijd voor een groot deel tegen Israelische burgers was en is gericht, en de Palestijnen ondertussen vele kansen om tot een compromis te komen lieten liggen. Palestijns geweld ging vooraf aan de bezetting, net als het antisemitisme waarop het veelal is gebaseerd. Hij vraagt zich ook (retorisch) af 'waartoe dit alles dient', en stelt dat als men de 'PA wil wijzen op dingen die verbeterd kunnen worden', de toon wel wat vriendelijker mag.

Tsja. Nederland, de VS, en naar ik aanneem andere landen en organisaties hebben de PA hier wel vaker op gewezen. De PA heeft meermaals beterschap beloofd. Bovendien staat in de Routekaart dat er een einde moet komen aan opruiing in de media. Ondertussen verandert er helemaal niets. Nada. Dan komt er misschien een keer een moment waarop je duidelijk maakt dat je het meent. De PA krijgt van Nederland nota bene geld om media en schoolboeken uit te brengen, dan mogen we daaraan toch wel de minimale eis stellen dat er niet wordt opgeroepen tot het doden van Joden en zelfmoordterroristen als helden worden geportretteerd? Die media staan onder direct toezicht van de PA, en de schoolboeken worden ook door de PA gemaakt. De mufti is door de PA benoemd en werd vervolgens door een PA minister verdedigd. Er is geen enkel excuus waarom men zich niet aan eerder gemaakte beloftes houdt.

Ratna Pelle

IMO Blog Hoofdpagina

IMO Blog Archief


IMO Blog
A view from the Netherlands
by Ratna Pelle

* Volg me op Twitter


Je vind ons ook op:
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Israel-Palestina.Info Twitter
* Israel-Palestina.Info Facebook Pagina
* Israel-Palestina.Info Facebook Groep

* Israel-Palestina.Info
* IPI Actueel
* IPI commentaar
* IMO Blog (2e lokatie)
* IPI media
* IPI Opinie
* IPI EnglishIMO Blog (IsraŽl & Midden-Oosten) bevat mijn opinies over het IsraŽlisch-Palestijnse conflict, het Joodse recht op zelfbeschikking (ook bekend als Zionisme) en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ik ben een academica uit Nederland. Ik ben actief geweest in diverse linkse bewegingen voor vrede, milieu en derde wereld. Ik ben noch Joods noch Palestijns noch IsraŽlisch noch Arabisch.

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopieerd te worden naar andere websites.IMO Blog contains my thoughts on the Israel - Palestine conflict, the Jewish right to self determination (aka Zionism) and the Palestinian right to self determination, and especially the involvement of Europe with the conflict in the light of it's own history. I am an academic from the Netherlands who has been active in several leftist movements for peace, environment and third world. I am neither Jewish nor Palestinian nor Israeli nor Arab.

© All blogs posted here are copyright by the author, and should not be copied without permission.


BLOGS NL-ISRAEL:
* Ratna.NL - Over IsraŽl en de Palestijnen 2005-2006
* Israel & Palestijnen Nieuws Blog
* Laatste nieuws uit Israel
* Dutchblog Israel (NL/EN)
* Simon Soesan (NL/EN)
* The Crethi and the Plethi (NL/EN)
* IsraNed - Israel nieuws
* Loor Schrijft
* Israel in de Media
* Trouw Israel Monitor

AMI ISSEROFF & CO:
* MidEastWeb Log on Middle East peace (2002-2011)
* ZioNation - Progressive Zionism & Israel Web Log (2006-2010) / Zionism and Israel News (2010-2011)
* Israel: Like this, as if (2007-2009)
* Middle East Analysis (2007-2011)

OTHER BLOGS ISRAEL:
* AP Israel Watch
* Blue Truth
* CiF Watch (Guardian)
* Daled Amos
* Dry Bones cartoons
* Dvar Dea from Israel
* Elder of Ziyon
* FresnoZionism.org
* Haifa Diary
* Israel Proud
* A Liberal Defence of Israel
* Meretz USA Weblog
* Amir Mizroch - Forecast Highs
* Neville Teller's A Mid-East Journal
* Normblog
* Philosemitism
* Point of no return (Middle East's forgotten Jewish refugees)
* Pro-Israel Bay Bloggers
* Ray Cook (Israel, Zionism and the Media)
* Realistic Dove
* Simply Jews
* Unplugged Mike
* Yaacov Lozowick's Ruminations
* Z-Word Blog @ The Propagandist

WEBSITES ISRAEL:
* CIDI
* Cijo - Voor Israel, Voor Vrede
* Christenen voor Israel
* Engage (GB)
* Etsel over Jodendom & IsraŽl
* Israel Facts (NL)
* IsraŽl-Informatie linkpagina (NL/EN)
* IsraŽl-Palestina Info (NL/EN)
* Likoed Nederland
* MidEastWeb - Middle East News/Views
* Maurice Ostroff - Second Thoughts
* Missing Peace (NL)
* Peace With Realism
* VECIP - Vrije Encyclopedie Conflict IsraŽl-Palestina
* WAAR media werkgroep Israel
* Zionism & Israel
* Zionism On the Web

DIVERSE ONDERWERPEN:
* Brassť Sittard - Van linkse politiek tot Joodse genealogie
* Sittard Web Log - "politieke, sociale en groene berichten"
* At the back of the hill
* The Euston Manifesto
* The IgNoble Experiment
* Jeff Weintraub, Commentaries and Controversies
* Keesjemaduraatje
* Het Verraad van Links (Carel Brendel)
* Verbal Jam (NL)
* Zin en Rede
* SEO - Search Engine Optimization

NIET MEER GEUPDATE:
* Christians Standing With Israel - Blog
* IreneLancaster's Diary (on Aliyah, Judaism, Zionism and Politics)
* Jewish State
* Octogenarian
* Ratna's Review on Israel, Zionism and Peace (2005-2006)
* Sanda & Israel
* Z-Word Blog, Views on Zionism

RSS V 1.0
RSS V 2.0

FREE EMAIL SUBSCRIPTION
Subscribe to
ZNN
email newsletter for this site and others
.†

Powered by†groups.yahoo.com
IMO Hoofdpagina Ľ IMO Archief Ľ September 2012 Ľ Itamar Marcus Watch en de Palestijnse media

[Vorig artikel: "Dreigementen uit Israel en Iran"] [Volgend artikel: "Marcel Hulspas' agressie naar Israel"]

IMO Blog - Israel & Midden-Oosten

© Alle teksten op deze blogs zijn eigendom van de schrijver, en dienen niet zonder toestemming gekopiŽerd te worden naar andere websites.

All entries copyright by the authors and or Zionism-Israel Information Center. Please forward materials by e-mail with URLS. Other uses by permission only. >

Zionism-Israel Info Center Site Map Definitions Issues (FAQ) Timeline History Documents Web Links Photo Gallery